"Saulus, anders gezegd Paulus" - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 32

  • 76 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

"Saulus, anders gezegd Paulus". Handelingen 13 4-12. Antiochië. 2. 4 Dezen dan , door de heilige Geest uitgezonden…. “…zondert mij nu Barnabas en Saulus af…” (vers 2). 3. 4 … trokken naar Seleucië …. 4. 4 … en voeren vandaar naar Cyprus;. Cyprus. 5. 5 en te Sálamis gekomen….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

"Saulus, anders gezegd Paulus"

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Saulus anders gezegd paulus

"Saulus,

anders gezegd

Paulus"

Handelingen 134-12


Saulus anders gezegd paulus

Antiochië

2


Saulus anders gezegd paulus

4Dezen dan, door de heilige Geest uitgezonden…

“…zondert mij nu Barnabas en Saulus af…” (vers 2)

3


Saulus anders gezegd paulus

4… trokken naar Seleucië …

4


Saulus anders gezegd paulus

4… en voeren vandaar naar Cyprus;

Cyprus

5


Saulus anders gezegd paulus

5en te Sálamis gekomen…

Famagusta

6


Saulus anders gezegd paulus

5… verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden; en zij hadden ook Johannes tot helper.

7


Saulus anders gezegd paulus

6En na het gehele eiland doorgetrokken te zijn tot aan Pafos…

8


Saulus anders gezegd paulus

6… troffen zij een zekere tovenaar (lett. magiër) aan, een valse profeet, een Jood…

9


Saulus anders gezegd paulus

6… wiens naam was Barjezus…

= zoon van Jezus/ Jozua…

10


Saulus anders gezegd paulus

7hij hield zich op bij de landvoogd…

= stadhouder van een Romeinse provincie

11


Saulus anders gezegd paulus

7… Sergius Paulus, een verstandig man.

naam ‘Paulus’ ± 160x in het NTdit is de eerste vermelding…

12


Saulus anders gezegd paulus

7… Deze begeerde (lett. zocht) het woord Gods te horen en liet Barnabas en Saulus tot zich roepen.

13


Saulus anders gezegd paulus

8Maar Elymas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald…

Elymas = magiër, wizard

14


Saulus anders gezegd paulus

8… verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken.

15


Saulus anders gezegd paulus

8… verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken.

Elymas

Jood

afkerig van het geloof= zocht indruk te maken met eigen werken

Sergius Paulus

‘heiden’(geen proseliet)

zocht het Woord Gods te horen

16


Saulus anders gezegd paulus

9 Doch Saulus, anders gezegd Paulus…

HIER vindt de naamsverandering van Saulus naar Paulus plaats…

17


Saulus anders gezegd paulus

9 … vervuld met de heilige Geest, zag hem scherp aan, en zeide:

18


Saulus anders gezegd paulus

10 Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid…

19


Saulus anders gezegd paulus

10 … zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien?

pausé

paulos

20


Saulus anders gezegd paulus

11 En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u….

21


Saulus anders gezegd paulus

11 … en gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien….

= TOT OPde gestelde tijd

22


Saulus anders gezegd paulus

11 … En terstond viel op hem donkerheid (lett. mist) en duisternis, en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden.

23


Saulus anders gezegd paulus

8… God gaf hun (=Israël) een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden.

Romeinen 11

24


Saulus anders gezegd paulus

10… Laten HUN OGEN VERDUISTERD WORDEN, zodat zij niet zien…

Romeinen 11

25


Saulus anders gezegd paulus

10… en doe hun rug voorgoed (=voortdurend) zich krommen.

Romeinen 11

26


Saulus anders gezegd paulus

12 Toen de landvoogd zag, wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof (lett. geloofde hij), zeer getroffen door de leer des Heren.

27


Saulus anders gezegd paulus

11… Door hun val (> Elymas) is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken.

Romeinen 11

28


Saulus anders gezegd paulus

12… Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

Romeinen 11

29


Saulus anders gezegd paulus

8Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen…

Efeze 3

Paulus => Latijn => ‘kleintje’

30


Saulus anders gezegd paulus

8Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen…

Efeze 3

Paulus => Latijn => ‘kleintje’

Paulus => Grieks => pauze

31


Saulus anders gezegd paulus

Saulus => Paulus

Paulus => Latijn => ‘kleintje’

Paulus => Grieks => pauze

Paulus => Hebreeuws…

32


ad
  • Login