Halvorsb le 26 28 sept 2014
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Halvorsbøle, 26.-28. sept. 2014 PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LEDERTREFF ØND. Halvorsbøle, 26.-28. sept. 2014. MENIGHETSMISJONEN. SMÅTRAKTATER , serie på 12 stk 12x12 cm. Kan bestilles fra ressurssenteret. MENIGHETSMISJONEN. MINITRAKTATER , serie på 6 stk For å gi bort personlig. MENIGHETSMISJONEN. Kan bestilles fra ressurssenteret.

Download Presentation

Halvorsbøle, 26.-28. sept. 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Halvorsb le 26 28 sept 2014

LEDERTREFF ØND

Halvorsbøle,26.-28. sept. 2014

MENIGHETSMISJONEN


Halvorsb le 26 28 sept 2014

SMÅTRAKTATER,

serie på 12 stk

12x12 cm

Kan bestilles fra ressurssenteret

MENIGHETSMISJONEN


Halvorsb le 26 28 sept 2014

MINITRAKTATER,

serie på 6 stk

For å gi bort personlig

MENIGHETSMISJONEN

Kan bestilles fra ressurssenteret


Halvorsb le 26 28 sept 2014

Den reviderte BIBELGAVEPLANEN

MENIGHETSMISJONEN


Halvorsb le 26 28 sept 2014

Nettsiden

www.gledeoghap.no

med gratis tilbud om bok og kurs. Annonseres på internett.

VNDs svar på «Great Hope Project»


Menighetsmisjonen

Menighetsmisjonen:

 • Viktig at menighetene har en misjonsleder

 • Gi beskjed om hva menighetene trenger/savner

  • Mer brosjyrer?

  • Online ressursbank?

  • Hjelpemateriell for misjonsarbeid (f.eks. bibelstudier?)

  • Hjelp til inspirasjon, opplæring og spesielle programmer/prosjekter?

  • Annet?

MENIGHETSMISJONEN


Er 67 r i r godt oppeg ende og ser fremover med optimisme

er 67 år i år, godt oppegående,og ser fremover med optimisme!


Norsk bibelinstitutt v r st rste personlige virksomhet

NORSK BIBELINSTITUTT –vår største personlige «virksomhet»

 • Den største offentlige «virksomheten» vi driver i Adventistsamfunnet i Norge, av den typen der vi har personlig kontakt med folk.

 • Størst og eldst i Norge på kristen fjernundervisning.

 • Hundrevis av interesserte studerer Bibelen og livsstils temaer med oss hvert eneste år gjennom NBI.

 • 11.679 elever meldte seg på kurs i 10-års perioden 2002-2011

 • Bare i 2013: 889 aktive elever, 5251 uts. studiebrev, 372 kursbevis

 • Helt avhengig av samarbeidet med menigheter/medlemmer, økonomisk og for utdeling og besøksvirksomhet.


Halvorsb le 26 28 sept 2014

Akkurat nå …

 • Har en ny og innbydende nettside med «Min side» funksjon: www.norskbibelinstitutt.no

 • Følg NBI på Facebook (Lik og del)

 • Flere nye kurs for ungdom og voksne

 • Flere kurs i online versjon (6 hittil)

 • Fornying av eksisterende studiemateriell

 • Nødvendig med reklamekampanje hvert år. Menighetslederne og pastorer er tilskrevet om høstens aksjon, med spørsmål om hvordan de vil være med.


Halvorsb le 26 28 sept 2014

Helt ny nettside 2013


Halvorsb le 26 28 sept 2014

NBIs kursutvalg:

 • BIBELKURS:

 • Bakom Bibelen

 • Englene

 • Ny start i livet, del 1 og 2

 • Paulus

 • Menneskesønnen

 • Livet med Gud, del 1 og 2

 • Profetiens verden

 • Bibelen – en levende bok

 • Jeg søkte og fant

 • Profeten Daniels bok

 • Patmosvisjonen

 • Johannes Åpenbaring

 • Romerbrevet

 • meg@Gud (for unge)

 • Bibelen svarer (”Bibelgaveplanen”)

 • Bibelkurs på amharisk

 • BARNEKURS:

 • Aktiv Bibel (barnekurs)

 • LIVSSTILSKURS:

 • Helse

 • Ta styringen på livet

 • Sammen om livet (ekteskap)

 • Barnet mitt og jeg


Halvorsb le 26 28 sept 2014

Kursnyheter:

 • Bakom Bibelen

 • Profetiens verden

 • Kurset «ADVENTIST»


Halvorsb le 26 28 sept 2014

NBIs nåværende hovedbrosjyre

I år er utdeling begrenset til det menighetene deler ut selv. Vi vil tømme lagre for eksisterende brosjyrer.


Halvorsb le 26 28 sept 2014

NBIs kurskatalog


Halvorsb le 26 28 sept 2014

 • Annonsering på Facebook siden slutten av august. Resultater den første måneden:

 • Annonsen sett av over en halv millioner FB brukere

 • Nesten 7.500 har klikket seg inn på NBIs nettside

 • Ca. 60 av dem har meldt seg på NBI kurs

 • 19 menigheter i ØND er med (ut av 32 menigheter)

 • Annonseringen blir avgrenset til de områdene den enkelte menighet ber om, og begrenset til det budsjett de vedtar

 • Nå har vi nettopp også begynt en storstilt annonsekampanje på web (AdWords)

 • Første 3-4 døgnene har annonsen hatt nesten 750.000 visninger

 • Ca.4.200 klikket seg inn på NBIs nettside

Tall pr. 28/9-14


Brevskolen

Brevskolen:

Hvordan kan vi spille på lag?

 • Lokale NBI representanter som kan besøke elever

 • Dele og anbefale brevskolens kurs i daglig kontakt med mennesker

 • Forbønn

 • Menighetene ta del i fellesaksjonen hver høst (i år Facebook annonsering)

 • Spesielle programmer/prosjekter i kirkene våre, der vi inviterer brevskole elever


 • Login