IX Ogólnopolska Konferencja
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

IX Ogólnopolska Konferencja Automatyzacja bibliotek publicznych Regionalne sieci współpracy PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

IX Ogólnopolska Konferencja Automatyzacja bibliotek publicznych Regionalne sieci współpracy Strategie, narzędzia, realizacje Warszawa, 25-26 listopada 2010 r. Problemy współpracy bibliotek w zakresie współkatalogowania i tworzenia katalogów centralnych na świecie Marta Grabowska

Download Presentation

IX Ogólnopolska Konferencja Automatyzacja bibliotek publicznych Regionalne sieci współpracy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ix og lnopolska konferencja automatyzacja bibliotek publicznych regionalne sieci wsp pracy

IX Ogólnopolska Konferencja

Automatyzacja bibliotek publicznych

Regionalne sieci współpracy

Strategie, narzędzia, realizacje

Warszawa, 25-26 listopada 2010 r.

Problemy współpracy bibliotek

w zakresie współkatalogowania

i tworzenia katalogów centralnych na świecie

Marta Grabowska

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych

Uniwersytet Warszawski

mgrabowska@uw.edu.pl


Biblioteki publiczne w polsce

Biblioteki publiczne w Polsce

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Dz.U.nr 85 poz. 539 z późn. zm.

Biblioteki publiczne:

- wojewódzkie biblioteki publiczne

- powiatowe biblioteki publiczne

- gminne biblioteki publiczne

Biblioteka Narodowa


Region

Region

Region administracyjny - kompetencje władzy centralnej

Region samorządowy - kompetencje samorządu

Biblioteki publiczne rozumiane w sposób instytucjonalny

województwo(region) samorządowe - biblioteka publiczna

powiat samorządowy - biblioteka publiczna

gmina samorządowa - biblioteka publiczna


P aszczyzny wsp pracy bibliotek w zakresie katalogowania

Płaszczyzny współpracy bibliotek w zakresie katalogowania

płaszczyzna

organizacyjno-systemowa

płaszczyzna

technologiczna


Biblioteki naukowe i akademickie

Biblioteki naukowe i akademickie

podlegają najczęściej

władzom centralnym

w danym państwie


Automatyzacja

Automatyzacja

Mechanizacja – zastępuje pracę człowieka

Automatyzacja- eliminujepracę człowieka


Katalogowanie

Katalogowanie

jedna z najdroższych czynności

wykonywanych w bibliotece


Bibliographic utility np oclc inc

Bibliographic utility np. OCLC, Inc.

baza ulokowana centralnie-katalog wspólny

zbiory rozproszone - „master record”

katalog usługi dla

centralny bibliotek

Najpierw terminale – potem zintegrowane systemy biblioteczne


Oclc inc

OCLC, Inc.

struktura organizacyjna:

korporacja non-profit

dobrowolne uczestnictwo podmiotów krajowych,

jak i zagranicznych

*

warunki techniczne:

unikalne oprogramowanie stworzone tylko dla tego systemu


Centralne katalogi narodowe

Centralne katalogi narodowe

uwzględniające wszystkie rodzaje bibliotek

*

uwzględniające niektóre rodzaje bibliotek


Centralne katalogi narodowe z baz centraln uwzgl dniaj ce wszystkie rodzaje bibliotek

Centralne katalogi narodowe z bazą centralną uwzględniające wszystkie rodzaje bibliotek

struktura organizacyjna:

nadzór, finansowanie, koordynacja najczęściej

przez centralne instytucje publiczne

*

warunki techniczne:

oprogramowania unikalne albo moduły katalogów centralnych zintegrowanych systemów bibliotecznych

(opis wykonywany tylko jeden raz,

przeładowywanie rekordów do baz lokalnych)


W oski centralny katalog narodowy

Włoski centralny katalog narodowy

Źródło: http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/change.jsp;jsessionid=1F472439BE33D3C486A58DD52C48B388.ha1?language=en


Centralne katalogi grup bibliotek z baz centraln

Centralne katalogi grup bibliotekz bazą centralną

struktura organizacyjna:

konsorcja

uczestnictwo dobrowolne, brak stałego finansowania ze środków publicznych, brak koordynacji przez centralne instytucje publiczne

*

warunki techniczne:

najczęściej moduły katalogu centralnego

zintegrowanych systemów bibliotecznych


Przyk ad katalogu centralnego bibliotek naukowych i akademickich finlandia

Przykład katalogu centralnego bibliotek naukowych i akademickich (Finlandia)

Źródło: http://linda.linneanet.fi/F/FYMD45GLPYVR4X5IQ6GA1B6CQ3XK4L28M1USJARS64211LXH7V-04681?func=option-update-lng&file_name=find-b&F2=pc-latin&P_CON_LNG=ENG&local_base=fin01


Narodowy uniwersalny katalog centralny nukat

Narodowy Uniwersalny Katalog CentralnyNUKAT

Źródło: http://www.nukat.edu.pl/


Polski narodowy katalog centralny nukat

Polski narodowy katalog centralnyNUKAT

struktura organizacyjna:

konsorcjum

pytanie:czy ta forma organizacyjna podoła zadaniom centralnego katalogu narodowego?

*

warunki techniczne:

katalog centralny na bazie zintegrowanego systemu bibliotecznego VTLS, Inc.


R d a czerpania opis w przez biblioteki publiczne

Źródła czerpania opisów przez biblioteki publiczne

Katalog Biblioteki Narodowej

*

Polska Bibliografia Narodowa

*

NUKAT

*

biblioteki regionalne

*

inne źródła

*

wykonywanie opisów samodzielnie


Biblioteka narodowa

Biblioteka Narodowa

Innovative Interfaces, Inc.

bardzo wiele bibliotek publicznych,

np. w USA czy Hiszpanii posiada „Millenium”

*

MAK

*

inne


Protok z39 50

Protokół Z39.50

PN-ISO 23950: Informacja i dokumentacja. Pobieranie informacji (Z39.50) –Definicja usługi aplikacyjnej i specyfikacja protokołu

okres przed Web-owy – Contextual Query Language

późniejsze wersje:

okres Web-owy –SOAP (W3C)


Protok z39 501

Protokół Z39.50

Układ szeregowy – katalog rozproszony

Różne rodzaje oprogramowania

KARO FIDKAR FIDSERW


W czenie do katalog w narodowych protoko u z39 50

Włączenie do katalogów narodowych protokołu Z39.50

Źródło: http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/multicatalogo.jsp;jsessionid=1F472439BE33D3C486A58DD52C48B388.ha1


Katalog rozproszony bibliotek polskich karo

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KARO

Źródło: http://karo.umk.pl/Karo/


Katalogowanie w bibliotekach publicznych w polsce

Katalogowaniew bibliotekach publicznych w Polsce

Płaszczyzna organizacyjna:

- współpraca bibliotek jedynie na drodze negocjacji

- wysokość budżetu w zależności od sytuacji finansowej samorządu

Płaszczyzna techniczna:

- różnorodność systemów i zasad opracowania


Modele wsp pracy

Modele współpracy

Biblioteki publiczne w Nukacie

*

Biblioteki publiczne

we współpracy

z Biblioteką Narodową


Warunki automatyzacji katalogowania

Warunki automatyzacji katalogowania

1.Posiadanie zintegrowanego systemu bibliotecznego

2. Eliminacja prac katalogowych lokalnie -przeładowywanie rekordów z „bibliographic utility”, udział w katalogu centralnym

3. Użytkowanie protokołu Z39.50


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę


  • Login