Li nost i psihi ki aparat
Download
1 / 61

Licnost i psihicki aparat - PowerPoint PPT Presentation


 • 451 Views
 • Uploaded on

Ličnost i psihički aparat. II. Dio Klinička bolnica Osijek Psihijatrijska klinika Medicinski fakultet J.J.Štrosmajer Doc.dr.sc.Željka Vukšić-Mihaljević. OSNOVNI PRINCIPI PSIHOANALITIČKE TEORIJE. PSIHOLOŠKI DETERMINIZAM NESVJESNI PROCESI LJUDSKO PONAŠANJE JE DINAMSKI I CILJNO ORIJENTIRANO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Licnost i psihicki aparat' - ronald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Li nost i psihi ki aparat

Ličnost i psihički aparat

II. Dio

Klinička bolnica Osijek

Psihijatrijska klinika

Medicinski fakultet J.J.Štrosmajer

Doc.dr.sc.Željka Vukšić-Mihaljević


Osnovni principi psihoanaliti ke teorije
OSNOVNI PRINCIPI PSIHOANALITIČKE TEORIJE

 • PSIHOLOŠKI DETERMINIZAM

 • NESVJESNI PROCESI

 • LJUDSKO PONAŠANJE JE DINAMSKI I CILJNO ORIJENTIRANO

 • LJUDSKI RAZVOJ JE EPIGENETSKI

 • PSIHIČKE FUNKCIJE AKTIVNE SU U VREMENSKOM KONTINUITETU

 • TRANSFER

 • OTPOR


Psihoanaliti ka teorija
PSIHOANALITIČKA TEORIJA

 • Suvremena psihoanalitička teorija obuhvaća tri osnovna teoretska pravca:

  • ego psihologija

   (zasniva se na Freudovoj p.teoriji)

  • teorija objektnih odnosa

   (Klain, Winnicot, fairbairn, Balint)

  • self psihologija

   (Kohut)


Ego psihologija
EGO PSIHOLOGIJA

 • Psihičkom razvoju čovjeka i razmatranju psihičkih procesa pristupa na osnovu hipoteze da su NAGONI PRIMARNI i tendencija zadovoljenja nagona.

 • OSNOVNE TEORETSKE POSTAVKE SU:

  • TEORIJA RAZVOJA PSIHIČKOG APARATA

  • TEORIJA RANOG LJUDSKOG PSIHIČKOG RAZVOJA


Aspekti razmatranja psihi kih procesa
Aspekti razmatranja psihičkih procesa

 • DINAMIČKI ASPEKT

 • TOPIČKI ASPEKT

 • EKONOMIČKI ASPEKT


Dinami ki aspekt razmatranja psihi kih procesa
DINAMIČKI ASPEKT RAZMATRANJA PSIHIČKIH PROCESA

 • KONCEPT NAGONA

 • MEHANIZMI OBRANE

 • KONCEPT FANTAZAMA

 • FORMACIJA KONFLIKTA


Koncept fantazama
Koncept fantazama

 • Imaginarna psihička reprezentacija koja je u opreci sa tvarnošću.

 • Dio misaone aktivnosti pod dominacijom principa ugode

 • Simboličan način zadovoljenja nagonskih pulzija na imaginaran način

 • igra djeteta, dnevno sanjarenje

 • neurotski poremećaji


Formacija konflikta
Formacija konflikta

 • Konflikt je opozicija između dviju različitih tendencija

 • Mentalno funkcioniranje u psihičkom aparatu na više razina

 • KONFLIKT IZMEĐU INSTANCI PSIHIČKOG APARATA

 • UNUTARNJI PSIHIČKI KONFLIKT

  • udio mehanizama obrane u formiranju

  • ID-EGO, ID-SUPEREGO

 • VANJSKI PSIHIČKI KONFLIKT

  • EGO-VANJSKI SVIJET


Ekonomi ki aspekt razmatranja psihi kih procesa
Ekonomički aspekt razmatranja psihičkih procesa

 • analiza kvantiteta energetske ekscitacije u psihičkm aparatu i njene relativne evaluacije

  • mobilnost energetske investicije i promjena intenziteta

  • psihički aparat prima istovremeno unutrašnje i vanjske ekscitacije (obvezuju ga na izvršenje rada)

 • NAČINI CIRKULACIJE ENERGIJE na svakoj instanci psihičkog aparata

  • SLOBODNA ENERGIJ

   - sustav nesvjesnog

  • VEZANA ENERGIJA

   -sutav predsvjesnog

  • MOBILNA ENERGIJA

   -sustav svjesnog


 • Ekonomi ki aspekt psihi kih procesa
  Ekonomički aspektpsihičkih procesa

  • PRINCIP KONSTANTNOSTI

   • Psihički aparat zadržava količinu energije na najnižoj mogućoj razini

   • Sve ono što može povećati količinu energije doživljava se kao neugodno

 • PRICIP UGODE

  • Psihički razvoj ima potica u stalnim izmjenama NEUGODA – UGODA

   tjeskoba - zadovoljstvo

 • PRINCIP STVARNOSTI (REALITETA)

  • regulirajuća funkcija – zadovoljstvo se ne može realizirati izravno, ne na isti način kao pod dominacijom principa ugode


 • Topi ki aspekt razmatranja psihi kih procesa
  TOPIČKI ASPEKT RAZMATRANJA PSIHIČKIH PROCESA

  • Fokus razmatranja psihičkih procesa na:

   • međusobnom odnosu INSTANCI LIČNOSTI

   • na odnosu između DVIJE TOPIKE (topografski model i strukturalni model psihičkog aparata)


  Strukturalni model psihi kog aparata
  Strukturalni model psihičkog aparata

  • INSTANCE LIČNOSTI:

  • Freud, 1923.

   • ID

   • EGO

   • SUPEREGO

  • makrostrukture

  • međusobno se diferenciraju putem funkcija


  Funkcije psihi kih instanci
  Funkcije psihičkih instanci

  • ID: zadovoljenje osnovnih ljudskih potreba i njihovo zadovoljenje

  • EGO: fokus je na odnosu prema stvarnosti

  • SUPEREGO: moralni zahtjevi

  • Konstantnost psihičkih instanci.


  Id rezervoar neorganiziranih nagona
  ID – rezervoar neorganiziranih nagona

  • U suvremenoj psihoanalitičkoj teoriji DUALNA NAGONSKA TEORIJA :

   • LIBIDO

   • AGRESIJA


  Libido agresija

  sila putem koje je seksualni nagon reprezentiran u psihi

  povezan sa zadovoljstvom općenito uključujući fiziološke osnove i mentalne reprezentacije

  genitalna seksualnost krajnji rezutat razvoja u kojem libidna ekspresija poprima različite forme

  zaseban nagon

  originalni izvor nagonskih ekscitacija u mišićima

  svrha agresije - destrukcija

  LIBIDO AGRESIJA


  Obilje ja nagona
  OBILJEŽJA NAGONA

  • IZVOR: dio tijela iz kojeg proizlazi nagon

  • SNAGA – količina sile ili intenziteta povezanog s nagonom

  • SVRHA: aktivnost usmjerena ka oslobađanju tenzije i postizanju cilja

  • OBJEKT: “target” ili cilj prethodne aktivnosti


  Infantilna seksualnost
  Infantilna seksualnost

  • Freudova Teorija dječje seksualnosti

  • erotska aktivnost djece od rođenja

  • manifestacije infantilne seksualnosti u osnovi su neseksualne

  • povezana s osnovnim tjelesnim funkcijama

  • libidna energija čini pomake u erogenim zonama

  • epigenetski model razvoja

  • cilj dosezanja genitalne prednosti

  • potiskivanje parcijalnih nagona


  EGO

  • ZADATAK : posredovanje između vanjskog svijeta i dviju drugih instanci (id, superego)

  • PARALELNI RAZVOJ

   • EGO FUNKCIJE

   • OBJEKTNI ODNOSI

    - uspostavljanje granica-


  Razvoj ega
  RAZVOJ EGA

  • urođena svojstva Ega

   -beskonfliktni razvoj

   (zrenje i učenje)

  • utjecaj nagona

   -konfliktni razvoj-

   (rješavanje konflikta)

  • djelovanje vanjske sile

   -razvojem objektnih odnosa-


  Razvoj ega i objektnih odnosa utjecaj vanjske sredine
  RAZVOJ Ega i objektnih odnosa (utjecaj vanjske sredine)

  SPITZOVA TEORIJA OBJEKTNIH ODNOSA

  • 1. predobjektni stadij(1-3 mj)–id i ego cjelina; simbioza djeteta s majkom

  • 2. stadij preteče objekta(3-6mj) investicija libida u objekte, “prviosmjeh”;rudimentarni ego

  • 3.stadij pravog objekta (6-8 mj)

   “anksioznost 8. mjeseca”


  Nagoni ego objektni odnosi
  NAGONI – EGO –OBJEKTNI ODNOSI

  • LIBIDO I AGRESIJA na isti način sudjeluju u formiranju objektnih odnosa

   • dobar objekt (libidna investicija)

   • loš objekt (agresivna investicija)

    POREMEĆAJ OBJEKTNIH

    ODNOSA MOŽE DOVESTI DO

    POREMEĆAJA RAZVOJA EGA (8-18mj)

    majka - dijete

    (negativni afekti, odsustvo pozitivnih

    afekata)


  Funkcije ega
  FUNKCIJE EGA

  • ADAPTACIJA

  • KONTROLA

  • INTEGRACIJA

   EGO – organizacija svjesnih i

   nesvjesnih funkcija

  • intrapsihički regulator


  Kontrola i regulacija nagona ego funkcije
  KONTROLA I REGULACIJA NAGONA- ego funkcije

  • sposobnost odgode i naknadnog nagonskog zadovoljenja

  • povezana s progresijom principa zadovoljstva u princip realiteta

  • u ovoj ulozi dominantna je uloga mehanizama obrane


  Rasu ivanje ego funkcija
  RASUĐIVANJE– ego funkcija

  • SPOSOBNOST ANTICIPACIJE POSLJEDICA OSOBNIH AKCIJA I POSTUPAKA

  • razvoj sposobnosti logičnog mišljenja njena je pretpostavka


  Odnos s realitetom ego funkcija
  ODNOS S REALITETOM – ego funkcija

  • posredovanje

   UNUTRAŠNJI SVIJET –

   VANJSKI SVIJET

  • osjećaj realnosti

  • testiranje realiteta

  • prilagodba na realitet


  Objektni odnosi ego funkcija
  OBJEKTNI ODNOSI – ego funkcija

  • SPOSOBNOST FORMIRANJA ZADOVOLJAVAJUĆIH ODNOSA

  • povezana s obrascima internaliziranih interakcija s roditeljima i dr. značajnim figurama

  • OBJEKT - termin koji se odnosi na odnos djeteta s drugom osobom

  • Ovisi o:

   • integracija “+” i “-” aspekta objekata i sebstva

   • sposobnost zadržavanja unutrašnjih predodžbi drugih osoba


  Sinteti ka funkcija ego funkcija
  SINTETIČKA FUNKCIJAego funkcija

  • SPOSOBNOST INTEGRACIJE RAZLIČITIH ELEMENATA U OPĆE JEDINSTVO

  • održava PSIHIČKI INTEGRITET

  • tendencija sjedinjavanja ili vezivanja psihičkih funkcija i sadržaja

  • stvaranje nove kvalitete kao odraz same integracije


  Primarno autonomne funkcije ega
  PRIMARNO AUTONOMNE FUNKCIJE EGA

  • proizlaze iz “rudimentarnog ega” (koje egzistira od rođenja)

  • neovisni razvoj o procesu formiranja intrapsihičkog konflikta između Ida i mehanizama obrane

  • investicija NEUTRALIZIRANOM ENERGIJOM (sublimacija nagona)

  • PERCEPCIJA, MIŠLJENJE, UČENJE, INTELIGENCIJA, INTUICIJA, JEZIK, MOTILITET


  Sekundarno autonomne funkcije ega
  SEKUNDARNO AUTONOMNE FUNKCIJE EGA

  • posljedica su djelovanja mehanizama obrane prema idu

  • s vremenom postaju autonomne

  • npr. “brižnost” kao reaktivna formacija “želje za destrukcijom” tijekom prvih godina života


  Mehanizmi obrane ego funkcija
  MEHANIZMI OBRANE-ego funkcija

  • integralni dio psihičke strukture svakog čovjeka, nesvjesna funkcija

  • ZAJEDNIČKI SUPSTRAT svih M.O.

   • promijeniti odnos suprotstavljenih snaga u konfliktu EGO – NAGONI

    (intrapsihički konflikt)

   • onemogućiti direktno nagonsko zadovoljenje

   • SIGNALNA ANKSIOZNOST

   • zahtjevaju ulaganje energije


  Introjekcija
  Introjekcija

  • ponavljanje u obrambene i regresivne svrhe u odrasle osobe procesa koji se javlja tijekom razvoja

   UNOŠENJE U PSIHIČKI APARAT

   SVE VEĆA I VEĆA KOLIČINA

   VANJSKOG SVIJETA

   (mentalne predodžbe)

  • žalovanje, depresija


  Identifikacija
  Identifikacija

  • složen proces u egu tijekom kojeg se mijenja predodžba o sebi u odnosu na vanjski svijet

  • imitacija je dio identifikacije

  • modeli identifikacije:

   • realni objekti

   • obilježja realnih objekata

   • vrijednosti grupne kulture


  Projekcija
  Projekcija

  • važan mehanizam tijekom razvoja

  • međusobno u interakciji sa introjekcijom

  • projiciraju se IDEJE, ŽELJE, PSIHIČKE REPREZENTACIJE INTROJICIRANIH OBJEKATA (cijeli ili njihovi dijelovi)

  • premještanje u vanjski prostor, u vanjske objekte

  • OPASNOST KOJA SADA NA TAJ NAČIN DOLAZI IZVANA SE BOLJE KONTROLIRA

  • praznovjerje, predrasude, ljubomora

  • psihopatologija (fobija, paranoja)


  Projektivna identifikacija
  Projektivna identifikacija

  • razvojni oblik neverbalne komunikacije majka - dijete

  • povezana s mehanizmom RASCJEPA “+ / -” reprezentacije selfa

  • PROJEKCIJA “-” dijelova selfa/ reprezentacije objekta u vanjski objekt ---- KONTROLA VANJSKOG OBJEKTA (proganjajući) vanjski objekt osjeća sekao dio selfa


  Cijepanje rascjep
  Cijepanje - rascjep

  • tijekom razvoja rano ego ovim mehanizmom drži odvojene introjicirane dobre i loše objekte

   “LOŠI” OBJEKTI / “DOBRI “OBJEKTI

  • dobri se objekti potpuno introjiciraju, a loši se projiciraju

  • sastavni dio projektivne identifikacije

  • m.o. kod graničnog poremećaja ličnosti


  Negacija
  Negacija

  • Negirati znači odstraniti iz svijesti nešto neprihvatljivo.

  • Uklanjanje remeteće psihičke reprezentacije NEGIRAJUĆI pravu stvarnost opažanja koja je vezana uz tu reprezentaciju (negativna halucinacija).

  • m.o. kod psihotičnog poremećaja

  • negacija u snu, u maštanju


  Potiskivanje
  Potiskivanje

  • osnovna obrana i primjenjuje se i onda kada ego koristi i druge mehanizme obrane

  • nastaje iz negacije

  • glavni m.o. i u zdravih ljudi i onih s neurotskim poremećajima

  • globalni m.o. koji zahtjeva veliki utrošak energije u rješavanju anksiogenih situacija – zahtjeva kontrainvesticije da se potisnuto ne bi vratilo u svijest


  Teorija potiskivanja freud
  Teorija potiskivanja (Freud)

  • Proces koji nastoji potisnuti i zadržati izvan svijesti misli, osjećanja ili psihičke reprezentacije pod zabranama superega.

  • To je način stvaranja nesvjesnog.

  • Potisnuta psihička reprezentacija u pokušaju izbjegavanja zabrane traži zadovoljenje na simboličan način u formi neurotskog simptoma.

  • Sudjeluje u razvoju potiskujući infantilne seksualne potrebe i težnje.


  Teorija potiskivanja nastavak
  Teorija potiskivanja - nastavak

  • KOCEPT POTISKIVANJA

   temelji se na

   KONCEPTU PSIHIČKOG KONFLIKTA

   ( proizlazi iz antagonizma psihičkih instanci u strukturi psihičkog aparata)


  Potiskivanje nastavak
  Potiskivanjenastavak

  • PRIMARNO – prapotiskivanje psihičkih reprezentacija zabranjenih nagona

  • SEKUNDARNO – potiskivanje onog što je već bilo doživljeno na svjesnom nivou


  Potiskivanje jedinke i vrste
  POTISKIVANJE jedinke i vrste

  • POTISKIVANJE (jedinka) – dezinvesticija određenih erogenih područja i interesa povezanih s tim područjima u korist novih područja i zanimanja

  • dezinvesticija analnosti ima prvenstvenu ulogu u stvaranju potiskivanja

  • POTISKIVANJE (vrsta) odnosi se na stjecanje vertikalnog držanja čovjeka; analna erotika prva potpada pod potiskivanje koje otvara PUT U CIVILIZACIJU


  Potiskivanje1
  Potiskivanje

  • odnosi se samo na psihičke reprezentacije zabranjenih poriva uz prethodnu energetsku dezinvesticiju anksiogenih reprezentacija putem predsvjesnog

  • kontrainvesticija raspoložive nagonske energije u druge dopuštene psihičke reprezentacije (kontrafobični objekt)


  Regresija
  Regresija

  • mehanizam obrane

  • ponovna manifestacija

   • psihičkih funkcija

   • oblika ponašanja

    (karakterističnih za ranije faze

    razvoja ličnosti)

   • vezana spojmom FIKSACIJE s kojim se međusobno dopunjuje

   • STRES –REGRESIVNO PONAŠANJE (aktivacija razvojnih fiksacija zbog

    pretjerane frustracije i /ili zadovoljenja

   • “PRIVREMENA REGRESIJA” - san, odmor, seksualni odnos


  Sublimacija
  Sublimacija

  • uspješan i zreli mehanizam obrane

  • Definicija:

   • niz premještanja pri čemu se odbacuje rani model zadovoljavanja nagonskih poriva putem novih socijalno prihvatljivih aktivnosti – DJELOMIČNO ZADOVOLJENJE NAGONSKOG PORIVA


  Sublimacija nastavak
  Sublimacija- nastavak

  • “osujećene agresivne i seksualne psihičke reprezentacije”- dobivaju zadovoljenje time što se upućuju ka socijalno prihvatljivim ciljevima

  • jedina norma definirana u odnosu na socijalne norme

  • razlikuje se od neurotskih obrana deseksualizacijom libida i odvajanjem agresije od agresivnih atributa (NEUTRALNA ENERGIJA)

  • SUBLIMACIJA PREGENITALNIH NAGONSKIH PORIVA


  Racionalizacija intelektualizacija
  Racionalizacija, intelektualizacija

  • mehanizmi obrane

  • naknadno pronalaženjeopravdanja u vanjskom svijetu za vlastite misli, osjećaje, akcije, a koji su strani za ego

  • premještanje konflikta u II. psihički proces


  Reaktivna formacija
  Reaktivna formacija

  • mehanizam obrane

  • odustajanje od neprihvatljivog ponašanja i prihvaćanje prihvatljivog ponašanja

   • PRLJAVO – ČISTO

   • OKRUTNO – UMILJATO

   • razvija se u analnoj fazi razvoja

   • opsesivno kopulzivni poremećaj

   • adolescentna razvojna faza


  Premje tanje pomak pomjeranje
  Premještanje(pomak, pomjeranje)

  • potiskivanje negativnog osjećaja u odnosu na objekt koji ga je izazvao, a vezuje se uz drugi objekt

   (npr. strah od roditelja na autoritet van obitelji

  • koristi se u fobičnom poremećaju


  Okretanje protiv sebe
  Okretanje protiv sebe

  • specifični oblik premještanja

   • pri čemu se impulsi, fantazmi primarno usmjereni protiv objekta okreću se prema samoj osobi, ali bez promjene karakteristika i cilja istih


  Izolacija
  Izolacija

  • mehanizam obrane

  • potiskivanje osjećaja vezanih uz neku želju, fantaziju, iskustvo

   • npr. govoriti o realnom traumatskom događaju bez emocija


  Poni tenje
  Poništenje

  • mehanizam obrane

  • pokušaj da se nekom radnjom neutralizira, poništi učinak djelovanja zamišljene opsesivne misli koja u osnovi ima seksualno ili agresivno porijeklo

   - opsesivno kompulsivni poremećaj


  Acting out
  Acting - out

  • izravno izražavanje nesvjesne želje ili nagona da bi se izbjeglo postati svjesnim osjećaja koji ih prati (neugoda, bol)


  Superego
  SUPEREGO

  • Treća komponenta tripartitnog strukturalnog modela psihičkog aparata.

  • većim dijelom je “NESVJESNO”

  • MORALNA SVJESNOST LIČNOSTI

  • KOMPLEKSAN SUSTAV

   • internaliziranih IDEALA I VRIJEDNOSTI od strane roditelja

   • zasniva se na STRAHU OD SAVJESTI


  Superego nastavak
  Superegonastavak

  • osigurava STALNOST

   • PONAŠANJA, RAZMIŠLJANJA, OSJEĆAJA

   • Superego čini usporedbe s očekivanim standardima ponašanja i daje

    • PRISTANAK

     ili

    • NEPRISTANAK


  Superego nastavak1
  Superegonastavak

  • Subinstance:

   • EGO-IDEAL

    - Što pojedinac treba raditi sukladno internaliziranim standardima i vrijednostima?

   • PUNITIVNI SUPEREGO

    - Što pojedinac ne treba činiti

    sukladno internaliziranim

    standardima i vrijednostima?


  Razvoj superega
  RAZVOJ SUPEREGA

  • nije dato rođenjem, već se postepeno razvija

  • filogenetski i ontogenetski mlađe od ega

  • superegu prethodi djelovanje VANJSKE SILE – AUTORITET RODITELJA (ljubav – fristracija)

  • PRETEČA S.E. je EDIPOV KONFLIKT= strah od gubitka roditelja


  Razvoj superega nastavak
  Razvoj supereganastavak

  • prvi znaci superega pojavljuju se od 6. godine (jezgra se formira na kraju edipsje faze, a kasnije se nadopunjuje i modificira pod utjecajem RODITELJA I DRUGIH NOSIOCA AUTORITETA):

   • DIJETE MOŽE INTROJICIRATI ZABRANE RODITELJA BEZ KAZNE (gubitka ljubavi ili nagrade)

   • FORMIRANJE SUPEREGA ovisi o (strog ili blag):

    • proces identifikacijetijekom ind. razvoja

    • faktor nasljeđa (arhaično nasljeđe

    • jačina nagona


  Razvoj superega nastavak1
  Razvoj supereganastavak

  • SUPEREGO nastaje introjekcijom autoriteta ovim redom:

  • očev autoritet

  • autoritet majke

  • autoriteti ostalih članova obitelji

  • autoriteti van obitelji

  • autoritet kulture

   • Dijete putem S.E. ostaje vezan za

    roditelje na jedan socijalizirani i

    sublimirani način

    (TRANSGENERACIJSKI EFEKT)


  Razvoj supergega nastavak
  Razvoj supergeganastavak

  • PORIJEKLO S.E: je u idu (id skriva u sebi bezbroj ego-egzistencija) –prema ortodoksnoj psihoanalitičkoj teoriji

  • ID i SUPEREGO pored svoje fundamentalne suprotnosti imaju veliku sličnost:

   • predstavljaju utjecaj PROŠLOSTI

    • ID – biološko nasljeđe

    • SUPEREGO – povijesno nasljeđe

    • EGO – aktualna realnost


  Funkcije superega
  FUNKCIJE SUPEREGA

  • SAVJEST I SAMOKRITIKA

  • REPREZENTIRANJE SVIH MORALNIH OGRANIČENJA

  • NOSILAC EGO-IDEALA S KOJIM SE EGO USPOREĐUJE

  • ADAPTACIJA NA REALNOST

  • POTISKIVANJE EGA “po nalogu S.E.”

  • FORMIRANJE KARAKTERNIH CRTA

  • ESTETSKO PROCJENJIVANJE

  • PRENOŠENJE ARHAIČNOG NASLJEĐA (TRANSGENERACIJSKI)


  Poreme aji superega
  POREMEĆAJI SUPEREGA

  • DEPRESIVNI AFEKTIVNI POREMEĆAJ –superego strog i rigidan

  • NEUROTSKI POREMEĆAJI . superego ima centralnu ulogu u nastajanju jer prisiljava ego na obranu od nagona bez obzira na posljedice

  • POREMEĆAJ LIČNOSTI, MANIČNI AFEKTIVNI POREMEĆAJ – superego pretjerano slabo