IX Ogólnopolska Konferencja Automatyzacja bibliotek publicznych Regionalne sieci współpracy - PowerPoint PPT Presentation

IX Ogólnopolska Konferencja
Download
1 / 26

  • 121 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

IX Ogólnopolska Konferencja Automatyzacja bibliotek publicznych Regionalne sieci współpracy Strategie, narzędzia, realizacje Warszawa, 25-26 listopada 2010 r. Problemy współpracy bibliotek w zakresie współkatalogowania i tworzenia katalogów centralnych na świecie Marta Grabowska

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

IX Ogólnopolska Konferencja Automatyzacja bibliotek publicznych Regionalne sieci współpracy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ix og lnopolska konferencja automatyzacja bibliotek publicznych regionalne sieci wsp pracy

IX Ogólnopolska Konferencja

Automatyzacja bibliotek publicznych

Regionalne sieci współpracy

Strategie, narzędzia, realizacje

Warszawa, 25-26 listopada 2010 r.

Problemy współpracy bibliotek

w zakresie współkatalogowania

i tworzenia katalogów centralnych na świecie

Marta Grabowska

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych

Uniwersytet Warszawski

mgrabowska@uw.edu.pl


Biblioteki publiczne w polsce

Biblioteki publiczne w Polsce

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Dz.U.nr 85 poz. 539 z późn. zm.

Biblioteki publiczne:

- wojewódzkie biblioteki publiczne

- powiatowe biblioteki publiczne

- gminne biblioteki publiczne

Biblioteka Narodowa


Region

Region

Region administracyjny - kompetencje władzy centralnej

Region samorządowy - kompetencje samorządu

Biblioteki publiczne rozumiane w sposób instytucjonalny

województwo(region) samorządowe - biblioteka publiczna

powiat samorządowy - biblioteka publiczna

gmina samorządowa - biblioteka publiczna


P aszczyzny wsp pracy bibliotek w zakresie katalogowania

Płaszczyzny współpracy bibliotek w zakresie katalogowania

płaszczyzna

organizacyjno-systemowa

płaszczyzna

technologiczna


Biblioteki naukowe i akademickie

Biblioteki naukowe i akademickie

podlegają najczęściej

władzom centralnym

w danym państwie


Automatyzacja

Automatyzacja

Mechanizacja – zastępuje pracę człowieka

Automatyzacja- eliminujepracę człowieka


Katalogowanie

Katalogowanie

jedna z najdroższych czynności

wykonywanych w bibliotece


Bibliographic utility np oclc inc

Bibliographic utility np. OCLC, Inc.

baza ulokowana centralnie-katalog wspólny

zbiory rozproszone - „master record”

katalog usługi dla

centralny bibliotek

Najpierw terminale – potem zintegrowane systemy biblioteczne


Oclc inc

OCLC, Inc.

struktura organizacyjna:

korporacja non-profit

dobrowolne uczestnictwo podmiotów krajowych,

jak i zagranicznych

*

warunki techniczne:

unikalne oprogramowanie stworzone tylko dla tego systemu


Centralne katalogi narodowe

Centralne katalogi narodowe

uwzględniające wszystkie rodzaje bibliotek

*

uwzględniające niektóre rodzaje bibliotek


Centralne katalogi narodowe z baz centraln uwzgl dniaj ce wszystkie rodzaje bibliotek

Centralne katalogi narodowe z bazą centralną uwzględniające wszystkie rodzaje bibliotek

struktura organizacyjna:

nadzór, finansowanie, koordynacja najczęściej

przez centralne instytucje publiczne

*

warunki techniczne:

oprogramowania unikalne albo moduły katalogów centralnych zintegrowanych systemów bibliotecznych

(opis wykonywany tylko jeden raz,

przeładowywanie rekordów do baz lokalnych)


W oski centralny katalog narodowy

Włoski centralny katalog narodowy

Źródło: http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/change.jsp;jsessionid=1F472439BE33D3C486A58DD52C48B388.ha1?language=en


Centralne katalogi grup bibliotek z baz centraln

Centralne katalogi grup bibliotekz bazą centralną

struktura organizacyjna:

konsorcja

uczestnictwo dobrowolne, brak stałego finansowania ze środków publicznych, brak koordynacji przez centralne instytucje publiczne

*

warunki techniczne:

najczęściej moduły katalogu centralnego

zintegrowanych systemów bibliotecznych


Przyk ad katalogu centralnego bibliotek naukowych i akademickich finlandia

Przykład katalogu centralnego bibliotek naukowych i akademickich (Finlandia)

Źródło: http://linda.linneanet.fi/F/FYMD45GLPYVR4X5IQ6GA1B6CQ3XK4L28M1USJARS64211LXH7V-04681?func=option-update-lng&file_name=find-b&F2=pc-latin&P_CON_LNG=ENG&local_base=fin01


Narodowy uniwersalny katalog centralny nukat

Narodowy Uniwersalny Katalog CentralnyNUKAT

Źródło: http://www.nukat.edu.pl/


Polski narodowy katalog centralny nukat

Polski narodowy katalog centralnyNUKAT

struktura organizacyjna:

konsorcjum

pytanie:czy ta forma organizacyjna podoła zadaniom centralnego katalogu narodowego?

*

warunki techniczne:

katalog centralny na bazie zintegrowanego systemu bibliotecznego VTLS, Inc.


R d a czerpania opis w przez biblioteki publiczne

Źródła czerpania opisów przez biblioteki publiczne

Katalog Biblioteki Narodowej

*

Polska Bibliografia Narodowa

*

NUKAT

*

biblioteki regionalne

*

inne źródła

*

wykonywanie opisów samodzielnie


Biblioteka narodowa

Biblioteka Narodowa

Innovative Interfaces, Inc.

bardzo wiele bibliotek publicznych,

np. w USA czy Hiszpanii posiada „Millenium”

*

MAK

*

inne


Protok z39 50

Protokół Z39.50

PN-ISO 23950: Informacja i dokumentacja. Pobieranie informacji (Z39.50) –Definicja usługi aplikacyjnej i specyfikacja protokołu

okres przed Web-owy – Contextual Query Language

późniejsze wersje:

okres Web-owy –SOAP (W3C)


Protok z39 501

Protokół Z39.50

Układ szeregowy – katalog rozproszony

Różne rodzaje oprogramowania

KARO FIDKAR FIDSERW


W czenie do katalog w narodowych protoko u z39 50

Włączenie do katalogów narodowych protokołu Z39.50

Źródło: http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/multicatalogo.jsp;jsessionid=1F472439BE33D3C486A58DD52C48B388.ha1


Katalog rozproszony bibliotek polskich karo

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KARO

Źródło: http://karo.umk.pl/Karo/


Katalogowanie w bibliotekach publicznych w polsce

Katalogowaniew bibliotekach publicznych w Polsce

Płaszczyzna organizacyjna:

- współpraca bibliotek jedynie na drodze negocjacji

- wysokość budżetu w zależności od sytuacji finansowej samorządu

Płaszczyzna techniczna:

- różnorodność systemów i zasad opracowania


Modele wsp pracy

Modele współpracy

Biblioteki publiczne w Nukacie

*

Biblioteki publiczne

we współpracy

z Biblioteką Narodową


Warunki automatyzacji katalogowania

Warunki automatyzacji katalogowania

1.Posiadanie zintegrowanego systemu bibliotecznego

2. Eliminacja prac katalogowych lokalnie -przeładowywanie rekordów z „bibliographic utility”, udział w katalogu centralnym

3. Użytkowanie protokołu Z39.50


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę


  • Login