slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dr. habil. Forgó Sándor Csernai Zoltán Racsko Réka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Dr. habil. Forgó Sándor Csernai Zoltán Racsko Réka - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

A pedagógiai kutatások eredményeinek elterjesztése és a vevőszolgálat bemutatása (A TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 pályázat tapasztalatai). Dr. habil. Forgó Sándor Csernai Zoltán Racsko Réka. Egy pedagógiai tudásmegosztó fórum kialakításának koncepciója. C élkitűzés:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dr. habil. Forgó Sándor Csernai Zoltán Racsko Réka' - orlando-hester


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A pedagógiai kutatások eredményeinek elterjesztése és a vevőszolgálat bemutatása (A TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 pályázat tapasztalatai)

Dr. habil. Forgó Sándor

Csernai Zoltán

Racsko Réka

egy pedag giai tud smegoszt f rum kialak t s nak koncepci ja
Egy pedagógiai tudásmegosztófórum kialakításának koncepciója
 • Célkitűzés:
  • „A pedagógusképzés fejlesztése érdekében olyan rugalmas regionális fórumot kívánunk megteremteni, amely összekapcsolja a pedagógusképzésben érdekelt felsőoktatási intézményeket, oktatókat, valamint a régió közoktatási és szakképzési intézményeit, pedagógusait, illetve az intézményfenntartói, a szakmai szolgáltatói és központi igazgatási szervezeteit.” (3.sz. alprojekt)
  • inter-és intraregionális szinteken
 • A Fórum az internet adta lehetőségeket kihasználva a web 2.0 eszközeivel kiegészítve valósul meg.

Az Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ honlapja. Projektek. Pedagógiai tudásmegosztó fórum kialakítása. In: URL http://epednet.ektf.hu/?page=projects (letöltés: 2011. 09. 01.)

a r gi k pedag giai szakmai szolg ltat int zm nyei
A régiók pedagógiai szakmai szolgáltató intézményei
 • Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ
 • NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
 • Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont(DRPK)
 • Közép-Dunántúli Regionális Pedagógusképzési Kutató és Szolgáltató központ
 • RE-PE-T-HA Regionális Pedagógusképző és Továbbképző Hálózat
 • Közép-Mo. Régió
 • Dél-Alföldi Régió

Kép forrása: http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_r%C3%A9gi%C3%B3i

a pedag giai kutat sok eredm nyeinek bemutat sa elterjeszt se
A pedagógiai kutatások eredményeinek bemutatása, elterjesztése
 • A kutatások eredményeinek elterjesztése és fenntartása.
 • A disszeminációs tevékenység cél- és feladatrendszer meghatározása.
 • A disszemináció tervezése szempontjai (célcsoport, szintek, eszközök és időzítés) meghatározása. A disszemináció szükségességének fontossága. Várható hatása a projekt egyes szakaszainak és a célcsoportok a vonatkozásában. A disszemináció hatása a projekt minőségére. Az információterjesztés szintjeinek tisztázása. A célcsoportoknak adekvát információk kiválasztása. Kommunikációs eszközök és kommunikációs csatornák és módszerek kiválasztása. Az egyes disszeminációs lépések időzítése. A résztvevők kiválasztása
 • Disszeminációs tevékenység a projektről. Elektronikus formák kialakítása.
 • Kommunikációs csatornák a Projekt eredményeinek terjesztésére. (ismertetők, sajtótájékoztatók).
 • Disszemináció megtervezése a munkaadók körében. A munkaadók feltérképezése, adatbázisba szervezése, kiértesítése.
 • Disszemináció a Médiában.
 • Kapcsolattartás, disszemináció, help-desk. Vevőszolgálati rendszer kidolgozása, help desk működtetés.
 • A webes portál hosszú távú üzemeltetésének biztosítása (fenntarthatóság).
 • A kutatási eredmények bemutatása
disszemin ci s tev kenys g a m di ban
Disszeminációs tevékenység a Médiában
 • Az http://epednet.ektf.hu oldal nyilvános dokumentumainak disszeminációja.
 • Disszemináció megtervezése, a munkaadók körében.
 • A munkaadók feltérképezése,adatbázisba szervezése, kiértesítése.
 • A régió médialefedettségének feltérképezése, sajátcsatornák igénybevétele,Líceumi Paletta, Líceum TV, webRádió, Eger, Heves Online, Duna TV.
disszemin ci a h l zat vil g ban online kommunik ci s form k kidolgoz s nak tapasztalatai
Disszemináció a hálózat világában: online kommunikációs formák kidolgozásának tapasztalatai
slide7

A minőségbiztosítás főbb elemeinek megjelenése Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ (ÉRPEK) helpdeskszolgáltatásában

A HelpDesk fő feladatai:

•Adminisztrálja a bejelentett eseményeket, problémákat

•Beindítja és nyomon követi a hibajavítási, problémakezelési folyamatokat

•Elsődlegesen behatárolja a hibákat a felhasználó kikérdezésével

•Minél rövidebb idő alatt koordinálja és kontrollálja a javítás folyamatát

•Kapcsolatot tart a folyamatok résztvevőivel

Hibafelvételkor rögzítendő adatok:

•Bejelentő személy neve

•A hiba leírása

•Bejelentő személy telefonja vagy e-mail címe

•Bejelentés dátuma és ideje

a helpdesk szolg ltat s visszajelz sei
A HelpDesk szolgáltatás visszajelzései
 • A projektben részt vevő személyek rendelkezésére áll, az oldal használatával kapcsolatos kérdésekre választ ad.
 • Segíti a projektben részt vevő személyek dokumentumainak feltöltését az ÉRPEK weboldalán keresztül.
 • Az ÉRPEK oldalra regisztrált személyek a HelpdeskFeedback menüpont alatt kitölthettek egy kérdőívet, amely a Vevőszolgálati elégedettséget hivatott mérni.
 • Visszajelzés módja:
  • 9 Likert-skálájú kérdésből álló kérdőív
  • 80 fő (N=80) töltötte ki
slide11

Tapasztalatok és perspektívák

 • Az ÉRPEK szerves része lett a Fórum, amely a 21. századi kommunikáció egy új csatornája.
 • Az új kommunikációs formák általános elterjedése még várat magára.
 • A HelpDesk funkció fontos, de a vevőszolgálati jellemzőinek erősítése szükséges.
ad