Co jsme v kraji u pro reformu ud lali
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Co jsme v kraji už pro reformu udělali? PowerPoint PPT Presentation


  • 56 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Co jsme v kraji už pro reformu udělali?. Petr Moravec Ledovec, o.s. Co už tu máme?. lůžková zařízení PN Dobřany PK FN Plzeň PO Nemocnice Klatovy ambulance psychiatrie psychologie (psychoterapie) sociální služby. Co už tu máme? Sociální služby.

Download Presentation

Co jsme v kraji už pro reformu udělali?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Co jsme v kraji u pro reformu ud lali

Co jsme v krajiuž pro reformu udělali?

Petr Moravec

Ledovec, o.s.


Co u tu m me

Co už tu máme?

lůžková zařízení

PN Dobřany

PK FN Plzeň

PO Nemocnice Klatovy

ambulance

psychiatrie

psychologie (psychoterapie)

sociální služby


Co u tu m me soci ln slu by

Co už tu máme?Sociální služby

Epoché - linka důvěry a psychologické pomoci

Diakonie ČCE, SOS Archa - pomoc v krizi

DCHP

terénní krizová služba, Meclov - komunitní bydlení a dílny

ČAPZ – terapeutická komunita Mýto

VIDA centrum – poradenství

Krystal – svépomocná skupina

Ledovec

chráněné byty, case management, terapeutické dílny, volnočasové aktivity, …

DOZP, DOZR …


Co jsme u podnikli

Co jsme už podnikli?

setkání pracovní skupiny k tématu Koncepce služeb pro lidi s duševním onemocněním v Plzeňském kraji, Ledovec 2.6.2009

zástupci KÚ PK, PK FN, ČAPZ, Epoché, VIDA, na dálku PLD a PO Nem. Klatovy

ochota ke spolupráci

záměr koncepčnějšího materiálu pro PK


Co jsme u podnikli1

Co jsme už podnikli?

ZÁMĚR Koncepce rozvoje služeb pro lidi s duševním onemocněním v Plzeňském kraji

popis stávajícího stavu (zdravotních i sociálních) služeb pro uvedenou cílovou skupinu v PK a popis širšího rámce v oboru (strategické dokumenty, zkušenosti z jiných krajů, trendy v Evropě)

popis optimálního stavu služeb v kraji (ideální cíle)

indikace urgentních potřeb („co nejvíc hoří“)

formulace cílů pro příští roky (2 až 5 let)


Co jsme v kraji u pro reformu ud lali

VÝSTUP Analytický a programový materiál k tématu podpory osob s duševním onemocněním v Plzeňském kraji

Pracovní skupina navrhla rozšíření podpory osob s duševním onemocněním v kraji ve čtyřech oblastech:

krizové centrum

služby zaměstnanosti

individuální podpora

chráněné bydlení


Co z toho se povedlo

Co z toho se povedlo?

Ad 1 krizové centrum

ASI NIC

Ad 2 služby zaměstnanosti

DÍKY OP LZZ VÝZVĚ 30 VZNIKLY NOVÉ SOCIÁLNÍ FIRMY, KTERÉ OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVAJÍ

(nejméně 60 pracovních míst)


Co z toho se povedlo1

Co z toho se povedlo?

Ad 3 individuální podpora

Díky individuálnímu projektu PK Ledovec poskytuje terénní formu Sociální rehabilitace nejen v ÚMO Plzeň 1, ale i na území ORP kolem Plzně

(do konce roku 2014)

Ad 4 chráněné bydlení

Asi nic


Co se d je te

Co se děje teď?

skončí EU období 2007-2013 a tím individuální projekty

tlak pojišťoven na propouštění dlouhodobě hospitalizovaných pacientů z PN

rozbíhá se reforma psychiatrie, ale postoj MPSV k ní je rezervovaný (žádné vícenáklady!)

Epoché končí svoji činnost a Linku důvěry převezme a pokusí se udržet Ledovec


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost!

Petr Moravec

info@ledovec.cz


  • Login