fels oktat si rangsorok s a nyilv noss g
Download
Skip this Video
Download Presentation
Felsőoktatási rangsorok és a nyilvánosság

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Felsőoktatási rangsorok és a nyilvánosság - PowerPoint PPT Presentation


 • 52 Views
 • Uploaded on

Felsőoktatási rangsorok és a nyilvánosság. Dr. Fábri György kutatásvezet ő OFIK. avagy. Milyen utakra viszik a felsőoktatást a rangsorok?. Miért lettek rangsorok egyáltalában?. Kvantifikálható teljesítmények iránti elvárások Medializálódás Döntéshozók és döntéshozatali mechanizmusok.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Felsőoktatási rangsorok és a nyilvánosság' - morey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fels oktat si rangsorok s a nyilv noss g

Felsőoktatási rangsorokésa nyilvánosság

Dr. Fábri György

kutatásvezető

OFIK

avagy

avagy

Milyen utakra viszik a felsőoktatást a rangsorok?

mi rt lettek rangsorok egy ltal ban
Miért lettek rangsorok egyáltalában?
 • Kvantifikálható teljesítmények iránti elvárások
 • Medializálódás
 • Döntéshozók és döntéshozatali mechanizmusok
a fels oktat si rangsorok rtelme s rtelmetlens ge k ros vagy hasznos volta
A felsőoktatási rangsorok értelme és értelmetlensége, káros vagy hasznos volta
 • Hogyan csináljuk mi?
 • Hogyan ne olvassák – avagy az egyfunkciós felsőoktatás mítosza
 • Hogyan ne használják – avagy a munkaerőpiaci elvárások mítosza
 • Hogyan lehet értelme a rangsoroknak?
el zm nyek
Előzmények
 • Az Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely szakmai programja alapján indult projekt
 • Kutatási program a felsőoktatási tájékoztatásról 1999-2000
 • Pilot-projekt: hallgatói felmérés, ennek szakmai egyeztetése felsőoktatás-kutatók, intézményvezetők és felsőoktatási fórumok képviselőivel 2001-2002
 • Empirikus hallgatói felmérések:
  • 2003. tavasz – egyetemek;
  • 2005. tavasz - főiskolák
 • Folyamatos tájékoztatás:
  • Felvi.hu
  • Napilap-mellékletek
  • Egyeztetések felsőoktatás-igazgatási és intézményvezetői körben
a felvi rangsor alakul sa
A Felvi rangsor alakulása

2002: pilot-projekt: felmérés szűk körben, publikálás nélkül, csak hivatkozások

2003: adatbázisok, szűkebb körű felmérések, publikálás

2004: egyetemi rangsorok, önálló kötetben

2005: teljeskörű felsőoktatási rangsor, önálló kötetben

2006-2007: Felvi rangsor a HVG-ben

m dszertani fejleszt s
Módszertani fejlesztés:

2002-2003: hallgatói vélemények

2004: hallgatói vélemények új kérdőív alapján + intézményi adatszolgáltatás

2005: hallgatói vélemények + oktatási adatbázisok + munkaerőpiaci tájékozódás

2006: hallgatói vélemények + oktatási adatbázisok + oktatói/munkaerőpiaci felmérés + szakos keretek

k vetelm nyek
Követelmények

Szakmai érvényesség

Módszertani hitelesség

Laikus használhatóság

Intézményi elfogadottság

szempontok
Szempontok

Hallgatói minőség

Oktatói minőség

Népszerűség

Elégedettség

Presztízs

rangsor alkot inform ci s b zis
Rangsor-alkotó információs bázis

Adatsorok

Hallgatói vélemények

Oktatói vélemények

Munkaerőpiaci információk

adatb zisok
Adatbázisok

az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) jelentkezési és felvételi adatai, illetve intézményi adatgyűjtése;

az intézmények saját információszolgáltatásán alapuló, oktatási és kulturális minisztériumi (OKM) adatok;

egyéb nyilvános információforrások a felsőoktatás és kutatás-fejlesztés köréből (KSH, NKTH, MTA stb.)

álláshirdetések a legnépszerűbb médiafelületeken (HVG, Jobline stb.);

mi rt lehetnek rdekesek a hallgat i v lem nyek
Miért lehetnek érdekesek a hallgatói vélemények?
 • Szemléleti alap:a felsőoktatási szolgáltatás fogyasztóinak nézőpontja
 • A vélemények esetlegességének ellensúlya: szociológiai mintaképzés által biztosított objektivitás
 • Információs legitimitás:
  • saját intézményről alkotott vélemény
  • intézményekről alkotott közvélekedés
 • + Intézményi visszacsatolás:
  • fejlesztésekhez, minőségbiztosításhoz jó alap,
  • egyedi kérések alapján speciális kérdésekkel, panelekkel kiegészíthető
rangsort pusok
Rangsortípusok

Szakos rangsorok

Karok rangsorai képzési területen belül

Karok rangsorai a teljes képzési kínálatban

a k pz s alapelemeinek v ltoz sa
A képzés alapelemeinek változása

történeti visszatekintés: praktikus tudás és elméleti képzés viszonyának változásai

a kulturális funkció súlya csökken a tudástőkét adóhoz képes

a nemzeti funkció a nemzetköziesedés hatására átalakul

a versenytér részben nemzetközivé válik

az intézmények és az oktatók finanszírozásában csökken az állami felelősségvállalás

elitcsoportok érdekérvényesítő erejének módosulása, szakterületi presztízsek elmozdulása

17

z rt k pz si keretek fellazul sa
zárt képzési keretek fellazulása:

idő

tér

hely

tematika

intézmény

18

j gazdas gi tendenci k s k pz si elv r sok
Új gazdasági tendenciák és képzési elvárások

munkaerőpiac nemzetközivé válik

termelési kultúra helyiértéke megnő, jellege standardizálódik

a politikai-társadalmi közeg kiegyensúlyozottsága elsődlegessé válik a tőkebefektetésben

a szellemi hozzáadott érték termelése átlépi a nemzeti határokat

gyakorlatias és rugalmas tudáselemeket igényel a termelés

általánossá válik az átképzési igény

a végzettségek iránti elvárások módosulnak

a diploma, felsőfokú képzettség relatív versenyelőnye megnő Európában

az egyetemek-főiskolák technológiai fejlesztő hellyé válnak

19

m sodgener ci s technik k
„Másodgenerációs technikák”

A képzés, mint szolgáltatás

Klasszikus szerveződés, mint kompetitív hátrány

Identitásőrzés az „outsourcing” segítségével

20

mindentud kulcsszavak
Mindentudó kulcsszavak:

munkaerőpiac

?

munkaadók

?

képzési elvárások

?

Bologna

21

a munkaer piac provok ci ja
A munkaerőpiac provokációja:

„A felsőoktatási intézményeknek nem lesz helyük a ‘jövőben’, feladatukat decentralizált, skill-orientált tanfolyamok veszik majd át, amelyek közvetlenül táplálják a munkaerőpiacot.”

(Peter Drucker; Forbes 1997)

22

elvi probl m k
Elvi problémák:

Munkaerő-szükséglet korlátozott tervezhetősége

Szaktudások piaci értékének változékonysága

Kompetenciák elsajátításának többféle útja

Akadémiai és praktikus képzési logika eldöntetlen versenye

Egyéni életstratégiák sokfélesége

24

tapasztalatok a munkaad i v lem nyalkot sr l
Tapasztalatok a munkaadói véleményalkotásról

kiérleletlen

ismerethiányos

cég- és munkakör-specifikus

ellentmondásos

25

szem lyes adatk zl s tapasztalatai ltal noss gok
Személyes adatközlés tapasztalatai: általánosságok

nyelvtudás,

informatikai ismertek

felkészültség,

használható tudás

gyakorlatiasság

26

relev ns konkr tumok
Releváns konkrétumok

Habituális elvárások feltűnő hangsúlyossága

Szakterületi fókuszálás

Munkahely típusa meghatározóbb, mint a szakterület

27

bologna bels ellentmond soss ga a munkaer piaci ig nyek szempontj b l
„Bologna” belső ellentmondásossága a munkaerőpiaci igények szempontjából:

Alapképzés tartalma:

általános tájékozódás, alapismeretek

vagy

munkaerőpiacon használható praktikus képzettség

?

28

kiindul pontok
Kiindulópontok

Többfunkciós felsőoktatás

Tudástőke átadása

Szakértelmiségi képzés

Szocializáció

Értelmiségi közeg önépítése

Munkaerőpiaci zsilip

Pályamódosítás, önfejlesztés bázisa

Többrétegű szolgáltatási kereslet

Gyors munkaerőpiaci érvényesülés

Társadalmi pozícionálás

Szociális-szubkulturális sajátosságok megélése

Hosszútávú életpálya-építés

alapfunkci k a fels oktat s sz m ra
Alapfunkciók a felsőoktatás számára

Intézményi önértékelés, stratégiák, ehhez mélyelemzések

Idősorok áttekintése

Sokszempontúság mint szemléleti elem

Intézményi PR

Felsőoktatás-politikai elemzések

alapfunkci k a hallgat k sz m ra
Alapfunkciók a hallgatók számára

Egyéni és közösségi informáltság növekedése

Hallgatói véleményezés speciális formája

Intézményi PR: felemás hallgatói érdekeltség

t bbszempont rangsor olvas s sz ks ges
Többszempontú rangsor-olvasás szükséges!

Szakmai jellemzők

Népszerűség

Karrier-szolgáltatások

A hallgatói élet szolgáltatásai

mire j k a rangsorok
Mire jók a rangsorok?

Mekkora a valóságos motivációs erejük?

Továbbtanulás

Intézményi stratégiák

Felsőoktatás-irányítás

Mennyire megalapozottak?

empirikus bázis

adatszerűség

Követelmény: módszertani előfeltevések felfedése!

Ebből következő értelmezési lehetőségek

Jó és rossz percepciójuk, annak következményei

a hasznos rangsorm k d s
A hasznos rangsorműködés:
 • Az információ demokratizálása
 • Nyilvánosság a felsőoktatáson belül
 • Nyilvánosságban tematizálás
 • Medializálás veszélyeinek megelőzése
 • Megoldás: viszonylagosság hangsúlyozása, szakmai hitelesség, konszenzus, elkötelezettség, értékvilág
diskurzus s nyilv noss g ig ny
Diskurzus- és nyilvánosság-igény:
 • az akadémiai értelmiség
 • a média
 • a forrás-menedzsmentek
 • a döntéshozók

folyamatos egyeztetés teremti meg azt a nyilvánosságot, aminek közegében a rangsorok értelmesen lesznek használhatók

 • a továbbtanulási döntésekhez
 • az intézményi stratégiákhoz
 • a felsőoktatás-politikai döntésekhez!
k sz n m a figyelm ket

Köszönöm a figyelmüket!

Budapest, 2007. november 28.

Dr. Fábri György

www.fabrigyorgy.hu

ad