ond ej sl ma mou brno subkatedra paliativn medic ny ipvz praha
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha - PowerPoint PPT Presentation


 • 320 Views
 • Uploaded on

Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha. Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor C o by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví. Paliativní medicína a léčba bolesti (PMLB).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha' - said


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ond ej sl ma mou brno subkatedra paliativn medic ny ipvz praha
Ondřej Sláma, MOU Brno

Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví

paliativn medic na a l ba bolesti pmlb
Paliativní medicína a léčba bolesti (PMLB)
 • Od r.2004 samostatný specializační obor
 • již 3 termíny atestací, asi 25 atestantů
 • Většinou lékaři ARO, zcela ojediněle interna, geriatrie, neurologie, RHB
jak vypad specializa n p prava
Jak vypadá specializační příprava ?
 • minimálně 5 letvzdělávacího programuv oboru ARO, neurologie, RHB, interna, pediatrie, PL, onkologie, neurochirurgie nebo ortopedie
 • minimálně 1 rok praxe v oboru PMLB na pracovišti, které „zaručuje vzdělávání v oboru PM-LB v potřebném rozsahu a hloubce“
 • z toho 4 měsíce na akreditovaných pracovištích PMLB
specializa n p prava
…specializační příprava..

Povinné vzdělávací akce

 • kurz multidisciplinární léčby bolesti - 3 týdny
 • kurz paliativní medicíny - 2 týdny
 • kurz myoskeletální medicíny – 6 týdnů
 • kurz lékařské psychologie a komunikace - 1 týden
 • Lékařská první pomoc – 3 dny
 • seminář zdravotnické legislativy – 1 den
co by m l specialista pmlb um t
Co by měl specialista PMLB umět ?
 • komplexní péči o nemocné v pokročilých stadiích život ohrožujících chorob 
 • diagnostiku a léčbu chronické bolesti (algeziologii)
m e toto v echno um t jeden l ka
Může toto všechno umět jeden lékař?

Ne

Záběr oboru PM LB je příliš široký

co maj spole n ho pm a lb
Co mají společného PM a LB?

Paliativní medicína

Léčba bolesti (algeziologie)

Bolest v závěru života

co maj spole n ho
..co mají společného..?

Nářek paliativce z hospice

 • „ proč se musím k atestaci učit tak podrobně chronickou nenádorovou bolesti, když to stejně nebudu v praxi potřebovat??!!??“

Nářek algeziologa z ambulance léčby bolesti

 • „ proč se musím učit základy onkologie, interny, pastorační péče a teologie…… když to stejně nebudu v praxi potřebovat??!!??“
co maj spole n ho1
..co mají společného..?
 • Přesvědčení, že úroveň léčby bolesti a úroveň péče o nevyléčitelně nemocné a umírající je v ČR v roce 2006 nedostatečná
 • Ostatní obory těmto tématům nevěnují dostatečnou pozornost
 • Řeší je „ všichni a nikdo“ ( chybí komplexní přístup)
co maj spole n ho2
..co mají společného..?
 • Přesvědčení, že zde existuje významná populace pacientů, kteří vyžadují specifický přístup
 • Interdisciplinární
 • Koordinace zdravotních a sociálních služeb
 • Potřeba nových modelů péče
co maj spole n ho3
..co mají společného..?

Obavy, že by mohl být obor zrušen

Na obor je pohlíženo s rozpaky ( „ O čem to je?“)

Kompetence a předmět zájmu PMLB se překrývá s ostatními obory

 • PM : onkologie, geriatrie, PL
 • Algeziologie : neurologie, ortopedie, revmatologie….
m se li
..čím se liší..?
 • v PM je bolest pouze jedním z témat, často vůbec ne tím nejdůležitějším
 • K PM inklinují většinou lékaři s „internistickou“ minulostí ( geriatři, internisti, onkologové, PL)
 • Práce s pacientem a s nemocí „ v čase“ – chronicita.
 • Důraz na terminální péči
 • „ vlajkovou lodí“ jsou v ČR lůžkovéhospice
m se li1
..čím se liší..?
 • Algeziologie vzniká ve světě i v ČR převážně z iniciativy lékařů ARO
 • Těžiště je v péči o pacienty s chronickou neonkologickou bolestí
 • Sklon k invazivnímu přístupu
 • „ vlajkovou lodí“ jsou ambulance/centra léčby bolesti
co maj spole n ho4
..co mají společného..?
 • shoda, že stávající koncepce oboru PMLB není „ideální“
 • Subkatedry PM a LB při IPVZ zůstávají oddělené
 • Pragmatický přístup při atestacích ( při zkoušce se zohledňuje, kdo je paliativec a kdo alegeziolog)
jak uplatn n m dnes specialista v pmlb
Jaké uplatnění má dnesspecialista v PMLB ?
 • PM většinou v hospici
 • LB většinou centru a ambulanci léčby bolesti
 • Konzilia LB jsou celkem běžná, konzilia PM spíše vyjímečná
 • Edukace ostatních specialistů (probíhá většinou odděleně v PM a LB)
jak uplatn n
Jaké uplatnění… ?

LB má mnohem více atributů samostatného oboru

 • rozumný výhled profesní kariéry
 • síť klinických a školících pracovišť
 • Vyšší počet lékařů pracujících na plný úvazek
 • Vlastní časopis
 • Publikace a kongresy
jak uplatn n1
Jaké uplatnění… ?

PM je jako obor vnímána se značnými rozpaky

 • kromě hospicu se uplatní obtížně
limity rozvoje pm
Limity rozvoje PM
 • Chybí zařízení jiná než lůžkový hospic (specializované ambulance, domácí hospic, oddělení PM v nemocnici, konziliární tým)
 • Chybí „ kritické množství“ lékařů, kteří by se PM zabývali na plný úvazek (podmínka rozvoje oboru : výzkum, časopis, publikace, kongresy, školící pracoviště…..)
 • Lékaři PM : izolovaní , přetížení nadšenci
l imity rozvoje pm
… limity rozvoje PM..
 • Chybí vhodný model financování, který by zohlednil interdisciplinární a kombinovaně zdravotní a sociální charakter paliativní péče.
jakou budoucnost pro paliativn medic nu a l bu bolesti
Jakou budoucnost pro paliativní medicínu a léčbu bolesti ?
 • Osvěta a edukace odborné i laické veřejnosti („dobrá paliativní péče je standard a nikoliv nadstandard“)
 • Podrobnější výzkum o potřebách nevyléčitelně nemocných a úrovni péče o ně
 • Nové modely organizace péče
 • Nové modely financování

Jak toto souvisí s rozvojem atestačního oboru PM-LB??

jakou budoucnost pro obor pmlb
Jakou budoucnost pro obor PMLB?
 • Existence oboru PMLB neodpovídá klinické a sociologické realitě
 • Je do budoucna udržení společného oboru PM – LB praktické?
 • Má vůbec PM charakter samostatného oboru?
 • Má LB charakter samostatného oboru?
jakou budoucnost pro obor
Jakou budoucnost pro obor
 • „Funkční specializaci v PM“ ( nástavbovou) pro lékaře různých oborů.

př. onkolog s funkční specializací PM,

neurolog s funkční specializací PM, atd.

 • Edukace PM u lékařů všech oborů
ad