KIYASLAMA Benchmarking - PowerPoint PPT Presentation

KIYASLAMA
Download
1 / 22

 • 661 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ortaya ikisi. 1980'li yillarda ABD'li Xerox, satis fiyatlari kendi maliyetlerinden daha dsk olan Japon firmalariyla rekabet edebilmek iin gelistirmistir. Basarili faaliyetleri sayesinde Xerox, 80-85 yillari arasinda msteri memnuniyetinde artis, rn kalitesinde iyilesme, tedariki sayisi ve re

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KIYASLAMA Benchmarking

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kiyaslama benchmarking

KIYASLAMA

(Benchmarking)

RAQF QASIMOV


Kiyaslama benchmarking

Ortaya k

1980li yllarda ABDli Xerox, sat fiyatlar kendi maliyetlerinden daha dk olan Japon firmalaryla rekabet edebilmek iin gelitirmitir. Baarl faaliyetleri sayesinde Xerox, 80-85 yllar arasnda mteri memnuniyetinde art, rn kalitesinde iyileme, tedariki says ve retim maliyetlerinde nceki yllara oranla %50ye, envanter maliyetlerinde %60 varan azalma salamay baarm ve ABD fotokopi pazarnda payn %18den %80e karmtr.


Kiyaslama benchmarking

Tanm

Japonca iyinin en iyisini gerekletirmek iin alma

olan Dantotsu kavram, Avrupa ve Amerika literatrne

Benchmarking olarak transfer olmutur.

Benchmarking, bir iletmenin proseslerindeki performansnn gelitirilmesi ve iyiletirilmesi iin, ayn proseslerde lider olan dier iletmelerin prosesleriyle sistematik ve srekli bir ekilde karlatrlmas prosesidir.

Benchmarking, proseslerin evrim zamanlarnn ksaltlmas, maliyetlerin drlmesi, deiimin azaltlmas ve performansn artrlmas amacyla kullanlan bir tekniktir. Benchmarking tekniiyle iletmeler her defasnda

tekerlei icat etmek zorunluluundan kurtulurlar.


Kiyaslama benchmarking

Kyaslama yapmann amac, iletmelerin kendi uygulamalarn gelitirmek iin bakalarnn uygulamalarndan ders almaktr. Benzer ekilde, baka irketlerde grlen yanllklar ile kyaslama almalarnn baars ykseltilebilir.


Kiyaslama benchmarking

eitleri

1. sel benchmarking:

Sa elin bildiini sol elinde bilmesi. (%10 baar)

2. Rekabeti bennchmarking:

Direk rakiplerle yapld iin en zor olandr. (%20)

3. levsel Benchmarking:

Ayn endstrideki benzer firmalarla. Nispeten kolaydr. (%35)

4. zgn(Generic) Benchmarking:

lgisiz endstrilerdeki firmalarla. (%35+)


Kiyaslama benchmarking

5. UYGULAMAYI GEREKLETR.

1.BENCHMARKNG PROSESNN KONUSUNU BELRLE

BENCHMARKG

PROSES

2 . BR BENCHMARKNG EKB OLUTUR.

4.BENCHMARKNG BLGSN TOPLA VE ANALZ ET.

3. BENCHMARKNG ORTAKLARINI BELRLE

Sreci


U y ntemlerle en iyi uygulamalar n tespit edilmesi m mk nd r

u yntemlerle en iyi uygulamalarn tespit edilmesi mmkndr:

Dahili ve harici mteriler

Profesyonel kurulular

Yerel gstergeler ve seminerler

Gazete ve dergi makaleleri

Endstri uzmanlar

Tedarikiler


Bu y ntemlere ilave olarak

Bu yntemlere ilave olarak;

Kurulularn alm olduu zel dller (Kalite dl gibi)

Hkmet birimleri, analistler, niversiteler tarafndan yaynlanan zel raporlar

Danmanlardan elde edilen bilgiler


Kiyaslamanin et k y nler

Kyaslama ortandan bilgi toplarken ve analiz ederken anlamada belirlenen kurallara uymak ve belli evrensel etik ilkelere riayet etmek son derece nemlidir.

KIYASLAMANIN ETK YNLER


Kiyaslama benchmarking

1- Yasallk lkesi: hi bir ekilde protokolle belirlenen kurallarn ve uygulamalarn dna klamaz 2- Deiim lkesi: Bilgi paylam karlkl olmaldr. (Win-Win, Kazan Kazan lkesi)3- Gizlilik lkesi: Elde edilen bilgiler kyaslama ortaklarnn izni olmadan nc taraflara aktarlmamaldr.4- Kullanm lkesi: Kyaslama sreci sonunda elde edilen bilgiler, sadece katlan irketlerin kendi ilerini iyiletirmede kullanlmaldr.


Kiyaslama benchmarking

5- nc Taraf liki lkesi: Bir iliki talebine cevap olarak, ortan adn vermeden nce izin alnmaldr.6- Hazrlk lkesi: Srecin her aamasnda yeterli hazrlklar yaplarak ykmllkler yerine getirilmelidir.


K yaslama yapman n faydalar

Kyaslama Yapmann Faydalar

 • Kalitenin iyiletirilmesi ve maliyetlerin dmesi

 • Dsal faktrlere gre tasarlanm gereki amalarn belirlenmesi ve ama belirleme etkinliinin artrlmas

 • stn performans gsteren iletmelerin uygulamalarnn renilmesi sonucunda zaman ve para tasarrufu salanmas

 • En stn uygulamalarn gerekletirilmesi

 • alanlarn bilgi ve beceri dzeylerinin ve motivasyonlarnn ykseltilmesi.


K yaslama yapan i letmelerde ya ana bilecek sorunlar ve ba ar s zl k nedenleri

Kyaslama yapan iletmelerde yaana bilecek sorunlar ve baarszlk nedenleri:

 • Kaynak yetersizlii

 • st ynetimin gereken ilgiyi gstermemesi

 • Kyaslamay yeterince anlamadan ve gerekli eitimleri yapmadan uygulamaya geilmesi

 • Uygun ortak bulamama ya da yanl ortak seilmesi

 • Gvenlik konusunda endieler ve irketinin zarar grecei korkusu


Kiyaslama benchmarking

 • Benchmarking takmna yanl kiilerin seilmesi

 • Zaman kstlamas

 • Tanmlarn ak ve net olarak yaplmamas ve uygun hedeflerin belirlenememesidir.

 • Takmn kendi almalarn yeterince anlamamas

 • letme stratejisinde kyaslamann yerinin belirlenememesidir.


D nya ap nda firmalardan benchmarking rnekleri

Dnya apnda Firmalardan Benchmarking rnekleri


Wolkswagen

Wolkswagen

Toyota irketinin bir yetkilisi Almanyadaki Volkswagen ziyareti srasnda, 1000 tonluk schuller preslerini kurmann 2 saat aldn gryor. Kendi fabrikasnda ise benzer ilem ayn makinelerde 4 saat srmektedir. Japonyaya dndnde mdrleri pres kurma sresini Volkswagenin altna drmeye zorluyor. Bunu salamak iin de Toyotadan eski bir endstri mhendisinin yardmn alyorlar. 6 aylk sk bir almadan sonra, sreyi 90 dakikaya drmeyi baaryorlar. Tabii ki, bu sre herkesi memnun ediyor. Ancak 3 ay sonra Genel Mdr daha ileri bir hedef koyarak sreyi sadece 3 dakika olarak belirliyor. Doal olarak byle bir hedef nce imkansz grnyor, nk ekibin varolan yntemleri kullanarak mmkn olan en iyi zamana zaten ulat dnlyor.


Kiyaslama benchmarking

Bu, makine durdurma srasnda yaplan ii minimuma indirmek anlamna geliyordu. rnein, kalplar nceden hazrlanabilir ve mekanizma basitletirilebilir ve bu arada aralar hazr tutulabilirdi. te tm aamalar yeniden analiz edilerek, sonuta btnyle farkl bir uygulama getiriyorlar. ay iinde 3 dakikalk deiim sresine ulalyor. Bugn SMED (kalbn 1 dakikada deiimi) olarak bilinen kavram dnyada yaygn olarak kullanlan bir yntemdir.


Kiyaslama benchmarking

Bu durum, st dzey bir yneticinin kiisel gayretiyle irketi daha yksek bir performansa getirebileceinin gzel bir rneini sergilemektedir. Eer genel mdr, Almanyadan dnnde mdre sadece deiim zamann 4 saatten 3 dakikaya indirmelerini beklediini syleseydi, byk ihtimalle moraller bozulacakt. Ancak bu ekilde hareket ederek, herhangi bir yerde mmkn olabilecek performanstan daha iyisine ulaabileceklerini alanlarna ispat etme frsat verdi.


Kiyaslama benchmarking

British Rail:British Rail d benchmarking yaparak, British Airwaysde 250 koltuklu Jumbo jetin 11 kii tarafndan sadece 9 dakikada temizlendiini gren British Rail, kendi temizleme srelerini gzden geirerek, bugn 12 vagonlu 660 koltuklu bir treni sadece 8 dakikada temizlemektedirler.


Kiyaslama benchmarking

Fordun Taurus Projesi: Ford, 1980 yln Amerikan otomobil endstrisindeki gelmi gemi 2. byk zarar olarak nitelendirilen bir zararla kapatt. Ford, o yl ald bir kararla, Amerika ve yurt dndan seilen en iyi 50 otomobili Ford fabrikasna getirerek bunlar bir analiz ile paralara ayrarak, daha nce benchmarking ekibi tarafndan belirlenen 400 kriter asndan, bu otomobillerin neden en iyi olduklarn aratrdlar ve Ford Taurusu tasarladlar.


Kiyaslama benchmarking

Ford Taurus 1986da piyasaya srldnde byk baar salad ve yln otomobili olarak seildi. Bu model Fordun maddi durumunu dzeltmekle kalmad ayn zamanda rakibi, general Motorsun onlarca yldr ilk defa nne gemesini salad.


Te ekk rler

Teekkrler


 • Login