„
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

„ EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

„ EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496. Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Josef Bulka.

Download Presentation

„ EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Josef Bulka.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Typy informací

Ing. Bulka Josef


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

 • Mezi nejčastěji zpracovávané informace patří textová, grafická, zvuková a obrazová video--informace.

 • Některé typy informací musíme do počítače vložit manuálně, jiné získáváme prostřednictvím jiných elektronických zařízení a do počítače je přenášíme (digitální fotografie, zvukový záznam, video-záznam atd.).

 • Informace vkládáme pomocí programů (aplikací) a uživatel volí pouze vhodný program pro jejich efektivní zpracování.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

 • Údaje se ukládají, pro jejich další použití, na paměťová média (pevný disk, CD, DVD, flash, apod.) jako soubory a podle typu přípony snadno rozeznáme, jaký typ informace je v souboru uložen.

 • To znamená, že soubor představuje ucelenou jednotku, která obsahuje údaje určitého typu, má svůj název, velikost, dokážeme ho v systému vyhledat a případně přenést na jiný počítač.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Textové informace

Textová informace je jednou z nejčastěji používaných informací a nám nejlépe vyhovující, neboť ji dovedeme snadno zpracovat.

Od 1. třídy základní školy jsme se učili s touto informací pracovat.

Před několika málo desetiletími se textové informace šířily pouze ručně psanými listinami, prostřednictvím knih nebo přepisováním dokumentů na psacích strojích.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

 • Práce s textem, jeho úprava a příprava se označuje jako editování a na základě toho potom programy na úpravu textu - textové editory.

 • Textový editor jako počítačová aplikace má oproti psacímu stroji množství výhod.

 • Mezi hlavní výhody patří:

  • možnost oprav chyb přímo v počítači,

  • úpravy a formátování je možno realizovat až po napsání textu a stylovat tento text podle požadavků zadavatele,

  • napsaný text je možno ve stejné kvalitě vytisknout v libovolném počtu a případně ho uložit na paměťové médium a využít i v budoucnosti.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Ukázka prostředí textového editoru

MS Office Word 2007

Ukázka textového editoru OpenOffice Writer


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Nejznámější formáty (charakteristiky) textových souborů.

ASCII text - čistý text bez jakékoliv podpory formátu.

RTF (Rich Text Format) je firmou Microsoft vyvinutý a na platformě nezávislý formát obsahující rozsáhlou množinu formátovacích příkazů.

PDF (Portable DocumentFormat) - vyvinutý firmou Adobe. Vycházíz Postscript, je navržen tak, aby se jeho obsah v libovolném počítači a na libovolné tiskárně nebo jiném zařízení zobrazoval stále stejně. Na prohlížení souborů tohoto typu se používá speciální prohlížeč, který standardně neumožňuje editaci. Nejznámějším je Adobe Reader.

DOC (Document) zkratka reprezentuje vícero různých formátů, nejčastěji představuje formát jednoho z nejrozšířenějších textových editorů - Microsoft Wordu.

ODF (Open DocumentFormat) celým názvem OASIS Open DocumentFormatfor Office Applications, je původně formátem kancelářského balíku Open Office. V roce 2006 získal tento formát ISO certifikát, jako standard ISO/IEC 26300.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

 • Grafická informace

 • Závisela na zobrazovacím zařízení počítačů. První monitory uměly zobrazit jen několik standardních znaků a obrázky se skládaly pomocí hvězdiček, bodů a čárek.

 • S rozvojem grafických prostředí se grafické zobrazování údajů stalo standardem.

 • Pro uchovávání grafických informací se používají dva základní typy souborů - rastrové (bitmapové) a vektorové.

 • Podle toho potom na zpracovávání využíváme rastrové nebo vektorové grafické editory.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Ukázka rastrového grafického editoru

Zoner Photo Studio 14

Ukázka vektorového grafického editoru

Zoner Calisto5


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Nejznámější formáty (charakteristiky) grafických souborů.

BMP (bitmap) - nejjednodušší formát, který v základní verzi nepoužívá žádnou kompresi.

Soubory využívající kompresi dat tzv. (bezeztrátovou):

TIFF (Tag Image FileFormat) je poměrně složitým formátem využívající vícero kompresních algoritmů. Původně byl vytvořen jako standart pro obrázky určené k tisku.

GIF (GraphicsInterchangeFormat) používá kompresi LZW, avšak umožňuje uchovávat jen 8-bitovou barevnou hloubku.

PNG (Portable Network Graphics) je zdokonalením formátu gif, dokáže ukládat 24-bitovou grafiku, avšak nepodporuje animace.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Soubory využívající kompresi dat (ztrátovou):

JPG, JPEG (Joint PhotographicsExpertsGroup) používá soubor komprimačních technik, které obraz komprimují prostřednictvím ztrátové komprese ve více fázích. Výsledkem je zejména v tomto důsledku zjemnění přechodů a mírně roztřesený obraz, z čehož vyplývá, že komprese JPEG není vhodná pro obrázky s ostrými hranami obsahující např. text. Uživatel zpravidla dokáže nastavit poměr kvalita/velikost obrazu. Formát je populární a rozšířený zejména v prostředí digitální fotografie.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Animace

Animace je technika, která na základě střídání statických obrazů zobrazujících určitou posloupnost děje vyvolává dojem plynulého pohybu.

Pokud chcete vytvořit vlastní animaci, máme k dispozici několik formátů:

GIF (GraphicsInterchangeFormat) - grafický formát, animace je založena na základě střídání rastrových obrazů v čase. Obsahuje sekvenci obrázků, které střídáním vyvolávají dojem pohybu.

SWF (ShockWaveFlashfile) je vektorový formát určen na prezentaci vektorové interaktivní a animované grafiky. Používá vlastní jazyk - ActionScript. SWF se díky malé velikosti souborů často využívá v prostředí Internetu.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Ukázka prostředí animačního programu Zoner Gif Animator

http://www.slunecnice.cz/sw/zoner-gif-animator/

(Ke stažení zdarma)


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Videoinformace

Video je sekvence obrázků jdoucích rychle za sebou. Je-li jejich frekvence vyšší než 16 Hz, není oko schopné je od sebe odlišit a tudíž vzniká iluze pohybu. Video tak má mnohem nižší vzorkovací frekvenci než zvuk.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Při videoinformacích se sledují následující parametry:

Počet obrázků za sekundu (tzv.framerate, fps - frames per second).

Rozlišení určuje počet bodů a bitovou hloubku, které jsou vyhrazené na kódování obrazu.

Poměr stran souvisí s rozlišením a vyjadřuje, v jakém poměru jsou šířka a výška obrazu.

Datový tok je analogií s bitrate uvedeném při zvuku a hovoří o tom, kolik bitů je potřebných na rekonstrukci jedné sekundy záznamu.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Kodek

Je další složenina, kterou se označuje Kodér/DeKodér. Jeho úkolem je provádět kompresi videodat během záznamu a jejich dekompresi při prohlížení záznamu nebo jeho editaci. Program, který kompresi a dekompresi umožňuje – kodek se podobá ovladači.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Digitální formáty pro ukládání videa.

MPEG (Motion Picture ExpertsGroup) byl vyvinut stejnojmennou skupinou. Jedná se o sourozence formátu JPEG, tentokrát však navrženého pro ukládání pohyblivých obrázků.

Audio Video Interleave (AVI) je obecný formát pro uložení obrazu a zvuku.Obraz i zvuk zde mohou být uloženy jak v nekomprimované podobě, tak i v jakémkoliv komprimovaném tvaru.

QuickTimebyl vyvinut společností Apple Computer a poměrně dlouho si udržoval pozici “de facto” standardu ve světě digitálního videa.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Zvuková informace

 • Zvuk je ve své podstatě analogový signál, který je potřeba při převodu do počítače digitalizovat a naopak, při přehrávaní převést z digitální do analogové formy.

 • O tyto převody se na zvukové kartě starají číslicově--analogové a analogovo-číslicové převodníky, které zvuk transformují do/z elektrického napětí.

 • Výška zvuku je daná rychlostí šíření vibrací. Udává se v hertzích (Hz) a určuje, kolikrát za sekundu proběhne vlna vibrace.

 • Intenzita zvuku (někdy se jí říká amplituda) určuje hlasitost, s jakou zvuk vnímáme a závisí na síle vibrací, kterými se šíří. Udává se v decibelech (db).


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Formáty zvukových souborů.

WAV (Waveform audio) představuje zvukový záznam v nekomprimované podobě tak, jak byl získaný ze vstupu nebo z jiného formátu.

MP3 je zvukový formát, který je založený na nedokonalosti lidského sluchu a jednoduše vynechává tóny, které lidské ucho nevnímá.

WMA (Windows Media Audio) je formátem vyvinutým firmou Microsoft.

MID, MIDI (Musical Instrument Digital Interface) představuje mezinárodní standard, popisující způsob propojení počítače s elektronickými hudebnými nástroji a zařízeními.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Pracovní list


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

 • Na školním počítači si spusťte prostředí textových editorů od firmy Microsoft a textový editor z kancelářského balíku OpenOffice. Porovnejte jejich možnosti pro práci s textem, ale i finanční náklady na pořízení.

 • Vložte do DVD mechaniky zvukové CD oblíbeného autora, kterého máte doma. V jakém formátu jsou uloženy jednotlivé skladby? Najděte na Internetu bezplatné nástroje pro konverzi souborů do formátu MP3 a WAW.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

3. 2 x poklepnutím na ikonu reproduktoru spustíte hudební skladbu. Určete, v jakém formátu je uložena, pro které zařízení je určena a jak byste ji využili. (Pro její ukončení klikněte myší na obrázek kontrabasu).


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Test a ověření znalostí


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

 • Mezi textové informace patří?

  • Novinový článek.

  • Zvukový záznam.

  • Videozáznam.

 • ASCII text je?

  • Formát textu kancelářského balíku Open Office.

  • Formát textu vyvinutý firmou Adobe.

  • Čistý text bez jakékoliv podpory formátu.

 • Soubor s příponou ODF je?

  • Formát textu vyvinutý firmou Adobe.

  • Čistý text bez jakékoliv podpory formátu.

  • Formát textu kancelářského balíku Open Office.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

 • O jaký soubor se jedná pokud má příponu BMP?

  • Textový.

  • Grafický.

  • Videozáznam.

 • Soubor s příponou TIFF je soubor?

  • Textový se ztrátovou kompresí znaků.

  • Grafický s bezeztrátovou kompresí znaků.

  • Zvukový s bezeztrátovou kompresí znaků.

 • Soubor s příponou GIF?

  • Grafický s bezeztrátovou kompresí znaků.

  • Grafický soubor s 8-bitovou barevnou hloubku, vhodný pro animaci obrazů.

  • Grafický soubor s 24-bitovou barevnou hloubku, neumožňuje animaci obrazů.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

 • Mezi soubory se ztrátovou kompresí dat patří?

  • Soubor s příponou BMP.

  • Soubor s příponou JPEG.

  • Soubor s příponou PNG.

 • Soubor s příponou AVI?

  • Je obecný formát pro uložení obrazu a zvuku.

  • Grafický s bezeztrátovou kompresí znaků.

  • Grafický se ztrátovou kompresí znaků.

 • V případě video-informace nás zajímá?

  • Cena přenosu dat za jednotku času.

  • Počet obrázků za sekundu tzv. bitrate.

  • Grafické rozlišení.


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

Odkazy a použitá literatura:

http://download.chip.eu/cz/Alparysoft-Lossless-Video-Codec-2.0-Alpha_103275.html

http://foto.hyperinzerce.cz/mini-dvi-kamery/inzerat/3958863-digitalni-kamera-panosonic-nv-ds28-nabidka/

NAVRÁTIL, P. S počítacem nejen k maturite – 1. díl. Kralice na Hané: Computer Media, 2004. 5. vydání. 175 s. ISBN: 80-86686-19-1 Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec -Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3


Eu pen ze kol m projekt digit digitalizace v uky na is te sokolov

http://www.wikipedia.cz

Horst Jansen – Heinrich Rotter a kolektiv – Informační a komunikační technika, Europa – Sobotáles, Praha 2004.

http://freemidi.org/download-2185-337


 • Login