Wachten tot het overgaat of zorgen dat het goed komt?
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Wachten tot het overgaat of zorgen dat het goed komt? PowerPoint PPT Presentation


  • 60 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Wachten tot het overgaat of zorgen dat het goed komt?. Kwesties zijn stevig, hardnekkig en schier onoplosbaar Oude spel is echt over, nieuw gereedschap, nieuwe verhoudingen Professioneel optimisme: mooie plannen, resultaten boeken

Download Presentation

Wachten tot het overgaat of zorgen dat het goed komt?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wachten tot het overgaat of zorgen dat het goed komt?

Kwesties zijn stevig, hardnekkig en schier onoplosbaar

Oude spel is echt over, nieuw gereedschap, nieuwe verhoudingen

Professioneel optimisme: mooie plannen, resultaten boeken

Realiteit: kill your darlings, afboeken, moeizaam onderhandelen

Optimisme werkt als conservatieve kracht, verdooft


Als konijntjes in de koplamp?


Onderzoek en overleg moet dichter op de huid

Er zijn geen standaard of voor de hand liggende antwoorden

Er gloren wel kansrijke benaderingen, ze zijn nog niet goed verbonden

We hebben elkaar hard nodig, niet alleen om te praten

Bundelen van publieke en private intelligentie

Bundelen van kwantitatieve en kwalitatieve benadering

Gebruiken van inzichten uit andere sectoren


De nieuwe Da Vinci is een alliantie


Rouw, vraag, analyse, samenwerking, besluit

Verlies nemen is een belangrijk onderdeel van het proces

De transitie wordt aangedreven door honoreren van vraag van mensen

Zakelijke SWOT-achtige analyse is basis voor grove selectie

Het gaat tegelijk om veranderingen in markt, overheid en samenwerking

We moeten echt iets vinden om meer besluitvaardig te worden


Verlies nemen is belangrijk onderdeel

van proces

Er wordt onvermoeibaar geanalyseerd en verklaard

Dit gebeurt op allerlei schalen en in meerdere talen

Uitleggen waarom het niet kan is niet je verantwoordelijkheid nemen

Er is een verbluffend grote tolerantie voor niet doen

Maar het ongeluk heeft al plaatsgevonden

Het verlies is er al, maar nog niet genomen

Niet nemen van verlies blokkeert nieuw denken

We sleuren teveel mee: na rouwen pas bouwen

doorgaan rouwen bouwen


Een goede visie doet pijn en is in strijd met ons harmonisch verlangen...


Kill your darlings, herken een dood paard


2. De transitie en de vraag van mensen

Alleen diep inzicht in wat mensen willen gaat de markt openen

Aansluiten op hun wensen, fascinaties en verantwoordelijkheden

Dit bewustzijn wordt vrij breed beleden

Begrippen die erbij horen zijn:

- Leefstijlen en Woonmilieus

- ‘Soul of place’ en ‘genre de vie’

- Branding en identiteit

- Integrale gebiedsontwikkeling

- Organische aanpak


Daarin komen mooie vakken bij elkaar:

Archeologie, cultuurhistorie

Sociologie, antropologie

Marketing, branding

Stedebouw, design

Organisatiekunde, bestuurskunde


Wie banden wil verkopen moet de wereld herbergzaam maken


3. Zakelijke SWOT-analyse is basis voor selectie

Deze analyse vindt nu in meeste regio’s plaats

Uitgevoerd door experts als Compaenen, Fakton, Stadkwadraat, STEC

Eerste stap: vaststellen wat clusters zijn op basis van verhuisrelaties

Tweede stap: indelen op basis van afzetbaarheid en bijdrage ambitie


Zakelijke SWOT-analyse is basis voor selectie

Hieruit ontstaat op centraal niveau toewijzing van sterk/zwak

Daartegen is veel weerstand, zelfs angst om aan tafel te gaan

Naast verlies speelt hier (begrijpelijk) ook eer, gezichtsverlies en imago

Hersenkraker is het ontwerp van ontwikkelmogelijkheden voor verliezers

Bijvoorbeeld Daily Rural System, landgoederen, Happy Few


4. Verandering markt, overheid, samenwerking

Financieringsvraag, geen middelen

Uitval van vraag, hypotheken en lastige projectfinancieringen

Einde van aanbodgedreven confectie in grote hoeveelheden

Grondposities en contracten opnieuw onder de loep


Verandering markt, overheid, samenwerking

Sturingsvraag, geen filosofie van sturing en beïnvloeding

Mensen nemen zelf in toenemende mate regie op zich

Overheid moet en gaat van sturen en bestemmen naar faciliteren

Overheid verschijnt als partner naast anderen in allianties


Verandering markt, overheid, samenwerking

Allianties zijn de nieuwe eenheden, in allianties is niemand de baas

Allianties maken niet vanzelf regie op regioniveau

Allianties zijn niet integraal en niet aan de politiek gebonden

Er mist centraliteit, een coördinerend plaform


5. Vinden methode om besluitvaardig te worden

Allianties introduceren nieuwe achterkamertjes rondom locaties

Resultaten en doorbraken liggen op hoger niveau dan de locaties

Overleg stagneert, geen manier en plaats om knopen door te hakken

Extra lastig door wijd verbreid harmonisch verlangen


Vancouver model besluitvorming

Vancouver heeft grote integrale besluiten door de stad gekregen

Voornemens worden duidelijk en confronterend gecommuniceerd

Reacties in kranten en op site worden uitgedaagd

Grote bijeenkomst in City Hall met maximale deining

Alles komt goed in verslag, College besluit in paar dagen

Weer publicatie, veel deining, weer bijeenkomst, blijven staan


Bevrijdende besluitvorming en rol gemeente

Gemeenten zoeken al enige tijd naar regierol

Dit kan een rol zijn in faciliteren van besluitvorming voor allianties

Vergelijkbaar met regie in faciliteren van beslechting in recht

Inrichten van besluitvorming zodat allianties niet meer vastlopen


Dankuwel!


  • Login