TRKLERN SLAMYET KABUL VE
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 122

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İSLAM DEVLETİ'NDEKİ HİZMETLERİ PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İSLAM DEVLETİ'NDEKİ HİZMETLERİ.

Download Presentation

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İSLAM DEVLETİ'NDEKİ HİZMETLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TRKLERN SLAMYET KABUL VE

SLAM DEVLET'NDEK HZMETLER


Talas Sava ( 751 ) ( Araplar - inliler ) Doudan batya ilerleyen inliler ile , n-Asya' dan douya ilerleyen Araplar (Abbasiler), Talas rma kylarnda savatlar. Bu savata, Orta Asya'nn in egemenliine girmesini istemeyen, Karluk ve Yama Trkleri, Araplarn yanna gemiler ve sava Araplarn kazanmasn salamlardr.


nemi:

Orta Asya'nn in egemenliine girmesi engellenmitir. ( Siyasi )Trkler, bu savatan sonra gruplar halinde slamiyet'i kabul etmeye balamlardr. ( Karluklar ) ( Dini )Esir alnan inlilerden kat yapm teknii renilmitir. ( Kltrel )


Trklerin slamiyet'i Kabul Etme Nedenleri


 • slamiyetteki tek tanr ( Allah ) inanc ile Gk Tanr inanc arasnda pek fark bulmamalar

 • Trk toplumunda bulunan Ozan ve Kam'lar ile slam evliyalar ve dervilerinin birbirine benzerlik gstermesi

 • Cihad fikriyle, fetih fikrinin birbiriyle badamas

 • slamiyet'in ngrd doruluk, drstlk, temizlik,konukseverlik gibi ahlak kurallarnn, Trk ahlak anlayna uygun olmas

 • Ahiret inanc ve kurban kesme benzerlikleri

 • Bilimsel ve ticari ilikilerin etkileri.


Trklerin slam Dnyasndaki Etkinlikleri ve Hizmetleri


Abbasiler dneminden balayarak Trkler'in etkinlikleri artmtr. Abbasilerde Trkleri devlet hizmetinde grevlendiren ilk halife "Mansur" dur. Harun Reid dneminde saray muhafzlar Trklerden oluturulmutur.

Bizans snr boylarnda ( Uc ), Trklere grevler verilmitir. Me'mun ve Mu'tasm dnemlerinde Trkler'in askeri etkinlikleri artt. Mu'tasm dneminde Trkler iin "Samarra" ehri kuruldu.


Azerbaycan'da balayan ve devleti

( Abbasileri ) tehdit eder hale gelen Babek isyan, Mu'tasm dneminde Trkler tarafndan bastrlmtr. Byk Seluklular, Abbasi Halifesini Bveyhoullarnn basksndan kurtardlar. Bat'da Bizans ve Hallara kar, douda Mool tehlikesine kar slam dnyasn Trkler korumulardr.


Deiik blgelerde kurmu olduklar devletler yoluyla slamiyet'i bat ve douda yaydlar. slam uygarlnn gelimesine byk katkda bulundular. ( Farabi, bn-i Sina, Biruni, Harezmi, bn-i Trk nemli Trk bilim adamlardr.) Eitim ve retim kurumlar asndan slam dnyasnn gelimesini saladlar. ( Nizamiye Medresesi ) slam sanatna da katkda bulunmulardr.


zetle :slamiyet'i her trl i ve d tehlikelerden korumulardr. slamiyet ' in yaylmasna ve bir dnya dini olmasna katkda bulunmulardr. slam dnyasna nemli devlet, bilim ve sanat adamlar kazandrmlardr.slam kltrn gelitirerek batya tantmlardr. ( Byk Seluklular - Osmanllar)Bugn, slam bilim ve kltrn laik devlet yaps ierisinde gelitirmektedirler. ( TC )


MISIR'DA KURULAN TRK DEVLETLER


MISIRI YNETEN TRK DEVLETLER

TOLUNOULLARI

868-905

HDLER

935-969

EYYBLER

1174-1250

MEMLKLER

1250-1517

OSMANLILAR

1517-1881


TOLUNOULLARI

( 868 - 905 )


TOLUNOLU AHMET CAM


TOLUNOULLARINA AT SKKELER


 • Merkez : Fustat ( Msr )

 • Kurucu :Tolunolu Ahmet-(Msr Valisi )

 • nemi : Msr 'da kurulan ilk Trk-slam devletidir.

 • karklklar sonucu, Abbasiler son vermitir.


HDLER

(935 - 969)


 • Merkez : Fustat ( Msr )

 • Kurucu : Muhammed Bin Toa

 • nemi : Msr 'da kurulan ikinci Trk-slam devletidir.

 • Fatmiler Devleti son vermitir.


Tolunoullar ve hidiler uzun mrl devletler olamamlardr.Bu durumun en nemli nedeni ne olabilir?


Tolunoullar ve hidiler in yklmasnda en nemli etken yneticilerinin ve ordularnn Trk, halkn Arap olmasdr.


LK TRK SLAM DEVLETLER


KARAHANLILAR

(840-1212)


 • Merkez : Balasagun

 • Bilinen lk Hkmdarlar : Bilge Kl Kadir Han

 • nemi : lk Trk - slam devletidir.

 • Karahanllar Devletini, Karluk - Yama - iil Trkleri kurmutur.

 • slamiyet'i, Satuk Bura Han zamannda kabul etmeye baladlar. slamiyet'i kabul edince "Abdlkerim" ismini almtr.

 • Samanoullar Devletine son vererek Maverannehir blgesine sahip oldular.


 • Gazne Devleti ile komu olunca, onlarla mcadele etmeye baladlar. (Snrlar geniletme mcadelesi)

 • En parlak dnemlerini Yusuf Kadir Han zamannda yaamlardr.


 • Yusuf Kadir Han'n lmnden sonra , taht kavgalar ve Gaznelilerle mcadele devleti ypratm, dou ve bat olarak ikiye ayrlmlardr. Dounun merkezi Kagar, batnn merkezi Semerkant olmutur.

 • Dou Karahanllara, Karahtaylar ; Bat Karahanllara Harzemahlar son vermitir.


slamiyet'i kabul etmelerine ramen, z kltrlerini korumulardr. Trkeyi resmi dil olarak kullanmlardr.


 • Karahanllar yazda Uygur alfabesini kullandlar. Trkeye byk nem verdiler.

 • Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig adl eserinde padiahlara ynetim ile ilgili tavsiyelerde bulunmutur.

 • Kagarl Mahmut, Divan- Lugatit-Trk adl eserinde Trkenin Arapadan daha stn bir dil olduunu ispatlamaya almtr.

 • Karahanllarn ilk Trk-Mslman hkmdar olan Satuk Bura Han, yazd destanda slamiyete nasl getiini anlatmaktadr.

 • Ahmet Yesevi, Divan- Hikmet adl eserinde slamiyeti Trke olarak anlatmaya almtr.


KUTADGU BLG


KARAHANLILARA AT ADIRLAR


BURANA MNARES (KIRGIZISTANIN TOKMOK EHR)


GAZNELLER

(963-1187)


 • Merkez : Gazne ( Dou Afganistan )

 • Kurucu :Alp Tigin

 • Samanoullar , Karahanllar ve Seluklularla mcadele etmilerdir.

 • En parlak dnemlerini Sultan Mahmut zamannda yaadlar. Sultan nvann ilk kullanan hkmdar olan Gazneli Mahmut, Hindistan'a 17 sefer yapm, kuzey blmlerine slamiyet'in girmesini salamtr.


 • Seluklularla yaptklar ;

 • Nesa ( 1035 ), Serahs ( 1038 ), Dandanakan ( 1040 ) savalarn kaybettiler.

 • zellikle Dandanakan savandan sonra zayflamlar ve ykl srecine girmilerdir.

 • Gaznelilere, Afgan yerlilerinden olan " Gur " lar son vermitir.


Gazneli Mahmut, Abbasi halifeleri yannda yer alm,onlar adna hutbe okutup para bastrmtr. Bu durumun Trk-slam tarihindeki etkileri neler olmutur?


 • Bylece Seluklular ve Osmanllar dnemlerinde de srdrlecek olan slam dnyasnn lideri ve koruyuculuu politikasnn temelleri atlm oldu.


Gazneliler ok uluslu bir yapya sahip olduklar iin birliklerini koruyamamlardr.


BYK SELUKLU DEVLET

(1038 - 1157)


 • Ouzlar ,Trklerin en kalabalk ve tarihte en etkin rol oynayan koludur. Ouz boylar,kabileler demektir.

 • Ouzlara, Araplar Guz, Bizansllar Uz, Ruslar Tork demilerdir. Ouzlara Mslman olduktan sonra " Trkmen " ( Yrk ) denilmitir.


OUZLAR

Bozoklar oklar

Yldz Denizhan

Ayhan Dahan

Gnhan Gkhan


 • Devletin Kuruluu :

 • Devlete ismini veren Seluk Bey, Ouzlarn ok kolunun Knk boyundandr.

 • Aa Seyhun ile Hazar denizi arasndaki geni bozkrlarda yaayan Ouzlar' da ordu komutan ( Suba ) olarak grevli olan Seluk Bey , Ouz Yabgu'su ( Hkmdar ) ile anlamazla dm ve evresiyle birlikte Seyhun Irmann aa ve dousunda bulunan " Cent " ehrine yerlemitir.


 • Ouz Yabgu Devletine kar, Saman- oullar' ndan yardm istemi ve evresi ile birlikte slamiyet'i kabul etmitir.

 • Samanoullar Devletinin Karahanl ve Gaznelilerle mcadelesi sonucu yklma- syla ve Seluk Bey'in lmesiyle dalan Ouz boylarn Arslan Bey toparlad ise de, Gazneli Sultan Mahmut Ouzlarn kendisi iin tehlikeli olduunu anlam, Arslan bey ve ileri gelenlerini hile ile tutuklatmtr.


Seluklularn bulunduu blgenin siyasi yaps Seluklu Devletinin kurulma srecini nasl etkilemi olabilir?


 • Seluk Bey 'in torunlarndan Turul ve ar Bey kardeler, Seluklular yeniden toparlamay ve devleti kurmay baarmlardr.


Turul ve ar Beyler Dnemi :

 • Horasan blgesi iin, Gaznelilerle ;

  Nesa ( 1035 ) ,

  Serahs ( 1038 ) savalarn yapmtr.

  Turul Bey, Niabur'uGaznelilerden

  alarak, kendisine merkez yapm ve

  bamszln ilan etmitir. ( 1038 )


Dandanakan Sava( 1040 )

( Byk Seluklular - Gazneliler ) :

 • Nedeni : Gazneliler' in Seluklu gcn Horasan'dan atmak istemesi

 • nemi ; Seluklular , bu savatan sonra srekli gelime aamasna girerek,devletin temellerini atarken , Gazneliler zayflama ve ykl srecine girmilerdir.


 • ar Bey ,Dandanakan zaferi sonrasnda verilen toy, yani byk ziyafette kardei Turul Beyi Seluklu sultan ilan etti.Merv bakent yapld.


 • ran, Irak, Azerbaycan ele geirilmitir.

 • Merkez Niabur'dan Rey ehrine tanmtr.

 • Ouzlarn Anadolu'ya aknlar ar Bey'in keif seferiyle balar ( 1016 ). Anadolu' ya yaplan seferlerin artmas zerine, Pasinler Sava(1048) yaplr.


Pasinler Sava ( 1048 )

( Byk Seluklular - Bizans + Grc Kuvvetleri)

 • Nedeni :

 • Seluklular' n Anadolu'ya ynelik aknlarnn artmas

 • Bizans'n, Trklerin Anadolu'ya girme giriimlerini durdurmak istemesi

 • Bizans'n Anadolu otoritesini koruma istei


nemi :

 • Trkler'in Anadolu'nun fethi iin Bizans'la yaptklar ilk byk sava ve kazandklar ilk byk zaferdir.

 • Bizans'n Anadolu'daki otoritesini sarsmtr.

 • Trkler Anadoluda ilk kez Van-Trabzon arasndaki blgede toprak kazanmlardr.


Anadolu'nun fethinde

nemli sava

grlr :

 • Pasinler (1048)

 • Malazgirt (1071)

 • Miryokefalon (1176)


 • Abbasi Halifesinin, ii Bveyhoullar'nn basks zerine Turul Bey'den yardm istemesiyle, Turul bey iki defa Badat seferi dzenlemi, Bveyhoullarna son vermitir. Turul Bey, Abbasi Halifesi tarafndan dou ve batnn sultan ilan edilmitir.


Turul Beyin Abbasi halifesinden dounun ve batnn sultan nvann almasnn Trk ve slam dnyas asndan nemi ne olabilir?


 • nemi : slam dnyasnn koruyucu- luu ve siyasi liderlii Seluklulara gemitir. Halifeler sadece dinsel lider olarak kalmtr.


 • Turul Bey dneminde (1040 -1063) snrlarn Ceyhun' dan Frat'a kadar geniledii ; devletin salam temeller zerine oturtulduu ; Anadolu ynnde gelimelerin balad grlmektedir


Turul Beyin Rey kentindeki trbesi


Alp Arslan Dnemi

( 1064 - 1072 )

 • Azerbaycan, Kafkasya ve Trkistan seferlerine kt.

 • Dneminde komutanlar tarafndan dou Anadolu'ya seferler dzenlenmitir.

 • Fatimi Devletine son vermek ve Msr' fethetmek iin, Msr seferine kmken Bizans mparatorunun Dou Anadolu'ya doru sefere kmas zerine geri dnd.


Malazgirt Sava ( 1071)

( Byk Seluklular - Bizans )

 • Nedeni :

 • Seluklular'n, kendilerine gelen g dalgalarn yerletirecek alan iin Anadolu'ya ynelmeleri, Anadolu'yu yurt edinme istei

 • Bizans'n, Trklerin Anadoluya dzenledikleri aknlar durdurma dncesi


 • Sonular :

 • Anadolu kaplar Trklere ald. Bu savatan sonra Trkler, youn olarak Anadolu'ya g etmeye baladlar.

 • Anadolu Trk Tarihi balad, Anadolu'da ilk Trk beylikleri kuruldu.

 • Hrstiyan Bizans'n slam dnyas zerindeki basks sona erdi.

 • Trklerin batya ilerleyileri zerine Bizans'n Papa'dan yardm istei, Hal Seferlerine sebep olmutur.


Malazgirt Savan gsteren temsili resim


 • nemi : Trk milletine yeni bir yurt, yeni bir gelecek, yeni bir tarih hazrlayan nemli bir zaferdir.


Malazgirt Savandan Sonra Anadolu


Melikah Dnemi ( 1072 - 1092 )

 • Byk Seluklularn en geni snrlara ulat, kltr ve uygarlk alannda en parlak dzeye ulat dnemdir.

 • Amcas Kavurd' un Sultanln tanmamas zerine, mcadele etmi ve onu ldrtmtr.

 • Karahanl ve Gaznelilere egemenliini kabul ettirdi.

 • Kutalmolu Sleyman ah, Tutak ve Artuk beyleri, Anadolu'nun fethiyle grevlendirmitir.

 • Suriye, Filistin ve Arabistan'da fetihler yapmtr.


 • Sultan Melikah btn mslman lkeleri ynetimi altna alma politikas izlemitir.

 • Dnemin en nemli i olay "Batnilik" propagandasdr. Hasan Sabbah, Seluklular iten paralama ve ynetimi ele geirmek iin batnilik mezhebini yaygnlatrmaya ve ileri gelen Trk yneticilerini ldrtmeye balamtr.


Batnilik nedir?Batniliin Byk Seluklu Devletinin g kaybetmesindeki etkisi ne olmutur?


HASAN SABBAH


BATINLERN ALAMUTKALES


 • Nizamiye Medresesi bu dnemde nemli bir eitim-retim kurumuna dnmtr.

 • Sultan Melikah adna " Celali Takvimi " dzenlenmitir.


Devletin Dal :

 • Melikah'n lmnden sonra oullar arasnda taht kavgalar kmas(Berkiyaruk-Mehmet-Mahmut-Sencer ), devleti ypratmtr.

 • Son Seluklu sultan " Sencer " dir. Sencer'in Katvan Savanda ( 1141 ) Karahtay'lara yenilmesi ile devletin dal dnemi hzland.

 • Sultan Sencer'in lmesiyle Seluklu Devleti paralanmtr. ( 1157 )


SULTAN SENCER TRBES


Seluklularn Paralanma Nedenleri :

 • Veraset anlay. ( lkenin, hkmdar ailesinin ortak mal saylmas )

 • Ynetime kstrlen Ouzlarn ( Trk- menlerin ) ayaklanmalar

 • Hal Seferleri ( Dolayl )

 • Doudan gelen Mool aknlar


 • Batnilerin almalar. ( Batnilik ; ii mezhebinin radikal siyasi hareketinin dourduu hareket )

 • Abbasi halifelerinin egemenlik gcn geri almak iin yapt olumsuz almalar

 • Atabeylerin, merkezi otoritenin zayflamasyla, bamszlk ilanlar


Atabeylik nedir?


Atabey

Seluklu ehzade- lerini vali olarak gittikleri blgelerde eitmekle grevli olan kii

(Osmanllarda lala)


Byk Seluklu Devletine Bal Devletler

1.Horasan Seluklular :

2. Irak Seluklular

3. Kirman Seluklular

4. Suriye Seluklular

5. Trkiye ( Anadolu ) Seluklular)


Atabeylikler

 • Merkezi Otoritenin zayflamasyla bulunduklar blgelerde bamszlklarn ilan ettiler.

  1. Salgurlular ( Fars Atabeylii ) ( ran )

  2. ldenizliler ( Azerbaycan Atabeylii )

  3. Beteginoullar ( Erbil Atabeylii )

  4. Briler ( am Atabeylii )

  5. Zengiler ( Musul Atabeylii )


Seluklularn Trk slam tarihindeki nemi nedir?


nemleri :

 • Adn Seluk Bey'den alm, devleti Turul ve ar Bey' ler kurmutur.

 • slamiyet'i d saldrlara kar korumular, slam lkelerini bir ynetim altnda birletirmilerdir.

 • Anadolu'nun Trkleme srecini balatmlardr.

 • Trk - slam kltrn sentezlemilerdir.


 • slam uygarln gelitirmi ve yaymlardr.

 • XI. yy.da douda Seyhun Irma, batda Akdeniz ve Marmara , gneyde Msr ve Basra Krfezi ' ne kadar snrlarn geniletmilerdir.


TRK-SLAM DEVLETLERNDE KLTR VE UYGARLIK


HKMDAR

 • Trk-slam hkmdarlar genellikle Sultan unvann kullandlar.

 • Hkmdarlk sembolleri:

 • Hutbe okutmak

 • Sikke bastrmak

 • Tura

 • Nevbet (davul)

 • Sancak

 • Ta

 • Taht

 • Ota


LKE YNETM

 • Trk-slam devletlerinde lke:

 • 1-Eyaletlere

 • 2-Sancaklara

 • 3-Kazalara

 • 4-Kylere ayrlrd.

 • Eyaletleri hkmdar soyundan biri ynetiyorsa bu kiilere Melik, hkmdar soyundan olmayan biri ynetiyorsa bu kiilere hne ad verilirdi.


 • Byk Seluklularda hkmdar oullar olan ehzadeler atabeyleri ile eyaletleri (ehzadelerin erkek retmeni) ynetirlerdi.


ORDU TEKLATI

TRKMENLER

SPAHLER

YARDIMCI KUVVETLER

HASSA ASKERLER

GULAMAN-I SARAY

EYALET ASKERLER

Sultana bal zel birliklerdir. Hizmetleri- nin kar- lnda kendileri -ne ikta denilen belirli bir arazi tahsis edilirdi.

Dorudan sultana bal muhafz birlikleri-dir.Farkl milletler -den seilip zel ola -rak yeti- tirilen c- retli as -kerlerdir.

Melik ve eyalet valilerinin askerleriyle birlikte orduya katlmasdr

Devlet bakannn daveti sonucu trkmenlerden sava zamannda orduya katlan askerlerdir.

kta sahibi olanlarn ikta gelirleri karl beslemek zorunda olduklar atl askerlerdir

Seluklula- ra bal devlet ve beyliklerin sava zamann -da gnder- dikleri c- retli asker- lerdir.


HUKUK

 • slamiyetten nceki Trk devletlerinde tre hakimdi. Tre yazl olmayan toplum kurallardr.

 • lk Trk-slam devletlerinde hukuk ikiye ayrlrd:

 • eri hukuk (Dini hukuk)

 • rfi hukuk (Tre)


 • Bu iki hukuu da kadlar ynetirdi. eri mahkemelerin banda kadil-kudat (ba kad), rfi mahkemelerin banda emir-i dad vard. Ayrca hkmdarlarn bakanlk ettii Divan- Mezalim adl bir mahkeme daha vard. Bu mahkemede devlete kar ar su ileyenler yarglanrd.


SOSYAL HAYAT

 • Seluklularda kyl hr olup topran has ve ikta oluuna gre hkmetin himayesi altnda alrd.Vergisini verirdi.Mlk topraklar veraset yoluyla ocuklara geerdi.

 • Seluklularda mlkiyeti devlete ait olan miri topraklar drt blmde deerlendirilir. Bu topraa Miri arazi ad verilir.


 • kta Arazi: Devletin topraklarn nemli kiilere ve kahramanlara datmasdr. Bu kiiler devletten maa almazlar, toprak- larnn geliri ile geinirler ve devlete asker yetitirirlerdi.

 • Has Arazi: Padiaha ve ailesine ait topraklardr. Padiah bu topraklarn geliri ile geinirdi.

 • Hara Arazi: Seluklu topraklarnda yaayan gayr-i mslim halka ait topraklardr.


 • Vakf Arazi: Seluklularda padiah, eitli sosyal kurulularn devam iin kendi toprandan ayrrd. Bu topran geliriyle o kurulularn giderleri karlanrd.

 • Mlk Arazi: Seluklularda padiah, miri araziden kahramanlara veya istedii kiilere toprak balayabilirdi. Bu topraklara toprak ad verilmitir.


EKONOMK HAYAT

 • Seluklularn balca gelirleri unlardr:

 • 1-r (Mslman halktan alnan toprak vergisi)

 • 2-Hara (Gayr-i mslim halktan alnan toprak vergisi)

 • 3-Cizye (Gayr-i mslim halktan alnan kafa vergisi)

 • 4-Gmrk geliri

 • 5-Maden geliri


 • 6-Ganimet (avata elde edilen ganimetin 1/5i devlete aitti.)

 • Seluklularda altn paraya Dinar, gm paraya Dirhem ad verilirdi.


Ftvvet nedir?


 • Abbasilerin kurduu Ftvvet tekilat Seluklularda Ahilik adn almtr.

 • Ahilik ayn meslee mensup kiilerin kurduu dernektir. Bu dernek mensup- larna hammaddeyi salar, retimin dzgn ve temiz olmasna dikkat ederdi.


DL VE EDEBYAT

 • Byk Seluklularda edebiyat ve bilim dili Farsa, halkn konutuu dil Trke idi.

 • Bu dnemde mer Hayyam ve vezir Nizamlmlk eserler vermilerdir.

 • lk slam medresesi Niaburda ald. Bu medreseyi Badatta alan Nizamiye Medresesi takip etti.


BLM VE SANAT

MEHUR SLAM ALMLER

FARAB

 • nl slam filozofudur. Eserleri Avrupa niversitelerinde okutulmutur.

  BRUN

 • Geometri, astronomi, tarih, felsefe ve fizik dalnda eserler vermitir. ABD Biruninin adn Aydaki kraterlerden birine vermitir.


BN- SNA

 • Avrupallarn Avicenna adn verdikleri bn-i Sina zellikle tp alannda eserler vermitir. Bilinen 220 kitab vardr.

 • Kk ve byk kan dolamn bulmu, akl hastalarn mzik ile tedavi etmitir,

  GAZAL

 • nl slam kelamcsdr.

  .


bn-i Sinann insan iskeleti


MER HAYYAM

 • Seluklularn nl matematikisi ve airidir.

 • Harzemahlara Takvim-i Celaleddin adyla bir takvim hazrlamtr


mer Hayyam'n klit Aksiyomu zerindeki almas


SULTAN SENCERN TRBES


Seluklu seramiklerinden bir rnek


Seluklulara ait ini kap


Ssleme sanatndan rnekler


Giyim eyalarndan rnekler


MAMA HATUN KERVANSARAYI


Seluklu hallarndan rnekler


Kayseride Seluklu Yaplar


Gevher Nesibe Medresesi


Ani Kalesi Harabeleri


Hat sanatndan rnekler


slam Sanatndan rnekler


Seluklu sanatndan rnekler


 • Mslmanlar mimarinin yannda giyim kalitesi ve zevki asndan da dnyann en ilerisiydiler. Mslmanlarn tekstil tezgahlarnda, o gne kadar grlmemi gzellikte kumalar retiliyordu. Avrupallarn giysileri, slam dnyasnn rnleri karsnda ok snk kalyordu. Bu nedenle Mslmanlar tarafndan yaplan giysi ve kumalar, Avrupallar arasnda en byk lks ve stat sembolyd.


Biruninin dnya haritas


Seluklu Medreseleri

Konya nce Minareli

Medrese


 • Login