Hodnotenie dopadov na zdravie bratislava 2009 pr prava spr vy
Download
1 / 9

Hodnotenie dopadov na zdravie, Bratislava/2009 Príprava správy - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Hodnotenie dopadov na zdravie, Bratislava/2009 Príprava správy. MUDr. Jindra Holíková RÚVZ Bratislava. Základné údaje. Názov posudku Posudzovateľ a oprávnenie Dátum Objednávateľ (investor) Účel posudzovania (EIA, podklad pre ÚR, ÚPN a pod.) Predmet posudzovania

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hodnotenie dopadov na zdravie, Bratislava/2009 Príprava správy' - nadda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hodnotenie dopadov na zdravie bratislava 2009 pr prava spr vy

Hodnotenie dopadov na zdravie,Bratislava/2009 Príprava správy

MUDr. Jindra Holíková

RÚVZ Bratislava


Z kladn daje
Základné údaje

 • Názov posudku

 • Posudzovateľ a oprávnenie

 • Dátum

 • Objednávateľ (investor)

 • Účel posudzovania

  (EIA, podklad pre ÚR, ÚPN a pod.)

 • Predmet posudzovania

  (vplyv čoho na koho –

  populačné skupiny)


Podkladov materi l
Podkladový materiál

 • Dokumentácia (zámer, DUR, iná)

 • Rozptylová štúdia

 • Hluková štúdia

 • Iný odborný posudok (napr. voda,potraviny, pôda – staré záťaže)

 • Miestne šetrenie

 • Iné (psychologický, sociologický posudok, klimatické pomery/inverzie a pod.)

 • Právne predpisy

 • Odborná literatúra


Popis posudzovanej akcie
Popis posudzovanej akcie

 • Umiestnenie -

  -vzdialenosť od obytnej zástavby, priestorov s dlhodobým pobytom osôb, event. iné (potraviny, poľnohosp.výroba, vodný zdroj)

 • Popis technológie a možných únikov škodlivín do ŽP


Mo n vplyvy na p a zdravie
Možné vplyvy na ŽP a zdravie

 • Chemické faktory – ovzdušie (+ pachy)

  voda

  pôda (+ potr.reťazec)

 • Fyzikálne faktory - hluk

  RA žiarenie

  elmag. žiarenie

  svetlo

 • Biologické faktory (mikróby,hmyz,hlodavce)

 • Psychické vplyvy (vnímanie rizika)

 • Sociálne vplyvy (zamestnanosť, sťahovanie)


V sledky hodnotenia
Výsledky hodnotenia

 • Výsledný index nebezpečenstva (HI)

 • Jednotka rizikového faktora vzniku rakoviny

 • Slovné hodnotenie

 • Porovnanie miery nebezpečenstva/rizika s inými vplyvmi

  a akceptovateľným rizikom


Diskusia
Diskusia

 • Rozbor neistôt -

  vstupné údaje

  miera expozície

  určenie dotknutých skupín

  metodika hodnotenia

  pôsobenie kofaktorov


N vrh opatren
Návrh opatrení

 • Úprava projektu/zámeru

  umiestnenie

  dopravné napojenie

  riešenie výduchov

  protihlukové opatrenia

  ochranné pásmo

 • Návrh monitoringu a hodnotenia


Z very
Závery

 • Odporúčanie/neodporúčanie realizácie

 • Odporúčanie alterantívy

 • Odporúčanie opatrení (podmienky)

 • Literatúra


ad