Mikko Härmä, prof. Inhimillinen työ – osaamiskeskus, Työterveyslaitos - PowerPoint PPT Presentation

Mikko h rm prof inhimillinen ty osaamiskeskus ty terveyslaitos l.jpg
Download
1 / 24

 • 230 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Miten työajat liittyvät työuriin?. Mikko Härmä, prof. Inhimillinen työ – osaamiskeskus, Työterveyslaitos. Työajat ja työurat. Työajat muuttuneet 24/7 yhteiskunnassa. Työaika keskimäärin tiivistynyt => kiire, työajan lyheneminen

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mikko Härmä, prof. Inhimillinen työ – osaamiskeskus, Työterveyslaitos

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mikko h rm prof inhimillinen ty osaamiskeskus ty terveyslaitos l.jpg

Miten työajat liittyvät työuriin?

Mikko Härmä, prof.

Inhimillinen työ – osaamiskeskus, Työterveyslaitos


Ty ajat ja ty urat l.jpg

Työajat ja työurat

Mikko Härmä


Slide3 l.jpg

Työajat muuttuneet 24/7 yhteiskunnassa

 • Työaika keskimäärin

 • tiivistynyt=> kiire, työajan lyheneminen

 • joustavoitunut=> tuotannolliset tai yksilölliset joustot

 • pirstaloitunut=> epäsäännölliset työajat

Mikko Härmä


Ty ajat suomessa l.jpg

Työajat Suomessa

 • Suomessa maksettu kokonaistyöaika Eurooppalaisittain lyhyehkö

 • korvattu ylityö vähitellen noussut (Työolotutkimus), korvaamaton vähentynyt

 • pitkiä työaikoja (>48 t) teki 2.8% v. 2005 (Eurostat) - vähiten Euroopassa!

 • Tilastokeskuksen haastattelututkimuksen mukaan vuonna 2009 23% oli vuorotyössä, naisista jopa 27% ja miehistä 19%.

 • 16% työllisistä teki vuoro-, periodi- tai jaksotyötä ja lisäksi 7% säännöllistä aamu- tai iltatyötä. 15% teki yötyötä vähintään kerran kuussa (Työ ja terveys 2009).

 • työtehtävien tai esimiehen vaatimuksesta työajoissa joustaa kuukausittain 42% palkansaajista (Työ ja terveys 2009)

 • yksilöllisen jouston mahdollisuutta edes jonkin verran 60%:lla, Euroopan huippua

Työterveyslaitos/mh


Slide5 l.jpg

20

30

40

50

60

Työurien pidentäminen edellyttää työn ja työaikojen kehittämistä

osaaminen & toimintakyky

%

100

80

Ongelma

60

40

työn vaatimukset

20

0

0

Mikko Härmä


Slide6 l.jpg

20

30

40

50

60

Työurien pidentäminen edellyttää työn ja työaikojen kehittämistä

osaaminen & toimintakyky

%

100

80

Ongelma

60

40

työn vaatimukset

20

0

0

osaaminen&toimintakyky

100

%

80

Ratkaisu

60

40

työn vaatimukset

20

0

0

20

30

40

50

60

65

70

Ikä vuosina

Mikko Härmä


Ty ajat ja ty urat7 l.jpg

Työajat ja työurat

Mikko Härmä


Ty aikojen joustavuus l.jpg

Työaikojen joustavuus

Yrityksen tarpeet

Työntekijän tarpeet

Tuotannollinen jousto

liittyen asiakkaiden ja kysynnän tarpeisiin jatyövoiman saatavuuteen

Yksilöllinen joustoliittyen vapaa-aikaan, perheeseen, opiskeluun,ikään ja vajaa-työkykyisyyteen

Tasapaino ja yhteistyö=> etuja molemmille

Mikko Härmä


Slide9 l.jpg

Mitkä asiat saisivat sinut jatkamaan työelämässä mukana oloa 63:n ikävuoden jälkeen (kysytty väh. 45 v täyttäneiltä) TTL:n Työ ja terveys kysely 2009

Mikko Härmä /


Mill ty aikaratkaisuilla voidaan edist ty urien pitenemist l.jpg

Millä työaikaratkaisuilla voidaan edistää työurien pitenemistä?

 • työajan lyhentäminen/ osa-aikaeläke

 • vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

 • ikääntyvien työntekijöiden palautumisen edistäminen työvuorosuunnittelulla

Mikko Härmä


Auttaisivatko lyhyemm t ty p iv t jatkamaan el keik n asti l.jpg

Auttaisivatko lyhyemmät työpäivät jatkamaan eläkeikään asti?

%

(Torgen et al. 2001)

Työkyky hyvä heikent. hyvä heikent.

Mikko Härmä


Slide12 l.jpg

Ikääntyvien työssä pysymisen edistäminen (voimakkaasti/ei erityisesti/ei lainkaan) ja mahdollisuudet järjestää osa-aikatyötä (ETK 2010)

Mikko Härmä /


Vaikutusmahdollisuudet ty aikoihin ovat lis ntyneet l.jpg

Vaikutusmahdollisuudet työaikoihin ovat lisääntyneet

 • Työpäivän pituuteen

 • Työpäivän alkamis- ja loppumisajankohtaan

 • Taukojen pitämiseen työpäivän kuluessa

 • Yksityisasioiden hoitamiseentyöpäivän kuluessa

 • Työvuorojärjestelyihin

 • Palkallisten lomien ja vapaiden ajankohtiin

 • Palkattomien virka- ym. vapaiden pitämiseen

Mikko Härmä /


Ty ss pitk n jaksamista edist v t tekij t 2003 ja 2008 etk 2010 l.jpg

Työssä pitkään jaksamista edistävät tekijät 2003 ja 2008 (ETK 2010)

Mikko Härmä /


Ty ss pitk n jaksamista tukevat asiat ty kyvyn mukaan etk 2010 l.jpg

Työssä pitkään jaksamista tukevat asiat työkyvyn mukaan (ETK 2010)

Mikko Härmä /


Ty aika autonomia hankkeen vaikutukset hyvinvointiin hoitoty n 255 l.jpg

Työaika-autonomia = työntekijän ja työyhteisön itsemääräämisoikeus työvuorosuunnittelussa

Työaika-autonomia –hankkeen vaikutukset hyvinvointiin Hoitotyö, n=255

Nykyinen vuorojärjestelmä vaikuttaa myönteisesti (vastaajien osuus 2003 ja 2005):

%

Työterveyslaitos


Palautuminen edist minen vuorosuunnittelun avulla h rm and ilmarinen sjweh 1999 l.jpg

Palautuminen edistäminen vuorosuunnittelun avulla (Härmä and Ilmarinen, SJWEH 1999).

1. Vuorosuunnittelu

- yksilöllisen joustavuuden lisääminen

- enemmän aikaa palautumiseen (vuorojen välillä ja sisällä)

- yötyön ja peräkkäisten yövuorojen vähentäminen

- yötyön kokonaismäärän vähentäminen - yötyön vähentäminen ikääntyviltä - nopeasti eteenpäin kiertävät työvuorot

- jatkuvassa kolmivuorotyössä yksilölliset tai aikaisemmat vuorojen alkamisajat

2. Työterveyshuolto

- terveystarkastusten tehostaminen ikääntyvillä- yksilöllisten selviytymiskeinonen (uni-valve rytmi, ravitsemus, liikunta, coping-mekanismit, jne) edistäminen terveyskasvatuksen avulla- yksilöllisten ratkaisujen suosiminen (tarvittaessa siirtäminen päivätyöhön)

Työterveyslaitos


Slide18 l.jpg

Peräkkäisiin yövuoroihin sopeutuminen hidastuu ikääntyessä

nuoret

ikäänt.

ikääntyneet

ikäänt.

nuoret

ikääntyneet

Härmä ym. 1994

Työterveyslaitos


Respect nopeasti eteenp in kiert v ty aikamalli ik ntyville finnair lentokonehuolto l.jpg

RESPECT – Nopeasti eteenpäin kiertävä työaikamalli ikääntyvilleFinnair Lentokonehuolto

Työterveyslaitos


Slide20 l.jpg

Nopeasti eteenpäin kiertävä vuorojärjestelmä vähentää uneliaisuutta erityisesti ikääntyvillä työntekijöillä

Noe

Usein tai jatkuvasti

Harvoin tai ei koskaan

AIY - - AIY - -III - - AAA - - YYY - -

Härmä ym. 2006

Työterveyslaitos


Nopeasti eteenp in kiert v n vuoroj rjestelm n vaikutuksia nuorilla ja ik ntyvill vuoroty l isill l.jpg

Nopeasti eteenpäin kiertävän vuorojärjestelmän vaikutuksia nuorilla ja ikääntyvillä vuorotyöläisillä

Yleinen terveys

Sosiaalinen elämä

hyvä

hyvä

huono

heikko

Perhe-elämä

Työssä jaksaminen

hyvä

hyvä

huono

huono

Härmä ym. 2006

Työterveyslaitos


Slide22 l.jpg

Työterveyslaitoksen suositteleman nopean kierron ja eteenpäin kiertävien vuorojärjestelmien leviäminen Suomessa 2000 -2007. Esimerkkejä

- Ruukki Oy (ent. Fundia) Koverhar, useita yksiköitä - Ruukki Oy (ent. Fundia) Taalintehdas, useita yksiköitä- Finnair Lentokonehuolto - Rautaruukki, Raahe, Hämeenlinna ja Kemi- Ekokem Oy Ab, Riihimäki- Omg Harjavalta- Outokumpu, Tornio - Visko Oy, Hanko- Kemira, Uudenkaupungin tehtaat - Kemira Fine Chemicals, Kokkola - Imatra Steel, Imatra- Fazer Cloetta- satamat (Hanko, Hamina) - Oulun yliopistollinen sairaala, neurokirurgian osasto - Tampereen yliopistosairaala, Pikonlinna - Ido, Tammisaari- Tamfelt, Tampere - Okmetic, Espoo - Ahlstromin Flassfibre Oy:n Karhulan tehtaat- UPM Kymmene, Kaipola ja Jämsänkoski. Pankacord.

- Helsingin Energia

2010: 24 Suomalaista paperitehdasta siirtynyt ainakin osittain nopeaan kiertoon

Työterveyslaitos


Palautuminen kunniaan ottakaamme oppia el imist l.jpg

Palautuminen kunniaan - ottakaamme oppia eläimistä!

Koala – nukkuu 16t/vrk

Lumi - nukkuu aina kun on vapaalla

Työterveyslaitos


Slide24 l.jpg

Työterveyslaitoksen työaikoihin liittyvää yleistajuista kirjallisuutta

www.ttl.fi

Työterveyslaitos


 • Login