Koskenkorvan tehtaan historiaa

Koskenkorvan tehtaan historiaa PowerPoint PPT Presentation


  • 152 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Jyv

Download Presentation

Koskenkorvan tehtaan historiaa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Koskenkorvan tehtaan historiaa

2. Jyvällä ohrasta Koskenkorvan laadukas viljaviina on Altia Corporationin omien juomien raaka-aine Alkoholijuomien valmistus Rajamäellä ja Tabasalussa, Virossa Viljaviiinapohjaisten tuotteiden markkinointi Pohjoismaihin, Baltiaan ja valittuihin vodkamaihin Koskenkorvan tehdas on Suomen suurin yksittäinen ohrankäyttäjä, Pohjoismaiden suurin tärkkelystehdas ja maailman ainoa ohratärkkelystehdas Koskenkorvan tehdas valmistaa ohrapohjaisia rehuraaka-aineita suoraan maatilakäyttöön ja rehutehtaiden raaka-aineiksi

3. Henkilöstö

4. Koskenkorvan tehdasalue

5. Ohrasta merkkituotteiksi Viljan hankinta Sopimusviljely Viljalajikkeiden kehitystyö Etanolituotteiden valmistus (juoma- ja tekninen etanoli), käymistuote tuotantokapasiteetti on n. 25 milj. l/v etanolin tuonti- ja vientikauppa konsernin tarpeen ylittävän oman etanolin myynti teknisten etanolien kehitys, valmistus, markkinointi ja myynti polttoaine-etanolihanke (bioetanoli) Tärkkelyksen vuosituotanto n. 50 000 tonnia Rehujen vuosituotanto n. 65 000 tonnia ka Hiilidioksidin vuosituotanto n. 11 000 tonnia Tuotteiden korkeaa laatua valvoo tehtaan oma laadunvalvonta

6. Koskenkorvan tehtaan tuotanto

7. Ohranjyvästä on moneksi

8. Ohran käyttö

9. Ohra pellolta pulloon

11. Sertifioitua laatua ympäristöstä huolehtien Tinkimätön laadunvalvonta omassa laboratoriossa takaa raaka-aineiden ja tuotteiden korkean laadun (ISO 9001:2000 laatustandardi) lopputuoteanalyysejä ja prosessimäärityksiä viljaviinan aistinvarainen analysointi Huolehdimme ympäristöstämme, päämääränämme on ympäristökuormituksen minimointi ja luonnonvarojen säästeliäs käyttö (ISO 14001: 2004) Henkilöstön ympäristökoulutus pohjavesien suojelu kemikaaliturvallisuus tehokas jätehuolto päästökauppalaki Työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti OHSAS 18001:1999

12. Tuotantoa tukemassa Vesihuolto Oma pohjavedenottamo, vesilaitos ja jäteveden puhdistamo, yhteistyö Ilmajoen kunnan ja Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n kanssa Sähkö-, automaatio-, kone- ja kiinteistöhuolto Sähkön kokonaiskäyttömäärä n. 49 000 MWh/a huipputeho n. 6,3 MW Projektihoito ja dokumentointi Varaosavarasto Höyryntuotanto 140 000 MWh/a Laboratorio Investoinnit n. 2 milj. euroa vuosittain

13. Tehdas vaikuttaa ympäristöönsä Kuljetukset Rehuautoilijoita 80 Tärkkelysautoilijoita 10 Vilja-autoilijoita satoja Viljelijät Sopimusviljelijöitä 1500 Muita viljelijöitä 1000 Kotieläintilat 1500 Kunnossapitopalvelut 15-20 miestyövuotta

14. Päivittäinen liikenne Vilja 15-40 rekkaa Viljaviina 1 rekka/junanvaunu Tärkkelys 5-15 rekkaa Rehu 10-30 rekkaa Hiilidioksidi 1 rekka Turve 5 rekkaa

15. Työaika Tehtaalla työskentelee 115 henkilöä Tuotantanossa on käytössä keskeytymätön kolmivuorotyö, yli 350 vrk/v Klo 06-14 aamuvuoro 14-22 iltavuoro 22-06 yövuoro Vuorotyötä tekee noin puolet tehtaan henkilökunnasta (49 %)

  • Login