- ZAKON PROTIV RADNIKA
Download
1 / 83

- ZAKON PROTIV RADNIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

- ZAKON PROTIV RADNIKA. jer ljudi su važni !. FLEKSIBILNOST RADA. NAČIN UVOĐENJA FLEKSIBILNOSTI:. ZAKONODAVSTVO KOLEKTIVNI UGOVORI UGOVORI O RADU. ZAKONODAVSTVO. Tvrdnja: „Zakon o radu štiti samo radnike; Zakon o radu ne štiti poslodavce”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' - ZAKON PROTIV RADNIKA' - sine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

jerljudi su važni !Na in uvo enja fleksibilnosti
NAČIN UVOĐENJA FLEKSIBILNOSTI:

 • ZAKONODAVSTVO

 • KOLEKTIVNI UGOVORI

 • UGOVORI O RADU


Zakonodavstvo
ZAKONODAVSTVO

Tvrdnja: „Zakon o radu štiti samo radnike; Zakon o radu ne štiti poslodavce”

“Onoliko dugo dok obavljanje rada uključujeovisnost o kapitalu, radno će zakonodavstvo nastavit biti dijelom pravnog poretka koji jamče poštivanje pojedinca.” [1]

[1] PREGOVORI O FLEKSIBILNOSTI: ULOGA SOCIJALNIH PARTNERA i DRŽAVE, ILO 1999.


Zakonodavstvo1
ZAKONODAVSTVO

„Zakonodavstvo – rezultat socijalnog dijaloga“

Usuglašena 24 pitanja – ali nisu sadržana u Prijedlogu izmjena ZOR-a:

 • rad s nepunim radnim vremenom: „potrebno je postojeći institut dopuniti izmjenama regulative mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i zapošljavanja“

 • rad sa skraćenim radnim vremenom u slučaju viška radnika: „potrebno je razraditi regulativu kako bi se ovaj institut koristio u praksi“

 • prekovremeni rad: „potrebno je pooštriti kontrolu ovog instituta“


Zakonodavstvo2
ZAKONODAVSTVO

 • kontrola sklopljenih ugovora o radu: „ potrebno je utvrditi obvezu poslodavca da vodi upisnik zaključenih ugovora o radu, na način da budu numerički označeni“

 • plaća: „dogovoreno da u ZOR-u izrijekom treba utvrditi definiciju plaće u bruto iznosu“

 • radnička vijeća: „potpuno izjednačavanje prava i obveza sindikalnog povjerenika“ /utvrđene obveze, nema prava sazivanja skupa radnika


Zakonodavstvo3
ZAKONODAVSTVO

 • mirno rješavanje sporova: „ u ZOR-u instruktivno uputiti na mehanizme mirnog rješavanja putem komisija za nagodbe”

 • ovrha: „rok od 30 dana za ovrhu zbog povratka na rad, utvrditi u trajanju od 3 mjeseca“

 • inspekcija rada: „ proširenje ovlasti inspekcije rada na nadzor ostvarivanja prava iz kolektivnih ugovora, a posebno u pogledu plaća, kontrola trgovačkih društava u stečaju“

 • Ugovor na određeno vrijeme:staviti pod kontrolu, obavijest radničkom vijeću o broju i razlozima sklapanja, brojčano ograničenje


Zakonodavstvo4
ZAKONODAVSTVO

 • kolektivni ugovori: „u evidenciji k.u. navesti poslodavce na koje se primjenjuje“

 • sindikalni povjerenik: „ usklađena namjera veće zaštite povjerenika u odnosu na internu fleksibilizaciju kod poslodavca; ukidanje administrativnih pristojbi za registraciju udruga“

 • štrajk: „potrebno je precizirati odredbe ZOR-a s ciljem dopustivosti štrajka u svim slučajevima zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa; sindikate u slučaju štrajka osloboditi obveze objave pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati“


Kolektivni ugovori
KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Korektivna mjera kad nastupa deregulatorno zakonodavstvo

 • Utvrđuje temelje zakonodavstva / zakonodavstvo rezultat institucionaliziranog procesa socijalnog dijaloga


Kolektivni ugovori1
KOLEKTIVNI UGOVORI

ILO konvencije :

Uloga Vlade je da potiče sustav

kolektivnog pregovaranja

Kod nas:

 • U državnim poduzećima se otkazuju kolektivni ugovori;

 • Prava utvrđena k.u. za državne i javne službe suspendiraju se Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna;

 • Osporava se pravo na štrajk kao sredstvo pritiska za sklapanje k.u.

  – svaki štrajk postaje politički


Ugovori o radu
UGOVORI O RADU

 • ODREĐENO – NEODREĐENO

 • PUNO – NEPUNO

 • PROBNI ROK

 • STJECANJE ISKUSTVA


KOLIKO SMO FLEKSIBILNI

UTUMAČENJU

FLEKSIBILNOSTI?

ili

Koje je stvarno mjesto

Hrvatske u odnosu na

zemlje EU?


 • Studija OECD-a koja je podloga predlagatelju nije sadržavala podatke o Hrvatskoj – računica je rađena od strane angažiranih studenata, a isto tako i redoslijed u tablicama (1. grafikon na slajdovima koji slijede)

 • Redoslijed se mogao prikazati i drukčije (2. grafikon na slajdovima koji slijede):


Zaklju ak
ZAKLJUČAK sadržavala podatke o Hrvatskoj – računica je rađena od strane angažiranih studenata, a isto tako i redoslijed u tablicama

 • Niti je vrag ružičast kako se čini, niti je hrvatski ZOR nefleksibilan, kako ga Vlada prikazuje


Jer ljudi su va ni i radnici su ljudi
- jer ljudi su važni sadržavala podatke o Hrvatskoj – računica je rađena od strane angažiranih studenata, a isto tako i redoslijed u tablicama- i radnici su ljudi


Otkazni rokovi i otpremnine
OTKAZNI ROKOVI sadržavala podatke o Hrvatskoj – računica je rađena od strane angažiranih studenata, a isto tako i redoslijed u tablicama I OTPREMNINE


Otkazni rokovi
OTKAZNI ROKOVI sadržavala podatke o Hrvatskoj – računica je rađena od strane angažiranih studenata, a isto tako i redoslijed u tablicama

VAŽEĆE ODREDBE I PRIJEDLOG IZMJENAZOR


Otpremnine
OTPREMNINE sadržavala podatke o Hrvatskoj – računica je rađena od strane angažiranih studenata, a isto tako i redoslijed u tablicama


SMANJENJE OTKAZNIH ROKOVA sadržavala podatke o Hrvatskoj – računica je rađena od strane angažiranih studenata, a isto tako i redoslijed u tablicama
Prigovori sindikata
PRIGOVORI SINDIKATA KUNA

 • vidljivo je značajno skraćivanje otkaznih rokova i smanjivanje otpremnina,

 • šanse za pronalaženje novog posla za vrijeme otkaznog roka još su manje, a otpremnina u predloženim iznosima još manje udovoljava svojoj funkciji,

 • odlazak na burzu će biti još brži, a ostanak na burzi duži, naročito ako je radnik starije dobi,

 • otpremnina je sada u funkciji golog preživljavanja radnika i njegove obitelji, rijetko svojom izdašnošću može poslužiti samozapošljavanju ili potpunom financijskom prevladavanju vremena do novog zaposlenja,

 • s obzirom na način određivanja visine otpremnine nepravedna je, jer ista visina pripada radniku sa navršenih 5 ili 9 godina radnog staža kod poslodavca, odnosno radniku s navršenih 10 ili 19 godina radnog staža,


Prigovori sindikata1
PRIGOVORI SINDIKATA KUNA

 • funkcija otkaznog roka je primarno zaštitna za radnika i njegovu obitelj, za to bi vrijeme radnik trebao naći drugi posao

 • čl. 113. st. 4. ZOR-a

  "Za vrijeme otkaznog roka radnik ima pravo uz naknadu plaće odsustvovati s rada najmanje četiri sata tjedno radi traženja novog zaposlenja."


59,16% nezaposlenih traži posao duže od godinu dana KUNA

26,47% traži posao duže od 3 godine


FILM KUNA


Odgovor predlagatelju
ODGOVOR PREDLAGATELJU KUNA

Koga pogađaju ove promjene?

 • svakako i sada zaposlene, koji će dobiti otkaz nakon eventualnog stupanja na snagu predložene odredbe,

 • u početku naročito one radnike na koje se ne primjenjuju kolektivni ugovori,

 • kao i radnike na koje se kolektivni ugovori primjenjuju, a u kojima su visina otpremnine i otkazni rokovi uređeni pozivom na odredbe ZOR-a (to je čest način utvrđivanja tih instituta),

 • tamo gdje su ta prava uređena na povoljniji način možemo očekivati otkazivanje kolektivnih ugovora, a u svakom slučaju smanjivanje tih prava prilikom potpisivanja novih,


Odgovor predlagatelju1
ODGOVOR PREDLAGATELJU KUNA

 • otkazni rok nije fiksni trošak, ako radnik to vrijeme uredno odrađuje, a to je pravilo,

 • poslodavac u Sloveniji mora svome radniku isplatiti i regres (najmanje u visini minimalne plaće), a i otpremninu radi odlaska u mirovinu (najmanje dvije prosječne plaće u Sloveniji ili plaće radnika ako je to za radnika povoljnije),


Usporedba otpremnina 20 g sta a prijedlog zor a slovenija
USPOREDBA OTPREMNINA (20 G. STAŽA) KUNAPRIJEDLOG ZOR-a - SLOVENIJA


Odgovor predlagatelju2
ODGOVOR PREDLAGATELJU KUNA

 • ako smanjivanje ovih prava znači veći gospodarski rast i više novih radnih mjesta tada tražimo da nam se predoče točni ili barem približni izračuni stope rasta i očekivanog broja radnih mjesta,


Odgovor predlagatelju3
ODGOVOR PREDLAGATELJU KUNA

 • vezano na tvrdnju kako je otpremnina u funkciji naknade štete radniku, a ne smije biti nesrazmjeran teret poslodavcu, pitamo se je li otpremnina u visini 2 plaće za 19 godina rada kod istog poslodavca naknada štete radniku, te čemu će ona stvarno poslužiti?


Odgovor predlagatelju4
ODGOVOR PREDLAGATELJU KUNA

 • precjenjuje se značaj odredbe o izjednačavanju prava na otpremninu zaposlenima na neodređeno i određeno vrijeme, jer se to pravo ostvaruje samo u slučaju otkaza ugovora o radu, a ugovor o radu na određeno vrijeme se iznimno rijetko otkazuje, taj ugovor prestaje istekom vremena na koje je sklopljen, no i u tim vrlo iznimnim slučajevima može se očekivati otpremnina u kako je predloženo visini od 1/2 plaće, a naročito u kontekstu predloženih promjena vezanih za ugovor o radu na određeno vrijeme,


Odgovor predlagatelju5
ODGOVOR PREDLAGATELJU KUNA

 • o rezanju prava uz kompenzaciju na drugoj strani (novčane naknade za vrijeme nazaposlenosti, socijalna pomoć i druga rješenja) moguće je govoriti, ali ne rezati prava prije nego li se uvedu odgovarajuće mjere,


Odgovor predlagatelju6
ODGOVOR PREDLAGATELJU KUNA

 • podsjetimo, novčana naknada s naslova nezaposlenosti u RH može trajati od 78 do 312 dana, uz uvjete prethodnog rada od 9 mjeseci, odnosno više od 10 godina, (iznimka muškarci s 35 god. prethodnog rada, žene 30 godina) i uz druge uvjete,

 • najniža mjesečna novčana naknada iznosi 741,40 kn, a najviša 900,00 kn, prosječna 885,12 kn (ovisno o prosjeku plaće umanjene za doprinose),


Odgovor predlagatelju7
ODGOVOR PREDLAGATELJU KUNA

 • ili kako to izgleda u državama s kojima nas uspoređuju kada se utvrđuje tzv. "rigidnost" našeg radnog zakonodavstva u odnosu na iste države


Odgovor predlagatelju8
ODGOVOR PREDLAGATELJU KUNA

dio prava s naslova nezaposlenosti


Odgovor predlagatelju9
ODGOVOR PREDLAGATELJU KUNA

 • što se tiče obećanih razmatranja reformskih kompenzacijskih rješenja, teško je govoriti o dobrim namjerama s obzirom na činjenicu da je nedavno, donošenjem Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti bitno smanjena zaštita starijih radnika i ograničena mogućnost zarade, a time i osiguranje minimuma egzistencijalnih potreba, nezaposlenih osoba,

 • isto tako Vlada je Zaključkom od 21. studenoga 2002. (N.N. br. 145/02), usvojila dokument Strategija razvitka "Hrvatska u 21. stoljeću - makroekonomija" a u kojemu se među ostalom navodi:

  "Trajanje i visinu naknada za nezaposlenost ne bi trebalo povećavati, ma koliko se to u prvi tren činilo potrebnim sa socijalnog stajališta."


Odgovor predlagatelju10
ODGOVOR PREDLAGATELJU KUNA

 • "Nedavna studija OECD-a pokazuje da postoji mala ili gotovo nikakva povezanost između zakonodavstava o zaštiti zaposlenja i općih stopa nezaposlenosti."

  Izvor:

  Europska zaklada za unaprjeđenje uvjeta života i rada, 2001.


Jer ljudi su va ni i radnici su ljudi radnici su va ni
jer ljudi su važni KUNA- i radnici su ljudi- radnici su važni?Ugovor o radu na odre eno vrijeme1
UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME KUNA

POSTOJEĆI ZAKON O RADU

 • ugovor o radu može se, kada za to postoji stvaran i važan razlog sklopiti iznimno na određeno vrijeme.

 • taksativno su nabrojani slučajevi,

 • kolektivnim ugovorom može se ograničiti ili proširiti mogućnost sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme (nije se koristilo u praksi)

 • rok tri godine


Ugovor o radu na odre eno vrijeme2
UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME KUNA

PRIJEDLOG IZMJENA

 • Ugovor o radu na određeno vrijeme nije iznimka - izjednačuje se s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme

 • prema prijedlogu VRH ugovor o radu na određeno vrijeme postao bi pravilo, a ugovor na neodređeno vrijeme iznimka

 • preko 80 % ugovora sklopljenih u 2002. su ugovori o radu na određeno vrijeme

SLOVENSKI ZOR

 • Ugovor o radu je iznimka

 • taksativno su nabrojeni slučajevi u kojima se može sklopiti

 • rok dvije godine


Smjernica eu iz 1999 na koju se poziva vlada rh
SMJERNICA EU IZ 1999. NA KOJU SE POZIVA VLADA RH KUNA

 • ugovori o radu na neodređeno vrijeme su opći oblik radnog odnosa.

 • pojam radnik na određeno vrijeme označava osobu koja ima ugovor o radu ili koja je zasnovala radni odnos pri kojem je otkazivanje ugovora o radu ili radnog odnosa uvjetovano objektivnim uvjetima kao što je određeni datum, izvršenje određenog zadatka ili određeni događaj.


Radnik s ugovorom o radu na određeno vrijeme: KUNA

 • jeftiniji je za poslodavca,

 • kreditno je nesposoban,

 • nije sindikalno organiziran,

 • podložan je “sivoj” ekonomiji,

 • građanin je drugog reda,


Kreditni uvjeti za radnike na određeno vrijeme KUNA

 • Raiffeisen bank: radnicima na određeno vrijeme ne odobrava kredite

 • PBZ-Gruppo Insta Bci: samo hipotekarni kredit (1/3)

 • Zagrebačka banka: samo uz sudužnika i 2 jamca (zaposlena na neodređeno)


Mali poslodavci
MALI POSLODAVCI KUNA

POSTOJEĆI ZAKON O RADU

 • - Poslodavac koji zapošljava 10 i manje od 10 radnika (do 2001. 5 radnika)

  PRIJEDLOG IZMJENA

 • - Poslodavac koji zapošljava 20 i manje od 20 radnika

 • - uz prijedlog ne prileže podaci o učincima povećanja s 5 na 10 radnika, niti analiza očekivanja učinaka povećanjem s 10 na 20 radnika

  SLOVENSKI ZOR

 • - Poslodavac koji zapošljava 10 i manje od 10 radnika


Mali poslodavci1
MALI POSLODAVCI KUNA

MALI POSLODAVAC

 • u slučaju viška radnika nema obvezu ponude drugog posla

 • ne mora voditi računa o starosnoj dobi, trajanju radnog odnosa niti o obvezama uzdržavanja koje terete radnika

 • prema prijedlogu VRH dodatna socijalna nesigurnost bi se proširila na 241.000 radnika


FILM KUNA


Izrada programa zbrinjavanja vi ka radnika
IZRADA PROGRAMA ZBRINJAVANJA VIŠKA RADNIKA KUNA

POSTOJEĆI ZAKON O RADU

- poslodavac koji zapošljava više od 20 radnika i koji u 6 mjeseci namjerava otkazati više od 10% ugovora, a najmanje petorici radnika

PRIJEDLOG IZMJENA

 • poslodavac koji u razdoblju od 90 dana namjerava otkazati najmanje 20 ugovora

 • prema prijedlogu VRH poslodavac koji zapošljava npr. 100 radnika mogao bi u jednoj godini otkazati ugovore o radu 76-orici radnika bez mogućnosti utjecaja radničkog vijeća i Zavoda za zapošljavanje


Najni a pla a
NAJNIŽA PLAĆA KUNA

POSTOJEĆI ZAKON O RADU

 • najniža plaća određena je kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuje na sve zaposlene

 • najniža plaća vezana je uz najnižu osnovicu za uplatu doprinosa

PRIJEDLOG IZMJENA

 • najnižu plaću bi imala pravo jednostrano određivati vlada RH, samo uz pribavljeno mišljenje GSV-a

 • najniža plaća bi mogla biti niža od osnovice za uplatu doprinosa, a u tom slučaju bi radnici s plaćom nižom od te osnovice plaćali doprinose na iznose koje ne primaju


Radna knji ica
RADNA KNJIŽICA KUNA

PRIJEDLOG IZMJENA

 • radna knjižica se ukida, te umjesto nje uvodi iskaznica socijalnog osiguranja

 • tražimo da se radna knjižica, kao javna isprava zadrži sve dok se predložena iskaznica ne potvrdi u praksi kao kvalitetna zamjena.


Jer ljudi su va ni i radnici su ljudi radnici su va ni i du nosnici su radnici
jer ljudi su važni KUNA- i radnici su ljudi- radnici su važni?- i dužnosnici su radnici


I du nosnici su radnici
i KUNAdužnosnici su RADNICI


I du nosnici su radnici1
i KUNAdužnosnici su RADNICI


I du nosnici su radnici2
i KUNAdužnosnici su RADNICI


I du nosnici su radnici3
i KUNAdužnosnici su RADNICI


I du nosnici su radnici4
i KUNAdužnosnici su RADNICI


I du nosnici su radnici5
i KUNAdužnosnici su RADNICI

M I R O V I N A


I du nosnici su radnici6
i KUNAdužnosnici su RADNICI


jer ljudi su važni KUNA- i radnici su ljudi- radnici su važni?- i dužnosnici su radnici- dužnosnici su važnijiPromjene zakona o radu stajali ta i ankete
Promjene Zakona o radu -stajališta i ankete KUNA

 • MMF je “za”

 • VLAST je “za”

 • OPORBA je “protiv”

 • VLAST je bila “protiv” dok je bila oporba.

 • OPORBA je bila “za” dok je bila vlast.

  Zaključak:

 • Ili vlast zamućuje pogled, ili u Hrvatskoj nema trajne politike.


Poslodavci
POSLODAVCI? KUNA

 • HUP je “za”.

 • Dapače, ovo je za njih premalo: “Ovo su samo kozmetičke promjene!”.

 • Međutim, poslodavci pojedinačno nisu "za", tj. sadašnji im Zakon o radu ne smeta.


Odgovori poduzetnika
ODGOVORI PODUZETNIKA: KUNA

Jesu li “prevelika” prava radnika prepreke novom zapošljavanju


Sindikati su protiv
SINDIKATI su "protiv" KUNA

 • GRAĐANI?

 • Građani pojma nemaju. Nažalost istinito.

  Puls:

  Znaju li GRAĐANI koji se zakoni iz radnog zakonodavstva mijenjaju:

 • 79% NE – 20% Da.

 • 52% radne populacije loše je upoznato s radnim zakonodavstvom.


Ele li gra ani promjene
ŽELE LI GRAĐANI PROMJENE ? KUNA

88% građana smatra da bi se radni zakon u Hrvatskoj trebao prilagoditi normama najrazvijenijih zemalja svijeta.Problem je o ito u za titi
Problem je očito u zaštiti. KUNA

 • Vlada nije osigurala veću zaštitu.

 • Sudski postupak

 • Ovršni postupak

 • Sudovi za prekršaje

 • Naknada za nezaposlene – i to je zaštita.

 • Jačanje pozicije sindikata i kolektivnih pregovora – i to je zaštita.


Sudovi
Sudovi: KUNA

 • Ovo je Toni Zavišek .

 • Otkaz je dobio 1996. a prva rasprava zakazana je 2002. godine.


FILM KUNA


Anketa jutarnjeg lista mislite li da je pravosu e korumpirano
ANKETA JUTARNJEG LISTA: KUNAMislite li da je pravosuđe korumpirano?Rad na odre eno
Rad na određeno : zaštite!

 • 24% nezaposlenih ne bi prihvatilo rad na određeno ni u kojem slučaju

 • 20% zaposlenih prihvatilo bi rad na određeno, ali ovisi o kojem je poslu riječ.

 • Dakle, niti nezaposleni baš neće na određeno. Zašto?


Koliko zakon o radu utje e na konkuretnost
Koliko Zakon o radu utječe na konkuretnost? zaštite!

Prema ljestvici konkurentnosti Hrvatska je:

 • Ukupno: 52. mjesto

 • Korupcija: 45-57 mjesto

 • Pesimizam: 60 mjesto

 • Odnos radnik – poslodavac: 77 mjesto

 • U povećanju dostupnosti kredita: 1 mjesto (svi smo prezaduženi).

 • Gdje tu utječe radno zakonodavstvo?


Koliko zakon o radu utje e na konkuretnost1
Koliko Zakon o radu utječe na konkuretnost? zaštite!

Finska je najkonkurentnija zemlja na svijetu.

 • Ima prosječno radno zakonodavstvo.

 • Međutim, npr. na 1. mjestu je po nekorumpiranosti.

 • Je li Finskoj prepreka radno zakonodavstvo?

 • Je li finsku konkurentnost stvara radno zakonodavstvo, ili nešto drugo?


jer ljudi su važni zaštite! - i radnici su ljudi- radnici su važni?- i dužnosnici su radnici- dužnosnici su važniji


ad