Strate ki pristup upravljanju znanjem teorije tehnologije
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Strateški pristup upravljanju znanjem: Teorije & tehnologije PowerPoint PPT Presentation


 • 55 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Strateški pristup upravljanju znanjem: Teorije & tehnologije. Doc. dr. sc. Nikša Alfirević Varaždin, 4. prosinac 2004. Temeljni pojmovi. 5. Podatak. 5, osoba. U "Fići" se vozi 5 osoba. Informa cija. Ukoliko se u malom automobilu vozi 5 osoba, vozilo je "prenatrpano". Znanje.

Download Presentation

Strateški pristup upravljanju znanjem: Teorije & tehnologije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Strateški pristup upravljanju znanjem: Teorije & tehnologije

Doc. dr. sc. Nikša Alfirević

Varaždin, 4. prosinac 2004.


Temeljni pojmovi


5

Podatak

5, osoba

U "Fići" se vozi 5 osoba.

Informacija

Ukoliko se u malom automobilu vozi 5 osoba, vozilo je "prenatrpano".

Znanje

Podatak, znanje, informacija

Podatak = Objektivna činjenica koja opisuje individualni događaj.

Informacija = Podatak koji, primljen od strane korisnika, mijenja njegovu percepciju i/ili utječe na ponašanje i odlučivanje.

Znanje = "Fluidna mješavina iskustava, vrijednosti i konteksta koja osigurava logični okvir za procjenu i primjenu novih informacija". (Prilagođeno prema: Davenport & Prusak)


Upravljanje znanjem/Knowledge Management (KM)

 • ..."identifikacija i prijenos eksplicitnog i tacitnog znanja, čiji su nositelji procesi, ljudski resursi, proizvodi i usluge.”Bollinger & Smith: “Managing Organizational Knowledge as a Strategic Asset”, 2001.

 • ..."proces uz pomoć kojeg organizacije stvaraju (novu) vrijednost iz postojeće intelektualne imovine."Santosus & Surmacz:"The ABCs of Knowledge Management", 2001.

 • ..."skup procesa kojima se upravlja stvaranjem, distribucijom i korištenjem znanja."Newman: An Open Discussion of Knowledge Management, 1991. (itd. itd....)

  UPRAVLJANJE ZNANJEM Racionalni proces uz pomoć kojeg se znanje, kao oblik kapitala, prikuplja ili kreira, skladišti i distribuira, stavlja u uporabu, te štiti od pristupa konkurencije.


Proces upravljanja znanjem


Zadaci Knowledge Managementa

 • Proizvodnja novog znanja(Research & Development);

 • Transfer postojećeg znanja iz poslovne okoline(Business/Competitive Intelligence; Benchmarking);

 • Prikupljanje "nevidljivog" znanja - iskustava, najbolje prakse, vrijednosti i drugog što čini naš "način funkcioniranja", kojeg obično i nismo svjesni;

 • Skladištenje znanja na jedinstvenoj lokaciji– u repozitoriju, prilagođenom pretraživanju i transferu svim zainteresiranim članovima organizacije;

 • Osiguranje mehanizama distribucije i prezentacijeprikupljenog znanja iz repozitorija svim djelatnicima;

 • Osiguranje znanja od pristupa potencijalnih i postojećih konkurenata("Business Counter-Intelligence").


Stvaranje/prikupljanje znanja

 • 1. Stvaranje potpuno novog znanja – npr. R&D novih proizvoda/procesa, istraživanje navika/obilježja kupaca uporabom Customer Relationship Managementa, stvaranje informacija iz podataka Data Miningom/Warehousingom, itd.

 • 2. (Zakonito !!!) prikupljanje raspoloživog znanja iz okoline – npr. benchmarking, competitive/business intelligence, itd.

(...ali čuvajte se da i Vas ne pokradu !!!)

The proverb "Well stolen is half done"is sound reasoning if you're in theknowledge business.Davenport & Prusak


Transformacija znanja u pogodni oblik i njegovo "skladištenje"

 • Kako "uskladištiti" znanje ?Način upravljanja znanjem ovisi o njegovom pojavnom obliku, pa je potrebno identificirati u kojem se obliku znanje trenutno nalazi, te je li taj oblik pogodan za "skladištenje" !

 • Eksplicitno znanjeZnanje koje se može uskladištiti "izvan ljudskog mozga" i prenositi dokumentima – npr. procedura izrade budžeta, podaci o konkurenciji, nacrt proizvoda...

 • Neiskazano/"tacitno" znanjeZnanje koje se može uskladištiti "samo unutar mozga" i prenosi se samo u međuljudskim odnosima – npr. plivanje, vožnja automobila, prezentacijske & prodajne vještine, komunikativnost...


Sve moguće promjene oblika znanja...

(Nonaka, 1991, str. 4.; Nonaka et al., 2000, str. 9-12.)


Prijenos/"distribucija" znanja

 • Što više komunikacije & razmjene ideja među djelatnicima " Talking IS work ! "

 • Formalni oblici razmjene znanja:radionice (workshops), konferencije, "sajmovi znanja" (knowledge fairs), itd.

 • Informatički podržani oblici skladištenja i "distribucije" (eksplicitnog) znanja: izgradnja elektroničkog "skladišta"(repozitorija znanja)u kojem je, prema relevantnim kriterijima, uskladišteno, indeksirano i dostupno svo znanje kojeg posjeduje organizacija.


Repozitorij znanja: definicija i obilježja

 • "Repozitorij znanja":"Skladište" (dokumenata, audio/video zapisa, itd.) nositelja znanja s ugrađenim mogućnostima pretraživanja i povezivanja sa drugim relevantnim sadržajima (npr. lociranim na Internetu)

 • Karakteristike (dobrog) repozitorija (eksplicitnog) znanja:

  • Sustav za pretraživanje informacija/znanja

  • Sustav klasifikacije podataka u kategorije (taksonomiju znanja), tj. izgrađen sustav meta-podataka (podaci o podacima; opisuje način organizacije informacija u nekom sustavu "skladištenja"). Informacije su klasificirane u hijerarhijski postavljene kategorije, po kojima se "surfa" do tražene razine informacija.


Yahoo.com kao "javni" repozitorij znanja

Taksonomija podataka internog repozitorija

Sustav za pretraživanje

...koji integrira pretraživanje eksternog (Web) i internog repozitorija (Yahoo Directory)


"Yahoo"-ova taksonomija znanja/sustav meta-podataka

Primjer:Koje poslovne škole u svijetu nude programe obrazovanja na daljinu ?

Yahoo zna ! Ali kako doći do tražene informacije !?

 • Traženje informacija: Upisati pojmove "business school" i "distance learning" u sustav za pretraživanje.

 • "Surfanje" po taksonomiji podataka...


Dobra taksonomija ne "nameće" korisniku svoj "način razmišljanja" !

Primjer: I dalje me zanima koje poslovne škole u svijetu nude programe obrazovanja na daljinu. Ali što ako umjesto kategorije "Business & Economy" počnem "surfati" po informacijama od kategorije "Education" ?


 • Login