Kalp krizi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Kalp Krizi PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kalp Krizi. Kalbi besleyen koroner arterlerin çeşitli nedenlerle kalbi besleyememesi sonucu ortaya çıkan tabloya kalp krizi denilmektedir. Angina pektoris veya akut myokard enfarktüsü şeklinde ortaya çıkabilir.

Download Presentation

Kalp Krizi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kalp krizi

Kalp Krizi

 • Kalbi besleyen koroner arterlerin eitli nedenlerle kalbi besleyememesi sonucu ortaya kan tabloya kalp krizi denilmektedir


Kalp krizi

 • Angina pektoris veya akut myokard enfarkts eklinde ortaya kabilir.

 • Arterin daralmas nedeniyle, fiziksel aktivite, ruhsal stres veya ar souk sonucunda

 • kalbin artan oksijen ihtiyac karlanamayaca iin kalp kasnda gerekli kaslma olamayacaktr,

 • dolaysyla da kriz meydana gelecektir.


Kalp krizi

 • Bulu andan 90 yana kadar kalp krizi geirilebilirse de ya ilerledike kalp krizine yatknlk artar..


Kalp krizi

 • Enfarkt(s), kan desteinin kesilmesine bal doku lmdr.


Kalp krizi

 • Kalp krizi; kandaki kolesterol dzeyinin ykselmesi,

 • sigara, alkol, stres, yksek tansiyon,

 • imanlk, hareketsizlik gibi

 • kontrol edilebilir nedenlerle;

 • ya, cinsiyet, kaltm, diabet vs

 • gibi kontrol edilemeyen nedenler sonucu ortaya kabilir.


Ang na pektor s

ANGNA PEKTORS:

 • Kalp, bir sre gereksiniminden az oksijenle beslenmek zorunda kalrsa,

 • kiinin soluunu kesecek kadar iddetli gs ars olur,

 • bu arya angina pektoris denir.

 • Ar genellikle sternum (gs kemii) arkasnda hissedilir;

 • kola (zelikle sol kola),

 • eneye, epigastriuma (karnn st orta blgesine) yaylr.


Akut myokard enfarkt s

AKUT MYOKARD ENFARKTS:

 • Koroner arterin, arterioskleroza(damar sertliine) bal olarak daralmas veya

 • kan phts ile tkanmas sonucunda

 • bu arterle beslenen kalp kasna giden oksijen yetersiz kalacandan,

 • myokard kas grevini yerine getiremez;

 • yeterince kann vcuda pompalanamad bu tabloya,

 • akut myokard enfarkts (AMI) denir.


Lkyard m angina pektoriste

lkyardm:Angina pektoriste:

 • Hasta mutlaka hemen dinlen(diril) melidir; yryorsa durmal, oturtulmal veyayatrlmaldr.

 • Mmknse hareket ettirilmemelidir. Hasta sakinletirilmelidir.

 • Sk giysiler gevetilir.

 • Dilalt nitrogliserin (isordil, 5 mg ) verilir.

 • Gerekiyorsa (solunum ve kalp durmusa) CPR yaplr.

 • Hastaneye gtrlr ( mmkn olduunca az hareket ettirilerek ).


Akut myokard enfarkt s nde

Akut myokard enfarktsnde:

 • * Hastann arsnn ve korkusunun giderilmesi nemlidir* Hasta srtst yatrlr ve hareket ettirilmez,* Hastann solunum sknts varsa, ba ykseltilir* (Mmknse oksijen verilir 2 lt/dk gidecek ekilde)* Mutlaka hastaneye gtrlr.* Gerekiyorsa (solunum ve kalp durmusa) CPR yaplr.


Kalp krizi

 • Kalp krizi sonucu grlen kalp durmalarnda, hemen kalp masaj balatlr ve salk kuruluuna kadar srdrlrse kiinin dndrlme ans ykselecektir.

 • Endieli hastann sakinletirilmesi ve hastann hareketinin kstlanmas kalbin yknn azaltlmas asndan nemlidir.


Kalp krizi

Fel

 • Genelde, beyni besleyen kan damarlarnn yrtlmas veya tkanmas gibi nedenlerle,

 • beyindeki kanlanmann bozulmas sonucu ortaya kan bir tablodur.

 • zellikle yksek tansiyonlu kiilerde grlme skl yksektir.


Lkyard mda iki ekilde de erlendirebiliriz

lkyardmda iki ekilde deerlendirebiliriz:

 • Hafif fel: Beyni besleyen kk kan damarlarnn hasar ile oluur.

 • Genelde, bilin kayb yoktur ve bulgular zarar gren blmle ilgilidir.


Kalp krizi

 • Belirtileri:

 • Ba ars, aknlk hali (konfzyon), kulak nlamas, ba dnmesi;

 • Hasar arttka, konumada hafif glk, hafza bozukluklar, kiilik deimesi,

 • kol veya bacakta uyuma, ilerleyen gszlk.


Lkyard m

lkyardm:

 • Hasta kazalara ve fiziksel etkilere kar ( dme, arpma, ate, scak, souk ve kesici aletler , vb.) korunur.

 • Hemen hastaneye gtrlr.


A r fel

Ar Fel:

 • Belirtiler:

 • Bilin kayb

 • Vcutta tek (ya da ift) tarafl paralizi (g kayb) veya pleji (kuvvet kayb)

 • Solunum ve yutma gl

 • Mesane ve barsak kontrolnn kayb (inkontinans)

 • Konuma gl, uyku hali

 • Gzbebekleri (pupiller) byklnde farkllk (anizokori)


Lkyard m1

lkyardm:

 • ABC srekli kontrol edilir ve devamll salanr.

 • Kusma olaslna kar yan yatrlarak (zellikle fel gelien kol tarafna yatrlarak) hastaneye gtrlr.

 • Bilinsiz hastann yan yatrlmasna, zellikle de ban, kusmuk veya sekresyonun dar akabilecei ekilde yana evrilmesi pozisyonuna KOMA POZSYONU ad verilmektedir.


 • Login