Warmi sko mazurska droga do wsp pracy bibliotek publicznych
Download
1 / 17

Warminsko mazurska droga do wsp lpracy bibliotek publicznych - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Warmi ń sko – mazurska droga do wspó ł pracy bibliotek publicznych. Roman Ławrynowicz Marcin Majdecki. Internet dla wsi, gminy, miasta i województwa. współfinansowanie: Fundacja im. Stefana Batorego termin realizacji: lata 1997 – 1998 współrealizatorzy:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Warminsko mazurska droga do wsp lpracy bibliotek publicznych' - orrin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Warmi sko mazurska droga do wsp pracy bibliotek publicznych

Warmińsko – mazurska droga do współpracybibliotek publicznych

Roman ŁawrynowiczMarcin Majdecki


Internet dla wsi gminy miasta i wojew dztwa
Internet dla wsi, gminy, miasta i województwa

współfinansowanie: Fundacja im. Stefana Batorego

termin realizacji: lata 1997 – 1998

współrealizatorzy:

 • Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej (wtedy: CUKB) w Warszawie - Filia w Olsztynie,

 • Liceum Ogólnokształcące nr II w Olsztynie,

 • Liceum Ogólnokształcące nr VI w Olsztynie,

 • Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,

 • Centrum Francusko-Polskie Cotes d'Armor w Olsztynie,

 • Samorządowy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jonkowie,

 • Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie.


Internet dla wsi gminy miasta i wojew dztwa1
Internet dla wsi, gminy, miasta i województwa

 • zakup sprzętu komputerowego za ok. 100.000 zł

 • 7200 odwiedzin pracowni komputerowych

 • 2024 osoby przeszkolone w zakresie wykorzystania internetu

 • 282 konta poczty elektronicznej

 • 116 indywidualnych serwisów internetowych

 • 35 osób redagowało czasopismo internetowe


PLACCAIPublic Libraries as Centers for Culture and InformationBiblioteki publiczne jako centra kultury i informacji

współfinansowanie: PHARE

termin realizacji: lata 1998 – 1999

współrealizatorzy:

 • Sejmik Samorządowy Województwa Olsztyńskiego,

 • Sejmik Samorządowy Województwa Halland,

 • 4 Biblioteki Publiczne Województwa Olsztyńskiego,

 • 5 Bibliotek Publicznych Województwa Halland.

www.placcai.pllubwww.wbp.olsztyn.pl/placcai/


PLACCAIPublic Libraries as Centers for Culture and InformationBiblioteki publiczne jako centra kultury i informacji

 • aktywizacja i unowocześnienie bibliotek publicznych,

 • tworzenie w bibliotekach centrów kultury i informacji,

 • przeniesienie doświadczeń szwedzkich do bibliotek w Polsce,

 • zapewnienie dostępu do informacji wszystkim członkom społeczności lokalnych,

 • rozwinięcie form pracy z najmłodszymi dziećmi,

 • komputeryzacja bibliotek publicznych województwa warmińsko – mazurskiego.


Komputerowe szkolenia wyjazdowe
Komputerowe szkolenia wyjazdowe

współfinansowanie: Open Society Institute Budapest

termin realizacji: lata 1999 – 2000

współrealizatorzy:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach,

 • Iławskie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki MBP w Iławie,

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu,

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu,

 • Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie,

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach.


Komputerowe szkolenia wyjazdowe1
Komputerowe szkolenia wyjazdowe

 • popularyzacja możliwości wykorzystania internetu – szkolenia w terenie,

 • aktywizacja środowisk pozbawionych dostępu do internetu,

 • rozwijanie zainteresowań nowoczesnymi funkcjami bibliotek,

 • uzupełnienie wyposażenia bibliotek w sprzęt.


Computer english internet
Computer, English, Internet

współfinansowanie: Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności

termin realizacji: lata 2000 – 2001

współrealizatorzy: MGBP w Dobrym Mieście

 • tworzenie wzorców nowoczesnej działalności bibliotek,

 • ożywianie środowisk oddalonych od centrów kultury,

 • rozwijanie znajomości języka angielskiego,

 • popularyzacja nowoczesnych możliwości nauczania języka angielskiego.


Wirtualna powiatowa biblioteka publiczna
Wirtualna Powiatowa Biblioteka Publiczna

współfinansowanie: Zarząd Powiatu w Olsztynie

termin realizacji: program jest w trakcie realizacji od roku 1999

współrealizatorzy:

Zarząd Powiatu w Olsztynie wraz z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie i dwunastoma bibliotekami publicznymi z terenu powiatu olsztyńskiego w Barczewie, Biskupcu, Dobrym Mieście, Dywitach, Gietrzwałdzie, Jezioranach, Jonkowie, Kolnie, Olsztynku, Purdzie, Stawigudzie i Świątkach.


Wirtualna powiatowa biblioteka publiczna1
Wirtualna Powiatowa Biblioteka Publiczna

 • unowocześnienie bibliotek – wyposażenie ich w komputery,

 • tworzenie baz katalogowych – gminnych i powiatowych,

 • tworzenie baz informacji lokalnej,

 • zapewnienie dostępu do informacji internetowej oraz wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem internetu,

 • sprawowanie nadzoru merytorycznego za pośrednictwem internetu: korekta opisów katalogowych, szkolenia, porady.

www.wbp.olsztyn.pl/wpbp/


Kluby
Kluby

współfinansowanie: Open Society Institute Budapest

termin realizacji: rok 2001

współrealizatorzy: MGBP w Dobrym Mieście

 • zapewnienie dostępu do komputera,

 • rozwijanie zainteresowań u dzieci,

 • dostęp do konsultantów,

 • stwarzanie wzorców nowoczesnej działalności.


Rodzinne weekendy kultury
Rodzinne weekendy kultury

współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

termin realizacji: rok 2001

współrealizatorzy: Instytucje kultury z siedzibą w Olsztynie

 • poprawa wyposażenia placówek kultury w sprzęt za 40.000 zł,

 • rozszerzenie zakresu usług kulturalnych,

 • rozwój współpracy instytucji kultury,

 • wzrost zainteresowania działalnością kulturalną.


Bil baza informacji lokalnej
BIL Baza Informacji Lokalnej

współfinansowanie: Open Society Institute Budapest

termin realizacji: program jest realizowany od roku 2001

współrealizatorzy części pilotażowej:

 • Urząd Miasta i Gminy w Węgorzewie,

 • Urząd Miasta i Gminy w Ełku,

 • Urząd Miasta w Giżycku,

 • Urząd Miasta w Nidzicy,

 • Urząd Gminy w Braniewie,

 • 12 urzędów powiatu ziemskiego olsztyńskiego oraz Starostwo Powiatowe w Olsztynie.


Bil baza informacji lokalnej1
BIL Baza Informacji Lokalnej

 • poprawa wyposażenia w nowoczesny sprzęt komputerowy,

 • stworzenie intuicyjnego, specjalistycznego i dedykowanego oprogramowania bazodanowego,

 • utworzenie 17 baz informacji lokalnej,

 • szkolenia komputerowe dla pracowników bibliotek i urzędów,

 • zapewnienie mieszkańcom małych miejscowości do aktualnych informacji o środowisku lokalnym,

 • tworzenie komputerowych baz katalogowych.

www.bil-wm.pl


Bis biblioteczna informacyjna sie szkoleniowa
BIS Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa

współfinansowanie:

 • budżet państwa,

 • budżety samorządów różnych szczebli,

 • środki Unii Europejskiej

  termin realizacji: lata 2002 - 2003

  współrealizatorzy:

  117 bibliotek publicznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego


Bis biblioteczna informacyjna sie szkoleniowa1
BIS Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa

 • unowocześnienie bibliotek i rozszerzenie zakresu ich usług,

 • stworzenie lokalnych i wojewódzkiej komputerowej bazy informacji,

 • stworzenie wojewódzkiej, powiatowych i gminnych baz katalogowych,

 • zapewnienie mieszkańcom województwa łatwego dostępu do informacji.


ad