slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Oppfølging av kommuneplanen Plan- og utviklingssjef Dag Hovdhaugen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Oppfølging av kommuneplanen Plan- og utviklingssjef Dag Hovdhaugen - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Oppfølging av kommuneplanen Plan- og utviklingssjef Dag Hovdhaugen. Kommuneplan Kommunen skal utarbeide kommuneplan for sin kommune. Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planlegging. Kommuneplanen består av: Samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Oppfølging av kommuneplanen Plan- og utviklingssjef Dag Hovdhaugen' - pandora-case


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Oppfølging av kommuneplanen
 • Plan- og utviklingssjef Dag Hovdhaugen
slide2
Kommuneplan
 • Kommunen skal utarbeide kommuneplan for sin kommune.
 • Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planlegging.
 • Kommuneplanen består av:
  • Samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel
 • Demokratisk prosess for å vedta utviklingsmål for kommunen.
 • Kommuneplanen gir politikeren mulighet til å vedta juridisk bindende utviklingsmål (arealdel) som blir grunnlaget for saksbehandling innen plan- og byggesaksbehandling.
 • Departementet skal føre tilsyn med at plikten til løpende kommuneplanlegging overholdes.
 • Kommuneplanen skal sikre en helhet, bygge på kommunens ressursmessige forutsetninger og sørge for samordning, samarbeid og medvirkning.
slide3
Hva bruker vi kommuneplanen til?
 • Samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling.
 • Arena for diskusjon om kommunens fremtid – videreføring av planstrategien
 • Styringsverktøy – la kommunen bli som de folkevalgte vil
 • Hjemmelsverktøy – la kommunen bli som de folkevalgte tillater.
 • Innholdet i kommuneplanen skal gjenspeiles i økonomiplanen
slide4

Kommunalt

ansvar:

Revisjon

hver

valgperiode

Kommunalt

ansvar:

Revisjon

ved behov

Privat eller

kommunalt

planinitiativ, må hjemles i

k-plan eller reg.-

/områdeplan.

Privat eller

kommunal

gjennomføring

slide5

Juridisk bindende

Veiledende

Rikspolitisk båndlegging / bestemmelse

Rikspolitiske retningslinjer

Statlig plan

Regional planstrategi

Regionale planbestemmelser

Regional plan

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner for arealer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunedelplan (tematisk)

Reguleringsplaner

Rettsvirkning av planer

slide7
Hva er status for dagens kommuneplan?
 • Varighet 2011-2012, men skal vurderes rullert minst hvert 4 år.
 • Samfunnsdel vedtatt juni 2011, arealdel vedtatt september 2011
 • Rullering vedtas i planstrategien som skal behandles våren 2012
 • Visjon: ”Den romslige kommunen”
 • Sentrale verdier: RAUS (respekt, ansvar, utvikling, service)
 • Det regionale perspektivet
 • 9 Fokusområder
slide8
Fokusområder:
 • Boligbygging og sentrumsutvikling
 • Miljøvern
 • Barn og unge
 • Næringsutvikling
 • Folkehelse
 • Økonomi
 • Kultur og frivillig arbeid
 • Eldre
 • Flyktings- og integreringsstrategi
slide10
Hvordan måler vi dette?
 • Hva skal måles?
 • Hvordan og hvor ofte?
 • Hvordan skal det rapporteres?
 • Hva er gode måleparametere?
slide12
Oppsummering:
 • Hva skal vi med en kommuneplan?
 • Hvordan skal vi følge den opp?
 • Når skal vi begynne med rullering?
ad