Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny
Download
1 / 15

Program Operacyjny Kapitał Ludzki KOMPONENT REGIONALNY - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

Program Operacyjny Kapitał Ludzki KOMPONENT REGIONALNY. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Wrocław, 10 grudnia 2007r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - STRUKTURA. Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Program Operacyjny Kapitał Ludzki KOMPONENT REGIONALNY' - simeon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program operacyjny kapita ludzki komponent regionalny

Program Operacyjny Kapitał LudzkiKOMPONENT REGIONALNY

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Wrocław, 10 grudnia 2007r.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki - STRUKTURA

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnegoprzedsiębiorstw

komponentcentralny

Priorytet III Wysoka jakość edukacji

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

Priorytet V Dobre rządzenie

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

komponentregionalny

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach


Program Operacyjny Kapitał Ludzki - STRUKTURA

KOMPONENT REGIONALNY

W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone głównie na wsparcie dla osób i grup społecznych. Większość projektów będzie realizowana w trybie konkursowym.

Projekty mają charakter lokalny lub regionalny.

KOMPONENT CENTRALNY

W rama

W ramach komponentu centralnego środki zostaną prze znaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów.Większość projektów będzie realizowana w trybie systemowym.

Projekty mają charakter ogólnopolski lub ponadregionalny.

5

~40%

4

~60%

Priorytetów

środków

Priorytety

środków

Pomoc Techniczna 1 Priorytet

środki dla zapewnienia funkcjonowania systemu instytucjonalnego


Program Operacyjny Kapitał Ludzki - BUDŻET

Całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 - 201311 420 207 059 euro

w tym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego

15% to krajowy wkład publiczny.

Alokacja dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013

485 369 954 euro


Program Operacyjny Kapitał Ludzki – OBSZARY INTERWENCJI

OBSZARY

INTERWENCJI

integracja społeczna

rozwój potencjału

adaptacyjnego

pracowników

i przedsiębiorstw

zatrudnienie

edukacja

rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich

promocja zdrowia zasobów pracy

sprawna i skuteczna administracja publiczna


Program Operacyjny Kapitał Ludzki - CELE

CEL GŁÓWNY - Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

Cele szczegółowe

Cel pierwszy: Podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Cel drugi: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego

Cel trzeci: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce

Cel czwarty: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy

Cel piąty: Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa

Cel szósty: Wzrost spójności terytorialnej


Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET VI

Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Cele: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo


Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET VI

Rynek pracy otwarty dla wszystkich


Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET VII

Promocja integracji społecznej

Cele: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego


Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET VII

Promocja integracji społecznej


Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET VIII

Regionalne kadry gospodarki

Cel:Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce


Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET VIII

Regionalne kadry gospodarki


Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Cele:Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy


Program Operacyjny Kapitał Ludzki – KOMPONENT REGIONALNY

PRIORYTET IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach


Dziękuję za uwagę

Mirosława KWIATEK

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


ad