Azerbaycan Is Kanunu Emek Mecellesi
Download

Azerbaycan Is Kanunu Emek Mecellesi

Advertisement
Download Presentation
Comments
odele
From:
|  
(158) |   (0) |   (0)
Views: 375 | Added: 02-11-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Azerbaycan (Is Kanunu) Emek Mecellesi . Is Mukaveleleri ve Taraflar 1.Isi2.isveren. Is Mukaveleleri ve Taraflar . Emek mukavelesinde taraflar denildigi zaman isi ve isveren iliskisinden bahsedilmektedir.Is Szlesmesi taraflarin karsilikli iliskilerini yansitan hukuki bir esastir
Tags
,
Azerbaycan Is Kanunu Emek Mecellesi

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Azerbaycan (Is Kanunu) Emek Mecellesi Azerbaycan (Is Kanunu) Emek Mecellesinde Is Mukaveleleri ve Taraflar

2. Azerbaycan (Is Kanunu) Emek Mecellesi Is Mukaveleleri ve Taraflar 1.Is?i 2.isveren

3. Is Mukaveleleri ve Taraflar Emek mukavelesinde taraflar denildigi zaman is?i ve isveren iliskisinden bahsedilmektedir.Is S?zlesmesi taraflarin karsilikli iliskilerini yansitan hukuki bir esastir. Azerbaycan Is Kanunu?nun 16. maddesinde de Is S?zlesmesinin tanimi verilmistir. Is S?zlesmesi iki tarafli olup, is?inin isyeri ile karsilikli anlasmasini saglayan ve emeginin karsiligi olarak alacagi ?creti de kapsayan bir s?zlesmedir.

4. IS S?ZLESMELERINDE TARAFLAR Is Kanunu?nun 3. maddesinin 5 kismina g?re, is s?zlesmesi isverenle is?i arasinda olusan is iliskilerinin sartlarini, taraflarin hak ve sorumluluklarini yansitmaya yardimci olan yazili bir anlasmadir. Is S?zlesmesi yazili ve bireysel olarak yapilmak zorundadir. Bireysel olarak yapilan Is S?zlesmelerinde is?inin bizzat yer almasi zorunludur ve is?i g?rme eylemini bizzat ger?eklestiren sahis durumundadir.

5. Is S?zlesmesi?nde yer alan sartlar Is?inin adi, soyadi, baba ismi ve adresi Isverenin adi ve adresi Is?inin is yeri, pozisyonu: Is s?zlesmesinin yapildigi ve is?inin ise baslama tarihi Is S?zlesmesinin s?resi Yapilacak isin sekli Is?inin ?alisma ortami ve ?alisma sartlari Taraflarin Is S?zlesmesine uygun olarak karsilikli sorumluluklari Taraflarin belirledigi ek sartlarla ilgili bilgiler

6. Emek (is) Mukavelesinin T?rleri Is S?zlesmeleri yapilma s?resine g?re s?reli ve ya s?resiz olarak 2 sekilde ger?eklestirilebilir. ?nceden s?resi belirlenmeden yapilan s?zlesmeler s?resiz, 5 yila kadar s?reyle yapilan s?zlesmeler s?reli s?zlesmelerdir.

7. Emek (is) Mukavelesinin T?rleri S?resiz yapilan s?zlesmelerde isveren ve is?i s?zlesmenin bitis s?resini belirtmezler, s?reli s?zlesmelerde ise is?i ve isveren s?zlesmenin bitis tarihini ?nceden belirlerler

8. Emek (is) Mukavelesinin I?erigi Is?inin adi, soyadi, baba adi ve adresi; Isverenin adi ve adresi; Is?inin ?alisma yeri ve g?revi; Is s?zlesmesinin imzalandigi ve is?inin mesaiye baslayacagi g?n; Is s?zlesmesinin s?resi; Is?inin g?rev fonksiyonu; Is?inin ?alisma ortami sartlari, mesai ve tatil saatleri, ?creti ve ilaveler, yillik izin s?resi, Isin muhafazasi, sosyal ve diger sigortalarin yapilmasi; Taraflarin is s?zlesmesi ?zere karsilikli taahh?tleri; Taraflarin belirledigi ilave sartlar konusunda bilgiler.

9. Emek (is) Mukavelesinin Yapisi ve Yapilma Sekli Is Kanunu?nun 44. maddesinin 1. kismina g?re, is s?zlesmesinin yazili olarak yapilmasi gerekir. Is iliskisinin ger?eklesmesi i?in yazili bir is s?zlesmesinin olmasi sarttir. Bunun nedeni, is s?zlesmesinin yazili olarak her iki tarafin sorumlulugunu yansitmasi ve herhangi bir sekilde anlasmadan cayilmasini engellemesidir. Bunun disinda is s?zlesmesinin yazili bi?imde olmasi taraflara s?zlesmedeki maddelere, sartlara yeniden bakabilme, eklemeler ve degisiklikler yapabilme, eger is anlasmazliklari ortaya ?ikarsa anlasma sartlarinin Kanuna uygunlugunu inceleme olanagi tanir.

10. Emek (is) Mukavelesinin Feshi ve Sona Ermesi Emek (is) Mukavelesinin feshi dedigimiz zaman mukavelenin ge?erliliginin bitmesi anlamina gelmektedir. Bunun yanisira taraflar anlasarak da mukaveleyi sona erdirebilmektedirler. Is Kanunu?nun bazi maddelerinde ?s?zlesmenin feshi? bazi yerlerinde ?s?zlesmenin iptali? olarak ge?se de aslinda her iki kavram ayni manayi ifade etmektedir. Is Kanunu?nun 13. faslinda is s?zlesmesinin feshedilmesinin sartlari ve sekli belirtilmistir

11. Emek Mecellesinin 69. maddesinde Is S?zlesmesinin is?i tarafindan feshi usulleri g?sterilmistir. 69. maddenin 1 kismi uyarinca is?i, 1 ay ?nceden, yazili sekilde bildirmek suretiyle Is S?zlesmesini feshedebilir. Dolayisiyla, bu maddeden de anlasildigi ?zere, is?inin s?zlesmeyi feshedebilmesi i?in 2 sarta uymasi gereklidir. Bu sartlardan bir tanesi isvereni bir ay ?ncesinden fesih konusunda uyarmaktir. Bu s?re, isverenin s?z konusu is?inin yerine yeni is?i bulmasi ve ?retimin aksamamasi i?in ?nemli bir s?redir.

12. Emek (is) Mukavelesinin Isveren tarafindan Feshi ve Sona Ermesi a)Isyerinin Kapatilmasi b) Is?i Sayisinda Azaltmaya Gidilmesi c) Is?inin isin gerektirdigi yetenek ve kabiliyete yeterince sahip olmadigi veya ise uygun olmadigi tespit edildigi hallerde d) Is?i ?alisma eylemini veya s?zlesmede belirtilen sorumluluklarini yerine getirmedigi zaman veya Is Kanunu?nun 72. maddesinde belirtilen sartlari k?t?ye kullandigi hallerde, Kanun?un 71. maddesinin 2. kisminda belirtildigi ?zere, is?inin kasitli bir sekilde sorumluluklarini yerine getirmemek suretiyle isin, ?retimin, is disiplininin bozulmasina yol a?masi, isverenin veya diger ?alisanlarin hakkina maddi veya manevi zarar vermesi, isverene s?z konusu is?inin s?zlesmesini feshetme hakki tanir. Asagidaki sartlardan birisi ger?eklestigi taktirde is?i is ortamini ve is disiplinini bozmus sayilir:

13. Emek Mecellesinde ?alisma S?releri Tam ?alisma s?resi Kisaltilmis ?alisma s?resi Kismi ?alisma s?resi

14. Emek Mecellesinde Tam ?alisma S?resi Is Kanun?unun 89. maddesi g?nl?k normal ?alisma s?resinin 8 saatten fazla olmamasi gerektigini net olarak belirtmektedir. G?nl?k normal ?alisma s?resine uygun olarak, haftalik normal ?alisma s?resi 40 saatten fazla olamaz. Bu s?re t?m Is S?zlesmeleri i?in zorunludur ve s?zlesmenin taraflari bu s?reyi degistiremezler

15. Emek Mecellesinde Kisaltilmis ?alisma S?resi Is Kanunu?nun 91. maddesinin 2. kismina g?re, kisaltilmis ?alisma s?resi 16 yasindan k???k is?iler i?in haftalik 24 saatten, 16-18 yaslari arasi is?iler, birinci ve ikinci dereceli ?z?rl?ler, hamile kadinlar ve 18 aya kadar bebegi olan kadin is?iler i?in 36 saatten fazla olamaz. Bu haftalik ?alisma s?releri Is Kanunu?nca belirlendiginden t?m isverenler bu s?relere uymak durumundadirlar.

16. Emek Mecellesinde Kismi ?alisma S?resi Taraflar Is S?zlesmesi yaparken veya yaptiktan sonra tam olmayan ?alisma s?resi ile ilgili olarak mutabakata varabilirler. Bunun yaninda taraflar kismi ?alisma s?resinin haftalik veya g?nl?k olacagini Is S?zlesmesinde belirlerler. Kismi ?alisma s?resinin baslama tarihini serbest olarak belirledikleri gibi taraflar karsilikli olarak anlasarak kismi ?alisma s?resinden normal ?alisma s?resine ge?ebilirler.

17. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Emek Mecellesinde Kullanilan ?nemli Terimler Kurum: M?lkiyet?inin teskilati-hukuki tipine, adina ve faaliyet ?esidine bakilmaksizin A.C. mevzuatlari geregince olusturulmus t?zel kisilik, onun subesi, temsilciligine verilen isimdir. Is?i: Isverenle ?zel veya yazili olarak is s?zlesmesi (kontrat) yapmakla uygun ?alisma yerinde bedeli karsiligi ?alisan ger?ek kisidir. Isveren: Tam faaliyet kabiliyetine sahip olup, ?alisanlarla is s?zlesmesi (kontrat) yapmak, onu feshetmek veya kurallarini degistirmek haklarina sahip olan m?lkiyet?i veya onun vekil ettigi kurumun m?d?r?, yetkili kurumu ayrica, t?zel kisilik olusturmadan girisimcilik faaliyeti ger?eklestiren ger?ek kisidir.

18. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Emek Mecellesinde Kullanilan ?nemli Terimler(devami) Is?i Birlikleri: Isverenle is iliskilerinde olan, kanunla belirlenmis ?alisma, sosyal, ekonomik haklarini ortak ger?eklestirmek ve yasalar geregince ?ikarlarini toplu olarak savunmak hakkina sahip ve uygun ?alisma yerlerinde ?alisan is?ilerden olusan birliklerdir. Is s?zlesmesi (Kontrati): Isverenle is?i arasinda ?zel olarak yapilan ve is iliskilerinin baslica kurallarini, taraflarin hak ve g?revlerini yansitan yazili anlasmadir. Toplu S?zlesme: Isverenlerin, is?i birlikleri veya is?i sendikalari ile yazili olarak yaptiklari is, sosyal-ekonomik, sosyal ve diger iliskileri d?zenleyen anlasmadir.

19. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Emek Mecellesinde Kullanilan ?nemli Terimler(devami) Toplu Anlasma: Ilgili icra h?kimi organlari, is?i sendikalari ve isverenlerin; ?alisanlarin is ortamlarinin iyilestirilmesi, is muhafazasi, mesgull?g?n temini ve diger sosyal savunma tedbirlerinin yerine getirilmesi alaninda, cumhuriyet, mesleki, alan veya b?lge birlikleri arasinda yapilan ortak faaliyet konusunda taraflarin taahh?tlerini belirleyen anlasmadir. Is Yeri: Is?inin ?creti ?denilmekle g?revi (mesleki) ?zere is s?zlesmesi ile belirlenmis isleri (hizmetleri) ger?eklestirdigi yerdir. Is G?venligi: ?alisanlarin g?venilir ve saglam ortamlarda ?alisma haklarinin temini amaciyla bu Kanunda ve diger normatif hukuki akitlerde ayrica, toplu s?zlesmelerde, anlasmalarda ve is anlasmalarinda ?ng?r?lm?s teknik g?venlik, santiar, saglikli, tedavi-profilaktik tedbirleri, normlari ve standartlari sistemidir.

20. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Emek Mecellesinde Kullanilan ?nemli Terimler(devami) Is Ortami- is?inin kendi is?ilik fonksiyonunu verimli ve gereken sekilde yerine getirebilmesi i?in asgari normlar, bu Kanunda ?ng?r?lm?s ayrica, is s?zlesmesinde (toplu s?zlesmede, anlasmada) taraflarin kendilerinin belirledigi isler, sosyal ve ekonomik normlar toplusudur. Is?ileri Temsil Eden Organ: ?alisma, sosyal, ekonomik haklarini veya yasal ?ikarlarinin savunulmasi amaciyla is?ilerin g?n?ll? olarak olusturduklari t?z?k ve uygun mevzuatlar ?er?evesinde faaliyette bulunan is?i sendikalaridir (birlikleridir).

21. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Emek Mecellesinde Kullanilan ?nemli Terimler(devami) Isverenleri Temsil Eden Organ: Girisimcilik faaliyetleri ile ilgili sosyal-ekonomik haklarini, m?lkiyet, ?retim ve is iliskileri ile ilgili ?ikarlarinin savunulmasi amaciyla, isverenlerin g?n?ll? ve ortak olarak olusturduklari t?z?k ve uygun mevzuatlar ?er?evesinde faaliyette bulunan birlikleridir. Toplu Talepler: Toplu s?zlesmelerin, anlasmalarin yapilmasi, onlara degisikliklerin yapilmasi ve icrasi ayrica, diger ?alisma, sosyal ve ekonomik konularla bagli is?ilerin, ya da is?i sendikalarinin isverenler, onlarin birlikleri veya ilgili merciler karsisinda ileri s?rd?g? taleplerdir.

22. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Emek Mecellesinde Kullanilan ?nemli Terimler(devami) Toplu Is?i Uyusmazligi: Toplu taleplerden dogan fikir ayriligidir. Bireysel Is Uyusmazliklari: Is s?zlesmesinin, toplu anlasmanin, s?zlesme sartlarinin, taraflarin taahh?tlerinin yerine getirilmesi ayrica, bu Kanunun ve diger normatif akitlerin uygulanmasi s?recinde bireysel olarak isverenle is?i arasinda ortaya ?ikan fikir ayriligidir.

23. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Emek Mecellesinde Kullanilan ?nemli Terimler(devami) Grev: Toplu ve ferdi is uyusmazligini ??zmek amaciyla is?ilerin (is?inin) ge?ici olarak kendi is?ilik fonksiyonlarini yerine getirmekten kismen veya tamamen ka?inmasidir.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro