Den vanskelige diagnostikken sett fra s r st
Download
1 / 17

Den vanskelige diagnostikken - sett fra Sør-Øst. - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Den vanskelige diagnostikken - sett fra Sør-Øst. Arve Dahl Nevromuskulært Kompetansesenter Nevrologisk avdeling Rikshospitalet. Hvordan har vi det i dag?. 2.4 mill innbyggere bosatt i Sør-Øst Nevromuskulært kompetansesenter fra 2004 ved RH

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Den vanskelige diagnostikken - sett fra Sør-Øst.' - ojal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Den vanskelige diagnostikken sett fra s r st

Den vanskelige diagnostikken -sett fra Sør-Øst.

Arve Dahl

Nevromuskulært Kompetansesenter

Nevrologisk avdeling

Rikshospitalet


Hvordan har vi det i dag
Hvordan har vi det i dag?

 • 2.4 mill innbyggere bosatt i Sør-Øst

 • Nevromuskulært kompetansesenter fra 2004 ved RH

 • En leder + to leger i 20 % ”frikjøp” (Barnelege og Nevrolog), genetisk rådgiver.

 • Slås sammen med Ullevål: Foreligger planer


Nevrologisk avdeling
Nevrologisk avdeling

 • Innlagte i avdelingen med diagnose:

 • Myopathi: Myastenia gravis: Muskeldystrofi:

 • Poliklinikk:


 • ”Muskelpoliklinikk” for pasienter med sammensatte problemstillinger, en gang pr måned. (leder, nevrolog, fysioterapeut, ++)

 • Vi har derfor søkt om og fått tillatelse til å lage et eget behandlingsregister (internt RH).

 • Flere prosjekter i gang: Livskvalitet ved dystrofia myotonica,Barneavdelingen rh
Barneavdelingen RH problemstillinger, en gang pr måned. (leder, nevrolog, fysioterapeut ++)

 • Tar i mot alle barn med muskelsykdom for diagnostikk og behandling i Helse-Sør

 • Innleggelser: ca 30 pas/50 opphold

  Poliklinikk: ca 60 pas/80 konsultasjoner

 • Allerede nært samarbeide med Barneavd. Ullevål (fellesmøter etc). Planlegges formelt knytet til nevromuskulært kompetansesenter

 • Barnenevrologisk seksjon innkluderer nå også tidl Berg Gård.


Revmatologisk avdeling
Revmatologisk avdeling. problemstillinger, en gang pr måned. (leder, nevrolog, fysioterapeut ++)

 • Nasjonalt ansvar for polimyocitter, 250 i diagnoseregisteret.

 • 100 registrert innlagt hvert år.

 • 20-30 % av de henviste har annen muskelsykdom. Disse vurderes og diagnostiseres ved nevrologisk avd.


Nevropatologisk avdeling
Nevropatologisk avdeling. problemstillinger, en gang pr måned. (leder, nevrolog, fysioterapeut ++)

 • 250 nye muskelbiopsier hvert år To overleger i nevropatologi

 • Har en fullt armentarium for immunhistokjemi

 • Noen pas diskuteres med Tromsø

 • Utfører ikke Western Blot


Avdeling for klinisk biokjemi
Avdeling for klinisk biokjemi. problemstillinger, en gang pr måned. (leder, nevrolog, fysioterapeut ++)

 • Metabolske utredninger (screening)

 • Utreder metabolske myopathier

 • Defekter i fettsyreomsetningen

 • Glykogenmetabolismen

 • CPT. Glykogenose III

 • Videreutvikler diagnostikken på mitochondriesykdommerUllev l sykehus
Ullevål Sykehus genetiker, nevrolog, klinisk nevrofysiolog, patolog, avdelig for klinisk biokjemi.

 • Barneavdelingen: regelm. 38 pas.

  10 nye diagnostisert hvert år

 • Nevrologisk avdeling:


 • Pasientene kommer med en uavklart spesifikk funksjonssvikt der muskelsykdom er en av flere diagnostiske muligheter.

 • Vi diagnostiserer deretter en myopathi som årsak, og ofte en sikker underdiagnose.

 • Hos en større gruppe pas. får vi ikke presis diagnose. Hvordan utrede disse videre?

 • Diskutere biopsien med Sigurd for innspill, flere molekylære us.?

 • Genetiske us utført i utlandet, men hvor og hvilke analyser?
 • Utvikle nasjonale nettsider samt gir råd om hvor prøver eventuelt kan sendes

 • Informasjonsmateriell

 • Lage nasjonale retningslinjer for oppfølging og behandlinger i samarbeid med sentra i Norge/Skandinavia. Skandinaviske protokoller Duchenne, SMA og MD

 • Gi ressurser til ”nasjonale/internasjonale studier”

 • Organisere: Videokonferanser for de som er vanskelig å diagnostisere.

 • Nasjonale samlinger, felles diskusjoner


Oppsummering
Oppsummering samt gir råd om hvor prøver eventuelt kan sendes

 • Bedre nasjonalt samarbeide

 • Tromsø spesielt ansvar innen genetikk og muskelbiopsi

 • Organisere nasjonale samlinger for utarbeidelse av protokoller for diagnose, oppfølging og behandling av nevromuskulære sykdommer

 • Totalfinansiere årlige samlinger for fagfolk innen feltet nevromuskulære sykdommer

 • Nasjonalt Diagnoseregister.


 • Ønsker at det samt gir råd om hvor prøver eventuelt kan sendesautomatisk sendes epikriser dersom pasienter som ikke ”endelig” er diagnostisert hos oss, senere vurderes i Tromsø


ad