Základná škola akad . Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava - PowerPoint PPT Presentation

Z kladn kola akad jura hronca zakarpatsk 12 048 01 ro ava
Download
1 / 14

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základná škola akad . Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava. „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“. Názov projektu: Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Základná škola akad . Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z kladn kola akad jura hronca zakarpatsk 12 048 01 ro ava

Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava


Modern vzdel vanie pre vedomostn spolo nos projekt je spolufinancovan zo zdrojov e

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“


N zov projektu rozvoj porozumenia textu a vzdel vanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej eur pe

Názov projektu: Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe

 • Druh Projektu: Dopytovo – orientovaný projekt

 • Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

 • Termín realizácie projektu: 05/2012 – 12/2013

 • ITMS kód projektu: 26110130373

 • Operačný program: 2610003 OP Vzdelávanie


Z kladn kola akad jura hronca zakarpatsk 12 048 01 ro ava

Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava realizuje projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov prijímateľa s názvom „Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe.“


Z kladn kola akad jura hronca zakarpatsk 12 048 01 ro ava

Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a zo štátneho rozpočtu celkovo vo výške 343 443,94 € a z vlastných zdrojov financovania Projektu vo výške minimálne 18 076,00 €, čo spolu predstavuje sumu 361 519,94 €.


Z kladn kola akad jura hronca zakarpatsk 12 048 01 ro ava

Tieto prostriedky budú použité na zakúpenie didaktických prostriedkov, informačno – komunikačné technológie, ktoré budeme implementovať do vyučovania anglického jazyka, na ďalšie vzdelávanie pedagógov, inováciu metód a prostriedkov vzdelávania so zameraním na digitálne vyučovanie v predmete anglický jazyk, zvýšenie pedagogických zručností a jazykových znalostí pedagogických zamestnancov vyučujúcich anglický jazyk, na inováciu metód a prostriedkov vzdelávania na podporu čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese všeobecnovzdelávacích predmetov.


Z kladn kola akad jura hronca zakarpatsk 12 048 01 ro ava

Prioritná os 1:Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravyOpatrenie:1.1 Premena tradičnej školy na modernúStrategický cieľ projektu: Rozvoj čitateľskej gramotnosti a jazykových schopností žiakov inováciou foriem a metód vzdelávania, didaktickými prostriedkami a ďalším vzdelávaním pedagógov.


Pecifick ciele projektu

Špecifické ciele projektu:

 • Inovácia metód a prostriedkov vzdelávania so zameraním na digitálne vyučovanie v predmete anglický jazyk

 • Zvýšenie pedagogických zručností a jazykových znalostí pedagogických zamestnancov vyučujúcich anglický jazyk

 • Inovácia metód a prostriedkov vzdelávania na podporu čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese všeobecnovzdelávacích predmetov


Cie ov skupina projektu

Cieľová skupina projektu:

 • pedagogickí zamestnanci základnej školy

 • žiaci základnej školy


Aktivity projektu

Aktivity projektu:

 • Školenia pedagógov a modernizácia didaktických prostriedkov na podporu čitateľskej gramotnosti

 • Inovácia metód vzdelávania na rozvoj čitateľskej gramotnosti a ich implementácia do vyučovania

 • Školenia pedagogických zamestnancov pre zvýšenie digitálnych zručností vo vyučovaní angličtiny

 • Nové metódy vzdelávania s využitím IKT a ich implementácia do vyučovania anglického jazyka

 • Študijný jazykový pobyt pedagogických zamestnancov v anglicky hovoriacej krajine


Person lne obsadenie projektu

Personálne obsadenie projektu:


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť


ad
 • Login