intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten
Download
Skip this Video
Download Presentation
Intelligente Monitoring Licht Verstandelijk Gehandicapten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Intelligente Monitoring Licht Verstandelijk Gehandicapten - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Intelligente Monitoring Licht Verstandelijk Gehandicapten. Case study Zorg Innovatie. Inhoud. Achtergrond & aanleiding project Innovaties Zorg & Technologie Relatie met ondernemerschap Project: opzet, partners en ambitie De case: ‘Licht verstandelijk gehandicapten’ Thema’s Techniek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Intelligente Monitoring Licht Verstandelijk Gehandicapten' - olaf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inhoud
Inhoud
 • Achtergrond & aanleiding project
 • Innovaties Zorg & Technologie
 • Relatie met ondernemerschap
 • Project: opzet, partners en ambitie
 • De case: ‘Licht verstandelijk gehandicapten’
 • Thema’s
  • Techniek
  • Gebruikers
  • Organisatie
  • Cliënten
  • Markt & financieel-economisch
  • Juridisch-ethisch
  • Verbinding met onderwijs

Lectoraat New Business & ICT

aanleiding
Aanleiding

Algemene constatering in de zorg (en andere markten):

 • Arbeidsmarktvraagstuk
  • Vergrijzing & Ontgroening: acuut tekort aan personeel verwacht in de Zorg; in Noord-Nederland vanaf 2013
 • Kostenvraagstuk
  • meer mensen vragen meer zorg
  • minder mensen dragen bij
 • Kwaliteitsvraagstuk
  • Hoe kwaliteit van zorg te handhaven & verbeteren

Oplossing:

 • Technologie !?

Lectoraat New Business & ICT

innovaties zorg technologie
Innovaties Zorg & Technologie

Veel projecten en pilots; weinig duurzame toepassingen

Geconstateerde bottlenecks

 • Gebruikersacceptatie
 • Geen positieve businesscase voor alle partijen in de keten
 • Organisatorische inbedding
 • Juridisch-ethische issues
 • Infrastructurele problemen
 • Sterk geprotocolleerd beroepenveld
 • ‘Cost of failure’
 • Opschaling / “not invented here”

Bronnen: gesprekken, workshops, paneldiscussies, LinkedIn-discussies

Lectoraat New Business & ICT

relatie met ondernemerschap
Relatie met ondernemerschap

Succesvolle innovatie heeft vele kritische succesfactoren

 • Goed ondernemerschap = succesvolle innovatie
 • Opdracht van CvB aan KCO: ondersteun bij ontwikkeling spin off-business o.b.v. resultaten Healthy Ageing en Energie Transitie
 • Behoefte aan meer inzicht hoe nieuwe business opportunities in de Zorg- en Energiemarkt van de grond kunnen komen
 • Lector New Business Development met speciale aandacht voor Healthy Ageing en Energie Transitie wordt momenteel geworven binnen KCO

Lectoraat New Business & ICT

project im lvg
Project IM LVG

Welke kritische succesfactoren moeten geadresseerd worden?

 • Looptijd
 • Augustus 2009 – Juli 2011
 • Basissysteem ontwikkeld
 • Installatie, nul- en effectmetingen vanaf oktober 2010

Partners

 • Stichting NOVO
 • AVICS
 • Hanzehogeschool Groningen (penvoerder)

Financiering

 • Budget € 250.000
 • 60% door Provincie Groningen i.h.k.v. IAG2-programma
 • AVICS levert apparatuur en kennis
 • NOVO levert zorgdeskundigheid
 • HG levert kennis & ervaring (lector, docenten) en onderzoekscapaciteit & handjes (studenten)
 • Ambitie
 • Middels een multidisciplinaire aanpak grip krijgen op al die randvoorwaarden die van belang zijn om te komen tot een duurzame innovatie in de Zorg.

Lectoraat New Business & ICT

slide7

Stichting NOVO

Noord-Nederland / begeleiding verstandelijk gehandicapten

 • NOVO: ca 1850 cliënten / 1300 medewerkers
 • NOVO begeleidt in de regio stad 390 cliënten: stad Groningen, Haren, Hoogkerk, Roden, Nieuw Roden, Leek, Tolbert, Paterswolde, Kornhorn en Ulrum
 • 175 cliënten in een woongemeenschap en 65 clienten bij een steunpunt
 • 150 cliënten ambulant, extramuraal waarvan 40 cliënten met een PGB
 • Gezins- en leefsituatie:
  • De meeste cliënten zijn ongetrouwd en wonen niet duurzaam samen
  • In de regio stad begeleidt NOVO 28 vrouwelijke cliënten met 1 of meer kinderen
  • NOVO begeleidt 8 echtparen
  • Cliënten ambulant wonen vaak in een bedreigende omgeving
  • 70 cliënten hebben geen contactpersoon

Lectoraat New Business & ICT

slide8
Eerst voorzien in de Basisbehoeften Veilige huisvesting

Betrouwbare begeleider

Veilige sociale omgeving, uit de criminaliteit, veilige relaties

Gezondheid: verslaving, regelmatig eten en drinken, juist medicijngebruik, hygiène

Werk of dagbesteding: dagstructuur

Schuldenvrij maken, inkomen regelen, administratie op orde maken

Daarna:

Blijvend voorzien in de basisbehoeften

Leren daarin zo veel mogelijk zelf te doen: met ondersteuning op eigen benen staan, zelfvertrouwen

Daarna:

Ontwikkeling en ontplooiing

Stichting NOVO

Activiteiten: wanneer je geen huis en geen thuis hebt

Lectoraat New Business & ICT

slide9

NOVO Woongemeenschappen

WGS Lohman

WGS Kornalijn

WGS Antillenstraat

WGS JG Huis

WGS Confiance

Lectoraat New Business & ICT

novo ambulant
NOVO Ambulant

Lectoraat New Business & ICT

slide11

AVICS

Zeer ervaren in ICT-projecten in de Zorg

 • Sinds 2002
 • 35 werknemers
 • Omzet van ca €6 M per jaar
 • Ruim 150 projecten gerealiseerd
 • Systeem Integrator
  • Leverancier onafhankelijk
  • Geen reseller / distribiteur / producent
  • Nationale projecten met hoge complexiteit
  • Landelijk dekkend
  • Consultancy-Functioneel-Technisch-Realisatie-Service
  • Eigen Research and Development (3 fte)
  • Nationale en internationale subsidietrajecten (WBSO, IAG1, IAG2, AAL Rosetta)
 • Markt
  • Zorg 98%
  • Telecom 1 %
  • Industriele Automatisering 1 %

Lectoraat New Business & ICT

slide12

De Case

Licht verstandelijk gehandicapten

 • IQ ca 50-85
 • Behoefte aan rust, orde en regelmaat
 • Beperkt besef van tijd, tijdsduur, plaats, afstand, risico’s, goed/fout
 • Moeite met oorzaak-gevolg, als-dan, in actie komen, plannen, dingen afmaken
 • Huidige ondersteuning via menselijke interventies: observeren, signaleren en interveniëren
 • Begeleiding voornamelijk reactief

Lectoraat New Business & ICT

slide13

De Case

Gewenste verbeteringen

 • Zo veel mogelijk observeren, signaleren en interveniëren overnemen door (technische) hulpmiddelen (arbeidsmarkt & kosten)
 • Bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten (‘kwaliteit van leven’)
 • Begeleiding van reactief naar proactief
 • Begeleiding van operationeel naar tactisch
 • Verlaging van het aantal incidenten en escalaties

Lectoraat New Business & ICT

slide14

Scenario’s

Geselecteerd o.b.v. belang cliënt

 • Dag-/nachtritme bewoner
  • Opstaan
  • Wonen
  • Naar bed
 • Energiebesparing in de woning
  • Temperatuur
  • Verwarming aan/uit
  • Raam open/dicht
 • Woon-/werkverkeer bewoner
  • Locatie
  • Tijdstip
  • Duur

Lectoraat New Business & ICT

slide15

Techniek

Systeemopzet

Hosted Domotica Server

Ambulante

Team

Alarm Server

Woon

Rapportage

Expert

Systeem

Werk

LVG’er

Zorgverlener

Script Editor

Database

Lectoraat New Business & ICT

slide16

Techniek

Sensoren & actoren kunnen naar believen worden toegevoegd

 • Sensoren:
  • Bedmat
  • Bewegingsmelders (slaapkamer, woonkamer, badkamer)
  • Deurcontact (buitendeur)
  • Raamcontacten
  • Temperatuurmeting (bij voorkeur op de radiator zelf)
 • Actoren:
  • Verlichtingssturing
  • CV-sturing (optioneel)
  • Spreekluister-unit

Lectoraat New Business & ICT

slide17

Gebruikers

Cliënten zijn geen gebruikers

 • Gebruikers zijn:
  • Orthopedagogen: gebruiken het systeem om effectieve interventies te ontwikkelen
  • Begeleiders: gebruiken het systeem om een deel van hun taken naar te delegeren
 • Interactieve, exploratieve en iteratieve ontwikkel-methodiek (Agile) om gebruikersacceptatie te realiseren
 • Intellectueel eigendom is gezamenlijk ontwikkelde kennis over effectieve interventies: co-development
 • Systeem kan ingezet worden voor andere zorginstellingen, andere type cliënten, andere scenario’s

Lectoraat New Business & ICT

slide18

Organisatie

Project is geen automatisering, maar verandertraject

 • Systeem heeft geen consequenties voor verdeling verantwoordelijkheden
 • Ontwikkelen nieuwe werkwijzen t.b.v. proactief handelen
 • Medewerkers ontwikkelen van operationele naar tactische taken
 • Opschaling naar anderen dan
 • Betrouwbaarheid
  • Systeem betrouwbaar, maar nooit 100%
  • Self test (systeem)
  • Fall back-scenario’s en draaiboeken (organisatie)

Lectoraat New Business & ICT

slide19

Cliënten

Kwaliteit van leven

 • Doelstelling: minder escalaties, minder lasten om terug te komen in ‘normaal gedrag’, minder inzet ‘blauwe zwaailicht’-diensten
 • Proactieve interventies ook gericht op aanleren gewenst gedrag
 • Hoe leren licht verstandelijk gehandicapten?
  • Conditionering vs causaliteit
  • Straffen en belonen
  • Relatie met actoren en effectiviteit interventies
  • Nog redelijk onbekend onderwerp

Lectoraat New Business & ICT

slide20

Markt & Financieel-economisch

Wetenschappelijke opzet t.b.v. gevalideerde effectberekeningen

 • Nul- en effectmetingen t.b.v. onderbouwing:
  • Medische effectiviteit
  • Businesscase
 • Businesscases voor schakels in een keten
 • Businesscase moet kloppen voor de hele keten
 • Aannames over marktprijzen en tarieven
 • Aannames over opschaling
 • Aannames over waarde van niet meetbare opbrengsten (bv ‘kwaliteit van leven’)

Zorgkantoor/ Zorgverzekeraar

Zorgaanbieder

ICT-aanbieder

Lectoraat New Business & ICT

slide21

Juridisch-ethisch

Zorgvuldige belangenafwegingen

 • Systeem betekent een inbreuk op de privacy
 • Is dat erg?
 • Belang cliënt:
  • Recht op privacy, maar ook
  • Recht op goede zorg
 • Belang zorgaanbieder: goede, betaalbare zorg
 • Maatregelen:
  • Duidelijke afspraken met cliënten
  • Zorgvuldig informatiemanagement: onderzoek en operatie
  • Uit-knop
 • Aansprakelijkheid
 • Medisch Ethische Toetsings Commissie

Lectoraat New Business & ICT

slide22

Verbinding met onderwijs

Tientallen studenten ingezet t.b.v. multidisciplinaire aanpak

 • Stage- en afstudeeropdrachten
  • Informatie & Communicatie Technologie
  • Human Technology
  • HBO Recht
  • Accountancy
 • Minoren
  • Zorg & Technologie
  • CENSI: Sensor Technologie / HIT
 • Als case bij software engineering / Agile
 • Docenten
  • ICT
  • HIT
  • AGS
  • IBS

Lectoraat New Business & ICT

ad