Spolupráce střední školy se sociálními partnery - PowerPoint PPT Presentation

Spolupr ce st edn koly se soci ln mi partnery
Download
1 / 6

 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Spolupráce střední školy se sociálními partnery. Ing. Jiří DLAPAL. Osnova příspěvku Anotace projektu, východiska projektu Cíle projektu Realizace projektu Dosažené výsledky a zkušenosti Závěr, dotazy. Anotace a základní východiska aktivity

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Spolupráce střední školy se sociálními partnery

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spolupr ce st edn koly se soci ln mi partnery

Spolupráce střední školy se sociálními partnery

Ing. Jiří DLAPAL


Spolupr ce st edn koly se soci ln mi partnery

Osnova příspěvku

 • Anotace projektu, východiska projektu

 • Cíle projektu

 • Realizace projektu

 • Dosažené výsledky a zkušenosti

 • Závěr, dotazy


Spolupr ce st edn koly se soci ln mi partnery

Anotace a základní východiska aktivity

 • Aktivita vychází z projektu IET 1 vytvořeného v rámci Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

 • Přístupno žákům školy technických oborů, studujícím ve druhém až čtvrtém ročníku

 • Žáci jsou vedeni ke spolupráci v týmu, k týmovému řešení úkolů, k samostatnému vyhledávání a zpracování informací, k účelné prezentaci výsledků vlastní práce

 • Aktivita rozvíjí znalosti získané v předmětech elektronika, programové vybavení, informační a komunikační technologie

 • Výběr aktivity byl ovlivněn umístěním sociálního partnera v blízkosti Střední školy informatiky a spojů


Spolupr ce st edn koly se soci ln mi partnery

Cíle aktivity

 • Motivovat žáky k praktickému využití teoretických poznatků

 • Ukázat žákům jiné možnosti získávání znalostí než jen výukou

 • Seznámit žáky se systémem vzdělávání vysokých škol

 • Motivovat žáky ke studiu technických oborů jak na střední škole, tak na vysoké škole

 • Naučit žáky účelně prezentovat výsledky své práce

 • Přispět k provázání univerzitního a středního technického školství zapojením středoškolských pedagogů a žáků

 • Vyřešení zadání průmyslového projektu

 • Pokrýt mezery v přípravě lidských zdrojů pro

  konkurenceschopný elektrotechnický průmysl v souladu

  s poptávkou na trhu práce


Spolupr ce st edn koly se soci ln mi partnery

Realizace aktivity

 • Projekt IET 1 při UTEE FEKT plánován na období duben 2009 až březen 2012

 • Sestaven pracovní tým (lektor, mentor, žáci)

 • V průběhu realizace je možné zapojení dalších žáků

 • Zapojeni žáci třetího ročníku oboru mechanik elektronik

 • Součástí projektu jsou přednášky pro žáky i pedagogy

 • Zadání úkolu poskytnul konkrétní smluvní podnik cestou UTEE FEKT

 • Žáci využili prostorů a pomůcek střední školy i vysoké školy


Spolupr ce st edn koly se soci ln mi partnery

Dosažené výsledky a zkušenosti

 • Byla navázána úzká spolupráce Střední školy informatiky a spojů s UTEE FEKT při VUT v Brně

 • Žáci byli seznámeni se systémem vzdělávání na vysoké škole

 • Znatelně se zlepšila samostatná práce žáků při plnění úkolu

 • Je patrný kladný posun v práci žáků s jednotlivými zdroji informací

 • Žáci si ověřili využitelnost teoretických znalostí při praktickém řešení úkolů

 • Bylo splněno zadání průmyslového projektu

 • Obtížnost průmyslového projektu musí odpovídat vědomostem žáků, nepřiměřená náročnost vede k malému zájmu o zapojení se do projektu

 • V průběhu plnění zadání průmyslového projektu je nezbytné věnovat pozornost motivaci žáků


 • Login