Form 1
Download
1 / 18

Form 1 Lejn il-Hajja 1 Insibu t-Triq Ges Revizjoni fuq Units 1 4. - PowerPoint PPT Presentation


 • 273 Views
 • Uploaded on

Form 1 Lejn il- Ħ ajja 1 Insibu t-Triq – Ġ esù Revi ż joni fuq Units 1 – 4. Unit 1 : Irridu Nikbru. Liema huma l-aspetti differenti li fihom qeg ħ din nikbru ?. Fil- ġ isem u fis-sa ħħ a Fil-mod kif na ħ sbu F’dak li n ħ ossu Fil-mod kif in ġ ibu ru ħ na.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Form 1 Lejn il-Hajja 1 Insibu t-Triq Ges Revizjoni fuq Units 1 4.' - reed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Form 1

Lejn il-Ħajja 1

Insibu t-Triq – Ġesù

Reviżjoni fuq Units 1 – 4.


Unit 1 irridu nikbru
Unit 1: Irridu Nikbru

 • Liema huma l-aspetti differenti li fihom qegħdin nikbru?

 • Fil-ġisem u fis-saħħa

 • Fil-mod kif naħsbu

 • F’dak li nħossu

 • Fil-mod kif inġibu ruħna


 • Għaliex huwa Ġesù l-aħjar persuna biex jgħinna nimxu ’l quddiem fit-triq tal-ħajja?

 • Ġesù hu Alla li jista’ kollox u jaf kollox.

 • Ġesù hu veru bniedem bħalna li din it-triq mxieha diġà u ħallielna l-eżempju biex nimxu warajh.


Unit 2 f pajji nisrani
Unit 2: F’Pajjiż Nisrani

 • Liema ħwejjeġ juru li Malta hi pajjiż Nisrani?

 • Toroq b’ismijiet marbuta mar-reliġjon.

 • Niċeċ u statwi ta’ Ġesù, il-Madonna u l-qaddisin.

 • Knejjes, kunventi, postijiet tad-duttrina, eċċ.

 • Ħafna postijiet storiċi b’rabta reliġjuża.

 • Ħafna festi reliġjużi u drawwiet marbuta magħhom.

 • L-importanza li nagħtu lir-reliġjon fil-ħajja personali tagħna.


Fl-Atti tal-Appostli.

 • X’jismu l-Papa li żar Malta fl-1990 u sejjaħ lill-poplu Malti “poplu Kattoliku tajjeb”?

Il-Papa Ġwanni Pawlu II.


Unit 3 es f pajji u
Unit 3: Ġesù f’ Pajjiżu

 • Liema huma t-tliet reġjuni prinċipali tal-Palestina ta’ ]mien Ġesù?

 • Il-Galilija

 • Is-Samarija

 • Il-Lhudija


Kafarnahum

Galilija

Lhudija

Samarija

Lhudija

Galilija

Lhudija

Lhudija

Galilija

Galilija

 • F’ liema reġjun tal-Palestina nsibu dawn l-irħula jew bliet?

 • Kana

 • Ġerusalemm

 • Sikar

 • Betanja

 • Nażaret

 • Emmaws

 • Ġeriko

 • Najn

 • Kafarnahum


Suldat Ruman

Awgustu Ċesari

Ir-Rumani

 • Min kienu l-ħakkiema barranin tal-Palestina fi żmien Ġesù?

 • Min kien l-Imperatur fiż-żmien li fih twieled Ġesù?

Awgustu

 • F’idejn min kienet il-Palestina f’dan iż-żmien?

Erodi l-Kbir


Ponzju Pilatu

Tiberju Ċesari

 • Min kien l-Imperatur Ruman fi żmien il-mewt ta’ Ġesù?

 • Min kien imexxi l-Palestina f’isem Tiberju?

Ponzju Pilatu

 • F’idejn min kienet it-tmexxija tar-reliġjon tal-Lhud?

Is-Sinedriju


 • Għal-liema grupp jew partit tal-Lhud japplika dan it-tagħrif li ġej?

Kien moħħhom biex iħarsu l-irqaqat tal-Liġi —

Il-Fariżej

Kienu l-partit tas-sinjuri u n-nobbli —

Is-Sadduċej

Ma kinux jemmnu fil-ħajja ta’ wara l-mewt —

Is-Sadduċej

Kienu jiġbru t-taxxi għar-Rumani —

Il-pubblikani

Kienu kontra kull min jaħdem mar-Rumani —

Il-Fariżej

Kienu magħrufin bħala ħallelin —

Il-pubblikani

Il-qassis il-kbir kien ikun wieħed minnhom —

Is-Sadduċej


Fiha jfakkru l-ħruġ mill-Eġittu —

L-Għid

Fiha jfakkru meta Alla straħ wara li ħalaq id-dinja —

Is-Sibt

Fiha ssir l-ikla tal-ħobż ażżmu u l-ħaruf mixwi —

L-Għid

Fiha ssir it-tifkira tal-40 sena fid-deżert —

Il-Festa tat-Tined

Fiha jfakkru l-Patt tas-Sinaj —

Għid il-Ħamsin

Fiha jmorru jitolbu u jitgħallmu fis-sinagoga —

Is-Sibt


 • L-Evanġelji ssawru fuq tliet perijodi.

  Liema huma?

 • Meta Ġesù għex u għallem fil-Palestina.

 • Meta l-Appostli wasslu bil-fomm dak li għamel u għallem Ġesù.

 • Meta saret il-kitba.


Unit 4 milja ta storja s i a
Unit 4: Milja ta’ Storja Sħiħa

 • F’liema żewġ okkażjonijiet kbar tidher l-aktar il-fidi ta’ Abraham?

 • Meta, biex jobdi lil Alla, telaq minn artu bla ma kien jaf fejn sejjer.

 • Meta, biex jobdi lil Alla, kien lest li joffri lil ibnu Iżakk li fih kien qed jara t-tama tiegħu.

 • X’kien il-kliem tal-wegħda speċjali li Alla għamel lil Abraham u li seħħet f’ Ġesù?

“B’nislek jitbierku l-ġnus kollha tal-art.”


Mosè ħeles lil-Lhud mill-jasar tal-E;ittu.

 • Qabbel dawn il-ġrajjiet mill-ħajja ta’ Mosè ma’ ġrajjiet mill-ħajja ta’ Ġesù:

Ġesù ħeles lill-bnedmin kollha mill-jasar tad-dnub.

Mosè lil-Lhud tahom il-manna – ikel għall-ħajja ta’ issa.

Ġesù lilna jtina l-Ewkaristija – ikel tal-ħajja ta’ dejjem.

Mosè għolla s-serp tal-bronż biex min iħares lejh jgħix ftit iktar.

Ġesù miet fuq is-salib u rebaħ fuq il-mewt biex aħna ngħixu għal dejjem.

Mosè wassal il-Kelma ta’ Alla fil-kmandamenti.

Ġesù hu l-Iben ta’ Alla nnifsu li ġie biex iwassalna għand Missieru.


 • Għaliex baqa’ magħruf l-iżjed David fost il-poplu Lhudi?

 • 1. Kien sultan kbir u qawwi li

 • ġab l-għaqda fost il-poplu.

 • għażel lil Ġerusalemm bħala l-belt kapitali.

 • rebaħ l-għedewwa kollha tal-poplu u ġab żmien ta’ paċi u ġid.

 • 2. Lilu kienet saret il-wegħda li min-nisel tiegħu għad joħroġ sultan li jibqa’ jsaltan għal dejjem.


Bniedem li jitkellem f’isem Alla.

 • Xi tfisser il-kelma “profeta”?

 • Għaliex Ġesù hu ferm aqwa mill-profeti kollha f’daqqa?

Il-profeti wasslu l-Kelma ta’ Alla.

Ġesù hu Alla nnifsu li ġie jkellimna.


Il-Bibbja

Kemm fiha kotba l-Bibbja?

73.

Liema huma ż-żewġ taqsimiet prinċipali tal-Bibbja?

It-Testment il-Qadim u t-Testment il-:did.

X’tissejjaħ l-ewwel taqsima tat-Testment il-Qadim?

Il-Pentatewku.

X’insibu fil-Kotba Storiċi?

L-istorja tal-poplu Lhudi minn Ġożwè sal-Makkabin.

X’insibu fl-Atti tal-Appostli?

Il-ġrajja tal-bidu u t-tixrid tal-Knisja wara l-Qawmien mill-mewt ta’ Ġesù.ad