Bestuursovereenkomsten contractualisering binnen de sociale zekerheid in belgi
Download
1 / 34

Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de sociale zekerheid in België - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de sociale zekerheid in België. Deel 1 : omgevingsanalyse 21/02/2005. 1. Inleiding. Sociale Zekerheid : quid ? Doelstelling : financiële tussenkomst (takken) Tussenkomst bij verlies van loon (vervangingsinkomen)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de sociale zekerheid in België' - monita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bestuursovereenkomsten contractualisering binnen de sociale zekerheid in belgi

Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de sociale zekerheid in België

Deel 1 : omgevingsanalyse

21/02/2005

Contractualisering binnen de sociale zekerheid


1 inleiding

1. Inleiding

Contractualisering binnen de sociale zekerheid


 • Sociale Zekerheid : quid ?

  • Doelstelling : financiële tussenkomst (takken)

   • Tussenkomst bij verlies van loon (vervangingsinkomen)

   • Tussenkomst bij bijkomende lasten (uitkeringen en bijslagen)

   • Tussenkomst voor werkloosheid

  • Verschilt naargelang de beroepscategorie (stelsels)

   • Werknemers

   • Zelfstandigen

   • Ambtenaren

   • + andere

Contractualisering binnen de sociale zekerheid


2 de contractualisering

2. De contractualisering

Contractualisering binnen de sociale zekerheid


 • Basis :

  • KB 03-04-1997

  • Twee fasen : BO 2002-2004 (+2005) en BO 2003-2005

  • Invoering van een BO als voorwaarde voor verzelfstandiging

 • Doelstelling van de contractualisering :

  • Efficiëntie van de sociale zekerheid verbeteren

  • BO is een beheersinstrument (niet een beleidsinstrument)

  • Niet zo onbelangrijk !!!

 • Een contract tussen de Federale Staat en een openbare instelling van sociale zekerheid

Contractualisering binnen de sociale zekerheid


Inhoud van een bestuursovereenkomst
Inhoud van een bestuursovereenkomst

 • Verbintenissen van de OISZ

  • Strategische engagementen

   • Basisopdrachten : efficiëntie en dienstverlening aan de sociale verzekerde

   • Verbeteringsprojecten

   • Handvest voor de Sociale Verzekerde

    Zeer uitgewerkt : +/- 85 doelstellingen per BO

  • Financiële engagementen

   • Beheersbegroting 1ste jaar + evolutie (% of vaste bedragen)

   • Niet de programmabegrotingen

 • Verbintenissen van de Federale Staat

  • Overleg met OISZ in geval van wetswijziging

  • Respect financiële kader

  • Omgevingsfactoren bij evaluatie

 • Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Operationalisering van de contractualisering
  Operationalisering van de contractualisering

  • Uitvoering:

   • Bestuursplan : interne document voor uitvoering van BO

  • Rapportering & opvolging

   • Samenwerkingsprotocol

   • Jaarlijkse & tussentijdse verslagen

   • Jaarlijks overleg

   • 27de maand verslag

  • Aanpassing

   • Na jaarlijks overleg

   • Heronderhandeling

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Aard van een bestuursovereenkomst
  Aard van een bestuursovereenkomst ?

  • Juridische visie

   • Vraag : burgerlijke wetboek van toepassing (art.1101)

   • Praktijk niet onbelangrijk :

    • Vraag 1 : kan een partij schadevergoedingen vragen of opleggen dat BO uitgevoerd wordt ?

    • Vraag 2 : kan een burger in conflict met een OISZ de BO inroepen?

   • Antwoord :

    • Op vraag 1 : art.5§3 KB 3 april 1997 : art.1184 Burg wetboek niet van toepassing

     • Andere artikels wel ?

    • Op vraag 2 : nog niet opgelost

  • Bestuurskundige visie

   • Twee modellen

    • Angelsaksische model : KT, privé-contract, juridische visie, gedetailleerde contract en opvolging, sancties en beloning, « one shot » interacties

     Gebaseerd op wantrouwen

    • Scandinavische model : LT, afspraak, politieke visie, geringe beschrijving en opvolging, permanente en meer klassieke opdrachten

     Gebaseerd op vertrouwen

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  • BO ?

   • Omwille van juridische traditie en politieke visie : tussenbeide

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  3 swot analyse van de contractualisering

  3. SWOT-analyse van de contractualisering

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Een swot analyse
  Een SWOT-analyse ?

  • Definitie

   • Strengths (sterkten), Weaknesses (zwakheden), Opportunities (kansen) &Threats (bedreigingen)

   • Methode waarin de capaciteiten van een organisatie gerelateerd wordt met omgevingsfactoren

  • Nut

   • Beschrijvend : omgeving van de contractualisering analyseren

   • Normatief : welke zijn de hervormingsassen ?

  • Drie clusters van factoren

   • Heterogene omgeving

   • Een sector in modernisering

   • Een chaotische implementatie van de contractualisering

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  3 1 cluster 1 heterogene omgeving

  3.1. Cluster 1 : heterogene omgeving

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Factor 1 1 verzelfstandigde instellingen
  Factor 1.1. Verzelfstandigde instellingen

  • Primaire netwerk :

   • SZ wordt beheerd door openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) : de primaire netwerk (+ enkele organisaties)

   • Taken : inning, verdeling, beheer

    • Interacties

     • Financiële interacties

     • Informatie-uitwisseling

   • 2 horizontale OISZ :

    RSZ en KSZ

  • Invloed op BO

   • 2 soorten van OISZ

   • Geïntegreerde

    netwerk

   • Grootschalige

    projecten (DMFA)

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Factor 1 2 medewerkende instellingen
  Factor 1.2. Medewerkende instellingen

  • Secundaire netwerk

   • Reden : opname van oude sociale beschermingen (voor WO II)

   • Gevolgen : betalingsopdracht in handen van privé-organisaties >>> medewerkende instellingen

   • Wel onder controle van een OISZ

  • Gevolgen op BO

   • Controletaak

   • Geen contractualisering omwille van belang van taak

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Factor 1 3 de voogdij
  Factor 1.3. : de Voogdij

  Regering

  Voogdijminister

  Voogdijminister

  Minister

  Openbaar Ambt

  Voogdijminister

  Minister Begroting

  IKW

  Ondersteuning van minister

  Ondersteuning van minister

  FOD SZ

  FOD B&B

  FOD WASO

  Ondersteuning

  Ondersteuning

  Regerings-

  commissarissen

  Regerings-

  commissarissen

  College van de RC ?

  Toezicht,

  Opvolging,

  Overleg

  Toezicht,

  Opvolging,

  Overleg

  Beheerscomité

  Beheerscomité

  Beheerscomité

  Beheerscomité

  Beheerscomité

  Openbare Instelling

  Sociale Zekerheid

  Openbare Instelling

  Sociale Zekerheid

  Openbare Instelling

  Sociale Zekerheid

  Openbare Instelling

  Sociale Zekerheid

  Openbare Instelling

  Sociale Zekerheid

  Rekenhof

  Revisoren

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Factor 1 3 de voogdij1
  Factor 1.3. : de Voogdij

  • Geen harmonisatie van Voogdij

   • Dubbele Voogdij : budget vs beleidsmatig

   • Binnen de “beleidsmatige” Voogdij

    • Geen duidelijke taakverdeling

    • Geen kader voor aanwerving en opdrachten regeringscommissarissen

    • Vele Voogdijministers : 1/3 OISZ zonder één op één relatie

  • Gevolgen voor BO

   • Budgettaire vs strategische discussies

   • RC in zwakke positie

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Factor 1 4 het paritair beheer
  Factor 1.4. Het paritair beheer

  • Waarom ?

   • Privé-initiatief

   • Drie aandeelhouders

   • Gevolg op de OISZ (samenstelling beheerscomité)

   • Wel goed georganiseerde organisaties

  • Gevolgen voor BO

   • Organisaties betrokken bij horizontale discussies

   • Ieder comité betrokken voor afzonderlijke betrekkingen Voogdij-OISZ

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Cluster 2 een sector in modernisering

  Cluster 2 : een sector in modernisering

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Factor 2 1 naar meer afstemming
  Factor 2.1. : naar meer afstemming

  • Invoering Globaal Beheer (stelsel van de werknemers)

   • Takken niet meer individueel gefinancierd

   • OISZ gefinancierd volgens hun behoeften

   • Beheerd door RSZ

  • Integratie van de gegevensbeheer en –uitwisseling

   • KSZ & Smalls-MvM

   • Grote projecten : DMFA, DIMONA, Agora-projecten

  • Afstemming over de dienstverlening aan de sociale verzekerde

   • Handvest van de sociale verzekerde

  • Invoering van het College van de OISZ

   • Spreekbuis en horizontale projecten

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Factor 2 2 naar een effici ntere management van de oisz
  Factor 2.2. : naar een efficiëntere management van de OISZ

  • Verzelfstandiging via KB 03 april 1997 :

   • Financieel : transfersomgelijkheden

   • Personeel : aanwerving en vorming

   • Facility : beheer van onroerende goederen

  • Invoering analytische boekhouding

   • Imperfecte

  • Invoering boordtabellen

  • Beroep op consultant voor hervorming van interne processen

  • Informatisering

  • Hervorming van de HRM (Copernicus)

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Factor 2 3 naar een partnerschaprelatie met de voogdij
  Factor 2.3. : naar een partnerschaprelatie met de Voogdij

  • Oprichting FOD Sociale Zekerheid in 2001

   • Ondersteuning Voogdijministers

   • Coördinatietaak via samenwerking met OISZ

   • Expertiseopbouw rond contractualisering en prestatiemeting

    • Opmaak basisprincipes over contractualisering

   • Hervorming van de opvolging

    • Ondersteuning van de RC

    • Opbouw van een methoden

    • Gesprekken met budgettaire voogdij

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Factor 2 4 responsabilisering secundaire netwerk
  Factor 2.4. : responsabilisering secundaire netwerk

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Cluster 3 een chaotische implementatie van de bestuursovereenkomst

  Cluster 3 : een chaotische implementatie van de bestuursovereenkomst

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Factor 3 1 de goede resultaten
  Factor 3.1. De goede resultaten bestuursovereenkomst

  • BO = dynamiek binnen de OISZ

  • BO = hogere transparantie. Indrukkwekkende inspanning om prestaties en resultaten te meten

  • Positieve realisatiegraad

  • BO kan gebruikt worden om horizontale projecten te ondersteunen

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Factor 3 2 de slechte resultaten
  Factor 3.2. De slechte resultaten bestuursovereenkomst

  • Problemen bij operationalisering- en normeringgraad

  • Problemen bij rapportering

  • Geen audit mbt PMS

  • Geen afstemming rond invulling van jaarlijks overleg

  • Aanpassingsprocedure

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  De resultaten van de swot analyse

  De resultaten van de SWOT-analyse bestuursovereenkomst

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Beschrijvende analyse
  Beschrijvende analyse bestuursovereenkomst

  • Interne : organisationele niveau

  • Extern : interorganisationele niveau

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Normatieve analyse
  Normatieve analyse bestuursovereenkomst

  • Principe

   • Relatie tussen interne en externe omgeving

   • Opdracht : links vinden om hervormingstrategie op te bouwen

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  4 hervormingstrategie n voorstellen

  4. Hervormingstrategieën : voorstellen bestuursovereenkomst

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Strategie 1 naar een grotere link tussen input en output
  Strategie 1. Naar een grotere link tussen input en output bestuursovereenkomst

  • Link

   • Splitsing budg / strat discussie moedigt niet de interne kostprijsberekening aan

   • Invoering uniforme methode vereist samenwerking tss OISZ ( via College OISZ)

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Strategie 2 naar een meer professionele opvolging
  Strategie 2. Naar een meer professionele opvolging bestuursovereenkomst

  • Link

   • Zwakke invulling rol RC versterkt door afwezigheid van afstemming tussen de Voogdijen

   • Nieuwe opvolgingsysteem zal synergieën moeten creëren tussen de verschillende voogdijen

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Strategie 3 naar een grotere transparentie
  Strategie 3. Naar een grotere transparentie bestuursovereenkomst

  • Link

   • Zwakheden bij strategische management en PMS te wijten en versterkt door afwezigheid van een visie rond invulling van BO

   • Hervorming in die zin zal wel moeten afhangen

    • Van samenwerking tussen OISZ

    • Van al bestaande PMS binnen de OISZ

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  4 conclusies

  4. Conclusies bestuursovereenkomst

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  Welke toekomst voor de bestuursovereenkomst
  Welke toekomst voor de bestuursovereenkomst ? bestuursovereenkomst

  • Wil is er om het instrument verder te gebruiken

  • 3 factoren

   • Heterogene omgeving

   • Moderniseringsintiatieven

   • Imperfecte invoering van de BO

  • 3 strategiëen : oucomes van beleid van FOD SZ

   • Input en ouput linken

    • Nieuwe structuur : project vs basisopdrachten

    • Gebruik van ZBB en Activity based budget

    • Samenwerking met FOD B&B bij onderhandeling

    • Normalisatiecommissie

   • Verbetering van de opvolging

    • Ontwikkeling Cel & methodologie

    • Gesprekken met FOD B&B

   • Betere transparentie

    • Technische richtlijnen klaar

    • Screening door FOD SZ / RC

  • 2 voorwaarden

   • Collegiale voorbereiding en invoering

   • Incirmentele invoering

  Contractualisering binnen de sociale zekerheid


  ad