Bouwstenen berekeningen luchtkwaliteit
Download
1 / 29

Bouwstenen berekeningen luchtkwaliteit - PowerPoint PPT Presentation


  • 269 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Bouwstenen berekeningen luchtkwaliteit. Christiaan Langezaal – InfoMil 2 november 2010. Inhoud presentatie. Bouwstenen berekeningen: GCN-kaarten Dubbeltellingscorrectie Emissiefactoren Meteorologie Ruwheid Methoden en modellen Overlegorganen Meer informatie!. Introductie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Bouwstenen berekeningen luchtkwaliteit

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bouwstenen berekeningen luchtkwaliteit

Christiaan Langezaal – InfoMil

2 november 2010


Inhoud presentatie

Bouwstenen berekeningen:

GCN-kaarten

Dubbeltellingscorrectie

Emissiefactoren

Meteorologie

Ruwheid

Methoden en modellen

Overlegorganen

Meer informatie!


Introductie

Regeling beoordeling luchtkwaliteit:

Artikel 66

‘Vóór 15 maart van ieder kalenderjaar maakt de Minister de volgende gegevens bekend:’

Grootschalige concentratiegegevens

Emissiefactoren

Meteorologische gegevens

Ruwheidskaart

Dubbeltellingcorrectiegegevens


GCN-kaarten

GCN-kaarten = Grootschalige Concentratiekaarten Nederland

Belangrijke bronnen:

Transport

Wegverkeer, scheepvaart en luchtvaart

Bedrijven

Energiecentrales, raffinaderijen, veehouderijen

Landbouw

Mest

Consumenten

CV-ketel, verf en haarlak, open haard

Natuur

Bosbranden, vulkaanuitbarstingen


GCN-kaarten

Proces:


GCN-kaarten

Voorbeelden input berekeningen:

EPRTR  eMJV-bedrijven Emissieregistratie

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit = LML


GCN-kaarten

Output: welke kaarten?

StikstofdioxideNO2

Fijn stof PM10 / PM2,5

Zwaveldioxide SO2

Ozon O3

Koolmonoxide CO

Benzeen C6H6


GCN-kaarten

Conclusies in 2010:

Basis vaststaand en voorgenomen beleid

Voorbeeld: kilometerheffing

Controle door gevoeligheidsanalyses

PM2,5-grenswaarden: geen extra knelpunten

Grotere opgave voor overschrijdingen NO2

Klein aantal knelpunten PM10

Overschrijdingen van grenswaarden na 2011 en 2015


Dubbeltellingscorrectie

Wat en waar corrigeren?

Langs wegen

Bij veehouderijen

Bij grote bronnen

Zeezoutcorrectie


Emissiefactoren

Snelwegen

Wegtype

Jaar

Stof

Niet-snelwegen

Veehouderijen

PM10

Dierklasse/stal

Toekomst: factoren voor depositie


Emissiefactoren

Jaarlijkse actualisatie

In 2010, emissiefactor NOx

vrachtwagens fors hoger

Euro IV en V-vrachtwagens

Stadswegen


Emissiefactoren


Onzekerheden

Onzekerheden in concentraties door:

Menselijk handelen

Technologische ontwikkelingen

Wetenschappelijke inzichten

Metingen

Modellen

Effecten van toekomstig beleid

Meteorologische fluctuaties

 Onzekerheid 15 tot 20% in lokale concentraties!


Meteorologie


Meteorologie


Meteorologie


Meteorologie

KNMI levert informatie:

Windrichting

Windsnelheid

Temperatuur

Bewolking

Weerstations Schiphol en Eindhoven

SRM1: geïnterpoleerde windsnelheden (-velden)

SRM3: uurlijkse meteo!


Ruwheid


Ruwheid


Ruwheid

Ruwheidskaart van Nederland:

KNMI levert kaart

Ruwheidslengte = wrijving tussen luchtstromen en landoppervlak

Grid van 1 * 1 kilometer

Voorbeeld: nieuwe woonwijk Leidse Rijn


Methoden en modellen

GCN-kaarten

Dubbeltellingscorrectie

Emissiefactoren

Meteorologie

Ruwheid

Hoe?

Pre-SRM-tool

Voor SRM2 en 3-modellen


Methoden en modellen


Methoden en modellen

Goedgekeurde modellen:


Methoden en modellen

Niet meer te gebruiken:

IPO-toets

MVP-toets: niet voor PM10 en NO2 gebruiken


Methoden en modellen

Saneringstool

Onderbouwing NSL

Rapportagetool

Terugblik naar 2008

Monitoringstool

Overkoepelende tool voor rapportage (over 2009) en prognose (2010, 2011, 2015)

NSL-rekentool

SRM1- en -2-berekeningen


Methoden en modellen

In ontwikkeling:

Scheepvaart (SRM2/SRM3)

Depositie: stikstof

Toekomst?

Luchtvaart

Dieseltreinen


Overlegorganen rekenen luchtkwaliteit

WLM = Werkgroep LuchtkwaliteitsModellen

Samenvoeging BC NNM en WGM

Gebruikers, adviseurs, PBL, RIVM etc

ELM = Expertpool LuchtkwaliteitsModellering

Experts, in wisselende samenstelling bijeen

Stuurgroep en overleggroep Monitoring NSL


Meer informatie!

www.infomil.nl luchtkwaliteit  meten en rekenen

www.rijksoverheid.nl luchtkwaliteit  meten en rekenen

Invoergegevens 2010

Rekenmethoden

www.pbl.nl  themasite GCN

www.lml.rivm.nl landelijk meetnet luchtkwaliteit


ad
  • Login