Přináší nám biopaliva užitek či problémy?
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 11.03.2014 PowerPoint PPT Presentation


 • 50 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 11.03.2014 Jak pracovat na nových rozvojových tématech v ČR? Petr Patočka , Glopolis patocka @glopolis.org. Přináší nám biopaliva užitek či problémy?. Co jsou biopaliva a jak je dělíme Biopaliva – pro a proti

Download Presentation

Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 11.03.2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Přináší nám biopaliva užitek či problémy?

11.03.2014

Jak pracovat na nových rozvojových tématech v ČR?

Petr Patočka,

Glopolis

[email protected]


Přináší nám biopaliva užitek či problémy?

 • Co jsou biopaliva a jak je dělíme

 • Biopaliva – pro a proti

 • Kritéria udržitelnosti produkce biopaliv

 • Dopady produkce biopaliv – ILUC a další problémy

 • Současná a budoucí podpora biopaliv

 • Otázky do debaty


Přináší nám biopaliva užitek či problémy?

 • Co jsou biopaliva a jak je dělíme

  Základní dva typy:

  První generace biopaliv (z potravinových komodit)

 • Bionafta – z rostlinných olejů (slunečnicová olej, řepkový olej, palmová olej, sójový olej)

 • Ethanol – z cukrů a škrobů (cukrová řepa, cukrová třtina, kukuřice..)

  Druhá generace – z jakékoli biomasy, složitějšími a nákladnější technologiemi, při nichž se zpracovává celá rostlina (lze využít odpadu ze zemědělství) – zatím příliš drahé


Přináší nám biopaliva užitek či problémy?

 • Co jsou biopaliva a jak je dělíme

  Základní dva typy:

  Třetí generace biopaliv

  Biopaliva vyráběná z řas za použití velmi pokročilé technologie, často genetických modifikací apod. Zatím jde spíše o výzkumnou fázi – v budoucnu se očekává masivní využití


Přináší nám biopaliva užitek či problémy?

2. Biopaliva – pro a proti

PRO: Obnovitelný zdroj, energetická nezávislost, podpora zemědělství, klimatické změny

PROTI: Zábory půdy v rozvojových zemích (Etiopie, Keňa atd.), ILUC - nepřímé emise skleníkových plynů, růst cen potravin, degradace půdy (odlesňování), ztráta biodivrzity


Přináší nám biopaliva užitek či problémy?

3. Kritéria udržitelnosti produkce biopaliv

 • Kritéria jsou dána evropskou směrnicí – RenewableEnergyDirective – RED a Směrnicí o kvalitě paliv

 • Cílem je zajistit, aby došlo k úsporám emisí, ale také aby nedocházelo ke ztrátě biodiverzity a porušování lidských práv

 • Produkce biopaliv je certifikována metodou posuzování životního cyklu (LCA) - cílem opatření je úspora emisí oproti fosilním palivům dnes 35 % (50 % v roce 2017 a 60 % od roku 2018),

 • V EU je nejvíce používaná certifikaceISCC – International Sustainability and CarbonCertification


Přináší nám biopaliva užitek či problémy?

3. Kritéria udržitelnosti produkce biopaliv

 • Biomasa nesmí pocházet z oblastí s vysokou biologickou rozmanitostí (CHKO, Natura 2000, původní lesy atd.) a s vysokou zásobou uhlíku (mokřady, lesy o ploše větší než 1ha, rašeliniště)

 • Suroviny musí být pěstovány environmentálně odpovědným způsobem

 • Sledování celého řetězce – od sklizně, přes dopravu a zpracování


Přináší nám biopaliva užitek či problémy?

4. Nepřímé dopady biopaliv – ILUC

 • Nepřímé změny ve využití půdy - ILUC (Indirect Land Use Change)

 • Díky rostoucí poptávce po biopalivech roste také poptávka po půdě na pěstování potravin, dochází také k růstu cen potravin.

 • Zemědělská půda pro pěstování potravin je pak často získávána na úkor původních lesů či mokřadů

 • Odlesňování a vysoušení mokřadů má dopady jak na biodiverzitu, tak na celkovou bilanci skleníkových plynů.


Problémy v rozvojových zemí

 • Nárůst cen potravin

 • Zábory půdy

 • Vysidlování místních obyvatel (porušování lidských práv)

 • Ztráta biodiverzity

 • Velká spotřeba vody


Problémy v rozvojových zemí

Nárůst cen potravin

 • Podíl biopaliv na nárůstu cen potravin v roce 2008 (potravinová krize) se odhaduje mezi 30 % až 75 %

 • Ceny potravin tvoří 80 – 90 % výdajů nejchudších lidí v rozvojových zemích


Přináší nám biopaliva užitek či problémy?

5. Současná a budoucí podpora biopaliv

Současná podpora

 • Podpora produkce biopaliv začala již před 10 lety

 • Důležité směrnice EU: RED a FQD

 • V ČR od roku 2010 – podíl 4,1 % u benzínu a 6 % u nafty (Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020)

 • Podle směrnice RED je dán cíl pro rok 2020 – 10 %OZE v dopravě (v současné době prakticky pouze díky biopalivům)


Přináší nám biopaliva užitek či problémy?

5. Současná a budoucí podpora biopaliv

Návrh Evropské komise:

 • V říjnu 2012 EK představila návrh na úpravu legislativy

 • Snížení cíle pro podíl biopaliv na 5 % pro rok 2020

 • Rozvoj biopaliv druhé třetí generace (nepotravinové plodiny)

 • Zohlednění ILUC faktoru (ale pouze nezávazně pro moniotring

 • Po roce 2020 – už pouze biopaliva 2. a 3. generace


Přináší nám biopaliva užitek či problémy?

5. Současná a budoucí podpora biopaliv

Hlasování v Evropském parlamentu (září 2013)

 • Cíl pro podíl biopaliv – 6 % pro biopaliva 1. generace (součástí RED i FQD)

 • ILUC faktor by měl být uplatňován až od roku 2020

 • Žádné cíle pro biopaliva 2. a 3. generace pro roce 2020


Přináší nám biopaliva užitek či problémy?

5. Současná a budoucí podpora biopaliv

Další kroky (rozhodnutí je na Radě):

 • 12. prosince – Rada ministrů pro energetiku odmítla návrh Litevského předsednictví

 • Litevské předsednictví navrhovalo cíl pro podíl biopaliv 7 % a nepočítá s uplatněním ILUC faktoru

 • Přijetí nového rámce podpory se očekává v roce 2014 (v průběhu řeckého či italského předsednictví)

 • Pozice ČR – nesouhlasí s 5 % cílem, pokud bude ponechán 10 % cíl pro OZE, ČR hlasovalo pro 7 % cíl na Radě, NE pro ILUC


Přináší nám biopaliva užitek či problémy?

Klíčové resorty a odbory pro politiku podpory biopaliv v ČR:

 • MPO – Odbor plynárenství a kapalných paliv

 • MŽP - Odbor ochrany ovzduší


Problematika ILUC?

6. Otázky do debaty

 • Jak zamezit nepřímým změnám ve využívání půdy (ILUC) v třetích zemích?

 • Na jaké úrovni by měl být stanoven cíl pro biopaliva 1. generace pro rok 2020 a jak po roce 2020?

 • Jakými jinými alternativami může být reálně naplněn cíl 10 % OZE v dopravě do roku 2020?

 • Jak vidíte budoucnost využití biopaliv 2. a 3. generace biopaliv (respektive i možné problémy)?


Problematika ILUC?

5. Otázky do debaty

5. Myslíte si, že je v ČR možné zajistit 10 % cíl skrze biopaliva 1. generace aniž by byla ohrožena potravinová soběstačnost?

6. Myslíte si, že jsou současná kritéria udržitelnosti dobře nastavena?

7. Jak by podle Vás ovlivnilo snížení cíle pro biopaliva 1. generace na 5 až 6 % české firmy?


Díky za pozornost!

Pražský institut pro globální politiku - Glopolis.

E-mail: [email protected]

Web: www.glopolis.org


 • Login