Prezentacja poradnika biblioteka jagiello ska dla pocz tkuj cych
Download
1 / 31

Prezentacja poradnika Biblioteka Jagiellonska dla poczatkujacych - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

Prezentacja poradnika Biblioteka Jagiellońska dla początkujących. Czego Słuchacze dowiedzą się o poradniku?. Jak powstawał? Kto nad nim pracował (pracuje, będzie pracował)? Po co powstał? Dla kogo jest przeznaczony? Jak jest zbudowany? Jak z niego korzystać? Jak do niego wejść?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prezentacja poradnika Biblioteka Jagiellonska dla poczatkujacych' - javen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prezentacja poradnika biblioteka jagiello ska dla pocz tkuj cych

Prezentacja poradnika Biblioteka Jagiellońska dla początkujących

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Czego s uchacze dowiedz si o poradniku
Czego Słuchacze dowiedzą się o poradniku?

 • Jak powstawał?

 • Kto nad nim pracował (pracuje, będzie pracował)?

 • Po co powstał?

 • Dla kogo jest przeznaczony?

 • Jak jest zbudowany?

 • Jak z niego korzystać?

 • Jak do niego wejść?

 • Jak wygląda?

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Czyim dzie em jest poradnik
Czyim dziełem jest poradnik?

Poradnik – owoc współpracy:

 • Biblioteki Jagiellońskiej

 • Centrum Zdalnego Nauczania UJ

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Co to jest centrum zdalnego nauczania uj
Co to jest Centrum Zdalnego Nauczania UJ?

 • jednostka pozawydziałowa UJ, utworzona w maju 2005 r.

 • administruje 2 platformami zdalnego nauczania opartymi na technologii Moodle:

  • Pegaz:

   • prowadzenie zajęć zdalnych,

   • prezentacja materiałów dydaktycznych (strony WWW, prezentacje i filmy edukacyjne itp.),

   • komunikacja pomiędzy wykładowcami i studentami (fora dyskusyjne, czaty);

   • platforma powiązana z całą strukturą USOS

  • Smok - udostępnianie kursów otwartych, dostępnych nieodpłatnie dla wszystkich internautów

   Pegaz + Smok = Jagielloński Kampus Wirtualny

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Jak powstawa poradnik
Jak powstawał poradnik?

 • początek lutego 2009 – propozycja Centrum Zdalnego Nauczania UJ stworzenia kursu dotyczącego korzystania z BJ, umieszczonego na uniwersyteckiej platformie e-nauczania

 • 16 II 2009 – rozpoczęcie w BJ prac nad tekstem

 • 13 III 2009 – przesłanie tekstu z BJ do CZN UJ, rozpoczęcie prac nad opracowaniem multimedialnym

 • 7 IV 2009 – 1. sesja zdjęciowa w BJ

 • 26 V 2009 – 2. sesja zdjęciowa w BJ

 • IV-VII 2009 - prace nad dodatkowymi fragmentami tekstu (quizy – IV, ciekawostki o BJ – V, streszczenia rozdziałów – VI, quiz końcowy, program szkolenia, streszczenia podrozdziałów – VII)

 • VI - IX 2009 – ważne korekty, uzupełnienia (screencasty – VI, aplety, plany, grafika – VII, VIII, korekta stylistyczna – VII, VIII, nowe screencasty – VIII, nawigacja - IX)

 • 15 VII 2009 – sesja ‘filmowa’ w BJ

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Jak powstawa poradnik cd
Jak powstawał poradnik? Cd.

 • 15 IX 2009 - decyzja o dwóch wersjach poradnika (dla studentów UJ oraz dla wszystkich) – na obydwu platformach zdalnego nauczania UJ (Pegaz, Smok); ‘kurs’ (‘szkolenie’) stał się ‘poradnikiem’

 • 2. poł. IX 2009 – uzupełnienie tekstu poradnika w wersji dla wszystkich; rozpoczęcie starań o umieszczenie jej na platformie Smok

 • koniec IX 2009 – gotowa wersja dla studentów UJ, rozpoczęcie starań o umieszczenie jej na platformie Pegaz

 • 19 X 2009 – udostępnienie poradnika w wersji na platformie Pegaz; informacja z linkiem na stronie USOSWeb

 • 28 X 2009 – ankieta ewaluacyjna w wersji dla studentów UJ (Pegaz)

 • 17 XI 2009 – uzyskanie z CZN UJ linka do wersji dla wszystkich (na platformie Smok)

 • 19 XI 2009 – przystosowanie wersji dla wszystkich do używania jej bez logowania (wyrzucenie quizu końcowego, zmiana tabelki „Program”)

 • XI 2009 – I 2010 – prace nad zorganizowaniem wejścia do obydwu wersji poradnika ze strony internetowej BJ

 • 4 II 2010 – poradnik dostępny ze strony internetowej BJ

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Kto pracowa pracuje b dzie pracowa nad poradnikiem
Kto pracował (pracuje, będzie pracował) nad poradnikiem?

 • BJ:

  • Ewa Bąkowska (konsultacja merytoryczna; poprawki tekstu)

  • Barbara Bułat (tekst)

  • Łukasz Głowacki (wejście do poradnika ze strony internetowej BJ, korzystanie z wyników ankiet; poprawki multimediów)

  • Andrzej Obrębski (korekta stylistyczna)

  • Mariusz Paluch (rysunki do plakatu)

  • Magdalena Słowik (opracowanie internetowe ankiet, wejście do poradnika ze strony internetowej BJ)

  • Iwona Wawrzynek (poprawki tekstu)

  • Adrian Wiecheć (poprawki multimediów)

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Kto pracowa nad poradnikiem cd
Kto pracował nad poradnikiem? Cd.

 • CZN UJ:

  • Michał Bartosik (opracowanie multimedialne)

  • Halina Bojkowska (obsługa platform)

  • Andrzej Filip (opracowanie multimedialne)

  • Łukasz Halastra (opracowanie graficzne, film, zdjęcia)

  • Przemysław Kozera (opracowanie multimedialne, koordynacja prac CZN UJ nad opracowaniem multimedialnym)

  • Jacek Urbaniec (konsultacja metodyczna dotycząca kursów zdalnych)

  • Sylwia Wojtkiewicz-Wyporek (poprawki tekstu)

 • Zespół USOS (zakładanie kont)

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Po co powsta poradnik
Po co powstał poradnik?

 • Ma pomóc w korzystaniu z Biblioteki Jagiellońskiej:

  • dostarczyć niezbędnej wiedzy ogólnej o funkcjonowaniu Biblioteki,

  • dostarczyć wiedzy szczegółowej: o zapisach do BJ, o szukaniu w katalogach, o zamawianiu wyszukanych pozycji, o zasadach korzystania z czytelni itp. itd.

 • Ma uzupełnić / zastąpić tzw. lekcje biblioteczne

  • od roku akademickiego 2010/11 zaliczenie testu końcowego poradnika prawdopodobnie będzie obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UJ (studia I i II stopnia)

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Dla kogo poradnik jest przeznaczony
Dla kogo poradnik jest przeznaczony?

Dwie grupy adresatów:

 • osoby mające konto w USOSWeb (większość studentów UJ)  wersja poradnika na platformie Pegaz

 • pozostałe osoby  wersja poradnika na platformie Smok

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Jak jest zbudowany poradnik
Jak jest zbudowany poradnik?

 • tekst główny z wyodrębnionymi informacjami ważnymi:

  • Uwaga!

  • Zapamiętaj!

 • tekst uzupełniający:

  • Dla dociekliwych

 • interesujące fakty z bliższej i dalszej przeszłości BJ:

  • Ciekawostki

 • liczne powiązania ze stroną internetową BJ

 • liczne zdjęcia (zrobione specjalnie na potrzeby poradnika), mapki (m.in. interaktywny plan BJ), zrzuty ekranowe oraz krótki film

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Jak jest zbudowany poradnik1
Jak jest zbudowany poradnik?

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Jakie mo liwo ci daj poradnikowi platformy e nauczania pegaz i smok
Jakie możliwości dają poradnikowi platformy e-nauczania Pegaz i Smok?

Pegaz Smok

Logowanie tak nie

E-maile tak nie

Quiz końcowy tak nie

Ankieta ewaluacyjna tak nie

Raporty tak tak

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Jak korzysta z poradnika
Jak korzystać z poradnika?

 • przeczytać cały tekst po kolei od początku do końca – zalecane dla osób, które wcześniej nie korzystały ani z BJ, ani z poradnika

 • czytać wybrany fragment – zalecane dla osób, które wcześniej przeczytały cały poradnik albo korzystały z BJ

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Jak mo na wej do poradnika
Jak można wejść do poradnika?

ze strony internetowej Biblioteki Jagiellońskiej:

http://www.bj.uj.edu.pl/

przycisk:

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Jak wygl da poradnik
Jak wygląda poradnik?

http://www.czn.uj.edu.pl/moodle/course/view.php?id=598&username=guest

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Ile os b skorzysta o z poradnika
Ile osób skorzystało z poradnika?

 • wersja na Pegazie:

  • 19 X 2009 – 19 XI 2009 (czyli pierwszy miesiąc) – zarejestrowało się ok. 297 osób

  • 19 X 2009 – 4 III 2010 – zarejestrowało się ok. 771 osób

  • Ankietę ewaluacyjną wypełniło 16 osób (wśród nich w pierwszym miesiącu – 8 osób, czyli 3% zarejestrowanych)

 • wersja na Smoku:

  • 4 II – 4 III 2010 (czyli pierwszy miesiąc) – zarejestrowano 231 adresów e-mailowych

  • Ankietę wstępną wypełniło 30 osób (czyli 13% zarejestrowanych osób)

  • Ankietę ewaluacyjna wypełniły 2 osoby (czyli 0,9% zarejestrowanych osób)

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Pytania uwagi dotycz ce poradnika
Pytania, uwagi dotyczące poradnika?

 • można zadać teraz

 • można zadać później:

  • osobiście – p. 1132 lub p. 1126

  • telefonicznie – wewn. 3444 lub 3461

  • e-mailowo - [email protected]

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


Dzi kujemy za uwag i zapraszamy do lektury poradnika

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do lektury poradnika!!!!

.

Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik


ad