Pazarlama-4 - PowerPoint PPT Presentation

Pazarlama 4
Download
1 / 141

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pazarlama-4. Maliye Bölümü. İletişim. “iletişim” terimi Latince paylaşmak, ortaklaşmak anlamına gelen communicare kökünden gelmektedir. Duygu, düşünce yada bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. SINIFLANDIRMA. Kullanılan Kanallara ve Araçlara Göre

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pazarlama-4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pazarlama 4

Pazarlama-4

Maliye Bölümü


Leti im

İletişim

“iletişim” terimi Latince paylaşmak, ortaklaşmak anlamına gelen communicare kökünden gelmektedir.

Duygu, düşünce yada bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır


Siniflandirma

SINIFLANDIRMA

 • Kullanılan Kanallara ve Araçlara Göre

  • Görsel iletişim

  • İşitsel iletişim

  • Dokunma ile İletişim

  • Telekomunikasyon

  • Kitle iletişimi

 • Zaman ve Mekana Göre

  • Yüzyüze iletişim

  • Uzaktan iletişim

 • Toplumsal İlişkiler Sistemi Olarak

  • Kişilerarası iletişim

  • Grup iletişimi

  • Örgütsel iletişim

  • Toplumsal iletişim

 • Kullanılan Kodlara Göre

  • Sözlü iletişim

  • Sözsüz iletişim

  • Yazılı İletişim


Pazarlama 4

Temel İletişim ÖgeleriKaynak-gönderici-vericiHedef-alıcıMesaj-İleti İletişim aracı (kanal) .Dönüt (geri bildirim, besleyici yankı, feedbackİletişim Ortamı


Leti im ger ekten ok nemli mi

İletişim gerçekten çok önemli mi?

İnsanlar arasında olan zıtlaşma ve çelişkilerin %50’si düşünce zıtlığı veya uyuşmazlıktan değil, sadece birbirini anlamamaktan çıkmaktadır.


Evrem zle ger ekten sted m z let m kurab l yor muyuz

ÇEVREMİZLE GERÇEKTEN İSTEDİĞİMİZ İLETİŞİMİ KURABİLİYOR MUYUZ?


Alg lama

Algılama…

Bakmakla görmek arasındaki fark

Örneğin, “Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykelinde, atın hangi ayağı yere basmıyor” biçimindeki bir soru karşısında çoğumuz duraksarız. Yıllarca heykelin önünden geçmiş, oradaki törenlere katılmışızdır; kendimize göre heykelin her ayrıntısını biliyoruzdur ama bu tür bir soru bilgimiz hakkında bizi kuşkuya düşürür, çünkü o yıllar içinde heykele yalnızca bakmışızdır; oysa görmek oldukça farklıdır.


S zl let m

SÖZLÜ İLETİŞİM


Konu ma

KONUŞMA

Yabancı dil bilme

Ne bağıra bağıra

Ne de ezikler gibi kısık sesle

Telefonda telesekretere mesaj bırakmak

Karşı tarafın sosyo-kültürel düzeyine uygun


Pazarlama 4

Epiktetos'un dediği gibi "bir güzel söz söyleme sanatı varsa bir de güzeldinleme ve anlama sanatı vardır".


D nleme

DİNLEME

Dinleme

Ama ben sizi dinledim kardeşim sizde beni dinleyin.

Size değer veriyorum

Şu anda evde yatanlar, maç izleyenler

İnsanlar dakikada 200 kelime konuşabilir.


Pazarlama 4

İki kulağınızın ve tek bir ağzınızın olması, daha az konuşup daha çok dinleyebilelim diyedir(Citumlu zeno).


Yi dinlemeyi engelleyen fakt rler

İyi dinlemeyi engelleyen faktörler

Konuyu ilginç bulmamak

Konuşanda ille de kusur bulmaya çalışmak

Konuşmadaki bazı noktalara aşırı duyarlılık göstermek

Sahte dikkat

Konuşma-dinleme arasındaki sözcük farkı


Beden dili

Beden Dili

İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide,

kelimeler %10,

ses tonu %30,

beden dili %60

önem taşır.

Yabancılarla dili olmadan anlaşanlara bir bakın


G zler kalbin aynas d r

Gözler kalbin aynasıdır.


Beden duru u

Beden Duruşu

Küçük Emrah


Pazarlama 4

 • DİKKATLİ DİNLEME

 • KENDİNE GÜVENLİ

 • RAHAT

 • İLGİLİ

ÇEVREYİ CİDDİYE ALMAZ.

ELEŞTİRMEN DİNLEYİCİ

GÜVENLİ


Kol ve parmaklar

KOL VE PARMAKLAR

 • HUZURSUZ

 • OLUMSUZ YAKLAŞIMLI CEVABA HAZIR

RAHAT

DÜŞÜNCELİ

İLGİLİ


Beden dili1

Beden Dili

İnsan bedeninin en dikkat çeken yeri yüz, yüzde ise en çok dikkat çeken yer gözlerdir.

Yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımı mimikleri; baş, el, kol, bacak ve bedenin kullanımı da jestleri oluşturur


Pazarlama 4

İletişim sorunları

 • Sus konuşma!

 • Bacak kadar boyuyla nasıl bana laf yetiştiriyor

 • Biz sizin yaşınızdayken, değil böyle itiraz etmek öğretmenimizin gözünün içine bile bakamazdık!"

 • "Böyle ukalalıklara devam edeceksen, seneye gene aynı sınıfta devam etmekzorunda kalacaksın!


Rnekler

Örnekler

Dua eder gibi eller, insanlara açık ve güven verici olduğunuzun bir ifadesidir. Tersi, yani ellerinizin aşağı bakması ya hükmetmek isteğinizi ya da karşı koyma durumunuzu açığa çıkarır.

Dinlerken ellerin duruşu çeşitli anlamlar taşır. Çeneyi tutmak, şakağa baş parmağın konması iyi dinlediğinizin bir ifadesidir.

Baş parmağın, ileriye doğru hareketsiz bakması bir hedef göstermek anlamını taşırken, aşağı-yukarı sallanması bir tehdit içerir.


Pazarlama 4

Örnekler

El sıkışma

Mengene gibi sıkmak bir güç belirtisi iken, çok hafif tutmak çekingenlik ifade eder. Elini diğerinin üstüne bastırmak, kendine doğru çekmek başından kişiye üstünlük kurmak için yapılan baskıdır.

Bu gibi durumlarda eğer farkındaysanız karşılık verin. Siz diğer elinizi onun elinin üstüne koyan ve en az onun kadar üstün olduğunuzu ona belli edin.


Pazarlama 4

Örnekler

kolların belin iki yanına konması, savaş baltalarının topraktan çıktığı anlamını taşır.


Pazarlama 4

Baş pozisyonu

Öne: sinirli

Arkaya: savunma, korku, endişe

İyice öne: utanma, suçluluk, itaat, bıkkınlık

Yana: dikkat

Dik: özgüven, olgunluk


Ki isel alan

Kişisel Alan

0-50 cm MAHREM BÖLGE

51-100 cm KİŞİSEL ALAN

101-200 cm SOSYAL ALAN

201-500 cm ORTAK BÖLGE


R e n k l e r

RENKLER


Etkin leti im in

Etkin İletişim İçin…

Soğuk mu Samimi Olmak mı?

Eleştiriyi Kabul Etmek

Karşı tarafa değer vermek

Örnek alma

Tek bir işle ilgilenmeye çalışın

Sözlü veya sözsüz iletiler birbiriyle tutarlı olmalıdır


Nsanlara ismi ile hitap edin

İnsanlara ismi ile hitap edin

Unutmayın ki bir insanın ismi, kendisi için dünyadaki herhangi bir lisanda kulağa gelen en hoş, en tatlı, en önemli sestir.


Do ru s zc kler se me

Doğru sözcükler Seçme


Pazarlama 4

Brooklyn Köprüsü’nde, bir bahar günü, kör bir adam dilencilik yapıyormuş. Dizlerinin dibine bir tabela koymuş. Üzerinde “Doğuştan Kör” yazılıymış. Herkes dilencinin önünden geçip gidiyormuş. Bir reklamcı bunu görmüş, eğilerek tabelayı almış, üzerine bir şeyler yazmış ve tekrar aldığı yere bırakmış. Ne olduysa olmuş…. Gelip geçen ve bu tabeladaki yeni yazıyı okuyan herkes başlamış dilencinin önündeki şapkaya habire para atmaya…. Bir cümle yetmiş onca kişiyi etkilemeye ve dilencinin şapkasının kısa sürede ağzına kadar parayla dolup taşmasına….. Tabelada şöyle yazıyormuş:

“Güzel bir bahar günü ama ben baharı görmüyorum.”


Bal k eli

Balık Eli


Etkin leti im kurman n bir engeli olarak korku

Etkin İletişim Kurmanın Bir Engeli Olarak Korku


Nerileri toplama

Önerileri toplama

Yönetim Kurulu Başkanı: “Eveet, şimdi önerim üzerine oylama yapalım. Kabul etmeyenler ellerini kaldırsınlar ve istifa ediyorum desinler.


Pazarlama 4

Patronu en çok rahatsız eden şey, sabah işe geldiğinde bütün çalışanları dedikodu yaparken ve dalga geçerken bulmasıydı. Bir gün artık dayanamadı ve bütün çalışanları odasında topladı. “Arkadaşlar, ben sert ve diktatör bir tutum içerisine girmek istemiyorum. Yalnız her sabah geldiğimde vaktinizi şirket yararına kullanmak yerine boşa harcadığınızı görüyorum. Bunu engellemek için ilk etapta bir öneri kutusu aldım, bunu fotokopi odasına bırakacağım. Ümit ediyorum ki, içerisinde en kısa zamanda bir öneri bulurum.” Gerçekten de iş günü sonrasında patron çıkmadan önce öneri kutusuna bakar ve orada imzasız bir not bulur.

“Altı lastik ayakkabılar giymeyi bırakınız.”


Pazarlama 4

Büyük bir fabrikanın sahibi şirket çalışanlarını kapsayan 100 dolarlık ödüllü bir yarışma başlatmış. Amaç, “en iyi tasarruf yapma” fikrini belirlemekmiş. Ödülü, “ödülün bedelini 50 dolara düşürme” önerisini veren bir çalışan kazanmış.


G lme g ld rme

Gülme-Güldürme

Gerektiğinde espri yapma, güzel esprilere karşılık verme

Kahkaha en iyi ilaçtır. Doktor ve hemşirelerin yapamadığını yapar.

Kahkaha, kandaki stres hormonlarını azaltır.

Bulaşıcı bir hastalıktır. (komedi dizileri)

Kahkaha, anında tatile çıkmaktır.

Neşeli insanlarla arkadaşlık edin

Kendisi mutlu olan bir çalışan müşteriyi de mutlu eder


Maskeli ileti ime dikkat

Maskeli iletişime dikkat

Biri bana bişeyler söyledi

Peki neleri söylemedi?

Neleri söylemek istiyor olabilir?

Değinmek istediğin başka bir şey var mı?


Do ru zamanda do ru yerde do ru s zc klerle dinlemeyi renmi ve beden diliyle uyumlu ileti im

Doğru zamanda, doğru yerde, doğru sözcüklerle, dinlemeyi öğrenmiş ve beden diliyle uyumlu iletişim


Tutundurma karmas ana bile en

Tutundurma Karması(Ana Bileşen)

Tüketiciyi ikna edici iletişimi sağlayan pazarlama araçları

Ürünü, fiyatını, nerede satıldığını kim bilecek?


Bunlar n leti imdeki rol nedir

Bunların İletişimdeki rolü nedir?

 • Ürünün kendisi

 • Tasarımı (renk, şekil)

 • Markası

 • Paketi

 • Fiyatı (kalite göstergesi)

 • Satış Noktası


Bir de hizmet letmeleri var

Bir de Hizmet İşletmeleri Var?

 • Pis bir ortam

 • Güler yüzlü çalışan

 • Mini etekli garson

 • Sürekli kilitlenen kayıt sistemi

 • Dekorasyonda kullanılan renkler

 • Pahalı görünen gösterişli bir dükkan

 • Çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan araştırmaların sonuçları


Pazarlama 4

 • Tüketiciler ile kuruluş arasında oluşan sürekli bir diyalog

 • İki yönlü iletişim

 • Ögeler arasında uyum -IMC


Pazarlama 4

 • Tüketicilere bilgi vermek

 • Hatırlatmak

 • Marka farkındalığı oluşturmak

 • Tutum oluşturmak, değiştirmek

 • İnanç oluşturmak, değiştirmek


Pazarlama 4

Tüketiciler

Müşteriler

Hedef Kitle

Halk

Paydaşlar


Mesaj n kayna

Mesajın Kaynağı

İnanılırlık

Özümseme

Çekicilik

Özdeşleşme

Güç

Uyma


Pazarlama 4

Uzmanlık

Güvenilirlik

Sosyal statü-prestij

Diğer (Karizma, yaş, cinsiyet)


Pazarlama 4

Kullanmadığın bir markayı düşün, bu markayla ilgili reklam, etkinlik, konuşma vb. gördükten sonra bu markayı almayı düşüneceksin. Kim sana bunu yaptırabilir?

Uzmanlık

Güvenilirlik

Sosyal statü-prestij

Diğer (Karizma, yaş, cinsiyet)


Pazarlama 4

Akılcı Yaklaşım

Duygusal Yaklaşım

Korku Yaklaşımı

Mizah Yaklaşımı

Katılımcı Yaklaşım


U r n gruplar nda hangi duygulara hitap edilirse ba ar l olunur neden

Şu Ürün Gruplarında Hangi Duygulara Hitap Edilirse Başarılı Olunur? Neden?

Ford Focus

Reductil Zayıflama İlacı

Kızılay Maden Suyu (Sade)

World Card


Mesaj t rleri

Mesaj Türleri

Planlanmış mesajlar

Planlanmamış mesajlar

Taşınan mesajlar

Algılanan mesajlar


Mesaj eri i

Mesaj İçeriği

Korku

Mizah

Müzik

Seks

Bilinçaltına Dönük


Mesaj n yap s

Mesajın Yapısı

Tek Yönlü-Çift Yönlü

Hedef kitle işletme ile aynı fikirdeyse tek yönlü

Eğitim düzeyi düşükse tek yönlü

Rekabet yoğunsa çift yönlü

Sadık müşteriler için çift yönlü

Yeni ürünler için çift yönlü


As l mesaj nerede sunulur

Asıl mesaj nerede sunulur?

Anticlimax - Başta

Pramitsel - Ortada

Climax - Sonda


Ne s ylenecek

Ne Söylenecek?

Fonksiyonel gereksinimlere göre

Sembolik gereksinimlere göre

Deneyimsel gereksinimlere göre


B t nle ik pazarlama leti imi

Bütünleşik Pazarlama İletişimi


Pazarlama 4

 • Aşama- Pazarlamanın Başlangıcı

 • Mal – Mal İle Değiştiriliyor (İletişim: Yüz-yüze)

2. Aşama – Paranın İcadı

Mal – Para İle Değiştiriliyor (İletişim: Yüz-yüze)

3. Aşama – Kitlesel Üretim Dönemi

Mal – Fiyat (İletişim: Reklam)

4. Aşama – Kitlesel Pazarlama Dönemi

Mal, Fiyat, Dağıtım (İletişim: Reklam)-

5. Aşama – Klasik Pazarlama Dönemi

Mal , Fiyat, Dağıtım, Satış Geliştirme

İletişim: AD, PR, Kişisel Satış, Doğrudan Pazarlama, Fuar

6. Aşama – BPİ Dönemi

Mal=İletişim Fiyat=İletişim Dağıtım=İletişim=Tutundurma

Pazarlama=İletişim

İletişim=Pazarlama


Pazarlama 4

Ambalaj ve

Grafik Ajansı

Doğrudan

Paz. Ajansı

AD ve PR

Ajansı

BPİ çalışmalarının stratejik planlama süreci, mutlaka işletme ya da örgüt içinde gerçekleştirilmelidir

Satış

Promosyon

Ajansı


Pazarlama 4

 • İşletmenin kontrol edilemeyen değişkenlere etkisini sağlayan en önemli pazarlama değişkeni tutundurmadır.

 • Tutundurma, işletmenin ürettiği ürünlerin varlığını tüketicilere duyuran ve işletmenin yaşamasını, gelişmesini sağlayan stratejik bir pazarlama aracıdır.

 • Tutundurmanın “ikna edici” ve “inandırıcı iletişim faaliyeti olması, onu diğer pazarlama faaliyetlerinden ayıran en önemli niteliğidir.

 • Etkili tutundurma, etkili iletişim demektir.

 • Amaç: Tüketicilerde yeni bir tutum oluşturmak, varolan tutumu güçlendirmek ya da yönünü değiştirmek


Tutundurman n temel ama lar

Tutundurmanın Temel Amaçları

Bilgi vermek

Hatırlatmak

İkna etmek


Tutundurma karmas

Tutundurma Karması

NAIDAS

AIDA

 • Needs

 • Attention

 • Interest

 • Desire

 • Action

 • Satisfaction

 • Attention

 • Interest

 • Desire

 • Action


Tutundurma karmas ve aida

Tutundurma Karması ve AIDA

Reklam

S.Tutundurma

PR

Kişisel Satış

Dikkat

İlgi

Arzu

Eylem


Tutundurma karmas elemanlar ndan hangisi kullan lacak

Tutundurma Karması Elemanlarından Hangisi Kullanılacak?

Doğrudan dağıtım yapılıyorsa kişisel satış

Yoğun dağıtım-reklam (kişisel satış önemsiz)

Sınırlı dağıtım-kişisel satış

Endüstriyel pazarda kişisel satış, tüketici pazarında reklam ve satış tutundurma

Giriş döneminde haberdar etme


Tutundurma karmas elemanlar ndan hangisi kullan lacak1

Tutundurma Karması Elemanlarından Hangisi Kullanılacak?

Reklamın birim maliyeti düşük, kişisel satış ve satış tutundurmanın (hediye, eşantiyon) maliyeti yüksek

Tüketicilerin sayısı çoksa reklam, az sayıda ve coğrafik olarak bir yerde toplanmışlarsa kişisel satış daha uygundur.

Nihai tüketiciler ise reklam, endüstriyel tüketiciler ise kişisel satış daha uygundur.

Endüstriyel ürünler genelde karmaşık nitelikte olduğundan kişisel satış uygundur. Gösterme, çalıştırma, açıklama bu yolla daha iyi yapılır.

Giriş döneminde bilgi verme, gelişme döneminde ikna etme, olgunluk döneminde farklı gösterme, gerileme döneminde hatırlatma ön plandadır.


Tme politikas

İtme Politikası

Ürün farklı özellikleri olan ve kaliteli bir ürün olmalıdır

Göreceli olarak yüksek fiyatlı ürün olmalıdır

Aracı kuruluşlar ve satış ekibi için yeterli düzeyde ekonomik teşvikler sunulmalıdır

Kişisel satış ve satış tutundurma ağırlıklıdır

Reklam, aracılara yönelik yapılır


Ekme politikas

Çekme Politikası

Düşük fiyatlı, sık satılan ürünlerde

Finansal bakımdan güçlü bir işletme uygulayabilir


Pazarlama 4

Üretici

Toptancı

Perakendeci

Tüketici

İTME STRATEJİSİ

Üretici

Toptancı

Perakendeci

Tüketici

ÇEKME STRATEJİSİ


Pazarlama 4

Nasreddin hoca, duvardan düşünce “duvardan düşmüş” bir doktor istemiş

Hedef kitleyi tanımak

Onların hissedebildiklerini hissetmek

Onlar gibi düşünebilmek


Tutundurma karmas1

Tutundurma Karması

Reklam

Halkla İlişkiler

Kişisel Satış

Satış Tutundurma


1 reklam

1. REKLAM


Reklam

Reklam

Bir bedel karşılığı yapılmaktadır.

Reklam, kişisel sunuş değildir.

Reklam mesajlarında ürünler, hizmetler ya da düşünceler yer alabilir

Reklam yapan kişi ya da kurum bellidir


Reklam n nemi

Reklamın Önemi

Reklamsız iş yapmak, karanlıkta bir kıza göz kırpmak gibidir, ne yaptığını sen bilirsin ama senden başka hiç kimse bilmez. Stewart H. Britt


Reklam n nemi1

Reklamın Önemi

Kim olduğunuzu bilmiyorum.

Firmanızı bilmiyorum.

Firmanızın ürününü bilmiyorum.

Firmanızın neyi temsil ettiğini bilmiyorum.

Firmanızın müşterilerini tanımıyorum.

Firmanızın geçmişini bilmiyorum.

Firmanızın ününü bilmiyorum.

Eee….şimdi söyleyin, bana ne satmak istiyorsunuz?


Reklam1

Reklam

Reklamları zaplayabiliyoruz

Reklamları satış noktalarının uzağında görüyoruz

Yoğun bir mesaj bombardımanı var

Her şey reklamdan ibaret mi?

Artık insanlar pek çok şey biliyor

Kitle iletişim araçlarında reklam maliyetleri artıyor

Reklam içeriği taşımayan iletişim unsurları daha etkili

Reklamla tüketicilere çoğunlukla reklam kuşaklarında ulaşabilirsiniz

Reklam satın aldırır mı?


Reklam2

Reklam

Reklam, yalnızca en üstteki ciladır. Önemli olan ürün kendisidir-

Kartvizit basanlar

Tabelacılar

Kitlesel satış=reklam


Reklam n fonksiyonlar

Reklamın Fonksiyonları

Bilgilendirme

İkna etme

Hatırlatma

Destekleme

Değer katma

İşletmenin diğer amaçlarına yardımcı olma


Reklam arac n n se imi

Reklam Aracının Seçimi

Bütçe,

Tüketicilerin özellikleri,

Ulaşabilme yeteneği


Reklam ara lar n n etkilili i

Reklam Araçlarının Etkililiği

TV

Radyo

Gazete

Dergi

İnternet

El İlanları

Sinema

Billboard


Reklam hakk nda olumsuz g r ler

Reklam Hakkında Olumsuz Görüşler

Reklam, maliyetleri ve dolayısıyla fiyatları yükseltir.

Reklam, büyük paraların gereksiz yere kullanımıdır, kaynak israfıdır.

Reklam, insanı hırslı, aç gözlü yapar, hep daha fazla, daha fazla talep eder bir hale getirir.

Reklam insanları aldatma sanatıdır.


Bir sorun vard r

Bir sorun vardır,

Çözüm Reklam


Reklam stratejisi

Reklam Stratejisi

Amaçları Belirleme

Bütçeleme

Mesaj Stratejisi

Medya Stratejisi

Koordinasyon


Pazarlama 4

Ürünün özellikleri mi, yarattığı fayda mı?

Tüketicilerin kültürel, sosyo-ekonomik durumları, yaşam biçimleri ne?

Yaratıcılık


Yarat c stratejiler

Yaratıcı Stratejiler

Farklı Satış Önerisi

Konumlandırma


Reklam n makro ekonomik rol

Reklamın Makro Ekonomik Rolü

Ad=Market Power

Ad=Information

Sentezci görüş


Reklam t rleri

Reklam Türleri

Doğrudan harekete geçirici

Dolaylı olarak etkili

Birincil talep yaratan reklamlar

Seçici talep yaratan reklamlar

Açık reklam

Gizli reklam


Bilinen reklam mecralar ndan hangisini se ece iz

Bilinen Reklam Mecralarından hangisini seçeceğiz?

Ürün tipi (bayan giysileri – dergiler)

Mesajın niteliği (yarın başlayacak promosyonun duyurumu-radyo ve gazete)

İzleyicilerin medya alışkanlığı (yaşlılar-internet???)

Medya türünün erişilebilirlik, etki ve maliyeti


Pazarlama 4

Sürekli Program

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A

Kalp Atışı Program

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A

Uçuş Programı

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A


Tv reklamlar

TV Reklamları

Tüm görsel ve işitsel unsurlar kullanılabilir

İtibarlı ve popüler bir araçtır

Seçici izleyici kitlesini yakalamada güçlük

Reklam maliyeti yüksek

TV programlarının birbirine çok benzemesi

Reklam kalabalığı

Zapping

Prime Time (20:00-23:00)

Günde yaklaşık 5-5,5 saat izleniyor


Tv reklam t rleri

TV Reklam Türleri

Program sponsorluğu

Katılma şovları

Spot reklamlar

Bant reklamlar

BBR Modeli

Single Spot

Reklam Jeneriği Sponsorluğu


R n yerle tirme

Ürün Yerleştirme

Markalı ürünlerin belirli bir bedel karşılığında sinema filmlerine, TV programlarına, bilgisayar oyunlarına ve kitaplara yerleştirilmesi

Film karakterlerinin markalı bir yaşam sürmesi

Kolay kolay herşeyi beğenmeyen film starının onayını göstermekte

Amaç: marka farkındalığını arttırmak

Kullanan kişiyle özdeşleşmek

Marka imajı ile karakter uyumlu olmalı


R n yerle tirme1

Ürün Yerleştirme

Ekrana Yerleştirme

Senaryoya Yerleştirme

Olay Örgüsüne Yerleştirme

Fütüristik Ürün Yerleştirme


Radyo reklamlar

Radyo Reklamları

Spesifik dinleyici kitlelerine seslenilir.

Ses, mizah, ima yoluyla anlatım etkin biçimde kullanılır

Radyo kanalları tüm ülkede yaygındır.

Son birkaç yıldır radyonun pazar payı yükseliyor

Erişim % 66 (internet hariç)

2004 yılında % 2,4; 2009 sonunda % 11,6 (internet radyo)

Bu mecra bir mekandan bağımsız, hayatın içinde


Pazarlama 4

Nerede Radyo Dinliyoruz?

% 65 arabada

% 65 muftakta

% 50 ev işi yaparken

% 40 evden çıkmak için hazırlık yaparken

Başka bir iş yaparken bir yandan da radyo dinleyenlerin dinledikleri reklamları hatırlama oranı, radyo dinlerken başka bir faaliyet içerisinde olmayanlardan çok daha yüksek


Pazarlama 4

Radyo

Oto Radyo

%

Cep Tel.

İnternet

Uydu

60

50

40

30

20

10

-20

21-30

31-40

41-50

51+


Rakamlar

Rakamlar

 • Erkeklerin % 62’si, kadınların % 70’i

 • AB SES grubunda en yüksek dinlenme oranı

 • 21-40 yaş arası en yüksek dinlenme oranı arabada

 • % 65 muftakta

 • % 50 ev işi yaparken

 • % 40 evden çıkmak için hazırlık yaparken

 • Başka bir iş yaparken bir yandan da radyo dinleyenlerin dinledikleri reklamları hatırlama oranı, radyo dinlerken başka bir faaliyet içerisinde olmayanlardan çok daha yüksek


Pazarlama 4

Müziğin dili iyi kullanılmalı

Özellikle marka yatırımının başında olan firmalar için hedef kitleye erişim

Dimes ilk dönemde sadece radyo reklamlarını tercih etti

Dönemsel kullanım için uygun

Destekleyici özelliği var –tek mecra yerine


Pazarlama 4

Ya mesaj??

Mesajda yaratıcılıktan önce basitlik-hedef kitlenin işi gücü var

Monoton olmamalı, fark edilebilir formatta tasarlanmalı

Hedef kitleye uygun olmalı

Üstünlük=mesajınızı iletin, gerisini tüketicinin hayal gücüne bırakın

Ama bu mecrada kirlendi-uzun kuşaklar


Rnek bir proje yemeksepeti com

Örnek Bir Proje=yemeksepeti.com


Pazarlama 4

 • Eve yemek siparişini en çok kimler verir?

 • ÇALIŞAN ve BEKARLAR

 • Bu kitle internetten sipariş verilebildiğini biliyor mu?

 • Bu kitle ne zaman radyo dinler?

 • İŞTEN EVE GİDİP GELİRKEN

 • Reklam kuşağı=drive-time???

 • Eve ulaşmadan hemen önce, yani yemek planlarının yapıldığı anlarda tüketiciye ulaşmak


Uygulama

Uygulama

Konumlandırma= Dünyanın En Büyük Mutfağı

Ali Nazik, Sütlü Nuriye gibi kişi adlarına benzer isimleri olan yemekler “kişilere” dönüştürüldü. 10 farklı spot oluşturuldu

Her biri kendi adına yakışan seslerle konuşan yemekler kendilerini tanıttı ve yemeksepeti.com’da olduklarını söyledi

Sonuç=Aylık sipariş adedi % 33 arttı


Dergi reklamlar

Dergi Reklamları

 • Yüksek baskı kalitesine sahiptir.

 • Reklamın ömrü uzun olur, reklamlar kesilip saklanabilir.

 • Karmaşık bilgi içeren reklamlar iletilebilir.

 • Reklam hangi yönde yer alacak?

 • Meslek, konu ve ilgi gruplarına göre ayrımlaşma

 • Asıl satın alanların dışında ikincil okuyucu kitlesi fazladır


Gazete reklamlar

Gazete Reklamları

Yerel pazarlara hitap edilebilir.

Düşük maliyetlidir.

En karmaşık bilgiler sunulabilir.

Bir gazeteyi 4 kişi okur


A k hava reklamc l

Açık Hava Reklamcılığı

 • Düşük maliyetlidir.

 • Yerel pazarlara odaklanma

 • Görünürlük düzeyi yüksek

 • Mesaja maruz kalma fırsatı

  yüksektir.

 • Çok az kelimeyle mesaj


Nternet reklamlar

İnternet Reklamları

Mesajı güncellemek kolaydır.

Yeni bir mecra

Hangi site???


Bir reklam mecras olarak ek i s zl k

Bir Reklam Mecrası Olarak Ekşi Sözlük

En çok hit alan Türkçe siteler arasında

Kutsal bilgi kaynağı

İçeriği internet kullanıcıları tarafından oluşturuluyor

Google’la sözlükteki metinlere ulaşılabiliyor

Teknoloji şirketleri sitenin sponsoru

Sözlük yazarlarının (50000) çoğu ünv. öğrencisi


Pazarlama 4

Tribal marketing uygulamaları

Absolut Vodka, Pink Floyd

Kampanyanın geleceğini şekillendiren alternatif görüşlerin elde edilmesi

Çift taraflı iletişim-reklamveren + yazarlar


Ek i s zl kte reklam t rleri

Ekşi Sözlükte Reklam Türleri

Banner

Entry reklam

Ağızdan ağza reklam

Virütik reklam

Skin reklam


Sinema reklam

Sinema Reklamı

Özellikle yerel ürünler için kullanılır

Rating oranı yüksektir

İzleme oranı=satılan bilet sayısı

Seyirci sayısının düşüklüğü

Özellikle gençlere yönelik ürünler

Fazla reklam seyircinin sabrını taşırır


Pazarlama 4

Yaratıcı Reklam Mecraları


Pazarlama 4

Reklam Değerlendirmesi

Son Değerlendirme

Ön Değerlendirme

Doğrudan Test

Dolaylı Test


 • Login