NOG MEER BEZETTINGEN! EN WEER DEZELFDE THEORIEËN? - PowerPoint PPT Presentation

NOG MEER BEZETTINGEN!
Download
1 / 34

  • 110 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

NOG MEER BEZETTINGEN! EN WEER DEZELFDE THEORIEËN? Naar aanleiding van Lammers, Vreemde overheersing , hoofdstukken 5, 6 en 7 en de slotbeschouwing Wout Ultee Hedendaagse sociologische theorieën 22 januari 2007. DE VRAAG WAAR DE EERSTE DRIE HOOFDTUKKEN VAN LAMMERS’ BOEK OM DRAAIDE:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NOG MEER BEZETTINGEN! EN WEER DEZELFDE THEORIEËN?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

NOG MEER BEZETTINGEN!

EN WEER DEZELFDE THEORIEËN?

Naar aanleiding van Lammers, Vreemde overheersing, hoofdstukken 5, 6 en 7 en de slotbeschouwing

Wout Ultee

Hedendaagse sociologische theorieën

22 januari 2007


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

DE VRAAG WAAR DE EERSTE DRIE HOOFDTUKKEN VAN LAMMERS’ BOEK OM DRAAIDE:

WAAROM WAS DE DUITSE BEZETTING VAN NEDERLAND VOOR DE BEZETTER SUCCESVOLLER EN VOOR DE INWONERS MINDER DRAGELIJK DAN DE DUITSE BEZETTING VAN BELGIË, FRANKRIJK EN DENEMARKEN?

HOOFDSTUK 4 BEHELST EEN VERGELIJKING VAN DE DUITSE BEZETTING VAN NEDERLAND MET DE JAPANSE BEZETTING VAN NEDERLANDS-INDIË

HET HOOFDSTUK BEVAT GEEN VRAAG

AAN HET EIND (BLADZIJDE 169) WORDT WEL HET LOT VAN DE INWONERS VAN NEDERLAND VERGELEKEN MET DAT VAN NEDERLANDS-INDIË

ALDUS VALT ALS VRAAG TE FORMULEREN:

WAAROM WAS DE JAPANSE BEZETTING VAN NEDERLANDS-INDIË VOOR HET BEZETTE LAND MINDER DRAGELIJK DAN DE DUITSE BEZETTING VAN NEDERLAND?


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

HET ANTWOORD OP DEZE TWEEDE VRAAG GEBRUIKT DEZELFDE ALGEMENE HYPOTHESE ALS HET ANTWOORD OP DE EERSTE VRAAG (VERGELIJK BLADZIJDE 156)

ENKEL NAAKTE MACHT VAN EEN BEZETTER LEIDT NIET TOT EEN DRAGELIJK LEVEN VOOR DE BEVOLKING VAN EEN BEZET LAND

VORMEN VAN GEZAG ZOALS TRADITIONEEL, CHARISMATISCH EN RATIONEEL-LEGAAL EN RATIONEEL-FUNCTIONEEL GEZAG EN ANDERE MACHTMIDDELEN DAN NAAKT GEWELD ZOALS ECONOMISCHE LOKMIDDELEN HOGE AMBTENARENBANEN BANEN MAKEN EEN BEZETTING WEL DRAGELIJKER


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

LAMMERS TOETST DEZE HYPOTHESE NIET

IN ZIJN ‘ONDERZOEK’ MET BEHULP VAN SECUNDAIRE BRONNEN GAAT HIJ NA IN HOEVERRE AAN DE ‘TERUGVOORSPELDE’ AANVANGSVOORWAARDEN WORDT VOLDAAN, AANNEMEND DAT HET LOT VAN DE BEVOLKING VAN NEDERLANDS-INDIË MINDER DRAGELIJK WAS DAN DAT VAN DE BEVOLKING VAN NEDERLAND

MERK OP: DE SWAAN GEBRUIKTE IN ZORG EN DE STAAT GEEN PRIMAIRE BRONNEN EN OOK GEEN SECUNDAIRE BRONNEN, MAAR TERTIARE

DE SWAAN DEED NAAR EIGEN ZEGGEN AAN QUARTERNAIRE ANALYSE

OVERIGENS: HISTORICI SPREKEN MEESTAL OVER BRONNEN EN SOCIOLOGEN MEESTAL OVER DATA


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

DE JAPANNERS DOODDEN MEER INWONERS VAN NEDERLANDS-INDIË DAN DE DUITSERS INWONERS VAN NEDERLAND DOODDEN (BLADZIJDE 158) EN DAARMEE ZETTE DE JAPANNERS MEER NAAKTE MACHT IN

DIE BEVINDING IS EEN BEETJE CIRCULAIR: DE DRAGELIJKHEID HET LOT VAN DE INWONERS WERD AAN HETZELFDE AFGEMETEN


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

DOOR INSTRUCTIES VAN DE OVERWONNEN REGERING HADDEN DE DUITSERS IN NEDERLAND ENIG RATIONEEL-LEGAAL GEZAG

DE JAPANNERS HADDEN DAT DOOR DEZELFDE INSTRUCTIES IN NEDERLAND-INDIË OOK (BLADZIJDE 159)

MAAR DOOR DE INTERNERING VAN DE OVERWEGEND NEDERLANDSE AMBTENAREN IN NEDERLANDS-INDIË STELDE DIT RATIONEEL-LEGAAL GEZAG NIET VEEL VOOR

DE ALOUDE INDISCHE LEIDINGGEVENDEN HADDEN BIJ DE INDONESISCHE BEVOLKING TRADITIONEEL GEZAG

MAAR DEZE VERLOREN DAT TIJDENS DE JAPANSE BEZETTING DOOR DE ONMIDDELLIJK VERSLECHTERENDE LEEFOMSTANDIGHEDEN (BLADZIJDE 161)


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

DE NIEUWE INDISCHE LEIDINGGEVENDEN WERDEN DOOR DE JAPANSE BEZETTERS UIT DE NATIONALISTISCHE BEWEGING BINNEN NEDERLANDS-INDIË GERECURTEERD EN HADDEN DAARMEE CHARISMATISCH GEZAG (BLADZIJDE 162)

DE NSB EN BIJVOORBEELD DOOR DE DUITSERS BENOEMDE BURGEMEESTERS HADDEN GEEN CHARISMATISCH GEZAG EN GEEN ENKELE ANDERE VORM GEZAG (BLADZIJDE 162)


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

TERWIJL DE DUITSERS IN NEDERLAND WEINIG AMBTENAREN ONTSLOEGEN EN ZO WEINIG LOKMIDDELEN KONDEN INZETTEN

HADDEN DE JAPANNERS IN NEDERLAND-INDIË ALLE NEDERLANDSE AMBTENAREN (EN ALE OVERIGE NEDERLANDERS) GEÏNTERNEERD WAARDOOR DE BEZETTER VEEL LOKMIDDELEN KON INZETTEN (BLADZIJDE 164)


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

UIT AL DEZE AANVANGSVOORWAARDEN VOLGT NIET DAT DE JAPANSE BEZETTING VAN NEDERLANDS-INDIË VOOR DE DOORSNEE BEVOLKING MINDER DRAGELIJK WAS DAN DE DUITSE BEZETTING VAN NEDERLAND

ER MOET DAARTOE EEN GEWICHT WORDEN TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN MACHT EN GEZAG

DAT DOET LAMMERS NAUWELIJKS


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

DE DUITSE BEZETTER VAN NEDERLAND ZONDERDE DE JODEN AF UIT DE BEVOLKING EN BRACHT DRIE VAN ELKE VIER JODEN OM

DE JAPANSE BEZETTER VAN NEDERLANDS-INDIË ZONDERDE NEDERLANDERS AF UIT DE BEVOLKING WAARBIJ ÉÉN OP ELKE VIJF NEDERLANDERS OMKWAM

DEZE AFZONDERING HAD PLAATS DOOR NAAKTE MACHT

HADDEN DE MENSEN IN DE DUITSE WERK– EN VERNIETINGSKAMPEN EN JAPANSE INTERNERINGSKAMPEN, ONDANKS DEZE NAAKTE MACHT, NOG MACHTMIDDELEN OM HET LEVEN IETS DRAGELIJKER TE MAKEN EN ZICH TE VERZETTEN?

DAT IS DE VRAAG VAN LAMMERS IN HOOFDSTUK 5


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

DE HYPOTHESE VAN LAMMERS TER BEANTWOORDING VAN DEZE VRAAG LUIDT:

ORGANISATIE VAN GEÏNTERNEERDEN HEEFT, BIJ MEDEWERKING VAN DE LEIDING VAN DEZE ORGANISATIE MET DE BEZETTER, ALS GEVOLG DAT HET LOT VAN DE GEÏNTERNEERDEN DRAGELIJKER WORDT (BLADZIJDE 176)

DEZE LOTSVERBETERING BERUST OP RUIL, WAARBIJ VOOR DE PLAATSELIJKE BEZETTER EN KAMPLEIDERS DE INSPANNINGEN OM EEN BEPAALD DOEL TE BEREIKEN VERKLEIND WORDEN (BLADZIJDE 179 MET DE OPMERKING DAT MEER DAN TWEE PARTIJEN IN HET SPEL ZIJN)


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

IN DE REST VAN HET HOOFDSTUK GAAT LAMMERS VERVOLGENS AAN DE HAND VAN GRUWELBOEKEN OVER JAPANSE EN NEDERLANDSE KAMPEN NA WAT ER VAN DEZE HYPOTHESE KLOPT

NOEM DIE KAMPEN OP, TEL HET AANTAL, EN VERMELD DE UITKOMST PER KAMP!

WAT VALT ZO TE ZEGGEN OVER DE STRENGHEID VAN DE TOETS VAN DEZE HYPOTHESE?

VOLGENS LAMMERS BEDROEG HET AANTAL NEDERLANDSE JODEN DAT IN SOBIBOR IS VERGAST ALS PERCENTAGE VAN ALLE NEDERLANDSE JODEN DAT IN DE TRIEN NAAR SOBIBOR GING MEER DAN NEGENTIG PROCENT (BLADZIJDE 190).

HOEVEEL WAS DAT PERCENTAGE PRECIES?ENWAS ER VERZET IN SOBIBOR?


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

LAMMERS HEEFT DUS EEN HYPOTHESE OVER DE GEVOLGEN VAN MEDEWERKING OF COLLABORATIE DOOR EEN VAN-ONDEROP ORGANISATIE

LAMMERS SPREEKT IN HOOFDSTUK 5 OOK OVER VERZET VAN ONDEROP

WAT IS HIER DE VRAAG?

LAMMERS HEEFT MET DEZE VRAAG EEN DERDE AFHANKELIJKE VARIABELE TE PAKKEN: NA SUCCES VAN DE BEZETTER EN DRAGELIJKHEID VOOR DE OORSPRONKELIJKE BEVOLKING, NU VERZET VAN DIE BEVOLKING

HOE LUIDT DE HYPOTHESE WAARMEE DEZE VRAAG WORDT BEANTWOORD?

ALS MINDER DRAGELIJK DAN MEER VERZET OF ANDERS?

EN WAT KLOPT ER VAN DIE HYPOTHESE?

IN ELK GEVAL VERWERPT LAMMERS WEER DE HYPOTHESE DAT ER MET BAJONETTEN ALLEEN NIET KAN WORDEN GEHEERST (BLADZIJDE 211)


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

DUITSLAND IS NIET HET ENIGE LAND DAT WEL EENS ANDERE LANDEN HEEFT BEZET

IN HOOFDSTUK 6 BEHANDELT ZES BEZETTINGEN DIE DOOR NEDERLAND ZIJN UIGEVOERD, WAARONDER DIE VAN NEDERLANDS-INDIË


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

DE KRITIEK VAN HISTORICI EN JURISTEN DAT DE DOOR HEM BESPROKEN GEVALLEN GEEN ‘BEZETTINGEN’ ZIJN WUIFT LAMMERS WEG MET DE OPMERKING DAT HET HEM OM GAAT OM VREEMDE OVERHEERSING DIE MET GEWELD GEPAARD GAAT

DE KRITIEK VAN JURISTEN EN HISTORICI VALT TE VERGELIJKEN MET DE KRITIEK VAN DE TURKSE REGERING NU DAT ER IN DE EERSTE WERELDOORLOG IN TURKIJE GEEN ‘GENOCIDE’ OP ARMENIËRS IS GEWEEST

MAAR ER KWAMEN WEL 1,5 MILJOEN ARMENIËRS

DEELS BIJ SLACHTPARTIJEN MET GEWEREN IN DORPEN EN DEELS OMDAT MENSEN ZONDER WATER EN VOEDSEL DE WOESTIJN IN WERDEN GEDREVEN


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

GELEIDELIJK AAN BLIJKT HOOFDSTUK 6 ECHTER NIET ZO ZEER EEN VERGELIJKING VAN DEZE BEZETTINGEN DOOR NEDERLAND TE BEHELZEN

ALSWEL EEN VERGELIJKING VAN NEDERLANDSE BEZETTINGEN IN HET ALGEMEEN MET FRANSE BEZETTINGEN EN ENGELSE BEZETTINGEN

DE VERGELIJKING VAN NEDERLANDSE BEZETTINGEN HEEFT NAMELIJK ALS UITKOMST DAT HET DOEL VAN DE BEZETTING VOORNAMELIJK HANDHAVING VAN DE OUDE ORDE IS, DAT DE INZET VAN GEWELDMIDDELEN EN LOKMIDDELEN MINIMAAL IS ORGANISEREN VAN ONDEROP WORDT VERKOZEN


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

DE NEDERLANDSE BEZETTINGEN LIJKEN OP ENGELSE BEZETTINGEN

HET VERSCHIL IS DAT DE ENGELSEN MEER DISTANTIE HOUDEN EN DE NEDERLANDERS MEER GEÏNVOLVEERD RAKEN

FRANSE BEZETTINGEN HEBBEN ALS DOEL DE CENTRALISATIE EN RATIONALISATIE VAN HET BEZETTE GEBIED

EEN FRANSE BEZETTING GEBRUIKT VOOR DIT DOEL MEER, MAAR MATIG, NAAKTE MACHT

TERWIJL ER VAN BOVENAF EEN ELITE WORDT GEKWEEKT EN DE BEZETTER GEÏNVOLVEERD BLIJFT (SCHEMA BLADZIJDE 229)


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

OP BLADZIJDE 257 KOMT LAMMERS MET EEN WEERLEGGING VAN EEN HYPOTHESE, MAAR EIGENLIJK OOK MET EEN HYPOTHESE OP DE PROPPEN

DE HYPOTHESE LUIDT:

EEN BEZETTING MET ALS DOEL CENTRALISATIE, MEER GEWELD EN DE KWEEK VAN EEN NIEUWE ELITE LEIDT TOT MEER VERZET BIJ DE INWONERS VAN EEN BEZET LAND DAN EEN BEZETTING MET ALS DOEL DE HANDHAVING VAN DE OUDE ORDE, MET ALS MIDDEL WEINIG GEWELD EN ALS ANDER MIDDEL HET HANDHAVEN VAN HET GEZAG VAN DE OUDE ELITE

DEZE HYPOTHESE WORDT WEERLEGD OMDAT FRANSE BEZETTINGEN DOOR HET KWEKEN VAN EEN NIEUWE ELITE WEL GEZAG WISTEN TE VERWERVEN

WOUT ULTEE: DE CENTRALISATIE LEIDDE TOT NIEUWE BANEN EN DAARMEE TOT MEER LOKMIDDELEN


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

IN HOOFDSTUK 6 VERGELIJKT LAMMERS OOK DE DEELNAMES DE LAATSTE DECENNIA VAN NEDERLANDSE TROEPEN AAN INTERNATIONALE ‘VREDESMISSIES’

DEZE WAREN VOLGENS HEM BETREKKLIJK SUCCESVOL

LAMMERS VERKLARING GRIJPT TERUG OP ZIJN OUDE HYPOTHESE DAT EEN EBZETTING MET GEZAG SUCCESVOLLER IS DAN ÉÉN ZONDER

DE VREDESMISSIES WAREN SUCCESVOL OMDAT DEZE BEZETTINGEN WORDEN GELEGITIMEERD DOOR INTERNATIONALE INSTELLINGEN EN DAAROM EEN BEPAALD GEZAG IN HET BEZETTE LAND ZOUDEN HEBBEN


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

DE AANWEZIGHEID VAN NEDERLANDSE TROEPEN BIJ SREBRENICA WAS ECHTER VERRE VAN SUCCESVOL

HEEFT LAMMERS EEN VERKLARING VOOR DIT FALEN VAN TROEPEN DIE GEZAG ZOUDEN HEBBEN?

LAMMERS WIJST ER TELKENS OP DAT NAAKTE MACHT NIET TOT EEN SUCCESVOLLE BEZETTING LEIDT

LIEVER GEZEGD TELKENS VERWERPT HIJ DE HYPOTHESE DAT EEN BEZETTING MET NAAKTE MACHT LUKT

EEN TEGENHANGER VOOR DEZE HYPOTHESE IS DAT MET ZUIVER GEZAG EEN BEZETTING LUKT

SREBRENICA LEIDT TOT VERWERPING VAN DIE HYPOTHESE

DAT IS HET THEORETISCH BELANG VAN HET GEVAL SREBRENICA


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

IN DE SLOTBESCHOUWING STELT LAMMERS ENKELE GEVALLEN VAN BEZETTING AAN DE ORDE WAARIN DE DUITSLAND EN WAARIN VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA DE BEZETTER IS

VORIG JAAR ZEI LAMMERS TE NIJMEGEN NOG MEER OVER DE AMERIKAANSE BEZETTINGSSTIJL

DAT WIL ZEGGEN DE AMERIKAANSE OPVATTING OVER WELKE MIDDELEN JE ALS BEZETTER MOET INZETTEN OM JE DOELEN TE BEREIKEN

DE AMERIKAANSE STIJL WAS GEEN BIJZONDER GEVAL MEER VAN DE ENGELSE STIJL

MAAR WAS EEN APART TYPE GEWORDEN


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

VOLGENS LAMMERS IS DE DUITSE BEZETTINGSSTIJL

‘ALS JE ALS BEZETTER TEGENWERKING ONDERVINDT BIJ HET BEREIKEN VAN JE DOELEN, GEBRUIK DAN METEEN NAAKTE MACHT’

VOLGENS DIT BEGINSEL HANDELDEN DE DUITSE BEZETTERS LANG VOOR DE TWEEDE WERELDOORLOG EN TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG

DE GRUWELEN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG WORDEN DOOR LAMMERS DUS NIET OP HET NATIONAAL SOCIALISME TERUGGEVOERD MAAR OP DUITSLAND


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

VOLGENS LAMMERS IS DE AMERIKAANSE BEZETTINGSSTIJL

‘GEBRUIK OM ALS BEZETTER JE DOELEN TE BEREIKEN EERST LOKMIDDELEN

MAAR SLA BIJ DE EERSTE DE BESTE TEGENWERKING METEEN MET GEWELDMIDDELEN TERUG EN VERLAAT HET LAND ALS JE DE GESTELDE DOELEN NIET BEREIKT’

DE ENGELSE BEZETTINGSSTIJL IS VOLGENS LAMMERS

‘ALS JE ALS BEZETTER BIJ HET BEREIKEN VAN JE DOELEN OP VERZET STUIT,

GEBRUIK DAN ZO WEINIG MOGELIJK GEWELD, WANT DAT KWEEKT GEZAG

EN ZORG ERVOOR DAT JE MANSCHAPPEN GEWELD NIET MISBRUIKEN, WANT DAT LEIDT TOT NOG MEER GEZAG’


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

WAT NU IN IRAK EN IN AFGHANISTAN?

DEED RICE VOLGENS LAMMERS

OP GOEDE WIJZE AAN VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR BEZETTINGEN?


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

EEN LEZER KAN ZICH BIJ DE BESTUDERING VAN LAMMERS’ VREEMDE OVERHEERSING AFVRAGEN OF LAMMERS GEEN APPELS MET PEREN AAN HET VERGELIJKEN IS

DIT PUNT KAN HET BEST IN HET VAT WORDEN GEGOTEN ALS EEN KWESTIE OVER MINDER GOED EN BETER OMSCHREVEN VRAGEN

IN ALLE VRAGEN VAN LAMMERS VALT EEN LAND EEN ANDER LAND BINNEN

MAAR WAT WAS ER IN HET BINNENGEVALLEN LAND AAN DE HAND VOOR EEN ANDER LAND BINNEN VIEL?

AAN DE HAND MET BETREKKING TOT HET GEWELDMONOPOLIE?


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

VOORDAT DUITSLAND IN 1940 NEDERLAND BINNEN VIEL WAS HET GEWELDMONOPOLIE IN HANDEN VAN DE NEDERLANDSE STAAT EN DAT WAS OP VELERLEI WIJZEN GELEGITIMEERD GEZAG

VOORDAT JAPAN IN 1941 NEDERLANDS-INDIË BINNEN VIEL WAS HET GEWELDMONOPOLIE ALDAAR NIET IN HANDEN VAN DE PLAATSELIJKE BEVOLKING MAAR IN HANDEN VAN EEN ANDERE VREEMDE MOGENDHEID, TE WETEN NEDERLAND

IN ATJEH OP SUMATRA WERDEN DOOR DE NEDERLANDSE BEZETTERS NET VOOR 1900 NOG VEEL BAJONETTEN GEBRUIKT


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

VOORDAT DE VERENIGDE STATEN IN 2003 IRAK BINNENVIELEN

WAS HET GEWELDMONOPOLIE DAAR IN HANDEN VAN EEN DICTATOR

DIE TOT EEN KLEINE GODSDIENSTIGE MINDERHEID BEHOORDE EN DE NEGENTIG PROCENT GODSDIENSTIGE MEERDERHEID ER MET BAJONETTEN ONDERHIELD

DE VERENIGDE STATEN WERDEN DOOR DEZE MEERDERHEID NIET OMARMD OMDAT DE AMERIKAANSE BEZETTING AANVANKELIJK ALS DOEL DE VESTIGING VAN DEMOCRATIE HAD EN LATER DE VERMIJDING VAN BURGEROORLOG TUSSEN DE MINDERHEID EN DE MEERDERHEID

TERWIJL DE BEVRIJDE MEERDERHEID ALS DOEL EEN GODSDIENSTIGE STAAT HEEFT EN WELLICHT UITMOORDING VAN DE MINDERHEID


Nog meer bezettingen en weer dezelfde theorie n

LAMMERS’ VRAGEN OVER BEZETTINGEN ZIJN VRAGEN OVER VERANDERINGEN IN EEN LAND

DE ‘EINDTOESTAND’ IS STEEDS HET ZELFDE MAAR DE ‘BEGINTOESTAND’ NIET

DAT BEMOEILIJKT HET FORMULEREN VAN HYPOTHESEN

EVENALS HET TOETSEN VAN HYPOTHESEN

EN DAT MAAKT HET TREKKEN VAN VERGELIJKINGEN TOT EEN HACHELIJKE ZAAK

VERGELIJK DE SWAAN ZORG EN DE STAAT EN DE VRAAGSTELLING ALDAAR:

WEL EEN OMSCHRIJVING VAN HET EINDPUNT VAN DE VERANDERING, GEEN OMSCHRIJVING VAN DE BEGINTOESTAND


  • Login