Stigma mentalnih poremećaja; kako psiholozi mogu pomoći - PowerPoint PPT Presentation

Stigma mentalnih poreme aja kako psiholozi mogu pomo i
Download
1 / 10

 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stigma mentalnih poremećaja; kako psiholozi mogu pomoći. Siniša Brlas, prof. Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Stigma mentalnih poremećaja; kako psiholozi mogu pomoći

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stigma mentalnih poreme aja kako psiholozi mogu pomo i

Stigma mentalnih poremećaja; kako psiholozi mogu pomoći

Siniša Brlas, prof.

Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

sa zaštitom mentalnog zdravlja

Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije


Antistigmatizacijsko djelovanje psihologa to psiholozi mogu

Antistigmatizacijsko djelovanje psihologa;što psiholozi mogu

 • Pomoći cjelovitom prepoznavanju stigme kao problema

 • Definirati prostor za antistigmatizacijsko djelovanje

 • Provoditi psihoedukaciju; učiti kako živjeti sa sličnostima i razlikama

 • Provoditi na pojedinca usmjerene zaštitne postupke

 • Ukazivati na stigmu kao na činitelj rizika za mentalno zdravlje


Cjelovito prepoznavanje stigme kao problema

Cjelovito prepoznavanje stigme kao problema

Važno!

U opasnosti je mentalno zdravlje onih koji već imaju teškoće u mentalnom funkcioniranju ili manifestiraju ovisničko ponašanje (stigmatizirani su).

U opasnosti je i mentalno zdravlje onih koji se ponašaju “drukčije”; takvi se često procjenjuju neprilagođenima (što ih stigmatizira) čime se povećava rizik za njihovo mentalno zdravlje.


Definiranje prostora za djelovanje

Definiranje prostora za djelovanje


Stigma mentalnih poreme aja kako psiholozi mogu pomo i

PREDSTAVLJANJE KNJIGE“Psihologijau zaštiti mentalnog zdravlja; prijedlogsmjernicaza psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja”Osijek, 14. listopada 2011.

Izdavač:Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije


Definiranje prostora za djelovanje1

Definiranje prostora za djelovanje

Prijedlozi smjernica za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja prema područjima djelovanja Nacionalne strategije zaštite mentalnog zdravlja od 2011. do 2016. godine

3.1. Unaprjeđenje mentalnog zdravlja u općoj populaciji

3.1.4. Poticati aktivnosti kojima se destigmatiziraju duševne bolesti

3.2. Unaprjeđenje mentalnog zdravlja u dobno-specifičnim i vulnerabilnim populacijama

3.2.7. Poticati i podržavati aktivnosti usmjerene na borbu protiv stigme kojom su označene ranjive populacijske skupine

3.3. Unaprjeđenje mentalnog zdravlja na radnom mjestu

3.4. Prevencija, liječenje i rehabilitacija duševnih poremećaja

3.4.1. Razvijati javnu svijest o duševnim poremećajima i mogućnostima liječenja … s naglaskom na destigmatizaciji

3.5. Zaštita mentalnog zdravlja u zajednici

3.6. Suradnja s drugim sektorima, razmjena informacija i znanja, istraživanje


Psihoedukacija

Psihoedukacija

Važan cilj:

Učenje življenju sa sličnostima i razlikama

“Vrijeme sličnosti i razlika”

(tema 19. godišnje konferencije hrvatskih psihologa, Osijek 2011.)


Diskretni i na pojedinca usmjereni za titni postupci

Diskretni i na pojedinca usmjereni zaštitni postupci

Rana identifikacija osoba rizičnog ponašanja i njihova opservacija kroz

diskretni personalni (osobni) zaštitni program

koji:

 • je usmjeren pojedincu

 • diskretan je i stoga zaštićuje od stigmatizacije

 • dodatno zaštićuje


Stigma kao initelj rizika za mentalno zdravlje

Stigma kao činitelj rizika za mentalno zdravlje

Činitelji rizika za pojavu, razvoj i održavanje ovisnosti:

 • teškoće sa samokontrolom ponašanja (znatiželja, zabava i dosada)

 • utjecaji koji dopiru iz socijalnog okruženja (utjecaj vršnjaka ili partnera i želja za samopotvrđivanjem)

 • psihološki razlozi (u vrlo širokom spektru teškoća i poremećaja u psihičkom funkcioniranju čovjeka)

Stigma je socijalni pritisak koji pojedinca prisiljava “uklopiti se” i ponašati se u skladu s normama. Ako pojedinac tome pritisku ne može udovoljiti stigma (kao utjecaj iz socijalnog okruženja) postaje činitelj rizika za mentalno zdravlje ili razvoj neprilagođenog (pa tako i ovisničkog) ponašanja.


Hvala

Hvala!


 • Login