Download

KALP FİZYOLOJİSİ


Advertisement
/ 44 []
Download Presentation
Comments
lel
From:
|  
(1197) |   (0) |   (0)
Views: 215 | Added:
Rate Presentation: 4 0
Description:
KALP FİZYOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR. Kalp Fonksiyonları. Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir Metabolizma sonucu oluşan artık maddeler ve CO 2 ’nin dokulardan uzaklaştırılmasında rol oynar Vücut temperatürünün düzenlenmesine katılır
KALP FİZYOLOJİSİ

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

KALP FİZYOLOJİSİ

Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR

Slide 2

Kalp Fonksiyonları

 • Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir

 • Metabolizma sonucu oluşan artık maddeler ve CO2’nin dokulardan uzaklaştırılmasında rol oynar

 • Vücut temperatürünün düzenlenmesine katılır

 • Hormonların salgılandıktan sonra etki yerlerine ulaştırılmasında yer alır

 • Tüm bu işlevleri yaparken kalp, kan damarlarından oluşan sistemik dolaşımı ve pulmoner dolaşımı kullanır

Slide 3

Kalp Fonksiyonları

 • Kan basıncını oluşturur

 • Kan sirkülasyonunu yönlendirir

  • Kalp, sistemik ve pulmoner dolaşımı birbirinden ayırır.

 • Kanın tek yönlü akışını sağlar

  • Bunda kalp kapakları büyük rol oynar

 • Kan gereksinimini düzenler

  • Metabolik ihtiyaçta değişikliğe paralel olarak kontraksiyon gücünü ve kasılma hızını ayarlar

Slide 4

Dolaşım Sistemleri

Pulmoner dolaşım

Sistemik dolaşım

Slide 5

Kalbin Lokalizasyonu ve Ölçüleri

 • Yaklaşık yumruk ölçülerindedir

 • Şekil

  • Apex: koni biçiminde yuvarlaktır

  • Base: Apekse oranla daha düz bir şekildedir

 • Mediastinumda torasik kavite içinde lokalize olmuştur

Slide 6

Kalbin Lokalizasyonu ve Ölçüleri

Slide 7

Kalp Duvarı

 • Üç tabakadan oluşur:

  • Epicardium:Kalbin yüzeyini kaplayan seröz membrandır

  • Myocardium:Kalp kasılmasından sorumlu kaslardan oluşan orta tabakadır

  • Endocardium:Kalbin iç boşluğunu kaplayan en içteki tabakadır

Slide 8

Kalp Duvarı

Slide 9

Kalp Duvarı

Slide 10

Pericardium

Slide 11

Kalp Kası

Kalp kası:

 • Kalp kası iskelet kası gibi ışık mikroskobunda çizgili karakter gösterir.

 • Çizgili kalp kası,iskelet kasından bazı farklar gösterir:

  • Daha kısa lif boyu vardır,

  • Yaklaşık olarak sarkoplazmik retikulumun 1/3 ü mitokondriler tarafından işgal edilmiştir. Bu ise yüksekenerji talebini göstermektedir.

  • Daha az oranda SR içerir.

  • Başlangıç kasılması için ektraselüler Ca2+ iyonlarına gereksinim gösterir.

Slide 12

Kalp Kası

 • Sadece kalpte bulunur

 • Çizgilidir

 • Her hücre sadece teknükleos içerir

 • İnterkalat disk ve gap-junction bulundurur

 • Kendiliğinden uyarılmaözelliğine sahiptir

 • Aksiyon potansiyeli uzun sürelidir ve aynı zamanda uzun refraktör periyoda sahiptir

 • Kontraksiyonu Ca2+ regüle eder

Slide 13

Kalp Kası

Slide 14

Kalp Kası

Kalp kası:

 • Dallanma gösterir,

 • Tek bir nüklous içerir,

 • Kas lifleri birbirine interkalat disklerle bağlanır. Bu disklerin içerikleri:

  • Desmosomla ile iki katlı membran birbirine bağlanır,

  • Kalpte depolarizan dalgaların hücreden hücreye aktarımından sorumlu gap-junctionları içerir.

Slide 15

Kalp Kası

 • Uzayıp dallanan her bir kas lifi merkezinde 1 nükleos lokalize olur

 • Aktin ve miyozin liferi içerir

 • Intercalate diskler: Özelleşmiş hücre bağlantı yerleridir

 • Desmosomlar hücreleri birarada tutan gap junctionlar bulundurur

 • Elektriksel olarak kalp kası tek bir ünite gibi davranır

Slide 18

Kalp kası kontraksiyonu

Slide 19

Kalp kası kontraksiyonu

Slide 20

Uzunluk-Gerim İlişkisi

Kalp kası yeterince gerilirse o derecede daha çok kasılabilir. Bu aktin-miyozin çapraz köprülerinin birbiri üzerine binme oranının maksimum olması ile mümkündür. Bu özellik iskelet kasındakine benzerdir.

Slide 21

Kalp

Slide 22

Kalp

Slide 23

Kalp

Slide 24

Kapak fonksiyonları:

Slide 25

Kapak fonksiyonları:

Slide 26

Koroner dolaşım:

Slide 27

Kalp kası lifinde aksiyon potansiyeli:

Slide 28

Kalp Kasında Aksiyon Potansiyeli:

 • Faz 0: Voltaj-kapılı Na+ kanalları açılır Na+ girişi artar ve depolarizasyon gerçekleşir.

 • Faz 1: AP pik değere ulaştığında (+20 mV), voltage-gated Na+ kanalları kapanır, K+ kanallarının açılması ile K+ çıkışı artar.

 • Faz 2: Plato Fazı. Bu fazda hızlı K+ kanalları kapanır ve K+ çıkışı azalır,

  Ca2+ permeabilitesi artar. (Ca2+ kanallarının açılması ile)

 • Faz 3: Plato fazı, Ca2+ kanallarının kapanması ve yavaş K+ kanallarının açılması ile sona erer.

 • Faz 4: K+’un dışarı çıkması ile membran potansiyeli -90 mV düzeyine geri döner.

Slide 29

Refraktor Periyod

 • Absolute:Kalp kasları yüksek şiddette uyarılara bile duyarsızdır, hiçbir şekilde yanıt vermez

 • Relative:Kas lifleri birbiri ardına verilen uyarılara karşı cevap verebilir düzeye gelebilir

 • Uzun refraktör periyod tetanik kontraksiyonların oluşmasını engeller

Slide 32

AP-kontraksiyon ilişkisi:

 • APiskelet kasında oldukça kısa sürelidir

  • AP biter bitmez kasılma ölçülebilir

 • AP kalp kasında uzun sürelidir

  • AP ve kasılma birbiri üzerine binmiştir. AP bittiğinde aynı zamanda kasılma da sona erer

Slide 37

Kalp ileti sistemi:

Slide 39

Pacemaker potansiyeli:

Slide 41

Kalp Siklusu

 • Kalp sağ ve solda bulunan iki adet pompadan oluşur. Bu pompaların çalışmasında sağda triküspit solda ise mitral kapak önemli rol oynar

 • Kalp pompası çalışırken başlıca iki evre meydana gelir:

  • Sistol→ Kalp kasının kasılması

  • Diyastol→Kalp kasının gevşemesi

 • Dolaşım sisteminde kan akışı daima yüksek basınçlı alandan düşük basınçlı alana doğru gerçekleşir

  • Kalp kontraksiyonu ise basıncı oluşturur

Slide 42

Kalp Siklusu

Slide 43

Kalp Siklusu

Slide 44

Basınç ilişkisi:


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro