Uroczystość otwarcia hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół nr 9 10.12.2013r. - PowerPoint PPT Presentation

Uroczysto otwarcia hali sportowo widowiskowej przy zespole szk nr 9 10 12 2013r
Download
1 / 27

  • 119 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Uroczystość otwarcia hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół nr 9 10.12.2013r. Rozpoczęcie uroczystości otwarcia hali sportowo-widowiskowej uroczystość prowadzili: Marika Popowicz – absolwentka XI LO oraz Błażej Stawiarski. Uroczyste wniesienie sztandaru szkoły. Do hymnu szkoły….

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Uroczystość otwarcia hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół nr 9 10.12.2013r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uroczysto otwarcia hali sportowo widowiskowej przy zespole szk nr 9 10 12 2013r

Uroczystość otwarcia hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół nr 910.12.2013r.


Uroczysto otwarcia hali sportowo widowiskowej przy zespole szk nr 9 10 12 2013r

Rozpoczęcie uroczystości otwarcia hali sportowo-widowiskowej uroczystość prowadzili: Marika Popowicz – absolwentka XI LO oraz Błażej Stawiarski


Uroczysto otwarcia hali sportowo widowiskowej przy zespole szk nr 9 10 12 2013r

Uroczyste wniesienie sztandaru szkoły


Do hymnu szko y

Do hymnu szkoły…


Uroczysto otwarcia hali sportowo widowiskowej przy zespole szk nr 9 10 12 2013r

Przemówienie Dyrektora

Zespołu Szkół nr 9

Pana Mirosława Chojeckiego


Zaproszeni go cie

Zaproszeni goście!


Przem wienie pana kazimierza drozda wiceprzewodnicz cego rady miasta bydgoszczy

Przemówienie pana Kazimierza Drozda – wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy


Przem wienie prezydenta miasta bydgoszczy pana rafa a bruskiego

Przemówienie Prezydenta Miasta Bydgoszczypana Rafała Bruskiego


Uroczysto otwarcia hali sportowo widowiskowej przy zespole szk nr 9 10 12 2013r

Ciepłych słów nie szczędziła społeczności szkolnej przedstawicielka Bydgoskich Olimpijczyków – patronów szkoły – pani Daniela Walkowiak - brązowa medalistka olimpiady w Rzymie (1960 r.), uczestniczka igrzysk w Melbourne (1956r.) i w Tokio (1964 r.)


Uroczysto otwarcia hali sportowo widowiskowej przy zespole szk nr 9 10 12 2013r

Symboliczne przecięcie wstęgi przez Kazimierza Drozda -wiceprzewodniczącego Rady Miast Bydgoszczy, Rafała Bruskiego -Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Mirosława Chojeckiego -Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 oraz Marzenę Muntowską -uczennicę XI LOMS


Hal sportow po wi ci proboszcz parafii zmartwychwstania pa skiego ks tadeusz ristau

Halę sportową poświęcił proboszcz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego – ks. Tadeusz Ristau.


Prezentacja klub w sportowych z kt rymi wsp pracuje szko a

Prezentacja klubów sportowych, z którymi współpracuje szkoła.

BKS


Ks pa ac

KS Pałac


Cw zawisza

CW ZAWISZA

Siatkarskie Ośrodki Szkolne


Uroczysto otwarcia hali sportowo widowiskowej przy zespole szk nr 9 10 12 2013r

BTW

Lotto Bydgostia


Kr tki mecz pi ki no nej

Krótki mecz piłki nożnej


Pr ba wysi kowa na ergometrze

Próba wysiłkowa na ergometrze


Wsp lny taniec nie le nam wyszed

Wspólny taniec nieźle nam wyszedł!


Wyst p grupy tanecznej wolf gang w kt rej ta czy uczennica xi loms zuzanna ma kowska

Występ grupy tanecznej WOLF GANG, w której tańczy uczennica XI LOMS -Zuzanna Małkowska


Pokaz ta ca towarzyskiego

Pokaz tańca towarzyskiego


Wyst p wokalny natalii nyklewicz uczennicy kl 3a

Występ wokalnyNatalii Nyklewicz –uczennicy kl.3A


  • Login