Fels oktat si rangsorok s a nyilv noss g
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

Felsőoktatási rangsorok és a nyilvánosság PowerPoint PPT Presentation


 • 46 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Felsőoktatási rangsorok és a nyilvánosság. Dr. Fábri György kutatásvezet ő OFIK. avagy. Milyen utakra viszik a felsőoktatást a rangsorok?. Miért lettek rangsorok egyáltalában?. Kvantifikálható teljesítmények iránti elvárások Medializálódás Döntéshozók és döntéshozatali mechanizmusok.

Download Presentation

Felsőoktatási rangsorok és a nyilvánosság

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Felsőoktatási rangsorokésa nyilvánosság

Dr. Fábri György

kutatásvezető

OFIK


avagy

Milyen utakra viszik a felsőoktatást a rangsorok?


Miért lettek rangsorok egyáltalában?

 • Kvantifikálható teljesítmények iránti elvárások

 • Medializálódás

 • Döntéshozók és döntéshozatali mechanizmusok


A felsőoktatási rangsorok értelme és értelmetlensége, káros vagy hasznos volta

 • Hogyan csináljuk mi?

 • Hogyan ne olvassák – avagy az egyfunkciós felsőoktatás mítosza

 • Hogyan ne használják – avagy a munkaerőpiaci elvárások mítosza

 • Hogyan lehet értelme a rangsoroknak?


I. A Felvi-rangsor alapvetései


Előzmények

 • Az Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely szakmai programja alapján indult projekt

 • Kutatási program a felsőoktatási tájékoztatásról 1999-2000

 • Pilot-projekt: hallgatói felmérés, ennek szakmai egyeztetése felsőoktatás-kutatók, intézményvezetők és felsőoktatási fórumok képviselőivel 2001-2002

 • Empirikus hallgatói felmérések:

  • 2003. tavasz – egyetemek;

  • 2005. tavasz - főiskolák

 • Folyamatos tájékoztatás:

  • Felvi.hu

  • Napilap-mellékletek

  • Egyeztetések felsőoktatás-igazgatási és intézményvezetői körben


A Felvi rangsor alakulása

2002: pilot-projekt: felmérés szűk körben, publikálás nélkül, csak hivatkozások

2003: adatbázisok, szűkebb körű felmérések, publikálás

2004: egyetemi rangsorok, önálló kötetben

2005: teljeskörű felsőoktatási rangsor, önálló kötetben

2006-2007: Felvi rangsor a HVG-ben


Módszertani fejlesztés:

2002-2003: hallgatói vélemények

2004: hallgatói vélemények új kérdőív alapján + intézményi adatszolgáltatás

2005: hallgatói vélemények + oktatási adatbázisok + munkaerőpiaci tájékozódás

2006: hallgatói vélemények + oktatási adatbázisok + oktatói/munkaerőpiaci felmérés + szakos keretek


Követelmények

Szakmai érvényesség

Módszertani hitelesség

Laikus használhatóság

Intézményi elfogadottság


Szempontok

Hallgatói minőség

Oktatói minőség

Népszerűség

Elégedettség

Presztízs


Rangsor-alkotó információs bázis

Adatsorok

Hallgatói vélemények

Oktatói vélemények

Munkaerőpiaci információk


Adatbázisok

az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) jelentkezési és felvételi adatai, illetve intézményi adatgyűjtése;

az intézmények saját információszolgáltatásán alapuló, oktatási és kulturális minisztériumi (OKM) adatok;

egyéb nyilvános információforrások a felsőoktatás és kutatás-fejlesztés köréből (KSH, NKTH, MTA stb.)

álláshirdetések a legnépszerűbb médiafelületeken (HVG, Jobline stb.);


Miért lehetnek érdekesek a hallgatói vélemények?

 • Szemléleti alap:a felsőoktatási szolgáltatás fogyasztóinak nézőpontja

 • A vélemények esetlegességének ellensúlya: szociológiai mintaképzés által biztosított objektivitás

 • Információs legitimitás:

  • saját intézményről alkotott vélemény

  • intézményekről alkotott közvélekedés

 • + Intézményi visszacsatolás:

  • fejlesztésekhez, minőségbiztosításhoz jó alap,

  • egyedi kérések alapján speciális kérdésekkel, panelekkel kiegészíthető


Rangsortípusok

Szakos rangsorok

Karok rangsorai képzési területen belül

Karok rangsorai a teljes képzési kínálatban


II. Mit rangsorolunk?Az ezredforduló átalakuló euroatlanti felsőoktatása

16


A képzés alapelemeinek változása

történeti visszatekintés: praktikus tudás és elméleti képzés viszonyának változásai

a kulturális funkció súlya csökken a tudástőkét adóhoz képes

a nemzeti funkció a nemzetköziesedés hatására átalakul

a versenytér részben nemzetközivé válik

az intézmények és az oktatók finanszírozásában csökken az állami felelősségvállalás

elitcsoportok érdekérvényesítő erejének módosulása, szakterületi presztízsek elmozdulása

17


zárt képzési keretek fellazulása:

idő

tér

hely

tematika

intézmény

18


Új gazdasági tendenciák és képzési elvárások

munkaerőpiac nemzetközivé válik

termelési kultúra helyiértéke megnő, jellege standardizálódik

a politikai-társadalmi közeg kiegyensúlyozottsága elsődlegessé válik a tőkebefektetésben

a szellemi hozzáadott érték termelése átlépi a nemzeti határokat

gyakorlatias és rugalmas tudáselemeket igényel a termelés

általánossá válik az átképzési igény

a végzettségek iránti elvárások módosulnak

a diploma, felsőfokú képzettség relatív versenyelőnye megnő Európában

az egyetemek-főiskolák technológiai fejlesztő hellyé válnak

19


„Másodgenerációs technikák”

A képzés, mint szolgáltatás

Klasszikus szerveződés, mint kompetitív hátrány

Identitásőrzés az „outsourcing” segítségével

20


Mindentudó kulcsszavak:

munkaerőpiac

?

munkaadók

?

képzési elvárások

?

Bologna

21


A munkaerőpiac provokációja:

„A felsőoktatási intézményeknek nem lesz helyük a ‘jövőben’, feladatukat decentralizált, skill-orientált tanfolyamok veszik majd át, amelyek közvetlenül táplálják a munkaerőpiacot.”

(Peter Drucker; Forbes 1997)

22


III. A munkaerőpiaci elvárások mítosza

23


Elvi problémák:

Munkaerő-szükséglet korlátozott tervezhetősége

Szaktudások piaci értékének változékonysága

Kompetenciák elsajátításának többféle útja

Akadémiai és praktikus képzési logika eldöntetlen versenye

Egyéni életstratégiák sokfélesége

24


Tapasztalatok a munkaadói véleményalkotásról

kiérleletlen

ismerethiányos

cég- és munkakör-specifikus

ellentmondásos

25


Személyes adatközlés tapasztalatai: általánosságok

nyelvtudás,

informatikai ismertek

felkészültség,

használható tudás

gyakorlatiasság

26


Releváns konkrétumok

Habituális elvárások feltűnő hangsúlyossága

Szakterületi fókuszálás

Munkahely típusa meghatározóbb, mint a szakterület

27


„Bologna” belső ellentmondásossága a munkaerőpiaci igények szempontjából:

Alapképzés tartalma:

általános tájékozódás, alapismeretek

vagy

munkaerőpiacon használható praktikus képzettség

?

28


IV. Mire és hogyan használjuk jól a rangsorokat?


Kiindulópontok

Többfunkciós felsőoktatás

Tudástőke átadása

Szakértelmiségi képzés

Szocializáció

Értelmiségi közeg önépítése

Munkaerőpiaci zsilip

Pályamódosítás, önfejlesztés bázisa

Többrétegű szolgáltatási kereslet

Gyors munkaerőpiaci érvényesülés

Társadalmi pozícionálás

Szociális-szubkulturális sajátosságok megélése

Hosszútávú életpálya-építés


Alapfunkciók a felsőoktatás számára

Intézményi önértékelés, stratégiák, ehhez mélyelemzések

Idősorok áttekintése

Sokszempontúság mint szemléleti elem

Intézményi PR

Felsőoktatás-politikai elemzések


Alapfunkciók a hallgatók számára

Egyéni és közösségi informáltság növekedése

Hallgatói véleményezés speciális formája

Intézményi PR: felemás hallgatói érdekeltség


Többszempontú rangsor-olvasás szükséges!

Szakmai jellemzők

Népszerűség

Karrier-szolgáltatások

A hallgatói élet szolgáltatásai


Mire jók a rangsorok?

Mekkora a valóságos motivációs erejük?

Továbbtanulás

Intézményi stratégiák

Felsőoktatás-irányítás

Mennyire megalapozottak?

empirikus bázis

adatszerűség

Követelmény: módszertani előfeltevések felfedése!

Ebből következő értelmezési lehetőségek

Jó és rossz percepciójuk, annak következményei


A hasznos rangsorműködés:

 • Az információ demokratizálása

 • Nyilvánosság a felsőoktatáson belül

 • Nyilvánosságban tematizálás

 • Medializálás veszélyeinek megelőzése

 • Megoldás: viszonylagosság hangsúlyozása, szakmai hitelesség, konszenzus, elkötelezettség, értékvilág


Diskurzus- és nyilvánosság-igény:

 • az akadémiai értelmiség

 • a média

 • a forrás-menedzsmentek

 • a döntéshozók

  folyamatos egyeztetés teremti meg azt a nyilvánosságot, aminek közegében a rangsorok értelmesen lesznek használhatók

 • a továbbtanulási döntésekhez

 • az intézményi stratégiákhoz

 • a felsőoktatás-politikai döntésekhez!


Köszönöm a figyelmüket!

Budapest, 2007. november 28.

Dr. Fábri György

www.fabrigyorgy.hu


 • Login