SMK DATO’ BENTARA DALAM, SEGAMAT, JOHOR - PowerPoint PPT Presentation

SMK DATO’ BENTARA DALAM, SEGAMAT, JOHOR
Download
1 / 52

 • 145 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SMK DATO’ BENTARA DALAM, SEGAMAT, JOHOR. MESYUARAT KURIKULUM 1 TAHUN 2014. TEMPAT : MAKMAL KOMPUTER A JUMAAT , 27 DISEMBER 2013. PERHATIAN !! Semua Ketua Panitia diminta untuk mengambil : Jadual Mesyuarat Panitia Agenda Mesyuarat Panitia ( Bilangan hanya mencukupi untuk

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SMK DATO’ BENTARA DALAM, SEGAMAT, JOHOR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Smk dato bentara dalam segamat johor

SMK DATO’ BENTARA DALAM, SEGAMAT, JOHOR

MESYUARAT KURIKULUM 1

TAHUN 2014

TEMPAT : MAKMAL KOMPUTER A

JUMAAT , 27 DISEMBER 2013


Smk dato bentara dalam segamat johor

PERHATIAN !!

Semua Ketua Panitia diminta untuk

mengambil :

 • Jadual Mesyuarat Panitia

 • Agenda Mesyuarat Panitia

  ( Bilangan hanya mencukupi untuk

  Ketua Panitia sahaja )


Smk dato bentara dalam segamat johor

AUDIT PRESTASI PMR ‘13

DAN AKHIR TAHUN 2013


Smk dato bentara dalam segamat johor

SYABAS DAN TAHNIAH!!!

PMR 2013 KITA CEMERLANG

“THE BEST BATCH EVER”


Info peperiksaan pmr 2013

INFO PEPERIKSAAN PMR 2013


M pelajaran meningkat peratus

M PELAJARAN MENINGKAT PERATUS

TIADA M. PELAJARAN TURUN PERATUS

10 MP LAIN KEKAL 100%


Prestasi mp mengikut gps

PRESTASI MP MENGIKUT GPS


Prestasi matapelajaran

PRESTASI MATAPELAJARAN (%)


Prestasi matapelajaran1

PRESTASI MATAPELAJARAN(%)


Prestasi matapelajaran2

PRESTASI MATAPELAJARAN(%)


Pelajar cemerlang pmr 2013

PELAJAR CEMERLANGPMR 2013


Pelajar cemerlang pmr 20131

PELAJAR CEMERLANG PMR 2013


Pelajar cemerlang pmr 20132

PELAJAR CEMERLANG PMR 2013


Pelajar cemerlang pmr 20133

PELAJAR CEMERLANG PMR 2013


Pelajar cemerlang pmr 20134

PELAJAR CEMERLANG PMR 2013


Pelajar nearmiss 1 matapelajaran

PELAJAR NEARMISS 1 MATAPELAJARAN


Pelajar nearmiss 1mp

PELAJAR NEARMISS 1MP


Pelajar nearmiss 1mp1

PELAJAR NEARMISS 1MP


Pelajar nearmiss 1mp2

PELAJAR NEARMISS 1MP


Analisis pelajar nearmiss 1 mp berdasarkan subjek

ANALISIS PELAJAR NEARMISS 1 MPBERDASARKAN SUBJEK


Pelajar nearmiss lulus 1e

PELAJAR NEARMISS LULUS 1E


Analisis peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 tahun 2013

ANALISISPEPERIKSAANAKHIR TAHUNTINGKATAN 4 TAHUN 2013


Pencapaian keseluruhan pelajar tingkatan 4 2013

PENCAPAIAN KESELURUHAN PELAJAR TINGKATAN 4 2013


Pencapaian mengikut kelas

PENCAPAIAN MENGIKUT KELAS


Pelajar cemerlang t4

PELAJAR CEMERLANG T4


Pelajar cemerlang t41

PELAJAR CEMERLANG T4


Pelajar cemerlang t42

PELAJAR CEMERLANG T4


Pelajar gagal bm

PELAJAR GAGAL BM


Pelajar gagal bm1

PELAJAR GAGAL BM


Pelajar gagal sejarah

PELAJAR GAGAL SEJARAH


Pelajar gagal sejarah1

PELAJAR GAGAL SEJARAH


Bilangan gagal mp bm dan sejarah mengikut kelas

BILANGAN GAGAL MP BM DAN SEJARAH MENGIKUT KELAS


Bil gagal ikut mp kelas

BIL GAGAL IKUT MP & KELAS


Housekeeping

HOUSEKEEPING

 • PERANAN PANITIA M/PELAJARAN

  - FUNGSI DAN PERANAN DIMANTAPKAN

  - SURAT PELANTIKAN :

  a) ArahanPerkhidmatanBab 4 : Fail Memail

  b) SPI Bil : 4/1986 – PanitiaMatapelajaran

  c) PKPA Bil : 2/1991 – PanduanPengurusanMesyuarat

  d) SPK Bil : 8/2012 – TatacaraPengurusan Kew & AkaunSek

 • GURU GANTI TERANCANG (modul) – MMI

  - Laporankeberadaan guru disekolahdanaktiviti guru ganti

  - LaporanDapatanKeberadaanPengetua Di Sekolah

 • MEMBUDAYAKAN HOTS / KBAT

  - DalamPdPdansoalan-soalanpentaksirandanpeperiksaan

 • PEPERIKSAAN MENENGAH RENDAH

  - SetengahTahun Dan AkhirTahun


Housekeeping1

HOUSEKEEPING

 • PENCERAPAN GURU SEPANJANG TAHUN

  - GKMP BUAT JADUAL

  - PLAN J

  - LAPORAN & PENGISIAN DALAM SKPM DAN ADAPP

 • PENTAKSIRAN PUSAT BERASASKAN SEK.

  - 3 HARI

  - SOALAN LPM – DIURUSKAN OLEH SEKOLAH

  - BM, BI, MATEMATIK DAN SAINS + 1MP BAHASA

  - MP LAIN – PBS DAN KERJA KURSUS

 • HEADCOUNT

  - Di dalamBukuRekodMengajardandalam fail.

  - TOV MenengahRendahgunapeperiksaan T1 dan T2 2013

  - Tingkatan 1 2014 TOV gunaPeperiksaanSetengahTahun 2014

  - TOV Tingkatan 5 2014 guna Pep. AkhirTahun T4 2013

  - TOV Tingkatan 4 2014 guna Pep. SetengahTahun 2014


Housekeeping2

HOUSEKEEPING

 • MEMBUDAYAKAN AUDIT PRESTASI

  - RujukBukuPenataan

  - KajianTindakanSusulan

  - Dashboard PPD

 • SEMAKAN HASIL KERJA PELAJAR

  - 2 kali setahun

  - Laporan

 • PROGRAM AKADEMIK 2014

 • PENJAJARAN SEMULA PERANCANGAN

  STRATEGIK DENGAN PPPM

  - Anjakandaninitiatifdalam PPPM

 • PROGRAM AKADEMIK 2014 DAN LAPORAN

  - Pelaksanaandanlaporan RPS

 • MESYUARAT PANITIA KALI 1 2014


Housekeeping3

HOUSEKEEPING

 • MESYUARAT PANITIA KALI 1 2014

 • BAGAIMANA GURU MENGAJAR :

  - Melaksanakansemuaperkaraasasberkaitan PnP berkesan

  - PeningkatanKompetensi Guru dariaspek

  * ilmupengetahuan

  * kemahiran

  * Sahsiahdanpersonaliti

  - Sentiasaberusahameniingkatkanprestasimurid

  - Memenuhikepuasanpelanggan

  - Keberhasilan – kemenjadianmurid

  - Membinaiklim P&P yang menyeronokkan


Housekeeping4

HOUSEKEEPING

 • MESYUARAT PANITIA KALI 1 2014

 • MEMBUDAYAKAN HOTS / KBAT

  - DalamPdPdansoalan-soalanpentaksirandanpeperiksaan

  - program untukmempertingkatkandanmembudayakan

  kemahiranberfikirdalamkalanganmuridkearahmenghasilkan

  muridberfikirankreatifdankritissertainovatif

  - berfikirmenyelesaikanmasalah

  - Tujuan :

  * Melahirkan modal insanmasahadapan yang mempunyai

  pemikirankreatif, kritisdaninovatif

  * Memupukkemahiranpemikiranarastinggidanmampu

  berdayasaing


Housekeeping5

HOUSEKEEPING

Sambungan…

- Harapan Program Kebat

* Prestasimeningkat

* Fokus

* Berkeyakinan

* Seronokbelajar

* Aktif

* Hubungan guru-muridrapat


Smk dato bentara dalam segamat johor

 • AGENDA MESYUARAT PANITIA KALI PERTAMA TAHUN 2014

 • Audit Prestasimenilai Program Panitia 2013

 • AnalisisPenghantaranDokumenAkademik2013

 • PembikinansemulaPerancanganStrategik

 • Panitia MPBerasaskan PPPM

 • Audit Prestasi PMR 2013 dan Pep.

 • AkhirTahun 2013 sertaKajianTindakanSusulan

 • Headcount Matapelajaran 2014 dan

 • membudayakanAnalisis Item serta HOTS

 • Penggunaanbilik-bilikkhas

 • Sudut-sudutdanbahan- bahanmatapelajaran

 • Program PengayaandanPengukuhanbagi

 • pelajarnearmisscemerlangdannearmissgalus.


Smk dato bentara dalam segamat johor

 • Program Kecemerlangan Akademik

 • Pencerapan Guru

 • Semakan Hasil Kerja Pelajar

 • Latihan/kerja minima. PLAN J & Penggunaan

 • borang-borang ikut SPSK

 • Sukatan & Rancangan Pelajaran – Rekod

 • semakan pelaksanaan SP ikut SPSK

 • Buku Rekod Mengajar – selaras penulisan

 • Kepelbagaian teknik dan kaedah mengajar

 • Penggunaan BBM, PPSMI dan Elemen Bestari

 • dlm P & P - Peningkatan Koleksi BBM hasilan

 • panitia dan yg dibeli


Smk dato bentara dalam segamat johor

 • Menyelaras soalan Ujian Bulanan & Penggal

 • Kursus Dalaman oleh guru yang menghadiri

 • Program Alam Sekitar Merentasi Kurikulum –

 • pelaksanaan stesen

 • Bimbingan untuk guru baru dalam hal ikhtisas

 • Pengurusan Panitia Berkesan

 • Memilih dan mencadangkan buku bacaan

 • tambahan untuk kegunaan Panitia mata

 • pelajaran dan pusat sumber sekolah


Smk dato bentara dalam segamat johor

 • Pengawalan stok dan inventori

 • Penyediaan dan Pengawalan Belanjawan (ABM)

 • Penyeliaan Kerja-kerja Kursus Pelajar / PEKA /ULBS

 • Pemilihan buku teks / rujukan

 • Pemantauan aktiviti Panitia dan ko akademik

 • Pelan kontinjensi guru bercuti panjang –

 • Guru Ganti Tetap

 • Mengemaskini data pekeliling dan fail panitia

 • Penyertaan guru dalam seminar, bengkel, kursus

 • Peningkatan minat murid dalam matapelajaran

 • Jadual waktu terkini

 • Lain-lain perkara yang difikirkan perlu


Smk dato bentara dalam segamat johor

TERIMA KASIH


 • Login