Kooperat f l k ned r bazi tanimlamalar ve organ zasyon yapisi
Download
1 / 79

KOOPERATİFÇİLİK NEDİR?, BAZI TANIMLAMALAR VE ORGANİZASYON YAPISI - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

KOOPERATİFÇİLİK NEDİR?, BAZI TANIMLAMALAR VE ORGANİZASYON YAPISI. Prof.Dr.Murat YERCAN E.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ders İçeriği. 1)Kooperatifçilik nedir? Kooperatifçiliği anlatan önemli bir tanım 2)Kooperatifçiliğin doğuşu ve gelişimi 3)Neden Kooperatifçilik?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KOOPERATİFÇİLİK NEDİR?, BAZI TANIMLAMALAR VE ORGANİZASYON YAPISI' - starr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kooperat f l k ned r bazi tanimlamalar ve organ zasyon yapisi

KOOPERATİFÇİLİK NEDİR?, BAZI TANIMLAMALAR VE ORGANİZASYON YAPISI

Prof.Dr.Murat YERCAN

E.Ü.Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü


Ders eri i
Ders İçeriği ORGANİZASYON YAPISI

1)Kooperatifçilik nedir? Kooperatifçiliği anlatan önemli bir tanım

2)Kooperatifçiliğin doğuşu ve gelişimi

3)Neden Kooperatifçilik?

-Tarımın örgütlenmeyi gerektiren özellikleri

4)Bir kooperatifin amaçları nelerdir?

5)Kooperatifin Organizasyon Yapısı ve Temel özellikleri

6)Bir örgütlenmeyi kooperatif yapan ilkeler

7)Kooperatif ile kậr amacı güden bir şirket arasındaki farklar

8)Tarımda görülen kooperatif tipleri

9)Türk Tarımında Örgüt Modelleri

10)Türk Tarımında Kooperatifler


1 kooperatif ilik nedir
1)Kooperatifçilik nedir? ORGANİZASYON YAPISI

 • Kooperatifçilik = İşbirliği yapma

 • Kooperatifçilikte işbirliği; devlet yardımı olmaksızın tarafsız ve adil ilkelerle üretim, pazarlama, zararlardan korunma veya diğer hizmetlerin sağlanması için kişilerin oluşturdukları birleşmelerdir. Burada önemli olan konular;

  *Şahısların gönüllü birleşmesi,

  *zararlardan korunma,

  *devlet yardımının mutlaka gerekli şart olmaması,

  *tüm faaliyetlerde tarafsızlık ilkesinin ön planda olmasıdır.


Kooperatifin nemli bir tan m
Kooperatifin önemli bir tanımı ORGANİZASYON YAPISI

 • Oluşan faydaların kullanım esasına göre paylaşıldığı, ortağın mülkiyetinde ve ortağın kontrolünde olan bir işletmecilik türüdür.

  Burada öne çıkan özellikler şunlardır;

  *Ortaklar kooperatifin sahibidir.

  *Ortaklar onu kontrol eder ve yönetir

  *Kooperatifi kullanan ortaklar onun faydalarından yararlanır.


2 kooperatif ili in do u u ve geli imi
2.Kooperatifçiliğin Doğuşu ve Gelişimi ORGANİZASYON YAPISI

 • İlk kooperatifçilik 1800 lü yıllarda İngilterede görülmüştür. Rochdale kasabasında kurulan bu kooperatif bugünkü modern kooperatifçiliğin temelini oluşturmuştur. Bu kurulan ilk kooperatif ortaklarının gıda ve diğer tüketim malları ihtiyacını karşılayan bir TÜKETİM kooperatifidir.

 • Aynı yıllarda da Fransa’da süt üreticileri bir araya gelerek bir süt üretimi ve pazarlama kooperatifi kurmuşlardır.

 • Almanya’da ise esnaf ve zanaatkarlar bir araya gelerek bir kredi kooperatifi kurmuşlardır.

 • Dolayısı ile bu tür organizasyonlar sanayii devrimi ve rönesansı yaşamış olan batı avrupa ülkelerinde ilk kez görülmeye başlamış ve daha sonra tüm dünyaya yayılmıştır.


3 tar m n kooperatif ili i gerektiren zellikleri
3.Tarımın Kooperatifçiliği gerektiren özellikleri ORGANİZASYON YAPISI

 • 1)Tarım üreticisinin geliri genelde diğer kesimlere göre oldukça düşüktür.

 • 2)Tarım üreticisi genelde küçük parsellerde üretim yapar ve ortalama arazi genişliği bir aileyi geçindirecek düzeyde değildir

 • 3)Tarım kesiminde aile nüfusu fazladır ve tüm aile fertleri tarım işletmesinde çalışır.

 • 4)Bir çok tarım üreticisi bireysel davranışları ile zaten kendileri aleyhine olan Pazar koşullarını daha da çekilmez hale sokarlar

 • 5)Gelişmekte olan ülkelerde tarımda sermaye birikimi düşüktür. Makineleşme azdır. Bu da verimi olumsuz etkilemektedir.

 • 6)Gelişmekte olan ülkelerin tarımında alt yapı eksiklikleri tarımın hergeçen gün daha kötü ekonomik koşullar içine sürüklenmesine neden olur.

 • 7)Tarım dışındaki kesimlerde örgütlenme ve birlikte hareket daha iyi organize olmuştur.

 • 8)Daha birçok ekonomik nitelikli özellik, tarımda birlikte hareket etmeyi gerektirir(Doğaya bağımlılık, arz-talep esnekliklerinin düşüklüğü, vs)


4 kooperatifin ama lar
4.Kooperatifin Amaçları ORGANİZASYON YAPISI

 • Ekonomik Nitelikli Amaçlar

Sosyal Nitelikli Amaçlar

-Sermaye birikimi sağlamak

-Ortakları için en iyi fiyata ulaşmak

-Ortaklara en yüksek geri ödemeyi

Yani risturn ödemesini sağlamak

-Piyasada istikrar ve piyasa barışını

Sağlamak

-En yüksek ciroya(satış geliri)

ulaşmak

-Sermayenin tabana yayılmasına

Katkıda bulunmak

-Ortaklarına kendi-kendine yönetme

Yeteneği(katılımcılık) sağlamak

-İşgücüne istihdam imkanı yaratmak


5 kooperatifin organizasyon yap s ve temel zellikleri
5.Kooperatifin Organizasyon Yapısı ve Temel Özellikleri ORGANİZASYON YAPISI

Ortak İşletme

Kooperatif İşletme

Ortak İşletmede hedef maximum kậr dır

Kooperatif işletmede ise maliyet fiyatına hizmettir.


Bu olu umun temel zellikleri unlard r
Bu oluşumun temel özellikleri şunlardır; ORGANİZASYON YAPISI

 • 1) Kişiler topluluğudur ve ekonomik bir birimdir. Kesinlikle bir yardım kurumu değildir.

 • 2)Ortak-müşteri özdeşliği ve patron-müşteri özdeşliği söz konusudur.

 • 3)Geliştirme görevi vardır;

  ortaklarının daha rasyonel üretim ve tüketim koşullarının iyileştirilmesi,


6 bir rg tlenmeyi kooperatif yapan ilkeler
6.Bir Örgütlenmeyi Kooperatif yapan ilkeler ORGANİZASYON YAPISI

 • 1)Gönüllü ve açık üyelik

 • 2)Demokratik üye kontrolü

 • 3)Üyenin ekonomik katılımı

 • 4)Özerklik

 • 5)Eğitim ve bilginin geliştirilmesi

 • 6)Toplumsal özellik

 • 7)Kooperatifler arası işbirliği-entegrasyon


7 bir kooperatif ile k r amac g den bir firma aras ndaki farkl l klar
7)Bir kooperatif ile kậr amacı güden bir firma arasındaki farklılıklar

KOOPERATİFLERDE

 • ŞİRKETLERDE

1)Sermaye birliğidir, sermaye

Önplandadır.

2)Temel amaç max. Kậrdır

3)Kontrol eldeki hisse oranına

göredir. %50 den fazla hisseyi

Elinde tutan firmayı yönetir.

4)Firmanın kậr düzeyi arttıkça

Ortakların aldığı kậrda artar

5)Ortaklık sermaye oranına göre

Kậrdan pay alınır

6)Bir kişi birden fazla hisse alabilir

1)Şahıs birliğidir. İnsan unsuru

önplandadır.

2)Temel amaç maliyet fiyatına

Hizmettir

3)Üyelik istisnalar dışında herkese

Açıktır

4)Kontrol demokratiktir. Yönetim

Gücü hisse ile ilgili değildir.

5)Ortak alış-veriş oranına göre kậr

Dan pay alır.

6)Bir kişi bir hisse alır. Fazla hisse

Genel kurul kararı ile belirlenir.

Bunun üzerine çıkılması ortaklar için

Mantıklı değildir.


8 tar mda g r len kooperatif tipleri
8. Tarımda görülen kooperatif tipleri arasındaki farklılıklar

 • 1)Tarımsal Pazarlama Kooperatifleri; Ortağından ürünü alır, ya hiç işlemeden işleyici bir firmaya satar yada kendisi işleyerek tüketiciye ulaştırır. Kendisi işlerse ortağının kazancı daha çok olur.

 • 2)Tedarik Kooperatifleri; Ortağının ihtiyacı olan tarımsal girdileri onlara temin eden kooperatiflerdir. Bu girdileri ya üretici-sanayiciden temin ederek ortağına satar yada bunları kendi işletmesinde üreterek temin eder. Kendi üretirse kooperatif ortağı daha çok kazanır.

 • 3)Tarımsal Hizmet Kooperatifleri;Tarı üreticisine sulama suyu temin eder, suni tohumlama hizmeti verir, arazi tesfiye, drenaj hizmeti verir, tarım sigortası yapar.

 • Bu hizmetlerin hepsini birden yapan çok amaçlı kooperatiflerde vardır


T rk tariminda rg tlenmen n genel g r n m

TÜRK TARIMINDA ÖRGÜTLENME DESENİ arasındaki farklılıklar

TÜRK TARIMINDA ÖRGÜTLENMENİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Kamu Örgütlenmesi

Üretici Örgütlenmesi

Mesleki Örgütlenme

Ekonomik Örgütlenme

Ziraat Odası

Tarımsal Kooperatifler

Köy. Hiz.Götürme

Bir. Ve Sulama

Birlikleri

Çiftçi Birlik ve Dernekleri

Kalkınma Vakıfları

Üretici Birlikleri

Sendikalar


2.ÜRETİCİ ÖRGÜTLENMESİ arasındaki farklılıklarSunumda Üretici örgütlenmesi ve üretici örgütlenmesi içinde de ekonomik örgütlenme şekilleri daha detaylı bir şekilde ele alınarak, sonuçlarının karşılaştırılması yoluna gidilmiştir.

 • 2.1.Ekonomik Örgütlenme

 • 2.2.1.Kooperatifler

 • Ülkemizde Ekonomik örgütlenmenin içinde en büyük ağırlığı Kooperatifler çekmektedir. Bugün ülkemizde tarım kesiminde hizmet veren kooperatifler 4(dört) farklı yasa ile kurulup, yönetilmektedir. Bunlar;

 • a)Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri

 • Bu kooperatifler ülke tarımında büyük öneme sahip kooperatiflerdir. İşledikleri ürünler ülke ticaretinde son derece önemli ürünlerdir. Çoğu zamanda politikacılara hedef olmuş kooperatiflerimizdir. Şu anda 333 birim tarım satış kooperatifi 17 kooperatif üst birliğinde örgütlenmişlerdir. Birim kooperatiflere üye toplam 750 bin civarında çiftçi mevcuttur. Çalıştıkları ürünleri itibariyle birçoğu kendi sanayisini kurmuşlardır. Tarımsal Sanayinin güzel örneklerine sahiptirler. 2000 yılında çıkarılan 4572 sayılı kanun ile özerkliklerine kavuşmuşlardır. Ayrıca, bu kanun ile kendi şirketlerini kurma serbestisi de getirilmiştir. Bunlar kısaca; TARİŞ, FİSKOBİRLİK, ÇUKOBİRLİK, KOZABİRLİK, ANTBİRLİK, MARMARABİRLİK, GÜLBİRLİK, TRAKYABİRLİK ve diğerleri.


b) Tarım Kredi Kooperatifleri; arasındaki farklılıklar1581 sayılı yasa ile kurulan tarım kredi kooperatifleri, günümüzde 2500 yaklaşan birim kooperatif ve 1,5 milyon çiftçi ortağı ile önemli kooperatiflerimizdendir. Bu kooperatifler 9(dokuz) bölge birliği ve merkez birliği şeklinde üst örgütlenmeye gitmişlerdir. Yaklaşık 27 bin köyde örgütlenmişlerdir. Kredi kaynaklarının çok büyük bir kısmını yabancı kaynaklar üzerine oturtmuş olan tarım kredi kooperatifleri, 2000 yılı itibariyle plasmanlarının sadece %12 sini kendi öz kaynaklarından karşılamıştır. Bu da, tarım kredi kooperatifçiliği için bir sorundur.


c) Genel Tarımsal Kooperatifler arasındaki farklılıklarYukarıda saydığımız kooperatiflerin dışında kalan Pancar Kooperatifleri, Tarımsal kalkınma Kooperatifleri, Sulama kooperatifleri, Su ürünleri ve Yaş meyve sebze kooperatifleri’nin bulunduğu kooperatiflerdir. Bu kooperatifler 1163 sayılı Genel kooperatifler yasasına tabidirler. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ülkemizde tarımsal kalkınma kooperatiflerinin 2, sulama kooperatiflerinin de 1

Merkez birliği mevcuttur.


T rk yede ft n n rg tlenme desen ve kooperat f di i rg tlenme modeller

TÜRKİYEDE ÇİFTÇİNİN ÖRGÜTLENME DESENİ VE KOOPERATİF DIŞI ÖRGÜTLENME MODELLERİ

Prof.Dr.Murat YERCAN


T rk ye tariminin rg tlenme desen

Kamu Örgütlenmesi KOOPERATİF DIŞI ÖRGÜTLENME MODELLERİ

Üretici Örgütlenmesi

Tarım ve Köy İşl. Bak.

Mesleki Örgütlenme

Ekonomik Örgütlenme

San. Ve Tic. Bak.

ZiraatOdaları

Tarımsal Kooperatifler

*Sulama Birlikleri

*Damızlık Yet. Birlikleri

Çevre ve Orman Bak.

Çiftçi Birlik ve

Dernekleri

Sendikalar

Üretici Birlikleri

TÜRKİYE TARIMININ ÖRGÜTLENME DESENİ


1)TÜRKİYE’DE YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ KOOPERATİF DIŞI ÖRGÜTLENME MODELLERİ

Ülkemizde şu anda dört(4) alanda örgütlenmiş damızlık yetiştirici birlikleri mevcuttur.

Bunlar; Büyükbaş, Küçükbaş, Kanatlılar ve Arıcılık alanında faaliyet göstermektedirler.

Bunlarda kendi aralarında örgütlenerek, merkez birliklerini kurmuşlardır.


Yetiştirici birliklerinin amaçları da çok üyelerinin mesleki ihtiyaçlarına dönük

hizmetleri kapsamaktadır. Dernek zihniyeti ile kurulmuş olduklarını söylemek

mümkündür. Ancak, ekonomik nitelikli bir çok konuda da faaliyet göstermeleri

açısından yasal bir kısıtlama söz konusu değildir. Bu amaçları şu şekilde

özetleyebiliriz;

 • Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak,

 • Üyelerinin mesleki eğitimlerini sağlamak,

 • Soy kütüğü faaliyetlerini yürütmek,

 • Üyelerine hayvan sağlığı ve suni tohumlama hizmeti vermek,

 • Ürünlerin satışı için her türlü tesisi kurma, kiralama ve işletmek,

 • Üyelerine mesleki alanda sigorta faaliyeti sunmak,

 • Üyelerinin kredi ihtiyaçlarını gidermek için kolaylıklar sağlamak

  şeklinde sıralanabilir.


 • 2)TÜRKİYE’DE ÜRETİCİ BİRLİKLERİ mesleki ihtiyaçlarına dönük

  AB uyum yasaları doğrultusunda Tarım Bakanlığının zorlaması ile kurulmuş ve

  kurulmakta olan çiftçi örgütleridir. AB ortak tarım politikasının uygulanmasında

  Kullanılması düşünülen örgütlerdir. Devlet bu örgütleri kullanarak piyasa

  Mekanizmasına müdahale edecektir. Çiftçilere ödenecek destekler bu örgütler

  aracılığıyla yapılacaktır. Seçilmiş ürün veya ürün grupları bazında ve asgari ilçe

  düzeyinde kurulmaktadırlar. Meyvecilik konusunda 7 ürün grubunda, Sebzecilik

  Konusunda 3 ürün grubunda, Tarla bitkileri konusunda 7 ürün grubunda,

  Hayvancılık konusunda ise 7 ürün grubunda ve Organik ürün yetiştiricileri birliği

  Olarak kurulabilirler.

  Bitkisel ürün Birlikleri kurulacakları yerin toplam üretiminin en az %10 unu üyeleri ile

  sağlamalıdır.

  Hayvansal ürün birlikleri ise; Süt için en az yıllık 3600 ton pazarlanabilir süte,

  Kırmızı et için en az 320 ton ete, Yumurta için 16 milyon adet pazarlanabilir ürüne

  Sahip olması gerekir.


Üretici Birliklerinin Amaçları; mesleki ihtiyaçlarına dönük

*İlgili ürünle ilgili olarak piyasa araştırması yapmak,

*Üyelerinin ürünlerine Pazar bulmak,

*Üyelerine teknik bilgi desteği, yayım ve danışmanlık yapmak,

*Ürünlerin tanıtımı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak,

*ürün depolama konusunda yardımcı olmak,

*Ürünlere ilişkin ortak piyasa düzenlemelerini yürütmek,

*Sözleşmeli üretim konusunda faaliyette bulunmak,

gibi daha çok ürün ile ilgili üyelerine pazarlama kolaylığı üzerine yoğunlaşmış ve yine daha çok üyelerinin mesleki eğitimlerine yönelik hizmetler üstlenmiş bir yapısı söz konusudur.


T rk tariminda ret c rg tlenmes

TÜRK TARIMINDA ÜRETİCİ ÖRGÜTLENMESİ mesleki ihtiyaçlarına dönük

Prof.Dr.Murat YERCAN

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

Bornova-İzmir

Murat.yercan@.ege.edu.tr


1.GİRİŞ mesleki ihtiyaçlarına dönük2.TÜRK TARIMINDA ÖRGÜTLENME 2.1.Kamu Örgütlenmesi 2.2.Üretici Örgütlenmesi 2.2.1.Ekonomik Örgütlenme 2.2.1.Mesleki Örgütlenme 2.3.Örgütlenme Sorunları3.AB’YE UYUM SÜRECİNDE ÖRGÜTLENMEYE İLİŞKİN YAPILMASI GEREKLİ İYİLEŞTİRMELER 3.1.Küreselleşme Süreci ve Örgütlenme İlişkileri 3.2.AB’de Örgütlenmenin Genel Çerçevesi 3.3.Türk Tarımında ve AB’de Örgütlenmenin Genel Hatları İle Karşılaştırılması 3.4.Yapılması Gerekli İyileştirmeler4.ÖZET VE SONUÇ


T rk tariminda rg tlenmen n genel g r n m1

TÜRK TARIMINDA ÖRGÜTLENME DESENİ mesleki ihtiyaçlarına dönük

TÜRK TARIMINDA ÖRGÜTLENMENİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Kamu Örgütlenmesi

Üretici Örgütlenmesi

Mesleki Örgütlenme

Ekonomik Örgütlenme

Ziraat Odası

Tarımsal Kooperatifler

Köy. Hiz.Götürme

Bir. Ve Sulama

Birlikleri

Çiftçi Birlik ve Dernekleri

Kalkınma Vakıfları

Üretici Birlikleri

Sendikalar


2.ÜRETİCİ ÖRGÜTLENMESİ mesleki ihtiyaçlarına dönükSunumda Üretici örgütlenmesi ve üretici örgütlenmesi içinde de ekonomik örgütlenme şekilleri daha detaylı bir şekilde ele alınarak, sonuçlarının karşılaştırılması yoluna gidilmiştir.

 • 2.1.Ekonomik Örgütlenme

 • 2.2.1.Kooperatifler

 • Ülkemizde Ekonomik örgütlenmenin içinde en büyük ağırlığı Kooperatifler çekmektedir. Bugün ülkemizde tarım kesiminde hizmet veren kooperatifler 4(dört) farklı yasa ile kurulup, yönetilmektedir. Bunlar;

 • a)Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri

 • Bu kooperatifler ülke tarımında büyük öneme sahip kooperatiflerdir. İşledikleri ürünler ülke ticaretinde son derece önemli ürünlerdir. Çoğu zamanda politikacılara hedef olmuş kooperatiflerimizdir. Şu anda 333 birim tarım satış kooperatifi 17 kooperatif üst birliğinde örgütlenmişlerdir. Birim kooperatiflere üye toplam 750 bin civarında çiftçi mevcuttur. Çalıştıkları ürünleri itibariyle birçoğu kendi sanayisini kurmuşlardır. Tarımsal Sanayinin güzel örneklerine sahiptirler. 2000 yılında çıkarılan 4572 sayılı kanun ile özerkliklerine kavuşmuşlardır. Ayrıca, bu kanun ile kendi şirketlerini kurma serbestisi de getirilmiştir. Bunlar kısaca; TARİŞ, FİSKOBİRLİK, ÇUKOBİRLİK, KOZABİRLİK, ANTBİRLİK, MARMARABİRLİK, GÜLBİRLİK, TRAKYABİRLİK ve diğerleri.


b) Tarım Kredi Kooperatifleri; mesleki ihtiyaçlarına dönük1581 sayılı yasa ile kurulan tarım kredi kooperatifleri, günümüzde 2500 yaklaşan birim kooperatif ve 1,5 milyon çiftçi ortağı ile önemli kooperatiflerimizdendir. Bu kooperatifler 9(dokuz) bölge birliği ve merkez birliği şeklinde üst örgütlenmeye gitmişlerdir. Yaklaşık 27 bin köyde örgütlenmişlerdir. Ortaklarını borçlandırarak, nakdi ve ayni kredi vermektedir. Kredilerin çoğunu gereksinim duyulan girdiler bazında vermekte ve bu girdilerin bedeli kadar ortağını borçlandırmaktadır. Tarım alet ve makinaları, gübre, ilaç ve hatta bir çok tüketim mallarını ortaklarına temin etmektedir.


c) Genel Tarımsal Kooperatifler mesleki ihtiyaçlarına dönükYukarıda saydığımız kooperatiflerin dışında kalan Pancar Kooperatifleri, Tarımsal kalkınma Kooperatifleri, Sulama kooperatifleri, Su ürünleri ve Yaş meyve sebze kooperatifleri’nin bulunduğu kooperatiflerdir. Bu kooperatifler 1163 sayılı Genel kooperatifler yasasına tabidirler. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ülkemizde tarımsal kalkınma kooperatiflerinin 2, sulama kooperatiflerinin de 1

Merkez birliği mevcuttur.


2.2.2.Kalkınma Vakıfları mesleki ihtiyaçlarına dönükÜlkemizde Vakıflar 903 sayılı yasaya göre kurulur ve yönetilirler. Ülkemizde birçok vakıf olmasına rağmen, bunların yaklaşık olarak on(10) kadarı tarımsal kalkınma vakıflarıdır. Bunlardan en önemlileri şunlardır;

 • Türkiye Kalkınma Vakfı; Özellikle süt inekçiliği, tavukçuluk, arıcılık gibi projeler uygulamaktadır.

 • Anadolu Kalkınma Vakfı; vakıf daha ziyade Van, Hakkari ve Erzurum illerinde faaliyet göstermektedir. Bu vakıf hayvancılık, el sanatları, meyve-sebze üretim projeleri uygulamaktadır.


2.2.3.Köylere Hizmet Götürme Birlikleri - Sulama Birlikleri- Damızlık Sığır Yetiştirici BirlikleriBu organizasyonların kendine özgü bir yasası yoktur. Yasal gücünü mahalli idareler kanunu, köy kanunu gibi kanunlardan alırlar. Köylere hizmet götürme birliklerinin temel amacı kırsal kesimdeki alt yapı yetersizliklerini gidermek olmasına rağmen, tarımsal üretim ile ilgili bir çok alanda da faaliyette bulunmaktadırlar. Trakya bölgesinde bunların güzel örneklerine rastlamak mümkündür.Sulama birlikleri de DSİ nin sulama hizmetlerini devrettiği organizasyonlar olarak kurulmuşlardır. DSİ bugün sulama tesislerinin büyük bir bölümünü başta sulama birlikleri olmak üzere devretmiştir. Sulama Birlikleri de yasal gücünü mahalli idareler ve köy kanunlarından almaktadır.Her iki organizasyon modelinin de kendine özgü müstakil bir kanununun olmaması, farklı hukuksal sorunların çözümünü engellemektedir. Bu organizasyonlar, demokratik çitçi organizasyonları değillerdir. Bu oluşumlar tabanın tercihlerini yansıtmamaktadır.


 • Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Tarım Bakanlığı tarafından çıkarılmış bir yönetmelik uyarınca kurulmaktadırlar.

 • Temel amaçları, sığır yetiştiricilerinin kendi aralarında örgütlenerek üstün verimli hayvanlar yetiştirmelerini sağlamaktır. Bunu yaparken; soy kütüğü ve verim kayıtlarının tutulması, hayvan sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi, sigorta işlemlerinin yapılması, girdilerin sağlanması dır.

 • Köylere hizmet götürme ve sulama birliklerine nazaran nispeten daha demokratik ve bağımsız bir yapıları vardır. AB ülkelerindeki benzer organizasyonlarla eş değer fonksiyonlara sahiptirler.


2.2.4.Üretici Birlikleri Bakanlığı tarafından çıkarılmış bir yönetmelik uyarınca kurulmaktadırlar.2004 yılının Haziran ayında çıkarılan 5200 sayılı kanun ve 2005 yılı başında çıkarılan yönetmelik ile Tarımsal Üretici Birliklerinin Kurulmasına izin verilmektedir. Bu birlikler ürün veya ürün grubu bazında ilçe düzeyinde kurulması öngörülen örgüt tipidir. Şu ana kadar kurulmuş bir üretici birliği mevcut değildir. Bu konuda çok büyük sıkıntılar mevcuttur. Bu tip bir örgütlenme modeli kooperatif-dernek arası bir örgütlenme modelini yaratmaktadır. Gerek kanunda ve gerekse de çıkarılan yeni yönetmelikte bu birliklerin kurulması ve çalışması ile ilgili çok fazla açık nokta ve yanıtlanması gerekli konu bulunmaktadır.AB deki üretici birlikleri dernek statüsünde çalışırlar ve başlıca görevleri; lobi faaliyetleri yürütmek, üyelerine danışmanlık hizmeti vermek, çiftçi kayıt sistemi ve veri tabanının hazırlanması, teknik ve ekonomik konularda üyelerine eğitim hizmeti vermek olarak sıralanabilir.Dernek statüsünde çalışacak olan Üretici Birliklerinin ‘dernekler kanunu’ göre ticaret yapması mümkün değildir. Oysa AB üretici örgütlerinin tanınma kriterleri içinde; üretici örgütünün ‘ürünlerin depolanması, paketlenmesi ve pazarlanması için teknik araçlar sağlamak’ zorunluluğu aranmaktadır. Ticaret yapması yasak olan bir organizasyonun bütün bunları nasıl gerçekleştireceği soru işaretidir. Ülkemizdeki birliklere kooperatiflerin bazı fonksiyonları da yüklenmiştir. Kooperatifçiliğin önündeki engeller aşılmadan ,Üretici Birliklerinin başarılı olabileceğini sanmıyorum.


Ülkemizdeki üretici organizasyonları AB Ortak Piyasa düzeni açısından incelendiğinde bazı ürün ve ürün grupları hariç bir çoğu için üretici organizasyonları hazırdır. Bunlar için yeni bir organizasyon modeli aramaya gerek yoktur.(TMO, TARİŞ, ÇUKOBİRLİK, TRAKYABİRLİK, MARMARABİRLİK, KOZABİRLİK, KARADENİZBİRLİK, FİSKOBİRLİK, Tütün Tarım satış Koop. Gibi).Ancak, diğer ürünler açısından(Pirinç, Patates, Meyve-Sebze, Hayvansal Ürünler) yeni organizasyon modelleri arama yerine, hukuki alt yapısı hazır olan kooperatif ve üst birliklerinin kuruluşunun teşfik edilmesinden başka yapılacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu alanlarda da kooperatiflerin kurulmaları ve yaygınlaşması sağlanarak bu sorun çözümlenir di.Üretici Birlikleri ile yeni bir model arayışına girilmiştir. En azından, Bakanlık bundan sonraki süreçte yukarıda saydığım Birlikler kapsamına giren ürünler itibariyle Üretici Birliği Kurulmasına izin vermemesi gerekir.


3.2.Çiftçi Birlik ve Dernekleri düzeni açısından incelendiğinde bazı ürün ve ürün grupları hariç bir çoğu için üretici organizasyonları hazırdır. Bunlar için yeni bir organizasyon modeli aramaya gerek yoktur.(TMO, TARİŞ, ÇUKOBİRLİK, TRAKYABİRLİK, MARMARABİRLİK, KOZABİRLİK, KARADENİZBİRLİK, FİSKOBİRLİK, Tütün Tarım satış Bu organizasyonlar dernekler yasasına göre kurulan organizasyonlardır. Bölge ve ürün bazında kuruldukları gibi meslek adları ile de kurulmaktadırlar. Bunlardan en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz; Manisa Bağcılar Derneği, Ege Bölgesi Süt Hayvancılığı ve Süt Üreticileri Derneği, Ege Çiftçiler Derneği, Adana Çiftçiler Derneği, Muz Üreticileri Derneği(Muz-Der) gibi.Bu organizasyonlar daha çok teknik konularda üyelerine bilgi aktarımında bulunmak ve üyeleri arasında görüş-alışverişinde bulunmak ve mesleğin menfaatlerini korumak için kamu oyu oluşturma faaliyetlerinde bulunmak gibi görevler üstlenmektedirler.


3.3.Sendikalar düzeni açısından incelendiğinde bazı ürün ve ürün grupları hariç bir çoğu için üretici organizasyonları hazırdır. Bunlar için yeni bir organizasyon modeli aramaya gerek yoktur.(TMO, TARİŞ, ÇUKOBİRLİK, TRAKYABİRLİK, MARMARABİRLİK, KOZABİRLİK, KARADENİZBİRLİK, FİSKOBİRLİK, Tütün Tarım satış Ülkemizde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’e bağlı tarım ve orman işçileri sendikaları mevcuttur. Bunlar;TÜRK-İŞ HAK-İŞTarım-İş: 41046 üye Öz-Tarım İşOrman-İş: 75590 üye Tarım Orman İş Sen.: 18030 üyeAyrıca;Ege Bölgesinde çiftçi düzeyinde Tütün-Sen ve Üzüm-SenKaradeniz Bölgesinde Fındık-Sen sendikaları da mevcuttur.Bu sendikalar daha ziyade sözleşmeli tarım da sanayiciye taraf oluşturmada görev almak için kurulmuşlardır.


Avrupa b rl nde kooperat f l k hareket n n de erlend r lmes

AVRUPA BİRLİĞİNDE KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof.Dr.Murat YERCAN

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

Bornova-İzmir

[email protected]


1 d nya da ve ab de kooperat fler n bazi neml ekonom k ba arilari
1.DÜNYA’DA VE AB’DE KOOPERATİFLERİN BAZI ÖNEMLİ EKONOMİK BAŞARILARI

 • Belçika’da eczane kooperatiflerinin ilaç piyasasındaki payı %19,5 dur.

 • Brazilya’da kooperatifler ülkenin toplam ulusal hasılasının %40 ını üretmektedirler. Tarım ürünleri ihracatının %6 sını gerçekleştirmektedir.

 • Kolombiya’da sağlık kooperatifleri nüfusun %16 sına sağlık hizmeti vermektedir. Kahve piyasasının %34 kooperatiflerin elindedir.

 • Danimarka’da tüketici kooperatifleri perakende pazarının %37 sine sahiptirler.

 • Finlandiya’da kooperatifler et ürünlerinin %74 ünden, süt ürünlerinin %96 sından, yumurta üretiminin %50 sinden, ormancılık ürünlerinin %34 ünden ve bankacılık sektöründeki toplam mevduatın %34 ünden sorumludurlar.


 • Fransada EKONOMİK BAŞARILARI toplam mevduatın %60 na kooperatifler hakimdir. Toplam perakendeci firmaların %25’i kooperatifitir.

 • Macaristanda, kooperatifler ulusal gıda ve perakende satışlarının %14’üne sahiptirler.

 • Kenyada, kooperatifler ulusal gelirin %45’ini üretmişlerdir. Kahve piyasasının %70’ine, süt piyasasının %76 sına, pamuk piyasasının %95 ine sahiptirler.

 • Kore balıkçılık kooperatiflerinin Pazar payı %71 dir.

 • Yeni Zelanda da, kooperatifler ulusal gelirin %22 sini üretmektedirler. Kooperatifler süt piyasasının ve ihracatının %95 ine sahiptirler. Et piyasasının %70 ine, kimyasal gübre piyasasının %70 ine ve çiftlik girdilerinin %50 sini temin etmektedirler.

 • İngilterede turizm sektöründeki seyahat şirketlerinden en büyüğü bir kooperatiftir.


 • İstihdama Katkı EKONOMİK BAŞARILARI

 • Kooperatifler tüm dünya çapında 100 milyondan fazla kişiye istihdam imkanı sağlamaktadırlar,

 • Kolombiyada, kooperatifler 109 000 kişiye iş imkanı sağlamakta ve 379 000 işçide işçi üretim kooperatiflerinde işçi-patron olarak çalışmaktadır. Kooperatifler sağlık sektörüne %23, ulaşım sektörüne %18, sanayi sektörüne %13, finans sektörüne %11, ve tarım sektörünede %9 oranında istihdam sağlamaktadırlar.

 • Fransada21 000 kooperatif 4 milyondan fazla iş imkanı sağlamaktadır.

 • Almanyada8106 kooperatif 440 000 kişiye istihdam sağlamaktadır.

 • Italyada70 400 kooperatif işletme 1 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır.


Ab de tarimsal rg tlenmen n genel g r n m
AB’DE TARIMSAL ÖRGÜTLENMENİN GENEL GÖRÜNÜMÜ EKONOMİK BAŞARILARI

COGECA

COPA

CEJA


COGECA (AB TARIMSAL KOOOPERATİFLER GENEL KOMİTESİ) EKONOMİK BAŞARILARIAB bünyesinde kooperatiflerin üst birliğidir.Üye ülkelerden toplam 39 kooperatif üst kuruluşu üyesi vardır. Bu organizasyon kendi özel konularını, Avrupa Komisyonunda, Bakanlar Konseyinde, Avrupa Parlementosunda, Ekonomik ve Sosyal Komitede ve Bölgesel Komitede sunar ve tartışılmasını sağlar.COGECA, Kooperatifler ve tarım ile ilgili topluluk politikalarının geliştirilmesi ve hazırlanmasında taraf teşkil etmektedir.COGECA, Kooperatifler arası ilişkilerin geliştirilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. İhracat ve ithalat yapan kooperatiflerin listesini hazırlamakta, 500 den fazla kooperatifin faaliyetlerinin istatistiklerini tutmakta, kooperatifçilik ile ilgili çalışmalar(vergilendirme, kooperatif hukuku, kooperatif eğitimi) yapmakta ve sempozyumlar düzenlemektedir.


COPA (AB TARIMSAL ORGANİZASYONLAR KOMİTESİ) EKONOMİK BAŞARILARI25 ülkeden toplam 59 çiftçi örgütü üyesi mevcuttur. Bunların içinde ziraat odaları , sendikalar, çiftçi birlikleri ve hatta kooperatifler gibi bir çok çiftçi örgütü vardır.COPA, çok fonksiyonlu ve sürdürülebilir avrupa tarım modelinin geliştiricisi ve savunucusudur.COPA Avrupa komisyonunda temsil edilmektedir. COPA komisyon üyeleri ile OTP ve piyasa düzenleri ve yıllık ürün fiyatları konusunda tartışmalarda bulunmak üzere toplantılar yapar.


CEJA (AVRUPA GENÇ ÇİFTÇİLER KONSEYİ) EKONOMİK BAŞARILARIBünyesinde 22 ulusal organizasyon vardır. 1 milyona yakın genç çiftçiyi temsil etmektedir.CEJA Avrupa komisyonunun 24 tarımsal komitesine düzenli olarak katılmaktadır.CEJA; Avrupa’da kırsal alan ve tarımın geliştirilmesinde etkili olmak, Genç çiftçilerin koşullarını iyileştirmek, Genç çiftçiler arası iletişimi sağlamak, Genç çiftçilerin eğitimi ile ilgili çalışmak, Tarımın rolü konusunda toplumu bilgilendirmek


AB bir bütün olmasına rağmen tek tip bir örgütlenme deseni bulmak mümkün değildir. AB’de her ülkenin kendine özgü bir örgütlenme modeli mevcuttur. DANİMARKA


 • Danimarka’da çiftçi örgütlenmesinin gelişimi dört önemli çiftçi kuruluşunun incelenmesi ile açıklanabilir.

 • 1)Danimarka Çiftçi Birlikleri Federasyonu

 • Ülkemizdeki Ziraat Odaları ile eş değer kuruluşlardır. Amacı; Danimarka tarımının ekonomi içindeki önemini korumak ve teknik bilgi ve yönetimle tarımın gelişmesine katkıda bulunmaktır. Federasyon, diğer tarımsal kuruluşlarla birlikte parlementerlere tarım hakkında bilgi verir ve siyasi partilerle düzenli toplantılar yapmaktadırlar.

 • 2)Danimarka Çiftçi Aileleri Birlikleri

 • Bu organizasyon da Ülkemizdeki Ziraat Odalarının eşdeğeri olan bir modeldir. Amacı; Çiftçilerin genel menfaatlerini savunmak ve üyelerine ekonomik, sosyal, kültürel, teknik konularda yardımcı olmaktır.


3)Danimarka Kooperatifleri Federasyonu önemli çiftçi kuruluşunun incelenmesi ile açıklanabilir.1899 yılında kurulmuş bir organizasyondur. Federasyon 25 üye kuruluştan meydana gelmektedir. Bunların içinde Tarımsal işleme ve pazarlama kooperatifleri ile birlikte bankacılık, sigortacılık, balıkçılık alanlarında faaliyet gösteren bir çok şirket de federasyona üyedir. Amacı; üyelerinin her türlü girdilerini temin etmek ve ürünlerinin pazarlanmasını sağlamaktır. 4)Danimarka Tarım KonseyiBu konsey yukarıda sayılan organizasyonların üstünde olan bir oluşumdur. Danimarka tarımında yatırımlar, pazarlama, teknik ve ekonomik işbirliğinin sağlanması ve üyelerinin ortak çıkarlarının korunması konularında çalışmaktadır. Ülke tarım politikasının saptanması ve uygulanmasında konseyin büyük etkinliği bulunmaktadır.


FRANSA önemli çiftçi kuruluşunun incelenmesi ile açıklanabilir.Fransa’da çiftçi örgütlenmesi çok çeşitli ve geniş kapsamlıdır. Çiftçi örgütlenmesini genel olarak altı(6) ana grup altında toplamak mümkündür.


Ulusal Çiftçi Birlikleri Federasyonu önemli çiftçi kuruluşunun incelenmesi ile açıklanabilir.Birçok çiftçi kuruluşunun birleşmesinden oluşmaktadır. Ülkemizde yeni kurulması planlanan üretici birlikleri niteliğinde ve onların bir federatif örgütlenmesi niteliğindedir. Bünyesinde ürün bazında örgütlenmiş Buğday üreticileri Birliği, Sığır yetiştiricileri birliği gibi organizasyonlar bulunmaktadır. Mesleki örgütlenme niteliği olan bir yapılanmadır.-Ziraat Odaları BirliğiEn önemli görevi tarımın ve üyelerinin çıkarlarını hükümetle diyalog kurarak korumaktır. Üyelerinin mesleki sorunlarının çözümü, işletmecilik konuları, teknik girdilerin sağlanması ve tarımla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması bu birliğin başlıca çalışma alanlarıdır.-Ulusal Genç Çiftçiler Federasyonu80 bin üyesi mevcuttur. Federasyonun amaçları; genç çiftçiler arasındaki ilişkiyi geliştirmek, genç çiftçilerle ilgili tarım politikalarında politikalar oluşmasını sağlamaktır.


- önemli çiftçi kuruluşunun incelenmesi ile açıklanabilir.Ulusal Tarımsal Kooperatifler FederasyonuBu federasyon, kooperatif ve kooperatif birliklerinin Çok amaçlı bölgesel federasyonlarını, ürün bazında uzmanlaşmış ulusal federasyonlarını kapsamaktadır.-Ulusal Tarımsal Kredi FederasyonuBu federasyon bölgesel mevduat bankalarından oluşmaktadır.-Ulusal Çiftçiler Karşılıklı Yardımlaşma FederasyonuBu federasyon da bölgesel karşılıklı yardımlaşma ofislerinden oluşmaktadır.


ALMANYA önemli çiftçi kuruluşunun incelenmesi ile açıklanabilir.Almanya’da çiftçi örgütü olarak iki büyük organizasyon bulunmaktadır. Bunlar; Alman Raiffeisen Birliği ve Alman Çiftçi Birliği’dir.

ALMAN RAIFFEISEN BİRLİĞİ

11 Bölgesel Birlik

4 Federal Kooperatif

31 Bölgese Kooperatif

4044 adet pazarlama, hizmet ve alım tedarik kooperatifi


Alman Çiftçi Birliği önemli çiftçi kuruluşunun incelenmesi ile açıklanabilir.Bir çok çiftçi organizasyonundan oluşmuştur. Bunların içinde kooperatif birlikleri de vardır. Bu organizasyonun oluşum şeması aşağıda verilmiştir.Birliğin Amaçları; tarım alanında kabul edilebilir bir ihracat politikası ve uygun bir iş bölümünü desteklemek, çiftçilerin mesleki sorunlarını çözmek ve yardım programları hazırlamak, kırsal yapı üzerinde kurulu tarımsal sistemin devamını garanti altına almak.


 • AB Ülkelerinde Kooperatiflerin Satışlarda Payları(%) önemli çiftçi kuruluşunun incelenmesi ile açıklanabilir.

 • Kırmızı Beyaz Yumurta Süt Şeker Tahıllar Tüm Tüm

 • Et Et Pan. Meyve Sebze

 • Belçika … … … 53 … 30 75 85

 • Danimarka 66 … 52 94 … 60 70-80 70-80

 • Yunanistan 2 15 2 20 … 49 57 3

 • İspanya 8 22 25 27 22 20 45 15

 • Fransa 30 30 25 47 16 68 40 25

 • Irlanda 15-20 20 … 99 … 57 14 18

 • İtalya 12 35 8 40 7 20 43 8

 • Luxemburg 38 … … 81 … 79 … …

 • Hollanda 16 9 14 83 63 65 76 73

 • Avusturya 25 70 … 90 100 60 18 28

 • Almanya 28 … … 52 80 45-50 40 28

 • Finlandiya 65 83 54 97 … 48 … …

 • İsveç 76 … 33 99 … 75 20 50

 • İngiltere … 25 … 67 … 24 67 26

 • Kaynak:European Commission, Directorate for Agriculture


AB Ülkelerinde Tarımsal Kooperatiflertin Girdi Tedarikinde Payları(%)

%

Belçika 40(Tüm Girdiler)

Danimarka 87(Yem), 64(Gübre)

Almanya 50(Tüm Girdiler)

Finlandiya 41(Tüm Girdiler)

Fransa 45(Yem)

İrlanda 65(Yem)

Hollanda 54(Tüm Girdiler)

Portekiz 66(Kredi)

İspanya 70(Tüm Girdiler)

İsveç 40(Tüm Girdiler)

İngiltere 30(Gübre)


T rkiye de kooperatiflerin pazar paylar
Türkiye’de Kooperatiflerin Pazar Payları Payları(%)

Tarım Satış Kooperatifleri

Pamuk Kuru Üzüm Ayçiçeği Zeytinyağı ZeytinSoya İncirFındık

%14-22 %20-30 %31 %12-20 %10-20 %40 %28 %36

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri

SütçülükZeytinyağHayvan yemi

%2.9 %6.8 %9.5


K reselle me s rec ve kooperat fle me l k s
KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE KOOPERATİFLEŞME İLİŞKİSİ Payları(%)

Esas anlamıyla Küreselleşme; ticaret, finansal akımlar, teknolojik değişim ile bilgi, işgücü ve sermayenin mobilitesi yoluyla dünya ekonomilerinin birbirleriyle entegrasyonu olarak tanımlanabilir.

Küreselleşme sürecini hazırlayan ve hızlandıran DTÖ, yapılan ticaret anlaşmaları

İle dünya ticaretini yönlendirmektedir. Türkiye’de DTÖ nün bir parçası olduğuna

göre bu anlaşmalardan etkilenmemesi mümkün değildir.

DTÖ, tarımsal üretimde ticaretin piyasa mekanizmasının yönlendirmesine

bırakılmasını istemekte ve faaliyetlerini bu şekilde yönlendirmektedir. Bu nedenle;

1)İhracat sübvansiyonlarının azaltılmasını,

2)Gümrük Vergilerinin aşağı çekilmesini,

3)İç desteklerin azaltılmasını öngörmekte ve ülkeler ile yaptığı anlaşmalarda

bunları sağlamaktadır.

Bu nedenle dış piyasalarda bir çok ürünümüz için rekabet şansımızın bulunmamaktadır.

Bu konu bir çok üründe verimliliğin son derece düşük ve örgütsüz bir tarım sektörünün

varlığından kaynaklanmaktadır. Türkiye tarıma vereceği kaynaklarının tamamını verimin

yükseltilmesi için tarımsal yapının iyileştirilmesi ve üretici örgütlerinin etkin hale

gelmesi için harcamalıdır


TÜRKİYE İÇİN ULUSAL TARIM KONSEYİNİN KURULMASI Payları(%)Çiftçilerin mesleki örgütlenmesi ile ekonomik amaçlı örgütlenmesi birbirinden kopuk olması, çiftçilerin baskı grubu olarak lobi faaliyetlerinin etkinliğini olumsuz etkilemektedir. Bu amaçla, ülkemizde bir tarım konseyine gereksinim vardır.

TARIM KONSEYİ

Tarım Kooperatifleri

Federasyonu

Tarım Sendikaları

Ve Müh.-Tekn.Od.

TZOB

TKİB ve İlgili

Resmi Kur.

Diğer Üretici Örg.Tarım dışı kooperatifler ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan kooperatiflerdir. Bu kooperatifler ortaklarının küçük tasarrufları ve devletten alınan kredi olanaklarıyla onların ihtiyaçlarını kolay yoldan ve daha ucuza karşılamaya çalışır.

Bu gruba giren kooperatifler şunlardır:


 • Tüketim Kooperatifleri karşılamak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan kooperatiflerdir. Bu kooperatifler ortaklarının küçük tasarrufları ve devletten alınan kredi olanaklarıyla onların ihtiyaçlarını kolay yoldan ve daha ucuza karşılamaya çalışır.

 • Konut Kooperatifleri

 • Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri

 • Tarım Dışı Hizmet Kooperatifleri

  • Taşıma Kooperatifleri

  • Küçük Sanat Kooperatifleri

  • Ecza Kooperatifleri

  • İş Yeri Yapı Kooperatifleri

  • Turizm Kooperatifleri

  • İşçi Kooperatifleri


1 t ketim kooperatifleri
1) Tüketim Kooperatifleri: karşılamak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan kooperatiflerdir. Bu kooperatifler ortaklarının küçük tasarrufları ve devletten alınan kredi olanaklarıyla onların ihtiyaçlarını kolay yoldan ve daha ucuza karşılamaya çalışır.

Tüketim kooperatiflerinin temel amacı ortaklarının tüketim ihtiyaçlarını, aracıları ortadan kaldırarak veya onların kâr düzeylerini en düşük seviyeye indirerek daha ucuza karşılamaktadır.


Konusu ile ilgili işletmeler kurarak ortaklarının ihtiyaçları için üretim faaliyetlerinde bulunur, bu konuda kurulmuş teşebbüslere katılır.

Kooperatif tarafından temini ve dağıtımı mümkün olmayan zorunlu ihtiyaç maddeleri için ortaklarına kredi verir.

Ortaklarının sigorta ihtiyaçlarına aracı olur.

Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturma konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.


Tüketim kooperatifi, bir yardımlaşma derneği değildir.Tüketiciler, kendilerine bir ekonomik yarar sağlamak için bir tüketim kooperatifi kurmaktadırlar.Bu yararı kooperatife yatırmış oldukları sermayeye fazla kâr alarak değil, gereksinim duydukları tüketim maddelerini kooperatifleri aracılığıyla daha ucuza almak suretiyle sağlarlar.

Örneğin ortaklarının ihtiyacı olan şekeri çuval olarak toptancıdan satın alarak, ortaklarının şeker ihtiyaçlarını market fiyatının altında bir fiyatla

karşılar.


2 konut kooperatifleri
2) Konut Kooperatifleri: değildir.Tüketiciler, kendilerine bir ekonomik yarar sağlamak için bir tüketim kooperatifi kurmaktadırlar.Bu yararı kooperatife yatırmış oldukları sermayeye fazla kâr alarak değil, gereksinim duydukları tüketim maddelerini kooperatifleri aracılığıyla daha ucuza almak suretiyle sağlarlar.

İnsanların zorunlu ihtiyaçları arasında yer alan barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan bu tür kooperatifler, özelliklede dar ve orta gelirli ailelerin konut sahibi olmasında aktif rol oynar. Bu tür kooperatifler sayesinde kişilerin küçük birikimleri bir araya getirilip, gerekli durumlarda banka kredilerinden de yararlanılarak, üyelerin konut ihtiyaçları karşılanır. Ülkemizde bu tür kooperatiflere yaygın olarak rastlanmaktadır.


Türkiye'de konut kooperatifçiliği başlıca üç model çevresinde gelişmektedir. Bunlar, tek tek arsalarda üretim yapan kooperatifler, kentsel bir bölgede mevzii imar planı yaparak yüksek sayıda konut birimi üreten kooperatifler ve bir bölge temelinde kooperatifleri örgütleme yaklaşımında olan kooperatif çalışmalarıdır.


3 esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri
3) Esnaf çevresinde gelişmektedir. ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri:

Küçük esnaf ve sanatkarlar, maddi güvence verememeleri nedeniyle, ticaret bankalarından doğrudan kredi alamazlar.Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifinin amacı, esnaf ve sanatkarların gereksinim duydukları ve tek başlarına sağlayamadıkları kredileri, bankaya kefil olmak suretiyle, esnaf ve sanatkarlara sağlamaktır.


Konusu ile ilgili olarak; yatırım faaliyetlerinde bulunabilir, gerekli tesisleri kurabilir, bu tesisleri işletebilir, veya kiraya verebilir, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ve kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir.

Gerektiğinde kooperatif ortakları ve personeli için yardım kuruluşları, mesleki ve sosyal tesisler meydana getirmek ve bunları işletmek için yardım fonları oluşturur; konusu ile ilgili eğitim, yayın araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.


Türkiye’de ilk esnaf ve kefalet kooperatifi Türkiye Halk Bankasının da teşvikiyle 1951 yılında Ankara’da kurulmuş olup, sayıları her geçen gün hızla artmaktadır. Ülkemizde esnaf ve sanatkarlara kredi ve kefalet kooperatifleri yoluyla kredi veren tek banka Türkiye Halk Bankasıdır.


Tar m d hizmet kooperatifleri
Tarım Dışı Hizmet Kooperatifleri: Halk Bankasının da teşvikiyle 1951 yılında Ankara’da kurulmuş olup, sayıları her geçen gün hızla artmaktadır. Ülkemizde esnaf ve sanatkarlara kredi ve kefalet kooperatifleri yoluyla kredi veren tek banka Türkiye Halk Bankasıdır.

Tarım dışı alanda kurulan ve çalışma konusu hizmet üretimi olan kooperatiflerin genel adı Tarım Dışı Hizmet Kooperatifleri olup bu grupta aşağıdaki kooperatif türleri yer alır.


1 ta ma kooperatifleri
1) Taşıma Kooperatifleri: Halk Bankasının da teşvikiyle 1951 yılında Ankara’da kurulmuş olup, sayıları her geçen gün hızla artmaktadır. Ülkemizde esnaf ve sanatkarlara kredi ve kefalet kooperatifleri yoluyla kredi veren tek banka Türkiye Halk Bankasıdır.

Taşıma sektöründe faaliyet gösteren kişilerin kurdukları kooperatiflerdir. Bu kooperatifler; ortaklarına iş bulma, sözleşme yapma, yük bulma sorununu çözme, yükleme istasyonları kurma, yakıt, lastik, yedek parça alma, bakım onarım gibi konularda kolaylık sağlamaktadır. Ülkemizde bu alanda özelliklede motorlu taşıyıcılar adı altında çok sayıda kooperatif bulunmaktadır.


“Ulaştırma Kooperatifleri” adı da verilen bu kooperatifler değişik tiplerde olabilir.

 • Kendilerini taşıma gereksinimi duyan kişiler tarafından kurulan kooperatifler.Örneğin, çocukların okula taşınması için ana babalar tarafından kurulan kooperatifler.

 • Şoförler tarafından halkı taşımak için kurulan hizmet üretim kooperatifleridir.

 • Bağımsız taşıyıcıların (kamyoncuların) işlerinin etkinliğini arttırmak amacıyla kurdukları kooperatiflerdir.


2 k k sanat kooperatifleri
2) Küçük Sanat Kooperatifleri: kooperatifler değişik tiplerde olabilir.

Küçük sanatkarların mesleki faaliyetlerini sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları her türlü ham maddenin sağlanması ve aynı zamanda ürünlerinin satışının yapılması amacıyla kurulur.

Türkiye’de marangozluk, ayakkabı imalatı, leblebicilik, lüle taşı işletmeciliği,dokumacılık, kilimcilik, halıcılık, deri imalatı, battaniyecilik, av tüfeği imalatı, tabakçılık,fırıncılık vb. alanlarda faaliyet gösteren küçük sanatkarların kurdukları kooperatifler mevcut olup bu tür kooperatifler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Bu kooperatiflerden dış satıma yönelik olanlarına ise Türkiye Halk Bankası aracılığıyla tesis ve işletme kredisi verilmektedir.


3 ecza kooperatifleri
3) Ecza Kooperatifleri: kooperatifler değişik tiplerde olabilir.

Eczacılık alanında faaliyet gösteren ortaklarının ilaç gereksinimlerini karşılamak, ilaçların temin, dağıtım ve gerektiğinde üretim çalışmalarını düzenlemek, eczane ve ilaç sektörünün sağlıklı oluşumuna katkıda bulunmak ve ortakları eczacıların hak ve çıkarlarını korumaktır.


1970’li yıllarda ilaç deposu işletmelerinin keyfi bir uygulama sonucu istedikleri eczanelere ilaç verip istediklerine vermemesi birçok eczanenin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına yol açmış ve bu durum eczacıları kooperatif kurmaya yöneltmiştir.


4 yeri yap kooperatifleri
4) İş Yeri Yapı Kooperatifleri: bir uygulama sonucu istedikleri eczanelere ilaç verip istediklerine vermemesi birçok eczanenin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına yol açmış ve bu durum eczacıları kooperatif kurmaya yöneltmiştir.

Ortakları olan küçük zanaatkar ve küçük sanayicilerin, günün teknik koşullarına uygun birer işyeri edinmelerini sağlamak amacıyla kurulan kooperatiflerdir.

Bir diğer amaçları da işyeri tesisi topluluğunun genel hizmetlerini karşılayacak tesislerin yapılmasıdır.


Ülkemizde yapı kooperatifçiliğinde en büyük sorun, esnaf ve zanaatkar olmayan kişilerin de bu kooperatiflere ortak olabilmeleridir.Bazen, spekülasyon amacıyla bir ortağın birden fazla işyerine sahip olduğu görülmektedir.Bu da haksız spekülatif kazançlara neden olduğundan kooperatifi amacından saptırmaktadır.


5 turizm kooperatifleri
5) Turizm Kooperatifleri: esnaf ve zanaatkar olmayan kişilerin de bu kooperatiflere ortak olabilmeleridir.Bazen, spekülasyon amacıyla bir ortağın birden fazla işyerine sahip olduğu görülmektedir.Bu da haksız spekülatif kazançlara neden olduğundan kooperatifi amacından saptırmaktadır.

Turizm alanında faaliyet gösteren işletme sahiplerinin bir araya gelerek kurdukları kooperatiflerdir.Turistik yerlerde faaliyet gösteren otel sahipleri kendilerini iç ve dış pazarda en iyi biçimde tanıtmak amacıyla turizm kooperatifleri kurarak hizmetlerini en iyi biçimde pazarlar. Türkiye’de 1980’den beri turizm alanında kooperatifler kurulmaya başlanmıştır.


Lokantacılar, gereksinim duydukları malzemeleri toptan ve ucuz sağlamak için kooperatif kurabilir.

Seyahat acentaları, rehber yetiştirmek veya dış ülkelerde toplu reklam için kooperatif kurabilirler.


6 i kooperatifleri
6) İşçi Kooperatifleri ve ucuz sağlamak için kooperatif kurabilir.

Çalışanların ortak oldukları sanayi tesislerini kooperatif olarak işletmeleridir.Bu nedenle kooperatiflere “işçi üretim kooperatifleri” veya “sanayi kooperatifleri” de denilmektedir.


ad