Gedrag in organisaties Hoofdstuk XIII - PowerPoint PPT Presentation

Gedrag in organisaties hoofdstuk xiii
Download
1 / 39

 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gedrag in organisaties Hoofdstuk XIII. Guido Valkeneers. Doelstellingen I . Na de studie van dit hoofdstuk

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Gedrag in organisaties Hoofdstuk XIII

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gedrag in organisaties hoofdstuk xiii

Gedrag in organisatiesHoofdstuk XIII

Guido Valkeneers

Gedrag in organisaties. De basis


Doelstellingen i

Doelstellingen I

Na de studie van dit hoofdstuk

Ben je in staat om:de drie connotaties van HRM te geveneen onderscheid te maken tussen de Michigan en Harvard opvatting over HRM;de operationele taken van HRM aan te geven;een bespreking te geven van de instrumenten die gebruikt worden in het kader van selectie;het verschil aan te geven tussen werving en selectie.

Gedrag in organisaties. De basis


Doelstellingen ii

Doelstellingen II

Na de studie van dit hoofdstuk

ben je in staat om:de waarde en het gebruik aan te geven van diverse selectie instrumenten;het verschil aan te geven tussen evaluatie en functioneringsgesprek; toelichting te geven bij een 360 graden feedback;enkele richtlijnen te formuleren met betrekking tot het management van de persoonlijke loopbaan;aan te geven wat outplacement betekent en hoe het vorm gegeven kan worden.

Gedrag in organisaties. De basis


Hoofdstuk xiii hrm

Hoofdstuk XIII HRM

 • Wat is HRM?

 • Instroom van medewerkers

 • Evaluatie van de prestaties

 • Vorming training en opleiding

 • Uitstroom van medewerkers

Gedrag in organisaties. De basis


13 1 wat is hrm

13.1 Wat is HRM?

 • Is een benadering van het personeelsbeleid, waarbij competitief voordeel gehaald dient te worden door sterk betrokken en bekwame medewerkers op een strategische wijze in te zetten en hierbij gebruik maakt van een geïntegreerd scala van technieken (Vloeberghs, 2009).

Gedrag in organisaties. De basis


13 1 wat is hrm1

13.1 Wat is HRM?

 • Mensen worden beschouwd als een belangrijk onderdeel van de activa van de onderneming. ‘Humancapital’

 • Strategieën en praktijken m.b.t. personeel moeten aansluiten bij organisatiestrategie en één consistente boodschap uitdrukken.

 • Is een aspect van het management

Gedrag in organisaties. De basis


13 1 eerste uitspraak

13.1 Eerste uitspraak

 • ‘Menselijk kapitaal’. Mensen beschikken over vaardigheden/kennis/ervaring.Vergelijking met andere activa van de onderneming- waardeverminderingen- waardevermeerderingen- verplaatsing van activa

 • Maar…

Gedrag in organisaties. De basis


13 1 tweede uitspraak

13.1 Tweede uitspraak

 • De HRM praktijken vormen één geheel en zijn afgestemd op de ondernemingsstrategieMichigan-model legt de klemtoon op de onderlinge afstemming van de operationele taken van het HRM.De afhankelijke variabele is de prestatie van de medewerkers

Gedrag in organisaties. De basis


13 1 tweede uitspraak1

13.1 Tweede uitspraak

Gedrag in organisaties. De basis


13 1 tweede uitspraak2

13.1 Tweede uitspraak

 • Louter operationele taken, geen aandacht voor organisatorische en zeker de ruimere omgeving komt niet in beeld.Participatie van medewerkers? Taak- en organisatieontwerp? Communicatie?

Gedrag in organisaties. De basis


13 1 derde uitspraak

13.1 Derde uitspraak

 • HRM is een vorm van management“het omvat alle managementbeslissingen die een invloed hebben op de relatie tussen de organisatie en haar medewerkers”Harvard-groep formuleert een generalistisch perspectief op HRM

Gedrag in organisaties. De basis


13 1 derde uitspraak1

13.1 Derde uitspraak

 • Taken van HRM volgens Harvard groep:- invloedsverdeling tussen belangengroepen (mgt en medewerkers)- vorm geven aan instroom, doorstroom en uitstroom van personeel- ontwikkelen van beloningssystemen (remuneratiebeleid)- ontwerpen van werksystemen

Gedrag in organisaties. De basis


Gedrag in organisaties hoofdstuk xiii

Gedrag in organisaties. De basis


13 2 instroom van medewerkers

13.2 Instroom van medewerkers

Gedrag in organisaties. De basis


13 2 instroom van medewerkers1

13.2 Instroom van medewerkers

 • Hoe ontstaat een vacature? Uitbreiding? Vervanging?

 • Functieanalyse Verantwoordelijkheden Bevoegdheden

 • Welke zijn de benodigde competenties? (verzameling van vaardigheden, kennis, attitudes, motivaties….)…. CompetentieprofielVoorbeeld filiaalleider kledingszaak.

Gedrag in organisaties. De basis


13 2 instroom van medewerkers2

13.2 Instroom van medewerkers

 • WervingWat is het wervingsproces?

  Welke doelgroep? Hoe gaan we deze bereiken?

  - eerder passief (via de website)- meer actieve vorm: doelgericht mensen verzoeken te solliciteren. Voorbeeld filiaalleider kledingzaak

Gedrag in organisaties. De basis


13 2 instroom van medewerkers3

13.2 Instroom van medewerkers

 • Vacature beschrijving- voorstelling van het bedrijf- taakomschrijving- gewenste competenties- aanbod- hoe solliciteren?

 • Fashion.forYou

Gedrag in organisaties. De basis


13 2 instroom van medewerkers4

13.2 Instroom van medewerkers

Gedrag in organisaties. De basis


13 2 instroom van medewerkers5

13.2 Instroom van medewerkers

 • Sollicitatieprocedure- voorselectie- sollicitatiegesprek - vormen? - risico’s?- tests, vragenlijsten, assessmentWelke?- de beslissingHoe komt deze tot stand?

Gedrag in organisaties. De basis


13 2 instroom van medewerkers6

13.2 Instroom van medewerkers

 • Voorselectie - informatie van CV en motivatiebrief; - eventueel telefonisch contact- harde criteria zijn van tel

Gedrag in organisaties. De basis


13 2 instroom van medewerkers7

13.2 Instroom van medewerkers

 • Sollicitatiegesprek:Meest gebruikte instrument; Legt een groot gewicht in de schaal;Vaak enige instrument- past de persoon in de cultuur van de organisatie? - soorten gesprek?

Gedrag in organisaties. De basis


13 2 instroom van medewerkers8

13.2 Instroom van medewerkers

Gedrag in organisaties. De basis


13 2 instroom van medewerkers9

13.2 Instroom van medewerkers

 • Sollicitatiegesprek- vormen: gestructureerdniet gestructureerd. - problemen: Halo effectSimilar to me effectStereotypenContrast effectPrimacy effect

Gedrag in organisaties. De basis


13 2 instroom van medewerkers10

13.2 Instroom van medewerkers

 • Schriftelijke/ computergestuurde testsIntelligentie:DAT HRMTestserie van Drenth….PersoonlijkheidNeo-PI-R ….Speciale vaardigheden TAI

Gedrag in organisaties. De basis


13 2 instroom van medewerkers11

13.2 Instroom van medewerkers

 • Simulatieopdrachten:Work sample test(eenvoudige werkzaamheden)Assessment center(selectie van managers)Beiden: grote mate van face validityvoordeel dat medewerkers van het bedrijf actief kunnen participeren

Gedrag in organisaties. De basis


13 2 instroom van medewerkers12

13.2 Instroom van medewerkers

 • SelectiemethodenIntelligentie (g-factor)Persoonlijkheidgestructureerd interview… tabel 13.1

 • Validiteit predictievegelijktijdige

 • Relatief hoogste correlaties met g-factor. Big Five beperkte correlaties met prestaties

Gedrag in organisaties. De basis


13 2 instroom van medewerkers13

13.2 Instroom van medewerkers

 • Onthaal van nieuwe medewerkersuitvoerige uitlegformeel/informeelzwemmen of verdrinken?Socialisatie

  • Het Eiland

Gedrag in organisaties. De basis


13 3 evaluatie van de prestaties

13.3 Evaluatie van de prestaties

 • Functioneringsgesprek

 • Het beoordelingsgesprekTijdshorizon?

  Wie is de actor?

  Richting?

  Vorm?

  Wie is sturend?

  Eindproduct?

  Verslag

Gedrag in organisaties. De basis


13 3 evaluatie van de prestaties1

13.3 Evaluatie van de prestaties

 • Functioneringsgesprek:heeft betrekking op heden en toekomst

  gezamenlijke evaluatie van leidinggevende en medewerker

  tweerichtingsverkeer

  eerder informeel/formeel

  functioneren wordt in dialoog aan de orde gesteld

  de mening van de leidinggevende en de medewerker worden schriftelijk vastgelegd

  kan bewaard in personeelsdossier.

Gedrag in organisaties. De basis


13 3 evaluatie van de prestatie

13.3 Evaluatie van de prestatie

 • Beoordelingsgesprek:terugblik

  oordeel van de leidinggevende over de prestaties van de medewerker

  eenrichtingsverkeer

  formeel

  beoordeling gebeurt in afwezigheid van de medewerker; enkel resultaat wordt besproken

  mening van de leidinggevende wordt schriftelijk vastgelegd

  naar personeelsdossier.

Gedrag in organisaties. De basis


13 3 evaluatie van de prestatie1

13.3 Evaluatie van de prestatie

 • Wat evalueren? Persoon? Activiteiten?

 • Wie zal evalueren? Alternatief: 360 graden feedback

Gedrag in organisaties. De basis


13 4 vorming training en opleiding

13.4 Vorming, Training en Opleiding

 • Methodenformele versus informele trainingon-the-job versus off-the-job

 • LoopbaanontwikkelingVroeger: job voor het leven;Nu: continue veranderingen vereisen flexibiliteit. Welke competenties zijn in de toekomst vereist? Meer platte organisaties: minder promotiemogelijkheden.

Gedrag in organisaties. De basis


13 4 vorming training opleiding

13.4 Vorming, training, opleiding

 • LoopbaanontwikkelingVerantwoordelijkheid van de werkgever:- duidelijke toekomstige ontwikkelingen aangeven;- kansen voor groei creëren door ondersteunen van permanente vorming - financiële hulp bieden- werknemers in werktijd opleiding laten volgen.

Gedrag in organisaties. De basis


13 4 vorming training en opleiding1

13.4 Vorming, training en opleiding

 • LoopbaanontwikkelingVerantwoordelijkheden van de werknemerken je zelfwerk met je reputatie bouw netwerken uitblijf up-to-dategeneralist/specialist documenteer je successenhoudt alle opties open

Gedrag in organisaties. De basis


13 5 uitstroom van medewerkers

13.5 Uitstroom van medewerkers

 • Pensionering … Leeftijdsbewust personeelsbeleid?

 • Vrijwillig vertrek / retentiebeleid

 • Ontslag

  collectief ontslag (reorganisatie)rol van de ORindividueel ontslagBelgië versus Nederland outplacement procedure

Gedrag in organisaties. De basis


13 5 uitstroom van medewerkers1

13.5 Uitstroom van medewerkers

 • Ouplacement begeleiding

  hulp bij schrijven van motivatiebrief en cvoefenen in sollicitatiegesprekverkennen van nieuwe mogelijkhedenzelfvertrouwen opbouwenopbouwen van netwerken en vooral… het ontslag een plaats geven.

Gedrag in organisaties. De basis


Hoofdstuk xiii

Hoofdstuk XIII

Gedrag in organisaties. De basis


Hoofdstuk xiii hrm1

Hoofdstuk XIII HRM

Gedrag in organisaties. De basis


Gedrag in organisaties hoofdstuk xiii1

Gedrag in organisatiesHoofdstuk XIII

Guido Valkeneers

Gedrag in organisaties. De basis


 • Login