P rgatiti dipl ing petrit tare ukko sh a
Download
1 / 10

Efiçienca e Kompanisë ujësjellës kanalizime, rritja e performancës dhe financimi i tyre - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Përgatiti Dipl. Ing. Petrit TARE (UKKO Sh.A.). Efiçienca e Kompanisë ujësjellës kanalizime, rritja e performancës dhe financimi i tyre. 23.02.2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Efiçienca e Kompanisë ujësjellës kanalizime, rritja e performancës dhe financimi i tyre

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P rgatiti dipl ing petrit tare ukko sh a

Përgatiti

Dipl. Ing. Petrit TARE (UKKO Sh.A.)

Efiçienca e Kompanisë ujësjellës kanalizime, rritja e performancës dhe financimi i tyre

23.02.2010


Efi ienca e kompanis uj sjell s kanalizime rritja e performanc s dhe financimi i tyre

“Ujiështëishtershëm” – nësetëgjithëmendojmëkështudhe e kthejmëkëtëthënienëfilozofinë e punëssonë, atëherekemifilluartëpunojmë për efiçiencën.


Efi ienca e kompanis uj sjell s kanalizime rritja e performanc s dhe financimi i tyre

JO EFIÇENCË

 • - Mos përputhje e kërkesës dhe ofertës për ujë

 • prodhim i lartë

 • arketim I ulet

 • humbje dhe shpërdorim i madh i ujit

 • shpenzime të mëdha

 • të ardhura të pamjaftueshme

 • vështirësi operimi


Efi ienca e kompanis uj sjell s kanalizime rritja e performanc s dhe financimi i tyre

Treguesit e ecurisë

JO EFIÇENCË

 • - Mosmenaxhimimirë

 • mbingarkesëstafi

 • mosndarje e detyravedhepergjegjësive

 • moskontrolli

 • përdorimittëujit

 • mungesa e vizionit


Efi ienca e kompanis uj sjell s kanalizime rritja e performanc s dhe financimi i tyre

Treguesit e ecurisë

 • Matjadhemonitorimiivazhdueshëmipërdorimittëujitngaana e konsumatorëve

 • (ditëndhenatën)

 • StafikualifikuarMenaxhimi

 • Kryerja e vëzhgimevetë

 • vazhdueshmenëterren

PLANIFIKIMI I PËRMIRËSIMIT EFEKTIV


Efi ienca e kompanis uj sjell s kanalizime rritja e performanc s dhe financimi i tyre

 • Krahasimi i treguesave të ujit me mesataren e sektorit dhe vendosja e synimeve

 • Identifikimi i mundësive të kursimit

 • Marrja e masave për kryerjen e aktiviteteve me kosto efektive

 • Vendosja e tarifave të arsyeshme për mbulimin e kostove

PLANIFIKIMI I PËRMIRËSIMIT EFEKTIV


Efi ienca e kompanis uj sjell s kanalizime rritja e performanc s dhe financimi i tyre

 • Treguesit kryesorë

 • Prodhimi vjetor i ujit9 mln m3

 • Kërkesa vjetore e ujit2.5 mln m3

 • Faturimi 22%

 • Arkëtimi75%

 • Mbulimi i kostove O&Mme vështirësi

 • Varësi financiarePO

 • 3.6 mln m3

 • 2.8 mln m3

 • 80 %

 • 95%

 • 100%

 • JO

NDRYSHIMI I TREGUESVE TË PERFORMANCËS

Program istudiuaripërmirësimittëefiçiencës


Efi ienca e kompanis uj sjell s kanalizime rritja e performanc s dhe financimi i tyre

REZULTATET E EFIÇIENCËS

 • Menaxhimmëtëmirëtëburimeve

 • Kostomëtëarsyeshme për përdoruesat

 • Kursimdhembrojtjetëmjedisitngapërdorimi pa kriteriujit

 • Vetëfinancim

 • Atraktiv për investitorët

Tëqënitefektivdheefiçient


Atraktiv per investitoret

Atraktiv per investitoret

 • Financimi I Ujesjellesit 24 mln kfw

 • Financimi I kanalizimeve dhe ITUP

  Faza e II5mlnkfw

  Faza e III14.5 mlnBEI

  2 mln Qeveria Shqiptare

  Faza e IV 15 mln kfw

  Faza e V10 mln IPA


Efi ienca e kompanis uj sjell s kanalizime rritja e performanc s dhe financimi i tyre

FALEMINDERIT

PYETJE ?


ad
 • Login