DROGA DO UZALEŻNIENIA - PowerPoint PPT Presentation

Droga do uzale nienia
Download
1 / 21

 • 159 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DROGA DO UZALEŻNIENIA. UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. Wprowadzane do organizmu człowieka środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka zastępczego, niezależnie od drogi podania. (ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 27 kwietnia 1997 roku). UZALEŻNIENIE.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DROGA DO UZALEŻNIENIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Droga do uzale nienia

DROGA DO UZALEŻNIENIA


U ywanie substancji psychoaktywnych

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

Wprowadzane do organizmu człowieka środka odurzającego,

substancji psychotropowej

lub środka zastępczego,

niezależnie od drogi podania.

(ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 27 kwietnia 1997 roku)


Uzale nienie

UZALEŻNIENIE

Kompleks zjawisk

fizjologicznych, behavioralnych, poznawczych,

w którym

zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnej lub kilku substancji

uzyskują wyraźną przewagę nad innymi, które uprzednio miały dla osoby większą wartość.

(Międzynarodowa klasyfikacja chorób ICD – 10)


Fazy uzale nienia

FAZY UZALEŻNIENIA

 • EKSPERYMENTALNA

 • PRZYJEMNOŚCI

 • PROBLEMOWA

 • UZALEŻNIENIE


I spr buj sobie

Co bierze?

Jak często?

Z kim?

Pieniądze.

Wiedza.

Problemy.

Najczęściej jedną substancję.

Od czasu do czasu.

Zawsze w towarzystwie - jest częstowany.

Kieszonkowe, prezenty, itp.

Poszukuje pozytywnych informacji o narkotykach.

Rodzice jeszcze nie wiedzą, w szkole też nie.

I. „SPRÓBUJĘ SOBIE”


Odsetki uczni w w wieku 15 16 lat kt rzy u ywali poszczeg lnych rodk w chocia raz w swoim yciu

Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat, którzy używali poszczególnych środków chociaż raz w swoim życiu

Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii I Neurologii


Odsetki uczni w w wieku 17 18 lat kt rzy u ywali poszczeg lnych rodk w chocia raz w swoim yciu

Odsetki uczniów w wieku 17-18 lat, którzy używali poszczególnych środków chociaż raz w swoim życiu

Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii I Neurologii


Ii jest mi dobrze

Co bierze?

Jak często?

Z kim?

Pieniądze.

Wiedza.

Problemy.

Dobiera inne substancje.

Bierze coraz częściej.

Nadal w towarzystwie,

składa się na „działkę”.

Kieszonkowe, pożyczki, czasem kradzieże.

Zaczyna działać mechanizm zaprzeczania.

Pieniądze, rodzice mogą nadal nie zauważać.

II. „JEST MI DOBRZE”


Odsetki uczni w w wieku 15 16 lat kt rzy u ywali przetwor w konopi

Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat, którzy używali przetworów konopi:


Odsetki uczni w w wieku 17 18 lat kt rzy u ywali przetwor w konopi

Odsetki uczniów w wieku 17-18 lat, którzy używali przetworów konopi:


Iii odczuwam konsekwencje

Co bierze?

Jak często?

Z kim?

Pieniądze.

Wiedza.

Problemy.

Duże dawki narkotyków.

Pojawiają się tzw. ciągi brania.

Bierze sam, kupuje tylko dla siebie.

Kradzieże, napady, handel narkotykami, prostytucja.

Rodzice wiedzą, w szkole problemy.

III. „ODCZUWAM KONSEKWENCJE”


Dane komendy g wnej policji

Dane Komendy Głównej Policji


Iv bior by y yj by bra

Co bierze?

Jak często?

Z kim?

Pieniądze.

Wiedza.

Problemy.

Duże dawki narkotyków.

Codziennie, kilka razy dziennie.

„Samotność narkomana”.

Kradzieże, napady, prostytucja.

Życie podporządkowane narkotykom.

IV. „BIORĘ, BY ŻYĆ. ŻYJĘ, BY BRAĆ”


Cechy uzale nienia wg icd 10

CECHY UZALEŻNIENIAwg ICD - 10

 • silne pragnienie lub poczucie przymusu przyjmowania substancji psychoaktywnej;

 • upośledzona zdolność kontroli (lub jej całkowity brak) nad używaniem substancji (niemożność powstrzymania lub przerwania używania, utrata kontroli dawek);

 • fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego, pojawiające się, gdy użycie substancji jest przerywane lub ograniczane;


Cechy uzale nienia wg icd 10 cd

CECHY UZALEŻNIENIAwg ICD – 10 (cd.)

 • wzrost tolerancji (w celu uzyskania tych samych efektów konieczne jest zwiększanie przyjmowanej dawki substancji lub/i przyjmowanie ich częściej);

 • postępujące zaniedbywanie innych przyjemności lub zainteresowań na rzecz używania substancji;

 • usilne używanie substancji mimo wyraźnych szkód (fizycznych, psychicznych, społecznych) o których wiadomo, że mają związek z przyjmowaniem substancji.


Cechy uzale nienia wg icd 10 cd1

CECHY UZALEŻNIENIAwg ICD – 10 (cd.)

Jeżeli: 3 lub więcej z wymienionych objawów występowało łącznie:

 • przez co najmniej 1 miesiąc

 • utrzymywało się krócej niż 1 miesiąc,

  ale powtarzało się przez jakiś czas

  w ciągu 1 roku

UZALEŻNIENIE !


Zale no fizyczna

ZALEŻNOŚĆ FIZYCZNA

Wynik adaptacji

ośrodkowego układu nerwowego do danej substancji.

Jej nagłe odstawienie powoduje pojawienie się objawów zespołu abstynencyjnego.

silne bóle mięśni

poty

gorączka

zaburzenia snu

psychozy

wymioty

biegunka

zaburzenia koordynacji wzrokowo - ruchowej


Zale no psychiczna

ZALEŻNOŚĆ PSYCHICZNA

Muszę !

Potrzeba, pragnienie, często przymus przyjęcia substancji psychoaktywnej.

UWAGA! Jest ona uważana za najsilniejszy czynnik prowadzący do powtórnego przyjęcia narkotyku.

Potrzebuję !

Chcę !


Zale no spo eczna

ZALEŻNOŚĆ SPOŁECZNA

Chęć przebywania w grupie ludzi używających substancji psychoaktywnych

ze względu na chęć zaspokojenia różnych potrzeb:

poczucie przynależności

bezpieczeństwo

akceptacja

zrozumienie

poczucie tożsamości


 • Login