PROGRAM OPERACYJNY
Download
1 / 27

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Człowiek – najlepsza inwestycja. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Harmonogram realizacji studenckich praktyk pedagogicznych oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu dr Renata Dudziak. Poznań, 27 września 2012 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI' - olympe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PROGRAM OPERACYJNY

KAPITAŁ LUDZKI

Człowiek – najlepsza inwestycja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


Harmonogram realizacji studenckich praktyk pedagogicznych oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu

dr Renata Dudziak

Poznań, 27 września 2012 r.


Studenckie praktyki pedagogiczne
Studenckie praktyki pedagogiczne oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu


Cel praktyk dydaktycznych
Cel praktyk dydaktycznych oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu

 • Nabycie i rozwijanie kompetencji nauczycielskich u studentów-praktykantów;

 • wykształcenie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

 • nabycie umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, m.in. tablicy interaktywnej;

 • poznanie organizacji i funkcjonowania szkół.


Cel praktyk pedagogicznych
Cel praktyk pedagogicznych oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu

Psychologiczno-pedagogiczne

 • Zapoznanie studentów z charakterystyką rozwoju psychicznego danej grupy wiekowej;

 • uwrażliwienie i wdrożenie ich do bacznego obserwowania uczniów;

 • wprowadzenie studentów w pedagogiczne obszary pracy nauczyciela, rozwiązywanie problemów wychowawczych;

 • doskonalenie umiejętności komunikowania się z uczniami i ich rodzicami.


Praktyki studenckie
Praktyki studenckie oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu


Praktyki rotacyjne
Praktyki rotacyjne oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu

W każdej szkole po 2 godz. lekcyjne.


Praktyki r droczne
Praktyki śródroczne oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu

Dydaktyczne: 2 godziny nauczyciel + po 1 godzinie każdy student z grupy.


Praktyki r droczne1
Praktyki śródroczne oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu

Psychologiczno-pedagogiczne: 10 godzin.

 • 2 godziny - zapoznanie studentów z charakterystyką uczniów szkół ponadgimnazjalnych, także w kontekście doradztwa zawodowego;

 • 4 godziny – obserwacje uczniów na lekcjach w wybranych przez pedagoga klasach

 • 2 godziny przeznaczone na krótką obserwację wskazanego przez pedagoga ucznia

 • 2 godziny przewidziane są na rozmowę z wybranymi uczniami klas pierwszych na temat trudności, jakie napotykają w szkole czy w myśleniu o dalszej edukacji.

 • Materialnym rezultatem praktyk śródrocznych powinna być notatka w studenckim portfolio, relacjonująca nowe wiadomości, umiejętności czy refleksje przyszłych nauczycieli.


Praktyki ci g e
Praktyki ciągłe oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu

Dydaktyczne:

44 godz. =

18 godz. obserwacji lekcji nauczyciela

17 godz. prowadzenie lekcji

6 godz. obserwacji lekcji

prowadzonych przez innego praktykanta

3 godz. organizacyjne

Pedagogiczne:

10 godz. =

obserwacja i wywiad ze wskazanym uczniem


Harmonogram praktyk
Harmonogram praktyk oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu


Harmonogram praktyk1
Harmonogram praktyk oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu


Harmonogram praktyk cz 2
Harmonogram praktyk cz.2 oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu


Harmonogram praktyk cz 21
Harmonogram praktyk cz.2 oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu


Narz dzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk
Narzędzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu

Dla nauczycieli

Ocena:

scenariusza zajęć

przebiegu lekcji

predyspozycji osobowościowych studenta do zawodu nauczyciela

www.siup.amu.edu.pl


Narz dzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk1
Narzędzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu

Dla

pedagogów

psychologów szkolnych:

wytyczne i narzędzie do oceny analizy przypadku


Narz dzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk2
Narzędzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu

Dla studentów

Ocena:

wytyczne do analizy przypadku

narzędzie do obserwacji przebiegu lekcji

wytyczne do portfolio

wytyczne do scenariuszy zajęć


Narz dzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk3
Narzędzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu

Dla koordynatorów praktyk

Ocena:

scenariusza zajęć

portfolio


Ewaluacja
Ewaluacja oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu

Rozkład częstości odpowiedzi nauczycieli

(N = 12) i studentów (N = 29) na pytanie; czy formularz do obserwacji lekcji był dobrze przygotowany


Ewaluacja1

Badanie i ocena przebiegu praktyk studenckich oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu

Systematyczne ocenianie jakości wdrażanego projektu

Forma kontroli oparta na współpracy

Ewaluacja


ad