Stratej k pazarlama
Download
1 / 18

STRATEJİK PAZARLAMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 303 Views
 • Uploaded on

STRATEJİK PAZARLAMA. 21.03.2012. PAZAR BÖLÜMLENDİRME. Bir pazarın, her biri farklı pazarlama karması ve farklı ürün sunumu gerektiren, benzer ihtiyaçları, özellikleri ve davranışları olan homojen gruplara bölünmesidir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' STRATEJİK PAZARLAMA' - tam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pazar b l mlend rme
PAZAR BÖLÜMLENDİRME

 • Bir pazarın, her biri farklı pazarlama karması ve farklı ürün sunumu gerektiren, benzer ihtiyaçları, özellikleri ve davranışları olan homojen gruplara bölünmesidir.

  • Pazar bölümlendirme ile işletmeler büyük ve heterojen pazarları daha küçük ve homojen bölümlere ayırırlar.

  • Farklı istek ve ihtiyaçlara sahip tüketicilere etkili ulaşım.


Pazar b l mlend rme1
PAZAR BÖLÜMLENDİRME

 • Hemen hemen her pazar arz ve talebi etkileyen önemli karakterlere sahip alt pazara bölünebilir.

 • Tüketiciler homojen bir pazarın parçası olarak düşünülmemelidir.

 • Pazarın bölümlendirilmesi, o bölümün hedef kitlesine daha iyi hizmet edilmesini sağlar.


Pazar b l mlend rme2
PAZAR BÖLÜMLENDİRME

 • Pazarın bölümlendirilmesi, küçük pazarların ihtiyaçlarını karşılayan özel firmaların gelişmelerini cesaretlendirmiştir (Niş stratejisi).

 • İdeal bölümlendirme aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır;

  • Potansiyel karlılık için yeterli alan

  • Büyüme potansiyeli

  • Üstün yetenekli yeni firma için fırsatlar

  • Tüketici iyi niyeti

  • Yeni pazar bölümleri, yeni ürünler piyasaya sürülerek ve farklılaştırma ile kalite artırımıyla mevcut olan pazarları yenileyerek geliştirilebilir.


Pazar b l mlend rme3
PAZAR BÖLÜMLENDİRME

 • Pazar bölümlemesinin uygulanabilirliğini etkileyen faktörler;

  • Tanımlama, pazar araştırması bölümüne dahildir. Pazar tüketim karakterinin bilgisi, alt pazarların belirlenmesine olanak sağlamalıdır.

  • Ölçülebilirlik, tüketim alt sektör çeşitlerinin tahminiyle ilgilidir. Makul tahminler için sık ve sistematik soruşturmalar gereklidir.

  • Erişilebilirlik, firmanın özel segmentlere pazarlama enerjisini yöneltebilme yeteneğiyle ilgilidir.

  • Uygunluk, bölümlerin firmanın amaçlarına uygun olup olmadığı ile ilgilidir.


Pazar b l mlend rmede kullanilan de kenler
PAZAR BÖLÜMLENDİRMEDE KULLANILAN DEĞİŞKENLER

 • Coğrafi bölümlendirme

  • Pazarı farklı coğrafi birimlere bölünmesidir. Örn, bölge, eyalet, ülke, şehir gibi.

 • Demografik bölümlendirme

  • Pazarı yaş, cinsiyet, aile büyüklüğü, aile yaşam döngüsü, gelir, meslek, eğitim, din, ırk, milliyet gibi değişkenlere göre bölümlendirir.

 • Psikografik bölümlendirme

  • Pazarın sosyal sınıf, yaşam tarzı ya da kişisel özelliklere göre farklı gruplara bölünmesidir.

   • Lüks mallar

   • Düşük gelir grubu


Pazar b l mlend rmede kullanilan de kenler1
PAZAR BÖLÜMLENDİRMEDE KULLANILAN DEĞİŞKENLER

 • Davranışsal bölümlendirme

  • Pazarın tutumlara, kullanım alışkanlıklarına ya da ürüne verilen tepkilere göre bölünmesidir.

   • Durum

    • Anneler gününde hediye

   • Üründen beklenen fayda

    • Farklı bölümler üründen farklı fayda elde etmeyi isteyebilir. ÖRN, P&G’s farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik farklı deterjan markları

   • Kullanıcı durumu

    • Kullanmayanlar, eski kullanıcılar, potansiyel kullanıcılar, ilk kez kullananlar, sürekli kullananlar

   • Kullanım oranı

    • Az, orta, yüksek

   • Sadakat durumu

    • Marka, mağaza, işletme


Etk l b l mlend rme
ETKİLİ BÖLÜMLENDİRME

 • Pazar bölümleri;

  • Ölçülebilir olmalı (büyüklük, satın alma gücü, bölümlerin profilleri).

  • Ulaşılabilir olmalı (etkili bir şekilde ulaşılabilir ve hizmet edilebilir olmalı).

  • Yeterli olmalı (bölümler yeterince büyük ve karlı olmalı ve bir pazar bölümü, bir pazarlama stratejisi uygulayabilmek için mümkün olan en büyük homojen gruptan oluşmalıdır).

  • Farklılaştırılabilir olmalı (farklı pazarlama karması program ve elemanlarına farklı tepki verebilir olmalı, ayırt edici olmalıdır).

  • Uygulanabilir olmalı (bölümlere hizmet vermek ve dikkat çekmek için etkili programlar oluşturulabilmelidir.)R n ya am e r s anal z1
ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ ANALİZİ

 • Bu analizde aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

  • Trendlerin belirlenmesi için belirli bir süre içinde trendler hakkında veri toplamak. Bu veriler satışları, kar marjlarını, yatırımın geri dönüşünü vb. içerir.

  • Rakiplerin sayı ve özelliklerine göre güncel trendleri takip etmek. Rakiplerin dağıtım, fiyatlandırma, promosyon stratejilerini takip etmek.

  • Kısa vadeli rekabet stratejilerinin analizi. Yeni tanıtılan ürünler, promosyon planlarının açıklanması

  • Benzer veya ilgili ürünlerin yaşam döngülerinin geçmişleriyle ilgili bilgilerinin oluşturulması

  • Toplanan bilgiye göre ileriki dönem stratejilerinin geliştirilmesi.


R n ya am e r s anal z2
ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ ANALİZİ

 • Öngörülen her yıl için artış gösteren kar oranlarının tahmin edilmesi. Ürün gelişme döneminde bu oran gelişirken, olgunlaşma aşaması yaklaştıkça kötüleşmeye başlar.

 • Ürünün yaşam döngüsünde kalan karlı yıllarının tahmin edilmesi.

 • Özetle;

 • Her dönemde şirketin satış ve kar yüzdeleri hesaplanmalı

 • Her dönemde karlılıktaki değişim gözlenmeli

 • Bu veriler ışığında ileriye dönük stratejik planlar geliştirilmeli

 • Hedef profil ve mevcut durum dengelenmeli


Pazarlama portf y
PAZARLAMA PORTFÖYÜ

 • Portföy analizi, bir işletmenin ürünleri hakkında yatırım, geliştirme veya pazardan çekme kararlarını alabilmesi için yaptığı analizlerdir.

  • BCG Analizi (Pazar payı-Pazar Büyüme Oranı)

  • GE Pazar çekiciliği-İşletme Konumu Modeli

  • Shell Yönlü-Politika Matrisi

  • Portföy yönetimlerinin amacı yönetimsel karar almanın yerini almak değil ona yardımcı olmaktır.

  • Portföy planlama aşamaları;

  • Stratejik iş birimlerinin (SİB) tanımlanması

  • Her SİB’in matris kriterlerine göre değerlendirilmesi

  • SİB’lerin gelişim stratejileri


Stratej k b r m s b
STRATEJİK İŞ BİRİMİ (SİB)

 • SİB, bir işletmenin tamamını kapsayabileceği gibi işletme bünyesinde ayrı birimler olarak düşünüldüğü veya değerlendirildiği sürece, bir bölüm, ürün hattı veya tek bir ürün dahi için hazırlanabilir.

 • Örneğin Koç Grubu’na ait Otoyol ve Otokar ayrı birer SİB olarak değerlendirilmektedir.

 • Stratejik iş birimi bölümlendirmeye zemin hazırlar.


S b ler n zell kler
SİB’LERİN ÖZELLİKLERİ

 • Tek başlarına iş olabilmelidirler. Tek başlarına var olmayı sürdürebilmelidirler.

 • Tek bir yönetici SİB’lerin sorumluluğunu alabilmelidir.

 • SİB’lerin ortak rollerden farkı olmalıdır.

 • SİB’ler açık bir pazar odağına sahip olmalıdır.

 • SİB’lerin işleri teknolojiye uygun olmalıdır.

 • SİB’ler coğrafi açıdan anlamlı olmalıdır.


Pazar payla im stratej ler
PAZAR PAYLAŞIM STRATEJİLERİ

 • Yapılandırma stratejisi, yeni ürünler ve diğer sistematik pazarlama programlarıyla pazar payını arttıran planlı çabalara dayanmaktadır. Mevcut pazar durumu ve kaynakların, genişleme için potansiyel sağlaması durumunda geçerlidir.

 • Elinde tutma stratejisi, mevcut pazar payının korunması için tasarlanmıştır. Gelişmiş ekonomilerde işlerin çoğunluğu için en yaygın stratejik hedeftir.


Pazar payla im stratej ler1
PAZAR PAYLAŞIM STRATEJİLERİ

 • Sonuç alma stratejisi, pazar paylaşımlarının daha yüksek kısa dönem kazançları ve artan nakit akışlarını koruyan politikaları içermektedir. Başarılı bir şekilde sadece büyük firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir.

 • Yoksun bırakma stratejisi, işi satmada ya da ortadan kaldırmada kullanılmak üzere amaçlanır. Çünkü daha iyi büyüyen ve karı olan iş imkanları için fırsat sağlamaktadır.
ad