Taktická příprava
Download
1 / 31

Družstvo v kontaktu se silnějším protivníkem - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Taktická příprava. Družstvo v kontaktu se silnějším protivníkem. Obsah. Obecné zásady Vyvázání se loupáním Vyvázání se oponou Vyvázání se překračováním Vyvázání se vytlačováním Reorganizace. ( Přehrávání animací je možné pozastavit kliknutím na pravé tlačítko myši, levým pokračovat ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Družstvo v kontaktu se silnějším protivníkem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Taktická příprava

Družstvo v kontaktu

se silnějším protivníkem


Obsah

Obecné zásady

 • Vyvázání se loupáním

 • Vyvázání se oponou

 • Vyvázání se překračováním

 • Vyvázání se vytlačováním

  Reorganizace

( Přehrávání animací je možné pozastavit kliknutím na pravé tlačítko myši, levým pokračovat )


Obecné zásady

Během postupu by měl každý voják pozorovat terén a vyhledávat nepřítele, aby ho odhalil pokud možno ještě před prvním výstřelem. Během toho by si měl vyhledávat i možné skryty pokud ke kontaktu dojde.

Pátrači by se měli snažit odhadnout možná nebezpečná místa a pokud taková vidí, zastavit postup a provést průzkum (přes mířidla, propátrat, ...).

Velitel by měl během postupu promýšlet jednotlivé reakce v daném terénu.

Velitel se může stahování účastnit nebo se stáhne samostatně a může zatím podat prvotní hlášení o kontaktu.


Obecné zásady

Pokud dojde ke kontaktu, ideální následná činnost je:

 • VÝSTŘEL – všichni členové patroly reagují zvoláním „KONTAKT!!!“

 • Vystřelí do předpokládaného směru odkud výstřel vyšel

 • Skáčou za nejbližší skryt a změní svoji pozici, než na kterou je nepřítel viděl zmizet

 • Pokud někdo zahlédl plamen nebo ví odkud výstřel vyšel hlásí pozici nepřítele: „11. hodina, 300m, pod břízou kulometné hnízdo“

 • Ostatní opakují, vytáčejí se do daného směru a vedou palbu

 • Velitel vyhodnocuje nepřítele jako silnějšího a rozhodl se pro stažení

  Dle terénu a situace má následující možnosti ...


1. Vyvázání se loupáním

 • použitelné u kontaktu ze směru postupu a z 6 hodiny

 • použitelné též jako možnost útoku v ulicích

 • velitel si může stáhnout strategické zbraně (kulomet, odstřelovač) sebou tak, aby se neúčastnily loupání a tím se nepříteli neodkryly

 • je nutné dodržovat pravidla kruhové obrany, proto se všichni postupně vytáčí podle toho, jak se mění jejich pořadí v sestavě

 • před samotným vyběhnutím vypálit několik mířených dvojvýstřelů

 • při přesunu uvnitř sestavy je nutné přebít zásobník

Schéma a ukázka ...


1. Vyvázání se loupáním


Kontakt !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!


Kontakt !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!


Jdu !

Jdem !

Jdu !

11. hodina

100 metrů

dva střelci

v krytu

Jdu !

Loupáním

na šestou zpět !!!

Jdu !

Jdu !


1. Vyvázání se loupáním

Příklady povelů:

 • „Družstvo loupáním na 12h vpřed !!!“

 • „Družstvo loupáním na 6h zpět !!!“


2. Vyvázání se oponou

 • použitelné u kontaktu ze stran

 • použitelné též jako manévr posunu jednotky pokud někdo nemá visuální kontakt s protivníkem

 • velitel si může stáhnout strategické zbraně (kulomet, odstřelovač) sebou tak, aby se neúčastnily opony a tím se nepříteli neodkryly

 • je nutné dodržovat pravidla kruhové obrany, proto se první a poslední v řadě vytáčí na 12 a 6 hodinu, dále je nutné aby jeden z družstva hlídal opačnou stranu od kontaktu, aby nedošlo k napadení ze zadu

 • před samotným vyběhnutím vypálit několik mířených dvojvýstřelů

 • při přesunu je nutné přebít zásobník

Schéma a ukázka ...


2. Vyvázání se oponou


Kontakt !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!


3. hodina

100 metrů

dva střelci

v krytu

Družstvo oponou vpravo vpřed !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!

Na 3. hodinu k boji !!!


Jdem !

Jdu !

Jdu !


2. Vyvázání se oponou

Příklady povelů:

 • „Družstvo oponou na 3. (6.) hodinu vpřed !!!“

 • „Družstvo oponou20 metrů na 3.vpřed!!!“

 • „Družstvo oponou za valna 3.vpřed!!!“

 • „Kulomet oponou na pravé křídlo vpřed !!!“


3. Vyvázání se překračováním

 • použitelné u kontaktu ze všech směrů (v případě kontaktu na delší stranu sestavy nebo v již rozvinuté sestavě)

 • použitelné též jako manévr posunu jednotky pokud část jednotky nemá visuální kontakt s protivníkem

 • pohybovat by se mělo co nejméně lidí z důvodů vytvoření palebné převahy

 • vždy musí velitel upřesnit po jakých částech se bude družstvo přesunovat (jednotlivec, tým, sekce)

Schéma a ukázka ...


3. Vyvázání se překračováním


Kontakt !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!


Družstvo po sekcích na 6. hodinu zpět !!!

Alfa kryje, bravo vpřed

3. hodina

100 metrů

dva střelci

v krytu

Kontakt !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!

Na 3. hodinu k boji !!!


Alfa vpřed !

Alfa kryje !

Bravo vpřed !

Bravo kryje !

Družstvo do lesa na 6. vpřed !

Bravo vpřed !

Alfa kryje !

Bravo kryje !


3. Vyvázání se překračováním

Příklady povelů:

 • „Po týmech na 6 zpět !!!“

 • „Kulometný tým po jednotlivcích na 6 30 metrů zpět !!!“

 • „Po sekcích na 6 do příkopu zpět !!!“


4. Vyvázání se vytlačováním

 • používá se zejména při velké převaze nepřítele, kdy je potřeba mít co největší palebnou převahu

 • použitelné též jako manévr posunu jednotky pokud část jednotky nemá visuální kontakt s protivníkem

 • při dobré secvičenosti je možné, aby se v jeden moment pohybovalo více vojáků

Ukázka ...


Kontakt !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!


3. hodina

100 metrů

dva střelci

v krytu

Družstvo vytlačováním vpravo vpřed !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!

Kontakt !!!

Na 3. hodinu k boji !!


Kryju !

Kryju !

Kryju !

Jdu !

Jdu !

Jdu !

a tak dále až do kompletního stažení jednotky


4. Vyvázání se vytlačováním

Příklady povelů:

 • „Vytlačováním na 3. vpřed !!!“

 • „Alfa vytlačováním na 9. 30 metrů vpřed !!!“


Slouží ke kontrole počtu rychlému přebití, podání prvotního hlášení. Provádí se vždy po kontaktu s nepřítelem, v prvním vhodném krytu mimo osu palby nepřítele, v tomto bodě se zdržuje jednotka max. 1 minutu nebo tímto bodem jen probíhá.

Bod srazu (rally point)


Reorganizace

Reorganizace slouží ke zjištění stavu jednotky a případnému vyřešení nedostatků. Provádí se vždy po kontaktu s nepřítelem.

Jednotka se přesune do relativně bezpečné vzdálenosti od nepřítele (min. 1 terénní nerovnost - 500m) a vytvoří kruhovou obranu.

Velitel roje velí „REORGANIZACE“ (VDr zatím připravuje hlášení o kontaktu) a členové družstva mu postupně hlásí v tomto pořadí:

Stav munice | Zdravotní stav | Stav vybavení

Velitel roje následně spočítá spotřebu munice, zajistí přerozdělení a podá hlášení VDr, ten ho následně předá dál.


Reorganizace

Příklady hlášení:

 • 3, Ok, Ok

 • 3, Ok, ztráta antény

 • 3, zlomený prst, Ok

 • 3 šišky, 4 zásobníky, Ok, Ok

V případě např. panceřovníka, je nutné hlásit nejdříve hlavní zbraň (RPG) a po té samopal


Dotazy ?


ad
 • Login