- ZAKON PROTIV RADNIKA
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 83

- ZAKON PROTIV RADNIKA PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

- ZAKON PROTIV RADNIKA. jer ljudi su važni !. FLEKSIBILNOST RADA. NAČIN UVOĐENJA FLEKSIBILNOSTI:. ZAKONODAVSTVO KOLEKTIVNI UGOVORI UGOVORI O RADU. ZAKONODAVSTVO. Tvrdnja: „Zakon o radu štiti samo radnike; Zakon o radu ne štiti poslodavce”

Download Presentation

- ZAKON PROTIV RADNIKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zakon protiv radnika

- ZAKON PROTIV RADNIKA


Zakon protiv radnika

jerljudi su važni !


Fleksibilnost rada

FLEKSIBILNOST RADA


Na in uvo enja fleksibilnosti

NAČIN UVOĐENJA FLEKSIBILNOSTI:

 • ZAKONODAVSTVO

 • KOLEKTIVNI UGOVORI

 • UGOVORI O RADU


Zakonodavstvo

ZAKONODAVSTVO

Tvrdnja: „Zakon o radu štiti samo radnike; Zakon o radu ne štiti poslodavce”

“Onoliko dugo dok obavljanje rada uključujeovisnost o kapitalu, radno će zakonodavstvo nastavit biti dijelom pravnog poretka koji jamče poštivanje pojedinca.” [1]

[1] PREGOVORI O FLEKSIBILNOSTI: ULOGA SOCIJALNIH PARTNERA i DRŽAVE, ILO 1999.


Zakonodavstvo1

ZAKONODAVSTVO

„Zakonodavstvo – rezultat socijalnog dijaloga“

Usuglašena 24 pitanja – ali nisu sadržana u Prijedlogu izmjena ZOR-a:

 • rad s nepunim radnim vremenom: „potrebno je postojeći institut dopuniti izmjenama regulative mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i zapošljavanja“

 • rad sa skraćenim radnim vremenom u slučaju viška radnika: „potrebno je razraditi regulativu kako bi se ovaj institut koristio u praksi“

 • prekovremeni rad: „potrebno je pooštriti kontrolu ovog instituta“


Zakonodavstvo2

ZAKONODAVSTVO

 • kontrola sklopljenih ugovora o radu: „ potrebno je utvrditi obvezu poslodavca da vodi upisnik zaključenih ugovora o radu, na način da budu numerički označeni“

 • plaća: „dogovoreno da u ZOR-u izrijekom treba utvrditi definiciju plaće u bruto iznosu“

 • radnička vijeća: „potpuno izjednačavanje prava i obveza sindikalnog povjerenika“ /utvrđene obveze, nema prava sazivanja skupa radnika


Zakonodavstvo3

ZAKONODAVSTVO

 • mirno rješavanje sporova: „ u ZOR-u instruktivno uputiti na mehanizme mirnog rješavanja putem komisija za nagodbe”

 • ovrha: „rok od 30 dana za ovrhu zbog povratka na rad, utvrditi u trajanju od 3 mjeseca“

 • inspekcija rada: „ proširenje ovlasti inspekcije rada na nadzor ostvarivanja prava iz kolektivnih ugovora, a posebno u pogledu plaća, kontrola trgovačkih društava u stečaju“

 • Ugovor na određeno vrijeme:staviti pod kontrolu, obavijest radničkom vijeću o broju i razlozima sklapanja, brojčano ograničenje


Zakonodavstvo4

ZAKONODAVSTVO

 • kolektivni ugovori: „u evidenciji k.u. navesti poslodavce na koje se primjenjuje“

 • sindikalni povjerenik: „ usklađena namjera veće zaštite povjerenika u odnosu na internu fleksibilizaciju kod poslodavca; ukidanje administrativnih pristojbi za registraciju udruga“

 • štrajk: „potrebno je precizirati odredbe ZOR-a s ciljem dopustivosti štrajka u svim slučajevima zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa; sindikate u slučaju štrajka osloboditi obveze objave pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati“


Kolektivni ugovori

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Korektivna mjera kad nastupa deregulatorno zakonodavstvo

 • Utvrđuje temelje zakonodavstva / zakonodavstvo rezultat institucionaliziranog procesa socijalnog dijaloga


Kolektivni ugovori1

KOLEKTIVNI UGOVORI

ILO konvencije :

Uloga Vlade je da potiče sustav

kolektivnog pregovaranja

Kod nas:

 • U državnim poduzećima se otkazuju kolektivni ugovori;

 • Prava utvrđena k.u. za državne i javne službe suspendiraju se Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna;

 • Osporava se pravo na štrajk kao sredstvo pritiska za sklapanje k.u.

  – svaki štrajk postaje politički


Ugovori o radu

UGOVORI O RADU

 • ODREĐENO – NEODREĐENO

 • PUNO – NEPUNO

 • PROBNI ROK

 • STJECANJE ISKUSTVA


Zakon protiv radnika

KOLIKO SMO FLEKSIBILNI

UTUMAČENJU

FLEKSIBILNOSTI?

ili

Koje je stvarno mjesto

Hrvatske u odnosu na

zemlje EU?


Zakon protiv radnika

 • Studija OECD-a koja je podloga predlagatelju nije sadržavala podatke o Hrvatskoj – računica je rađena od strane angažiranih studenata, a isto tako i redoslijed u tablicama (1. grafikon na slajdovima koji slijede)

 • Redoslijed se mogao prikazati i drukčije (2. grafikon na slajdovima koji slijede):


Zaklju ak

ZAKLJUČAK

 • Niti je vrag ružičast kako se čini, niti je hrvatski ZOR nefleksibilan, kako ga Vlada prikazuje


Jer ljudi su va ni i radnici su ljudi

- jer ljudi su važni- i radnici su ljudi


Otkazni rokovi i otpremnine

OTKAZNI ROKOVI I OTPREMNINE


Otkazni rokovi

OTKAZNI ROKOVI

VAŽEĆE ODREDBE I PRIJEDLOG IZMJENAZOR


Otpremnine

OTPREMNINE


Zakon protiv radnika

SMANJENJE OTKAZNIH ROKOVA


Zakon protiv radnika

OTPREMNINE PREMA GODINAMA STAŽA ZA BRUTO PLAĆU 1.800,00 KUNA


Zakon protiv radnika

OTPREMNINE PREMA GODINAMA STAŽA ZA BRUTO PLAĆU 6.000,00 KN


Prigovori sindikata

PRIGOVORI SINDIKATA

 • vidljivo je značajno skraćivanje otkaznih rokova i smanjivanje otpremnina,

 • šanse za pronalaženje novog posla za vrijeme otkaznog roka još su manje, a otpremnina u predloženim iznosima još manje udovoljava svojoj funkciji,

 • odlazak na burzu će biti još brži, a ostanak na burzi duži, naročito ako je radnik starije dobi,

 • otpremnina je sada u funkciji golog preživljavanja radnika i njegove obitelji, rijetko svojom izdašnošću može poslužiti samozapošljavanju ili potpunom financijskom prevladavanju vremena do novog zaposlenja,

 • s obzirom na način određivanja visine otpremnine nepravedna je, jer ista visina pripada radniku sa navršenih 5 ili 9 godina radnog staža kod poslodavca, odnosno radniku s navršenih 10 ili 19 godina radnog staža,


Prigovori sindikata1

PRIGOVORI SINDIKATA

 • funkcija otkaznog roka je primarno zaštitna za radnika i njegovu obitelj, za to bi vrijeme radnik trebao naći drugi posao

 • čl. 113. st. 4. ZOR-a

  "Za vrijeme otkaznog roka radnik ima pravo uz naknadu plaće odsustvovati s rada najmanje četiri sata tjedno radi traženja novog zaposlenja."


Zakon protiv radnika

59,16% nezaposlenih traži posao duže od godinu dana

26,47% traži posao duže od 3 godine


Zakon protiv radnika

FILM


Odgovor predlagatelju

ODGOVOR PREDLAGATELJU

Koga pogađaju ove promjene?

 • svakako i sada zaposlene, koji će dobiti otkaz nakon eventualnog stupanja na snagu predložene odredbe,

 • u početku naročito one radnike na koje se ne primjenjuju kolektivni ugovori,

 • kao i radnike na koje se kolektivni ugovori primjenjuju, a u kojima su visina otpremnine i otkazni rokovi uređeni pozivom na odredbe ZOR-a (to je čest način utvrđivanja tih instituta),

 • tamo gdje su ta prava uređena na povoljniji način možemo očekivati otkazivanje kolektivnih ugovora, a u svakom slučaju smanjivanje tih prava prilikom potpisivanja novih,


Odgovor predlagatelju1

ODGOVOR PREDLAGATELJU

 • otkazni rok nije fiksni trošak, ako radnik to vrijeme uredno odrađuje, a to je pravilo,

 • poslodavac u Sloveniji mora svome radniku isplatiti i regres (najmanje u visini minimalne plaće), a i otpremninu radi odlaska u mirovinu (najmanje dvije prosječne plaće u Sloveniji ili plaće radnika ako je to za radnika povoljnije),


Usporedba otpremnina 20 g sta a prijedlog zor a slovenija

USPOREDBA OTPREMNINA (20 G. STAŽA)PRIJEDLOG ZOR-a - SLOVENIJA


Odgovor predlagatelju2

ODGOVOR PREDLAGATELJU

 • ako smanjivanje ovih prava znači veći gospodarski rast i više novih radnih mjesta tada tražimo da nam se predoče točni ili barem približni izračuni stope rasta i očekivanog broja radnih mjesta,


Odgovor predlagatelju3

ODGOVOR PREDLAGATELJU

 • vezano na tvrdnju kako je otpremnina u funkciji naknade štete radniku, a ne smije biti nesrazmjeran teret poslodavcu, pitamo se je li otpremnina u visini 2 plaće za 19 godina rada kod istog poslodavca naknada štete radniku, te čemu će ona stvarno poslužiti?


Odgovor predlagatelju4

ODGOVOR PREDLAGATELJU

 • precjenjuje se značaj odredbe o izjednačavanju prava na otpremninu zaposlenima na neodređeno i određeno vrijeme, jer se to pravo ostvaruje samo u slučaju otkaza ugovora o radu, a ugovor o radu na određeno vrijeme se iznimno rijetko otkazuje, taj ugovor prestaje istekom vremena na koje je sklopljen, no i u tim vrlo iznimnim slučajevima može se očekivati otpremnina u kako je predloženo visini od 1/2 plaće, a naročito u kontekstu predloženih promjena vezanih za ugovor o radu na određeno vrijeme,


Odgovor predlagatelju5

ODGOVOR PREDLAGATELJU

 • o rezanju prava uz kompenzaciju na drugoj strani (novčane naknade za vrijeme nazaposlenosti, socijalna pomoć i druga rješenja) moguće je govoriti, ali ne rezati prava prije nego li se uvedu odgovarajuće mjere,


Odgovor predlagatelju6

ODGOVOR PREDLAGATELJU

 • podsjetimo, novčana naknada s naslova nezaposlenosti u RH može trajati od 78 do 312 dana, uz uvjete prethodnog rada od 9 mjeseci, odnosno više od 10 godina, (iznimka muškarci s 35 god. prethodnog rada, žene 30 godina) i uz druge uvjete,

 • najniža mjesečna novčana naknada iznosi 741,40 kn, a najviša 900,00 kn, prosječna 885,12 kn (ovisno o prosjeku plaće umanjene za doprinose),


Odgovor predlagatelju7

ODGOVOR PREDLAGATELJU

 • ili kako to izgleda u državama s kojima nas uspoređuju kada se utvrđuje tzv. "rigidnost" našeg radnog zakonodavstva u odnosu na iste države


Odgovor predlagatelju8

ODGOVOR PREDLAGATELJU

dio prava s naslova nezaposlenosti


Odgovor predlagatelju9

ODGOVOR PREDLAGATELJU

 • što se tiče obećanih razmatranja reformskih kompenzacijskih rješenja, teško je govoriti o dobrim namjerama s obzirom na činjenicu da je nedavno, donošenjem Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti bitno smanjena zaštita starijih radnika i ograničena mogućnost zarade, a time i osiguranje minimuma egzistencijalnih potreba, nezaposlenih osoba,

 • isto tako Vlada je Zaključkom od 21. studenoga 2002. (N.N. br. 145/02), usvojila dokument Strategija razvitka "Hrvatska u 21. stoljeću - makroekonomija" a u kojemu se među ostalom navodi:

  "Trajanje i visinu naknada za nezaposlenost ne bi trebalo povećavati, ma koliko se to u prvi tren činilo potrebnim sa socijalnog stajališta."


Odgovor predlagatelju10

ODGOVOR PREDLAGATELJU

 • "Nedavna studija OECD-a pokazuje da postoji mala ili gotovo nikakva povezanost između zakonodavstava o zaštiti zaposlenja i općih stopa nezaposlenosti."

  Izvor:

  Europska zaklada za unaprjeđenje uvjeta života i rada, 2001.


Jer ljudi su va ni i radnici su ljudi radnici su va ni

jer ljudi su važni- i radnici su ljudi- radnici su važni?


Ugovor o radu na odre eno vrijeme

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME


Ugovor o radu na odre eno vrijeme1

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

POSTOJEĆI ZAKON O RADU

 • ugovor o radu može se, kada za to postoji stvaran i važan razlog sklopiti iznimno na određeno vrijeme.

 • taksativno su nabrojani slučajevi,

 • kolektivnim ugovorom može se ograničiti ili proširiti mogućnost sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme (nije se koristilo u praksi)

 • rok tri godine


Ugovor o radu na odre eno vrijeme2

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

PRIJEDLOG IZMJENA

 • Ugovor o radu na određeno vrijeme nije iznimka - izjednačuje se s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme

 • prema prijedlogu VRH ugovor o radu na određeno vrijeme postao bi pravilo, a ugovor na neodređeno vrijeme iznimka

 • preko 80 % ugovora sklopljenih u 2002. su ugovori o radu na određeno vrijeme

SLOVENSKI ZOR

 • Ugovor o radu je iznimka

 • taksativno su nabrojeni slučajevi u kojima se može sklopiti

 • rok dvije godine


Smjernica eu iz 1999 na koju se poziva vlada rh

SMJERNICA EU IZ 1999. NA KOJU SE POZIVA VLADA RH

 • ugovori o radu na neodređeno vrijeme su opći oblik radnog odnosa.

 • pojam radnik na određeno vrijeme označava osobu koja ima ugovor o radu ili koja je zasnovala radni odnos pri kojem je otkazivanje ugovora o radu ili radnog odnosa uvjetovano objektivnim uvjetima kao što je određeni datum, izvršenje određenog zadatka ili određeni događaj.


Zakon protiv radnika

Radnik s ugovorom o radu na određeno vrijeme:

 • jeftiniji je za poslodavca,

 • kreditno je nesposoban,

 • nije sindikalno organiziran,

 • podložan je “sivoj” ekonomiji,

 • građanin je drugog reda,


Zakon protiv radnika

Kreditni uvjeti za radnike na određeno vrijeme

 • Raiffeisen bank: radnicima na određeno vrijeme ne odobrava kredite

 • PBZ-Gruppo Insta Bci: samo hipotekarni kredit (1/3)

 • Zagrebačka banka: samo uz sudužnika i 2 jamca (zaposlena na neodređeno)


Mali poslodavci

MALI POSLODAVCI

POSTOJEĆI ZAKON O RADU

 • - Poslodavac koji zapošljava 10 i manje od 10 radnika (do 2001. 5 radnika)

  PRIJEDLOG IZMJENA

 • - Poslodavac koji zapošljava 20 i manje od 20 radnika

 • - uz prijedlog ne prileže podaci o učincima povećanja s 5 na 10 radnika, niti analiza očekivanja učinaka povećanjem s 10 na 20 radnika

  SLOVENSKI ZOR

 • - Poslodavac koji zapošljava 10 i manje od 10 radnika


Mali poslodavci1

MALI POSLODAVCI

MALI POSLODAVAC

 • u slučaju viška radnika nema obvezu ponude drugog posla

 • ne mora voditi računa o starosnoj dobi, trajanju radnog odnosa niti o obvezama uzdržavanja koje terete radnika

 • prema prijedlogu VRH dodatna socijalna nesigurnost bi se proširila na 241.000 radnika


Zakon protiv radnika

FILM


Izrada programa zbrinjavanja vi ka radnika

IZRADA PROGRAMA ZBRINJAVANJA VIŠKA RADNIKA

POSTOJEĆI ZAKON O RADU

- poslodavac koji zapošljava više od 20 radnika i koji u 6 mjeseci namjerava otkazati više od 10% ugovora, a najmanje petorici radnika

PRIJEDLOG IZMJENA

 • poslodavac koji u razdoblju od 90 dana namjerava otkazati najmanje 20 ugovora

 • prema prijedlogu VRH poslodavac koji zapošljava npr. 100 radnika mogao bi u jednoj godini otkazati ugovore o radu 76-orici radnika bez mogućnosti utjecaja radničkog vijeća i Zavoda za zapošljavanje


Najni a pla a

NAJNIŽA PLAĆA

POSTOJEĆI ZAKON O RADU

 • najniža plaća određena je kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuje na sve zaposlene

 • najniža plaća vezana je uz najnižu osnovicu za uplatu doprinosa

PRIJEDLOG IZMJENA

 • najnižu plaću bi imala pravo jednostrano određivati vlada RH, samo uz pribavljeno mišljenje GSV-a

 • najniža plaća bi mogla biti niža od osnovice za uplatu doprinosa, a u tom slučaju bi radnici s plaćom nižom od te osnovice plaćali doprinose na iznose koje ne primaju


Radna knji ica

RADNA KNJIŽICA

PRIJEDLOG IZMJENA

 • radna knjižica se ukida, te umjesto nje uvodi iskaznica socijalnog osiguranja

 • tražimo da se radna knjižica, kao javna isprava zadrži sve dok se predložena iskaznica ne potvrdi u praksi kao kvalitetna zamjena.


Jer ljudi su va ni i radnici su ljudi radnici su va ni i du nosnici su radnici

jer ljudi su važni- i radnici su ljudi- radnici su važni?- i dužnosnici su radnici


I du nosnici su radnici

i dužnosnici su RADNICI


I du nosnici su radnici1

i dužnosnici su RADNICI


I du nosnici su radnici2

i dužnosnici su RADNICI


I du nosnici su radnici3

i dužnosnici su RADNICI


I du nosnici su radnici4

i dužnosnici su RADNICI


I du nosnici su radnici5

i dužnosnici su RADNICI

M I R O V I N A


I du nosnici su radnici6

i dužnosnici su RADNICI


Zakon protiv radnika

jer ljudi su važni- i radnici su ljudi- radnici su važni?- i dužnosnici su radnici- dužnosnici su važniji


Stajali ta i ankete

STAJALIŠTA I ANKETE


Promjene zakona o radu stajali ta i ankete

Promjene Zakona o radu -stajališta i ankete

 • MMF je “za”

 • VLAST je “za”

 • OPORBA je “protiv”

 • VLAST je bila “protiv” dok je bila oporba.

 • OPORBA je bila “za” dok je bila vlast.

  Zaključak:

 • Ili vlast zamućuje pogled, ili u Hrvatskoj nema trajne politike.


Poslodavci

POSLODAVCI?

 • HUP je “za”.

 • Dapače, ovo je za njih premalo: “Ovo su samo kozmetičke promjene!”.

 • Međutim, poslodavci pojedinačno nisu "za", tj. sadašnji im Zakon o radu ne smeta.


Odgovori poduzetnika

ODGOVORI PODUZETNIKA:

Jesu li “prevelika” prava radnika prepreke novom zapošljavanju


Sindikati su protiv

SINDIKATI su "protiv"

 • GRAĐANI?

 • Građani pojma nemaju. Nažalost istinito.

  Puls:

  Znaju li GRAĐANI koji se zakoni iz radnog zakonodavstva mijenjaju:

 • 79% NE – 20% Da.

 • 52% radne populacije loše je upoznato s radnim zakonodavstvom.


Ele li gra ani promjene

ŽELE LI GRAĐANI PROMJENE ?

88% građana smatra da bi se radni zakon u Hrvatskoj trebao prilagoditi normama najrazvijenijih zemalja svijeta.


Titi li postoje e radno zakonodavstvo interese radnika

ŠTITI LI POSTOJEĆE RADNO ZAKONODAVSTVO INTERESE RADNIKA?


Problem je o ito u za titi

Problem je očito u zaštiti.

 • Vlada nije osigurala veću zaštitu.

 • Sudski postupak

 • Ovršni postupak

 • Sudovi za prekršaje

 • Naknada za nezaposlene – i to je zaštita.

 • Jačanje pozicije sindikata i kolektivnih pregovora – i to je zaštita.


Sudovi

Sudovi:

 • Ovo je Toni Zavišek .

 • Otkaz je dobio 1996. a prva rasprava zakazana je 2002. godine.


Zakon protiv radnika

FILM


Anketa jutarnjeg lista mislite li da je pravosu e korumpirano

ANKETA JUTARNJEG LISTA:Mislite li da je pravosuđe korumpirano?


Zakon protiv radnika

 • Umanjivanje prava mora ići s uvećavanjem efiskasnosti zaštite!

 • Manja prava mogu biti prihvatljiva samo ako je efikasnost zaštite veća.

 • U zapadnoj Europi radni sporovi završavaju za manje od 90 dana.

 • U Hrvatskoj traju od 1000 do 1500 dana.


Rad na odre eno

Rad na određeno :

 • 24% nezaposlenih ne bi prihvatilo rad na određeno ni u kojem slučaju

 • 20% zaposlenih prihvatilo bi rad na određeno, ali ovisi o kojem je poslu riječ.

 • Dakle, niti nezaposleni baš neće na određeno. Zašto?


Koliko zakon o radu utje e na konkuretnost

Koliko Zakon o radu utječe na konkuretnost?

Prema ljestvici konkurentnosti Hrvatska je:

 • Ukupno: 52. mjesto

 • Korupcija: 45-57 mjesto

 • Pesimizam: 60 mjesto

 • Odnos radnik – poslodavac: 77 mjesto

 • U povećanju dostupnosti kredita: 1 mjesto (svi smo prezaduženi).

 • Gdje tu utječe radno zakonodavstvo?


Koliko zakon o radu utje e na konkuretnost1

Koliko Zakon o radu utječe na konkuretnost?

Finska je najkonkurentnija zemlja na svijetu.

 • Ima prosječno radno zakonodavstvo.

 • Međutim, npr. na 1. mjestu je po nekorumpiranosti.

 • Je li Finskoj prepreka radno zakonodavstvo?

 • Je li finsku konkurentnost stvara radno zakonodavstvo, ili nešto drugo?


Zakon protiv radnika

jer ljudi su važni- i radnici su ljudi- radnici su važni?- i dužnosnici su radnici- dužnosnici su važniji


 • Login