Ond ej sl ma mou brno subkatedra paliativn medic ny ipvz praha
Download
1 / 23

Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha - PowerPoint PPT Presentation


 • 293 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha. Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor C o by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví. Paliativní medicína a léčba bolesti (PMLB).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ondřej Sláma, MOU Brno

Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví


Paliativní medicína a léčba bolesti (PMLB)

 • Od r.2004 samostatný specializační obor

 • již 3 termíny atestací, asi 25 atestantů

 • Většinou lékaři ARO, zcela ojediněle interna, geriatrie, neurologie, RHB


Jak vypadá specializační příprava ?

 • minimálně 5 letvzdělávacího programuv oboru ARO, neurologie, RHB, interna, pediatrie, PL, onkologie, neurochirurgie nebo ortopedie

 • minimálně 1 rok praxe v oboru PMLB na pracovišti, které „zaručuje vzdělávání v oboru PM-LB v potřebném rozsahu a hloubce“

 • z toho 4 měsíce na akreditovaných pracovištích PMLB


…specializační příprava..

Povinné vzdělávací akce

 • kurz multidisciplinární léčby bolesti - 3 týdny

 • kurz paliativní medicíny - 2 týdny

 • kurz myoskeletální medicíny – 6 týdnů

 • kurz lékařské psychologie a komunikace - 1 týden

 • Lékařská první pomoc – 3 dny

 • seminář zdravotnické legislativy – 1 den


Co by měl specialista PMLB umět ?

 • komplexní péči o nemocné v pokročilých stadiích život ohrožujících chorob 

 • diagnostiku a léčbu chronické bolesti (algeziologii)


Co by měl umět specialista PMLBNěkolik poznámek „paliativce“


Může toto všechno umět jeden lékař?

Ne

Záběr oboru PM LB je příliš široký


Co mají společného PM a LB?

Paliativní medicína

Léčba bolesti (algeziologie)

Bolest v závěru života


..co mají společného..?

Nářek paliativce z hospice

 • „ proč se musím k atestaci učit tak podrobně chronickou nenádorovou bolesti, když to stejně nebudu v praxi potřebovat??!!??“

  Nářek algeziologa z ambulance léčby bolesti

 • „ proč se musím učit základy onkologie, interny, pastorační péče a teologie…… když to stejně nebudu v praxi potřebovat??!!??“


..co mají společného..?

 • Přesvědčení, že úroveň léčby bolesti a úroveň péče o nevyléčitelně nemocné a umírající je v ČR v roce 2006 nedostatečná

 • Ostatní obory těmto tématům nevěnují dostatečnou pozornost

 • Řeší je „ všichni a nikdo“ ( chybí komplexní přístup)


..co mají společného..?

 • Přesvědčení, že zde existuje významná populace pacientů, kteří vyžadují specifický přístup

 • Interdisciplinární

 • Koordinace zdravotních a sociálních služeb

 • Potřeba nových modelů péče


..co mají společného..?

Obavy, že by mohl být obor zrušen

Na obor je pohlíženo s rozpaky ( „ O čem to je?“)

Kompetence a předmět zájmu PMLB se překrývá s ostatními obory

 • PM : onkologie, geriatrie, PL

 • Algeziologie : neurologie, ortopedie, revmatologie….


..čím se liší..?

 • v PM je bolest pouze jedním z témat, často vůbec ne tím nejdůležitějším

 • K PM inklinují většinou lékaři s „internistickou“ minulostí ( geriatři, internisti, onkologové, PL)

 • Práce s pacientem a s nemocí „ v čase“ – chronicita.

 • Důraz na terminální péči

 • „ vlajkovou lodí“ jsou v ČR lůžkovéhospice


..čím se liší..?

 • Algeziologie vzniká ve světě i v ČR převážně z iniciativy lékařů ARO

 • Těžiště je v péči o pacienty s chronickou neonkologickou bolestí

 • Sklon k invazivnímu přístupu

 • „ vlajkovou lodí“ jsou ambulance/centra léčby bolesti


..co mají společného..?

 • shoda, že stávající koncepce oboru PMLB není „ideální“

 • Subkatedry PM a LB při IPVZ zůstávají oddělené

 • Pragmatický přístup při atestacích ( při zkoušce se zohledňuje, kdo je paliativec a kdo alegeziolog)


Jaké uplatnění má dnesspecialista v PMLB ?

 • PM většinou v hospici

 • LB většinou centru a ambulanci léčby bolesti

 • Konzilia LB jsou celkem běžná, konzilia PM spíše vyjímečná

 • Edukace ostatních specialistů (probíhá většinou odděleně v PM a LB)


Jaké uplatnění… ?

LB má mnohem více atributů samostatného oboru

 • rozumný výhled profesní kariéry

 • síť klinických a školících pracovišť

 • Vyšší počet lékařů pracujících na plný úvazek

 • Vlastní časopis

 • Publikace a kongresy


Jaké uplatnění… ?

PM je jako obor vnímána se značnými rozpaky

 • kromě hospicu se uplatní obtížně


Limity rozvoje PM

 • Chybí zařízení jiná než lůžkový hospic (specializované ambulance, domácí hospic, oddělení PM v nemocnici, konziliární tým)

 • Chybí „ kritické množství“ lékařů, kteří by se PM zabývali na plný úvazek (podmínka rozvoje oboru : výzkum, časopis, publikace, kongresy, školící pracoviště…..)

 • Lékaři PM : izolovaní , přetížení nadšenci


… limity rozvoje PM..

 • Chybí vhodný model financování, který by zohlednil interdisciplinární a kombinovaně zdravotní a sociální charakter paliativní péče.


Jakou budoucnost pro paliativní medicínu a léčbu bolesti ?

 • Osvěta a edukace odborné i laické veřejnosti („dobrá paliativní péče je standard a nikoliv nadstandard“)

 • Podrobnější výzkum o potřebách nevyléčitelně nemocných a úrovni péče o ně

 • Nové modely organizace péče

 • Nové modely financování

  Jak toto souvisí s rozvojem atestačního oboru PM-LB??


Jakou budoucnost pro obor PMLB?

 • Existence oboru PMLB neodpovídá klinické a sociologické realitě

 • Je do budoucna udržení společného oboru PM – LB praktické?

 • Má vůbec PM charakter samostatného oboru?

 • Má LB charakter samostatného oboru?


Jakou budoucnost pro obor

 • „Funkční specializaci v PM“ ( nástavbovou) pro lékaře různých oborů.

  př. onkolog s funkční specializací PM,

  neurolog s funkční specializací PM, atd.

 • Edukace PM u lékařů všech oborů


ad
 • Login