z kladn kola akad jura hronca zakarpatsk 12 048 01 ro ava
Download
Skip this Video
Download Presentation
Základná škola akad . Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Základná škola akad . Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Základná škola akad . Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava. „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“. Názov projektu: Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Základná škola akad . Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava' - reed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
modern vzdel vanie pre vedomostn spolo nos projekt je spolufinancovan zo zdrojov e
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“
n zov projektu rozvoj porozumenia textu a vzdel vanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej eur pe
Názov projektu: Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe
 • Druh Projektu: Dopytovo – orientovaný projekt
 • Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO
 • Termín realizácie projektu: 05/2012 – 12/2013
 • ITMS kód projektu: 26110130373
 • Operačný program: 2610003 OP Vzdelávanie
slide4

Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava realizuje projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov prijímateľa s názvom „Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe.“

slide5

Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a zo štátneho rozpočtu celkovo vo výške 343 443,94 € a z vlastných zdrojov financovania Projektu vo výške minimálne 18 076,00 €, čo spolu predstavuje sumu 361 519,94 €.

slide6

Tieto prostriedky budú použité na zakúpenie didaktických prostriedkov, informačno – komunikačné technológie, ktoré budeme implementovať do vyučovania anglického jazyka, na ďalšie vzdelávanie pedagógov, inováciu metód a prostriedkov vzdelávania so zameraním na digitálne vyučovanie v predmete anglický jazyk, zvýšenie pedagogických zručností a jazykových znalostí pedagogických zamestnancov vyučujúcich anglický jazyk, na inováciu metód a prostriedkov vzdelávania na podporu čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese všeobecnovzdelávacích predmetov.

slide7

Prioritná os 1:Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravyOpatrenie:1.1 Premena tradičnej školy na modernúStrategický cieľ projektu: Rozvoj čitateľskej gramotnosti a jazykových schopností žiakov inováciou foriem a metód vzdelávania, didaktickými prostriedkami a ďalším vzdelávaním pedagógov.

pecifick ciele projektu
Špecifické ciele projektu:
 • Inovácia metód a prostriedkov vzdelávania so zameraním na digitálne vyučovanie v predmete anglický jazyk
 • Zvýšenie pedagogických zručností a jazykových znalostí pedagogických zamestnancov vyučujúcich anglický jazyk
 • Inovácia metód a prostriedkov vzdelávania na podporu čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese všeobecnovzdelávacích predmetov
cie ov skupina projektu
Cieľová skupina projektu:
 • pedagogickí zamestnanci základnej školy
 • žiaci základnej školy
aktivity projektu
Aktivity projektu:
 • Školenia pedagógov a modernizácia didaktických prostriedkov na podporu čitateľskej gramotnosti
 • Inovácia metód vzdelávania na rozvoj čitateľskej gramotnosti a ich implementácia do vyučovania
 • Školenia pedagogických zamestnancov pre zvýšenie digitálnych zručností vo vyučovaní angličtiny
 • Nové metódy vzdelávania s využitím IKT a ich implementácia do vyučovania anglického jazyka
 • Študijný jazykový pobyt pedagogických zamestnancov v anglicky hovoriacej krajine
ad