slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008. 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008' - ros


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PREZENTACJA

DLA DZIENNIKARZY

1 PAŹDZIERNIKA 2008

1

zastrze enie
Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy Kapitałowej Elzab, Spółki Elzab SA /dalej: Elzab/ oraz podmiotów, które mogą w najbliższym czasie powiększyć Grupę Kapitałową Elzab – Exorigo Sp. z o.o. /dalej: Exorigo/ oraz UPOS System sp. z o.o. /dalej: UPOS/. W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Elzab, Exorigo i UPOS uznają za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Elzab, Exorigo i UPOS nie ponoszą odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania.Zastrzeżenie
wst p
Wstęp
 • Wyniki operacyjne 1H 2008 vs. 1H 2007
  • wzrost przychodów Exorigo i UPOS o 17% i zysku netto o 11% 1H 2008 r/r
  • łączny wzrost przychodów o 78% i zysku netto o 83% dzięki planowanemu połączeniu kapitałowemu
  • organiczny wzrost zysku netto Elzab SA o 4%
 • Najważniejsze wydarzenia
  • zakończenie wdrożenia na Ukrainie /spółki Grupy EMF: SMYK, Empik/
  • rozpoczęcie działań na rynku greckim /powołanie nowego podmiotu/
  • powołanie wspólnego zespołu przygotowującego działania po połączeniu kapitałowym
  • decyzja o odpisie wartości spółek zależnych Elzab nabytych od MWCR we wrześniu 2004 roku do poziomu kapitałów własnych (Medesa, Micra)
slide4
Wyniki finansowe

I półrocze 2008

wyniki finansowe 2007
Wyniki finansowe 2007

* wyniki jednostkowe Elzab SA z wyłączeniem odpisu wartości spółek zależnych

** Grupa jako suma wyniku jednostkowego Elzab SA oraz spółek Exorigo i Upos

wyniki finansowe 1h 2008 przychody
Wyniki finansowe 1H 2008 - przychody

17%

17%

78%

78%

* wyniki jednostkowe Elzab SA

** Grupa jako suma wyniku jednostkowego Elzab SA oraz spółek Exorigo i Upos

wyniki finansowe 1h 2008 wynik netto
Wyniki finansowe 1H 2008 – wynik netto

11%

83%

* Wyniki jednostkowe Elzab SA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych /IH 2007 skorygowany o 0,1 mln zł z tytułu dywidendy ze spółek zależnych natomiast IH 2008 został skorygowany o odpisy wartości spółek zależnych w wysokości 10,4 mln oraz jednorazowe koszty transakcji w wysokości 0,3 mln/

** Grupa jako suma wyniki jednostkowego Elzab SA oraz spółek Exorigo i Upos

*** organiczny wzrost zysku netto Elzabu w IH 2008 roku wyniósł 4%

struktura sprzeda y elzab exorigo upos
Struktura sprzedaży Elzab + Exorigo + UPOS
 • Stabilna struktura sprzedaży Grupy:
  • blisko 50% produkcja i sprzedaż urządzeń fiskalnych i dla handlu
  • 14% stałe umowy – utrzymanie systemów klientów
  • 25% wdrożenia – rozwiązania własne i obce
 • Wysoki udział (blisko 65%) najwyżej rentownych działalności:
  • produkcja urządzeń fiskalnych
  • utrzymanie systemów
 • podstawą bezpiecznego i dynamicznego rozwoju inwestycji

* dane jednostkowe Elzab SA

** w tym produkcja w UPOS 9,9%

*** struktura sprzedaży Elzab SA w 2007 r.: produkcja urządzeń 79,2%, serwis 5,7%, towary 11,5%, pozostałe 3,6%

slide10
Połączenie kapitałowe

Elzab, Exorigo i UPOS

po czenie elzab exorigo i upos cele
Przygotowanie planu działań do końca 2008

optymalizacja produkcji

wspólne negocjacje i łączenie dostaw

integracja operacyjna R&D

optymalizacja sieci handlowej i kanałów dystrybucji

integracja funkcji pomocniczych

Połączenie Elzab, Exorigo i UPOS - cele
 • Obszary potencjalnych synergii
  • koszty produkcji urządzeń fiskalnych (UPOS * + Elzab *) – 11,6 mln
  • koszty zakupu materiałów i usług (UPOS + Elzab) – 26,1 mln
  • łączne koszty R&D (UPOS + Elzab + Exorigo) – 5,5 mln
  • łączne koszty sprzedaży – 3,6 mln
  • łączne koszty ogólnego zarządu –25,0 mln

* bez kosztów materiałów i usług

docelowa struktura grupy
Docelowa struktura Grupy

Funkcjonalna struktura Grupy

Utrzymanie systemów

Serwis

 • Software
 • usługi
 • development

R&D

Produkcja urządzeń fiskalnych

Sprzedaż

Pośrednia

Bezpośrednia

 • Struktura holdingowa usprawniająca zarządzanie i integrację podmiotów
 • Podział Grupy na Business Units zgodne z kompetencjami
 • Wspólne zarządzanie R&D i sprzedażą zapewnia integrację i optymalizację produktową
 • Połączenie produkcji urządzeń fiskalnych Elzabu i UPOS
strategia rozwoju cel
Lider na rynku rozwiązań dla handlu w Europie Środkowo-Wschodniej

dynamiczny wzrost konsumpcji i sprzedaży detalicznej w krajach CEE, Rosji i Ukrainie znacznie powyżej PKB

doświadczenie i specjalistyczna wiedza o handlu w obszarze rozwiązań IT i urządzeń (fiskalnych i dodatkowych)

duża różnorodność modeli biznesowych klientów = konieczność posiadania wiedzy (często lokalnej) = bardzo wysokie bariery wejścia = utrzymywanie wysokich marż

przykład: firma Radiant Systems, USA

Strategia rozwoju - Cel
strategia rozwoju realizacja
Strategia rozwoju – Realizacja

Równomierny rozwój organiczny

rozwój kompetencji w istotnych rozwiązaniach softwarowych: SAP for Retail, Oracle Retail (d. Retek, Oracle), Aldata G.O.L.D – od serwisu poprzez utrzymanie do wdrożeń

tworzenie własnych uzupełniających rozwiązań software’owych dla dużych klientów

oferta własnych kompletnych rozwiązań (software + urządzenia) dla średnich i małych klientów (również sieciowych)

R&D – projektowanie systemów fiskalnych (urządzenia + software) maksymalnie dostosowanych do oczekiwań klientów

integracja rozwiązań (software) różnych producentów

cel: pełen outsourcing operacji związanych z IT dla handlu

strategia rozwoju ekspansja zagraniczna
Strategia rozwoju – Ekspansja zagraniczna

Podążanie za klientami (oddziały na Słowacji i Ukrainie) - polityka rozwoju geograficznego klientów

EMF (Ukraina, Rosja, Kazachstan Niemcy, Rumunia, Cechy, Słowacja)

Alshaya (Czechy, Słowacja, Węgry Turcja)

Akwizycje (realizowane ze środków własnych: dług i kapitał) *

region CEE

Grecja

Rozwój sieci sprzedaży Grupy EM&F w 2008 r. **

* szczegółowe dane na temat akwizycji Grupa będzie w stanie podać na przełomie roku 2008/2009

** Dana ze strony www EMF:

*** 474 punkty handlowe na koniec I kw. 2008 oraz 534 na koniec II kw. 2008 (Dane ze strony www EMF)

podsumowanie
Finalizacja I etapu połączenia kapitałowego Grupy, zakończenie procesu w 2008 roku

Łączne wyniki finansowe Elzab, Exorigo i UPOS

w 2007 r. 154 mln zł przychodów i 18,5 mln zysku netto

w I półroczu 2008 blisko 80 mln przychodów i 10 mln zł zysku netto

Cel – lider na rynku CEE w rozwiązaniach IT dla handlu

Wysoki stopień synergii pomiędzy podmiotami w Grupie

Nowa struktura oparta na funkcjonalności biznesowej

Akwizycje w regionie (przełom 2008 i 2009)

Podsumowanie
struktura transakcji
Struktura transakcji

Warunki transakcji zakładają utrzymanie przez aktualnych udziałowców Exorigo i Elzab większości w kapitale i głosach Elzab

Struktura transakcji zakłada posiadanie przez Grupę 6,2 mln akcji Elzab (akcje własne) - w tym 5,8 mln w posiadaniu Exorigo – umorzenie lub ewentualne środki na rozwój

etapy transakcji

etapy transakcji

struktura po transakcji

Etap I - wniesienie do Exorigo przez BBI 33% akcji Elzab za 23% udziału w Exorigo

Etap I - wniesienie do Exorigo przez BBI 33% akcji Elzab za 23% udziału w Exorigo

udziałowcy Exorigo i Upos

~ 33%

~ 33%

64,2%

8,8 %

0,4m akcji własnych

5,8m akcji Elzab

100%

100%

Etap II - wniesienie 100% Exorigo i 100% UPOS do Elzab

Emisja (aportowa) akcji Elzab dla udziałowców Exorigo i UPOS

ad