TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İSLAM DEVLETİ'NDEKİ HİZMETLERİ - PowerPoint PPT Presentation

TRKLERN SLAMYET KABUL VE
Download
1 / 122

 • 244 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İSLAM DEVLETİ'NDEKİ HİZMETLERİ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İSLAM DEVLETİ'NDEKİ HİZMETLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

TRKLERN SLAMYET KABUL VE

SLAM DEVLET'NDEK HZMETLER


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Talas Sava ( 751 ) ( Araplar - inliler ) Doudan batya ilerleyen inliler ile , n-Asya' dan douya ilerleyen Araplar (Abbasiler), Talas rma kylarnda savatlar. Bu savata, Orta Asya'nn in egemenliine girmesini istemeyen, Karluk ve Yama Trkleri, Araplarn yanna gemiler ve sava Araplarn kazanmasn salamlardr.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

nemi:

Orta Asya'nn in egemenliine girmesi engellenmitir. ( Siyasi )Trkler, bu savatan sonra gruplar halinde slamiyet'i kabul etmeye balamlardr. ( Karluklar ) ( Dini )Esir alnan inlilerden kat yapm teknii renilmitir. ( Kltrel )


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Trklerin slamiyet'i Kabul Etme Nedenleri


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • slamiyetteki tek tanr ( Allah ) inanc ile Gk Tanr inanc arasnda pek fark bulmamalar

 • Trk toplumunda bulunan Ozan ve Kam'lar ile slam evliyalar ve dervilerinin birbirine benzerlik gstermesi

 • Cihad fikriyle, fetih fikrinin birbiriyle badamas

 • slamiyet'in ngrd doruluk, drstlk, temizlik,konukseverlik gibi ahlak kurallarnn, Trk ahlak anlayna uygun olmas

 • Ahiret inanc ve kurban kesme benzerlikleri

 • Bilimsel ve ticari ilikilerin etkileri.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Trklerin slam Dnyasndaki Etkinlikleri ve Hizmetleri


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Abbasiler dneminden balayarak Trkler'in etkinlikleri artmtr. Abbasilerde Trkleri devlet hizmetinde grevlendiren ilk halife "Mansur" dur. Harun Reid dneminde saray muhafzlar Trklerden oluturulmutur.

Bizans snr boylarnda ( Uc ), Trklere grevler verilmitir. Me'mun ve Mu'tasm dnemlerinde Trkler'in askeri etkinlikleri artt. Mu'tasm dneminde Trkler iin "Samarra" ehri kuruldu.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Azerbaycan'da balayan ve devleti

( Abbasileri ) tehdit eder hale gelen Babek isyan, Mu'tasm dneminde Trkler tarafndan bastrlmtr. Byk Seluklular, Abbasi Halifesini Bveyhoullarnn basksndan kurtardlar. Bat'da Bizans ve Hallara kar, douda Mool tehlikesine kar slam dnyasn Trkler korumulardr.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Deiik blgelerde kurmu olduklar devletler yoluyla slamiyet'i bat ve douda yaydlar. slam uygarlnn gelimesine byk katkda bulundular. ( Farabi, bn-i Sina, Biruni, Harezmi, bn-i Trk nemli Trk bilim adamlardr.) Eitim ve retim kurumlar asndan slam dnyasnn gelimesini saladlar. ( Nizamiye Medresesi ) slam sanatna da katkda bulunmulardr.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

zetle :slamiyet'i her trl i ve d tehlikelerden korumulardr. slamiyet ' in yaylmasna ve bir dnya dini olmasna katkda bulunmulardr. slam dnyasna nemli devlet, bilim ve sanat adamlar kazandrmlardr.slam kltrn gelitirerek batya tantmlardr. ( Byk Seluklular - Osmanllar)Bugn, slam bilim ve kltrn laik devlet yaps ierisinde gelitirmektedirler. ( TC )


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

MISIR'DA KURULAN TRK DEVLETLER


Misir i y neten t rk devletler

MISIRI YNETEN TRK DEVLETLER

TOLUNOULLARI

868-905

HDLER

935-969

EYYBLER

1174-1250

MEMLKLER

1250-1517

OSMANLILAR

1517-1881


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

TOLUNOULLARI

( 868 - 905 )


Toluno lu ahmet cam

TOLUNOLU AHMET CAM


Toluno ullari na a t s kkeler

TOLUNOULLARINA AT SKKELER


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Merkez : Fustat ( Msr )

 • Kurucu :Tolunolu Ahmet-(Msr Valisi )

 • nemi : Msr 'da kurulan ilk Trk-slam devletidir.

 • karklklar sonucu, Abbasiler son vermitir.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

HDLER

(935 - 969)


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Merkez : Fustat ( Msr )

 • Kurucu : Muhammed Bin Toa

 • nemi : Msr 'da kurulan ikinci Trk-slam devletidir.

 • Fatmiler Devleti son vermitir.


Toluno ullar ve h idiler uzun m rl devletler olamam lard r bu durumun en nemli nedeni ne olabilir

Tolunoullar ve hidiler uzun mrl devletler olamamlardr.Bu durumun en nemli nedeni ne olabilir?


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Tolunoullar ve hidiler in yklmasnda en nemli etken yneticilerinin ve ordularnn Trk, halkn Arap olmasdr.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

LK TRK SLAM DEVLETLER


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

KARAHANLILAR

(840-1212)


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Merkez : Balasagun

 • Bilinen lk Hkmdarlar : Bilge Kl Kadir Han

 • nemi : lk Trk - slam devletidir.

 • Karahanllar Devletini, Karluk - Yama - iil Trkleri kurmutur.

 • slamiyet'i, Satuk Bura Han zamannda kabul etmeye baladlar. slamiyet'i kabul edince "Abdlkerim" ismini almtr.

 • Samanoullar Devletine son vererek Maverannehir blgesine sahip oldular.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Gazne Devleti ile komu olunca, onlarla mcadele etmeye baladlar. (Snrlar geniletme mcadelesi)

 • En parlak dnemlerini Yusuf Kadir Han zamannda yaamlardr.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Yusuf Kadir Han'n lmnden sonra , taht kavgalar ve Gaznelilerle mcadele devleti ypratm, dou ve bat olarak ikiye ayrlmlardr. Dounun merkezi Kagar, batnn merkezi Semerkant olmutur.

 • Dou Karahanllara, Karahtaylar ; Bat Karahanllara Harzemahlar son vermitir.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

slamiyet'i kabul etmelerine ramen, z kltrlerini korumulardr. Trkeyi resmi dil olarak kullanmlardr.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Karahanllar yazda Uygur alfabesini kullandlar. Trkeye byk nem verdiler.

 • Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig adl eserinde padiahlara ynetim ile ilgili tavsiyelerde bulunmutur.

 • Kagarl Mahmut, Divan- Lugatit-Trk adl eserinde Trkenin Arapadan daha stn bir dil olduunu ispatlamaya almtr.

 • Karahanllarn ilk Trk-Mslman hkmdar olan Satuk Bura Han, yazd destanda slamiyete nasl getiini anlatmaktadr.

 • Ahmet Yesevi, Divan- Hikmet adl eserinde slamiyeti Trke olarak anlatmaya almtr.


Kutadgu b l g

KUTADGU BLG


Karahanlilar a a t adirlar

KARAHANLILARA AT ADIRLAR


Burana m nares kirgizi stan in tokmok ehr

BURANA MNARES (KIRGIZISTANIN TOKMOK EHR)


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

GAZNELLER

(963-1187)


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Merkez : Gazne ( Dou Afganistan )

 • Kurucu :Alp Tigin

 • Samanoullar , Karahanllar ve Seluklularla mcadele etmilerdir.

 • En parlak dnemlerini Sultan Mahmut zamannda yaadlar. Sultan nvann ilk kullanan hkmdar olan Gazneli Mahmut, Hindistan'a 17 sefer yapm, kuzey blmlerine slamiyet'in girmesini salamtr.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Seluklularla yaptklar ;

 • Nesa ( 1035 ), Serahs ( 1038 ), Dandanakan ( 1040 ) savalarn kaybettiler.

 • zellikle Dandanakan savandan sonra zayflamlar ve ykl srecine girmilerdir.

 • Gaznelilere, Afgan yerlilerinden olan " Gur " lar son vermitir.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Gazneli Mahmut, Abbasi halifeleri yannda yer alm,onlar adna hutbe okutup para bastrmtr. Bu durumun Trk-slam tarihindeki etkileri neler olmutur?


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Bylece Seluklular ve Osmanllar dnemlerinde de srdrlecek olan slam dnyasnn lideri ve koruyuculuu politikasnn temelleri atlm oldu.


Gazneliler ok uluslu bir yap ya sahip olduklar i in birliklerini koruyamam lard r

Gazneliler ok uluslu bir yapya sahip olduklar iin birliklerini koruyamamlardr.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

BYK SELUKLU DEVLET

(1038 - 1157)


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Ouzlar ,Trklerin en kalabalk ve tarihte en etkin rol oynayan koludur. Ouz boylar,kabileler demektir.

 • Ouzlara, Araplar Guz, Bizansllar Uz, Ruslar Tork demilerdir. Ouzlara Mslman olduktan sonra " Trkmen " ( Yrk ) denilmitir.


O uzlar

OUZLAR

Bozoklar oklar

Yldz Denizhan

Ayhan Dahan

Gnhan Gkhan


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Devletin Kuruluu :

 • Devlete ismini veren Seluk Bey, Ouzlarn ok kolunun Knk boyundandr.

 • Aa Seyhun ile Hazar denizi arasndaki geni bozkrlarda yaayan Ouzlar' da ordu komutan ( Suba ) olarak grevli olan Seluk Bey , Ouz Yabgu'su ( Hkmdar ) ile anlamazla dm ve evresiyle birlikte Seyhun Irmann aa ve dousunda bulunan " Cent " ehrine yerlemitir.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Ouz Yabgu Devletine kar, Saman- oullar' ndan yardm istemi ve evresi ile birlikte slamiyet'i kabul etmitir.

 • Samanoullar Devletinin Karahanl ve Gaznelilerle mcadelesi sonucu yklma- syla ve Seluk Bey'in lmesiyle dalan Ouz boylarn Arslan Bey toparlad ise de, Gazneli Sultan Mahmut Ouzlarn kendisi iin tehlikeli olduunu anlam, Arslan bey ve ileri gelenlerini hile ile tutuklatmtr.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Seluklularn bulunduu blgenin siyasi yaps Seluklu Devletinin kurulma srecini nasl etkilemi olabilir?


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Seluk Bey 'in torunlarndan Turul ve ar Bey kardeler, Seluklular yeniden toparlamay ve devleti kurmay baarmlardr.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Turul ve ar Beyler Dnemi :

 • Horasan blgesi iin, Gaznelilerle ;

  Nesa ( 1035 ) ,

  Serahs ( 1038 ) savalarn yapmtr.

  Turul Bey, Niabur'uGaznelilerden

  alarak, kendisine merkez yapm ve

  bamszln ilan etmitir. ( 1038 )


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Dandanakan Sava( 1040 )

( Byk Seluklular - Gazneliler ) :

 • Nedeni : Gazneliler' in Seluklu gcn Horasan'dan atmak istemesi

 • nemi ; Seluklular , bu savatan sonra srekli gelime aamasna girerek,devletin temellerini atarken , Gazneliler zayflama ve ykl srecine girmilerdir.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • ar Bey ,Dandanakan zaferi sonrasnda verilen toy, yani byk ziyafette kardei Turul Beyi Seluklu sultan ilan etti.Merv bakent yapld.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • ran, Irak, Azerbaycan ele geirilmitir.

 • Merkez Niabur'dan Rey ehrine tanmtr.

 • Ouzlarn Anadolu'ya aknlar ar Bey'in keif seferiyle balar ( 1016 ). Anadolu' ya yaplan seferlerin artmas zerine, Pasinler Sava(1048) yaplr.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Pasinler Sava ( 1048 )

( Byk Seluklular - Bizans + Grc Kuvvetleri)

 • Nedeni :

 • Seluklular' n Anadolu'ya ynelik aknlarnn artmas

 • Bizans'n, Trklerin Anadolu'ya girme giriimlerini durdurmak istemesi

 • Bizans'n Anadolu otoritesini koruma istei


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

nemi :

 • Trkler'in Anadolu'nun fethi iin Bizans'la yaptklar ilk byk sava ve kazandklar ilk byk zaferdir.

 • Bizans'n Anadolu'daki otoritesini sarsmtr.

 • Trkler Anadoluda ilk kez Van-Trabzon arasndaki blgede toprak kazanmlardr.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Anadolu'nun fethinde

nemli sava

grlr :

 • Pasinler (1048)

 • Malazgirt (1071)

 • Miryokefalon (1176)


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Abbasi Halifesinin, ii Bveyhoullar'nn basks zerine Turul Bey'den yardm istemesiyle, Turul bey iki defa Badat seferi dzenlemi, Bveyhoullarna son vermitir. Turul Bey, Abbasi Halifesi tarafndan dou ve batnn sultan ilan edilmitir.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Turul Beyin Abbasi halifesinden dounun ve batnn sultan nvann almasnn Trk ve slam dnyas asndan nemi ne olabilir?


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • nemi : slam dnyasnn koruyucu- luu ve siyasi liderlii Seluklulara gemitir. Halifeler sadece dinsel lider olarak kalmtr.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Turul Bey dneminde (1040 -1063) snrlarn Ceyhun' dan Frat'a kadar geniledii ; devletin salam temeller zerine oturtulduu ; Anadolu ynnde gelimelerin balad grlmektedir


Tu rul bey in rey kentindeki t rbesi

Turul Beyin Rey kentindeki trbesi


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Alp Arslan Dnemi

( 1064 - 1072 )

 • Azerbaycan, Kafkasya ve Trkistan seferlerine kt.

 • Dneminde komutanlar tarafndan dou Anadolu'ya seferler dzenlenmitir.

 • Fatimi Devletine son vermek ve Msr' fethetmek iin, Msr seferine kmken Bizans mparatorunun Dou Anadolu'ya doru sefere kmas zerine geri dnd.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Malazgirt Sava ( 1071)

( Byk Seluklular - Bizans )

 • Nedeni :

 • Seluklular'n, kendilerine gelen g dalgalarn yerletirecek alan iin Anadolu'ya ynelmeleri, Anadolu'yu yurt edinme istei

 • Bizans'n, Trklerin Anadoluya dzenledikleri aknlar durdurma dncesi


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Sonular :

 • Anadolu kaplar Trklere ald. Bu savatan sonra Trkler, youn olarak Anadolu'ya g etmeye baladlar.

 • Anadolu Trk Tarihi balad, Anadolu'da ilk Trk beylikleri kuruldu.

 • Hrstiyan Bizans'n slam dnyas zerindeki basks sona erdi.

 • Trklerin batya ilerleyileri zerine Bizans'n Papa'dan yardm istei, Hal Seferlerine sebep olmutur.


Malazgirt sava n g steren temsili resim

Malazgirt Savan gsteren temsili resim


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • nemi : Trk milletine yeni bir yurt, yeni bir gelecek, yeni bir tarih hazrlayan nemli bir zaferdir.


Malazgirt sava ndan sonra anadolu

Malazgirt Savandan Sonra Anadolu


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Melikah Dnemi ( 1072 - 1092 )

 • Byk Seluklularn en geni snrlara ulat, kltr ve uygarlk alannda en parlak dzeye ulat dnemdir.

 • Amcas Kavurd' un Sultanln tanmamas zerine, mcadele etmi ve onu ldrtmtr.

 • Karahanl ve Gaznelilere egemenliini kabul ettirdi.

 • Kutalmolu Sleyman ah, Tutak ve Artuk beyleri, Anadolu'nun fethiyle grevlendirmitir.

 • Suriye, Filistin ve Arabistan'da fetihler yapmtr.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Sultan Melikah btn mslman lkeleri ynetimi altna alma politikas izlemitir.

 • Dnemin en nemli i olay "Batnilik" propagandasdr. Hasan Sabbah, Seluklular iten paralama ve ynetimi ele geirmek iin batnilik mezhebini yaygnlatrmaya ve ileri gelen Trk yneticilerini ldrtmeye balamtr.


Bat nilik nedir bat nili in b y k sel uklu devleti nin g kaybetmesindeki etkisi ne olmu tur

Batnilik nedir?Batniliin Byk Seluklu Devletinin g kaybetmesindeki etkisi ne olmutur?


Hasan sabbah

HASAN SABBAH


Batin ler n alamut kales

BATINLERN ALAMUTKALES


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Nizamiye Medresesi bu dnemde nemli bir eitim-retim kurumuna dnmtr.

 • Sultan Melikah adna " Celali Takvimi " dzenlenmitir.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Devletin Dal :

 • Melikah'n lmnden sonra oullar arasnda taht kavgalar kmas(Berkiyaruk-Mehmet-Mahmut-Sencer ), devleti ypratmtr.

 • Son Seluklu sultan " Sencer " dir. Sencer'in Katvan Savanda ( 1141 ) Karahtay'lara yenilmesi ile devletin dal dnemi hzland.

 • Sultan Sencer'in lmesiyle Seluklu Devleti paralanmtr. ( 1157 )


Sultan sencer t rbes

SULTAN SENCER TRBES


Sel uklular n par alanma nedenleri

Seluklularn Paralanma Nedenleri :

 • Veraset anlay. ( lkenin, hkmdar ailesinin ortak mal saylmas )

 • Ynetime kstrlen Ouzlarn ( Trk- menlerin ) ayaklanmalar

 • Hal Seferleri ( Dolayl )

 • Doudan gelen Mool aknlar


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Batnilerin almalar. ( Batnilik ; ii mezhebinin radikal siyasi hareketinin dourduu hareket )

 • Abbasi halifelerinin egemenlik gcn geri almak iin yapt olumsuz almalar

 • Atabeylerin, merkezi otoritenin zayflamasyla, bamszlk ilanlar


Atabeylik nedir

Atabeylik nedir?


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

Atabey

Seluklu ehzade- lerini vali olarak gittikleri blgelerde eitmekle grevli olan kii

(Osmanllarda lala)


B y k sel uklu devletine ba l devletler

Byk Seluklu Devletine Bal Devletler

1.Horasan Seluklular :

2. Irak Seluklular

3. Kirman Seluklular

4. Suriye Seluklular

5. Trkiye ( Anadolu ) Seluklular)


Atabeylikler

Atabeylikler

 • Merkezi Otoritenin zayflamasyla bulunduklar blgelerde bamszlklarn ilan ettiler.

  1. Salgurlular ( Fars Atabeylii ) ( ran )

  2. ldenizliler ( Azerbaycan Atabeylii )

  3. Beteginoullar ( Erbil Atabeylii )

  4. Briler ( am Atabeylii )

  5. Zengiler ( Musul Atabeylii )


Sel uklular n t rk slam tarihindeki nemi nedir

Seluklularn Trk slam tarihindeki nemi nedir?


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

nemleri :

 • Adn Seluk Bey'den alm, devleti Turul ve ar Bey' ler kurmutur.

 • slamiyet'i d saldrlara kar korumular, slam lkelerini bir ynetim altnda birletirmilerdir.

 • Anadolu'nun Trkleme srecini balatmlardr.

 • Trk - slam kltrn sentezlemilerdir.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • slam uygarln gelitirmi ve yaymlardr.

 • XI. yy.da douda Seyhun Irma, batda Akdeniz ve Marmara , gneyde Msr ve Basra Krfezi ' ne kadar snrlarn geniletmilerdir.


T rk slam devletler nde k lt r ve uygarlik

TRK-SLAM DEVLETLERNDE KLTR VE UYGARLIK


H k mdar

HKMDAR

 • Trk-slam hkmdarlar genellikle Sultan unvann kullandlar.

 • Hkmdarlk sembolleri:

 • Hutbe okutmak

 • Sikke bastrmak

 • Tura

 • Nevbet (davul)

 • Sancak

 • Ta

 • Taht

 • Ota


Lke y net m

LKE YNETM

 • Trk-slam devletlerinde lke:

 • 1-Eyaletlere

 • 2-Sancaklara

 • 3-Kazalara

 • 4-Kylere ayrlrd.

 • Eyaletleri hkmdar soyundan biri ynetiyorsa bu kiilere Melik, hkmdar soyundan olmayan biri ynetiyorsa bu kiilere hne ad verilirdi.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Byk Seluklularda hkmdar oullar olan ehzadeler atabeyleri ile eyaletleri (ehzadelerin erkek retmeni) ynetirlerdi.


Ordu te k lati

ORDU TEKLATI

TRKMENLER

SPAHLER

YARDIMCI KUVVETLER

HASSA ASKERLER

GULAMAN-I SARAY

EYALET ASKERLER

Sultana bal zel birliklerdir. Hizmetleri- nin kar- lnda kendileri -ne ikta denilen belirli bir arazi tahsis edilirdi.

Dorudan sultana bal muhafz birlikleri-dir.Farkl milletler -den seilip zel ola -rak yeti- tirilen c- retli as -kerlerdir.

Melik ve eyalet valilerinin askerleriyle birlikte orduya katlmasdr

Devlet bakannn daveti sonucu trkmenlerden sava zamannda orduya katlan askerlerdir.

kta sahibi olanlarn ikta gelirleri karl beslemek zorunda olduklar atl askerlerdir

Seluklula- ra bal devlet ve beyliklerin sava zamann -da gnder- dikleri c- retli asker- lerdir.


Hukuk

HUKUK

 • slamiyetten nceki Trk devletlerinde tre hakimdi. Tre yazl olmayan toplum kurallardr.

 • lk Trk-slam devletlerinde hukuk ikiye ayrlrd:

 • eri hukuk (Dini hukuk)

 • rfi hukuk (Tre)


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Bu iki hukuu da kadlar ynetirdi. eri mahkemelerin banda kadil-kudat (ba kad), rfi mahkemelerin banda emir-i dad vard. Ayrca hkmdarlarn bakanlk ettii Divan- Mezalim adl bir mahkeme daha vard. Bu mahkemede devlete kar ar su ileyenler yarglanrd.


Sosyal hayat

SOSYAL HAYAT

 • Seluklularda kyl hr olup topran has ve ikta oluuna gre hkmetin himayesi altnda alrd.Vergisini verirdi.Mlk topraklar veraset yoluyla ocuklara geerdi.

 • Seluklularda mlkiyeti devlete ait olan miri topraklar drt blmde deerlendirilir. Bu topraa Miri arazi ad verilir.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • kta Arazi: Devletin topraklarn nemli kiilere ve kahramanlara datmasdr. Bu kiiler devletten maa almazlar, toprak- larnn geliri ile geinirler ve devlete asker yetitirirlerdi.

 • Has Arazi: Padiaha ve ailesine ait topraklardr. Padiah bu topraklarn geliri ile geinirdi.

 • Hara Arazi: Seluklu topraklarnda yaayan gayr-i mslim halka ait topraklardr.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Vakf Arazi: Seluklularda padiah, eitli sosyal kurulularn devam iin kendi toprandan ayrrd. Bu topran geliriyle o kurulularn giderleri karlanrd.

 • Mlk Arazi: Seluklularda padiah, miri araziden kahramanlara veya istedii kiilere toprak balayabilirdi. Bu topraklara toprak ad verilmitir.


Ekonom k hayat

EKONOMK HAYAT

 • Seluklularn balca gelirleri unlardr:

 • 1-r (Mslman halktan alnan toprak vergisi)

 • 2-Hara (Gayr-i mslim halktan alnan toprak vergisi)

 • 3-Cizye (Gayr-i mslim halktan alnan kafa vergisi)

 • 4-Gmrk geliri

 • 5-Maden geliri


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • 6-Ganimet (avata elde edilen ganimetin 1/5i devlete aitti.)

 • Seluklularda altn paraya Dinar, gm paraya Dirhem ad verilirdi.


F t vvet nedir

Ftvvet nedir?


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Abbasilerin kurduu Ftvvet tekilat Seluklularda Ahilik adn almtr.

 • Ahilik ayn meslee mensup kiilerin kurduu dernektir. Bu dernek mensup- larna hammaddeyi salar, retimin dzgn ve temiz olmasna dikkat ederdi.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

DL VE EDEBYAT

 • Byk Seluklularda edebiyat ve bilim dili Farsa, halkn konutuu dil Trke idi.

 • Bu dnemde mer Hayyam ve vezir Nizamlmlk eserler vermilerdir.

 • lk slam medresesi Niaburda ald. Bu medreseyi Badatta alan Nizamiye Medresesi takip etti.


B l m ve sanat

BLM VE SANAT

MEHUR SLAM ALMLER

FARAB

 • nl slam filozofudur. Eserleri Avrupa niversitelerinde okutulmutur.

  BRUN

 • Geometri, astronomi, tarih, felsefe ve fizik dalnda eserler vermitir. ABD Biruninin adn Aydaki kraterlerden birine vermitir.


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

BN- SNA

 • Avrupallarn Avicenna adn verdikleri bn-i Sina zellikle tp alannda eserler vermitir. Bilinen 220 kitab vardr.

 • Kk ve byk kan dolamn bulmu, akl hastalarn mzik ile tedavi etmitir,

  GAZAL

 • nl slam kelamcsdr.

  .


Bn i sina n n insan iskeleti

bn-i Sinann insan iskeleti


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

MER HAYYAM

 • Seluklularn nl matematikisi ve airidir.

 • Harzemahlara Takvim-i Celaleddin adyla bir takvim hazrlamtr


Mer hayyam n klit aksiyomu zerindeki al mas

mer Hayyam'n klit Aksiyomu zerindeki almas


Sultan sencer n t rbes

SULTAN SENCERN TRBES


Sel uklu seramiklerinden bir rnek

Seluklu seramiklerinden bir rnek


Sel uklulara ait ini kap

Seluklulara ait ini kap


S sleme sanat ndan rnekler

Ssleme sanatndan rnekler


Giyim e yalar ndan rnekler

Giyim eyalarndan rnekler


Mama hatun kervansarayi

MAMA HATUN KERVANSARAYI


Sel uklu hal lar ndan rnekler

Seluklu hallarndan rnekler


Kayseri de sel uklu yap lar

Kayseride Seluklu Yaplar


Gevher nesibe medresesi

Gevher Nesibe Medresesi


Ani kalesi harabeleri

Ani Kalesi Harabeleri


Hat sanat ndan rnekler

Hat sanatndan rnekler


Slam sanat ndan rnekler

slam Sanatndan rnekler


Sel uklu sanat ndan rnekler

Seluklu sanatndan rnekler


T rkler n slam yet kabul ve slam devlet ndek h zmetler

 • Mslmanlar mimarinin yannda giyim kalitesi ve zevki asndan da dnyann en ilerisiydiler. Mslmanlarn tekstil tezgahlarnda, o gne kadar grlmemi gzellikte kumalar retiliyordu. Avrupallarn giysileri, slam dnyasnn rnleri karsnda ok snk kalyordu. Bu nedenle Mslmanlar tarafndan yaplan giysi ve kumalar, Avrupallar arasnda en byk lks ve stat sembolyd.


Biruni nin d nya haritas

Biruninin dnya haritas


Sel uklu medreseleri

Seluklu Medreseleri

Konya nce Minareli

Medrese


 • Login