Prezentacja projekt w realizowanych przez biuro karier studenckich politechniki l skiej
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Prezentacja projektów realizowanych przez BIURO KARIER STUDENCKICH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

STUDENT NA RYNKU PRACY. Prezentacja projektów realizowanych przez BIURO KARIER STUDENCKICH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Forum Pracodawców Automatyki, Elektroniki i Informatyki 2014 Gliwice , 07.05.2014. MISJA I CELE.

Download Presentation

Prezentacja projektów realizowanych przez BIURO KARIER STUDENCKICH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prezentacja projekt w realizowanych przez biuro karier studenckich politechniki l skiej

STUDENT NA RYNKU PRACY

Prezentacja projektów realizowanych przez BIURO KARIER STUDENCKICH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Forum Pracodawców Automatyki, Elektroniki i Informatyki 2014

Gliwice, 07.05.2014


Misja i cele

MISJA I CELE

Głównym celem funkcjonowania Biura Karier Studenckich jest promocja na rynku pracy studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni, a także pomoc w pozyskiwaniu przez nich pracy na miarę ich możliwości, potrzeb i oczekiwań.

Realizacja tego celu odbywa się przez:

• ułatwianie studentom rozpoznawania swoich predyspozycji oraz doradzanie im możliwości wykorzystania ich w świadomym kierowaniu własną karierą zawodową;

• gromadzenie informacji o firmach funkcjonujących na rynku pracy i możliwościach zatrudnienia w nich absolwentów różnych kierunków studiów.

Forum Pracodawców Automatyki, Elektroniki i Informatyki 2014

Gliwice, 07.05.2014


Projekty w asne

PROJEKTY WŁASNE

Inżynier XXI wieku

Nasz Dyplom

Targi Pracy, Praktyk i Przedsiębiorczości

Konkurs „Mój Pomysł na Biznes”

Badania „Absolwent”, „Pracodawca”

Veni, vidi ….vici?

Przez praktykę w mmśp do własnej firmy

Forum Pracodawców Automatyki, Elektroniki i Informatyki 2014

Gliwice, 07.05.2014


Prezentacja projekt w realizowanych przez biuro karier studenckich politechniki l skiej

PROGRAM PŁATNYCH STAŻY W PRZEMYŚLE

Wzbogacenie programu dydaktycznego o możliwości

zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczeń w warunkach przemysłowych,

promowanie najlepszych studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej poprzez oferowanie im możliwości realizacji stażuw firmach, a zarazem zwiększanie szansy na szybki start zawodowy;

Forum Pracodawców Automatyki, Elektroniki i Informatyki 2014

Gliwice, 07.05.2014


Prezentacja projekt w realizowanych przez biuro karier studenckich politechniki l skiej

PROGRAM PONADPROGRAMOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

Umożliwia studentom I, II i III stopnia

zbieranie materiałów, prowadzenie badań do opracowania prac inżynierskich/licencjackich, magisterskich, doktorskich

w trakcie odbywania stażu przemysłowego lub praktyki dyplomowej;

Forum Pracodawców Automatyki, Elektroniki i Informatyki 2014

Gliwice, 07.05.2014


Prezentacja projekt w realizowanych przez biuro karier studenckich politechniki l skiej

WYCIECZKI STUDENTÓW DO FIRM

wizyty studyjne zorganizowanych grup studenckich z opiekunami dydaktycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych; pozwalają na skonfrontowanie wiedzy akademickiej z realiami panującymi w ramach struktur organizacji przemysłowych;

Mecalux

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji

Centrum Techniczne DELPHI Kraków

Forum Pracodawców Automatyki, Elektroniki i Informatyki 2014

Gliwice, 07.05.2014


Prezentacja projekt w realizowanych przez biuro karier studenckich politechniki l skiej

TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Organizowane dwa razy do roku, miejsce bezpośrednich spotkań studentów, absolwentów i pracowników Politechniki Śląskiej z przedstawicielami przedsiębiorstw, a tym samym rynkiem pracy i przedsiębiorczością;

 najbliższe: 23.10.2014

Forum Pracodawców Automatyki, Elektroniki i Informatyki 2014

Gliwice, 07.05.2014


Prezentacja projekt w realizowanych przez biuro karier studenckich politechniki l skiej

Promocja przedsiębiorczości akademickiej, komercjalizacji wiedzy, preinkubacja, wdrażanie przedsięwzięć biznesowych wykorzystujących nowoczesne technologie, kreowanie nowych produktów, tworzenie nowych miejsc pracy, wykorzystywanie przyjaznych środowisku nowoczesnych technologii.

Forum Pracodawców Automatyki, Elektroniki i Informatyki 2014

Gliwice, 07.05.2014


Pozosta e dzia ania

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

Administracja bazą ofert pracy, staży, praktyk oraz kandydatów do zatrudnienia,

Baza ofert pracy dodatkowej,

Doradztwo grupowe i indywidualne dot. współczesnych procesów rekrutacyjnych (konsultacje CV i Listów Motywacyjnych, trening w zakresie rozmów wstępnych z pracodawcami i analiza ich przebiegu),

Badania postaw, planów zawodowych i opinii studentów wchodzących na rynek pracy,

Badania Pracodawców – oczekiwań wobec studentów/absolwentów, współpracy z uczelnią,

…….i wiele, wiele innych

Forum Pracodawców Automatyki, Elektroniki i Informatyki 2014

Gliwice, 07.05.2014


Prezentacja projekt w realizowanych przez biuro karier studenckich politechniki l skiej

Odśwież swoje kompetencje na wiosnę!

  • 21 maja 2014

  • Spotkanie ze studentami połączone z rekrutacją.Prezentacja na temat firmy oraz produktów multimedialnych w samochodach. Rekrutacja studentów ostatnich lat kierunków elektronika/telekomunikacja i informatyka.

  • Wykład specjalistyczny „Software w branży motoryzacyjnej …czyli jak systemy IT wspierają produkcję samochodów na świecie”


Prezentacja projekt w realizowanych przez biuro karier studenckich politechniki l skiej

BIURO KARIER STUDENCKICH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Gliwice, Konarskiego 20 p. 106

Tel.: 32 237 20 75,

kariera@polsl.pl

www.kariera.polsl.pl

Forum Pracodawców Automatyki, Elektroniki i Informatyki 2014

Gliwice, 07.05.2014


  • Login