Literatura v husitsk dob
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Literatura v husitské době PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Literatura v husitské době. Český jazyk 2. stupeň . Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy. Husitská literatura. předchůdci J. Husa, tvorba Jana Husa, období husitské revoluce až do doby vlády Jiřího z Poděbrad asi 1350 –1460. Jan Hus. Opakujeme

Download Presentation

Literatura v husitské době

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Literatura v husitské době

Český jazyk

2. stupeň

Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy


Husitská literatura

předchůdci J. Husa, tvorba Jana Husa, období husitské revoluce až do doby vlády Jiřího z Poděbrad

asi 1350 –1460


Jan Hus

Opakujeme

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230042-jan-hus/


Jan Hus

Husinec

Betlémská kaple


Jan Hus

Pro církev psal latinsky, pro prostý lid česky

přístupný jazyk

jasná kompozice


O církvi

(latinsky, De ecclesia)

Kdo svými skutky jedná proti Písmu, není pravým křesťanem a Boha nemiluje. Křesťan nemá poslouchat příkazy, které jsou v rozporu s biblí


výklad modliteb Věřím v Boha, Desatero Božích přikázání a Otče náš

(lat. Pater noster)

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé,

přijď království tvé,

buď vůle tvá

jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes

a odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme naším viníkům

a neuveď nás v pokušení,

ale chraň nás od zlého.

Amen.

Výklad Viery, Desatera a Páteře


Postila

česky

soubor kázání, vznikl po jeho nuceném odchodu z Prahy


Knížky o svatokupectví

kritika soudobé církve

za svatokupectví považoval, pokud někdo vymáhal poplatky za církevní obřady (křty, pohřby, mše, modlitby apod.)


(latinsky, De orthographiabohemica)

Navrhoval odstranit spřežky a zavést diakritická znaménka. Měkkost se později naznačovala tečkami (nabodeníčka), délku určovaly čárky místo zdvojených hlásek.

Spřežka - sekupení několika písmen užívané k zápisu jedné hlásky (například české „ch“, polské „sz, cz, rz, dz“ nebo německé „sch“).

O českém pravopise


Dopisy

Husova latinská i česká korespondence


Listy

„Prosím pánů, aby své chudině milostivě činili a právě ji spravovali. Prosím měšťanů, aby své obchody právě vedli. Prosím řemeslníků, aby věrně své dílo vedli a jeho požívali. Prosím sluhů, aby svým pánům a paním věrně sloužili.“


Listy

„Prosím studentů i žáků, aby mistrů svých v dobrém poslouchali i následovali a aby se pilně pro Boží chválu a pro spasení své učili.“


Listy

„Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.“


Hledej pravdy,slyš pravdu,uč se pravdě,braň pravdy až do smrti.


Husitská literatura (1419–1433)

Po smrti J. Husa

útlum literatury, jen texty hájící nebo odsuzující husitské hnutí a bojová píseň, která měla zvýšit morálku.


Jistebnický kancionál

Autorem zřejmě Jan Čapek z Klatov

Ktozjsu bozi boyownicia zakona jehoprosstez od boha pomocia uffayte w nyehoze konecnyewzdicki s nim swytˇeziteKristus wam za skodi stojistokratewieczslibuyepakli ktoprońźywotsloziwiecznyźywotmieti budeblaze kazdemuktoz na prawdye se(.)de

Ktož jsú boží bojovníci

http://www.youtube.com/watch?v=-UCA-ykS4wM


Vavřinec z Březové – Husitská kronika


Literatura v období doznívání husitství

Petr Chelčický velmi málo zpráv o životě

O boji duchovním - odmítal husitské války. Nechtěl bojovat proti zlu násilím.

O trojím lidu - odsuzuje dělení společnosti na církev, šlechtu a poddané. Zastával myšlenku rovnosti lidí.

Sieť viery pravé – o víře


Jednota bratrská

Vznikla na základě učení Chelčického roku 1457.

Za jediné závažné životní pravidlo uznávali její členové bibli.

Jednota zakládala tiskárny a podporovala vzdělanost.


Kde se dozvíme více:

  • http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literatura_v_obdob%C3%AD_husitstv%C3%AD


To nejdůležitější

Husitská literatura

předchůdci J. Husa, tvorba Jana Husa, období husitské revoluce až do doby vlády Jiřího z Poděbrad

asi 1350 –1460

Jan Hus

Pro církev psal latinsky, pro prostý lid česky

O církvi – kdo jedná proti Bibli, není pravým křesťanem a Boha nemiluje.

Výklad Viery, Desatera a Páteře – výklad základních modliteb

Postila – soubor kázání

Knížky o svatokupectví – kritika prodávání odpustků

Dopisy – z Kostnice přátelům

Jan Hus chtěl zjednodušil pravopis


Období husitských válek

díla hájící nebo odsuzující husitské hnutí a bojové písně

píseň Ktož jsú boží bojovníci (autor zřejmě Jan Čapek, byl knězem i v Klatovech)

Období po husitství

Petr Chelčický

nechtěl bojovat proti zlu násilím

prosazuje rovnost lidí

Jednota bratrská

vznikla v 15.st.

jediné životní pravidlo – Bible

To nejdůležitější


Zdroje:

http://www.antikvariatsusice.cz/pic/knihy/image0469.JPG

http://webmuzeum.sumava.cz/retour-1996/mesta/husinec/img/pamatnik.jpg

http://www.antikvariatsusice.cz/pic/knihy/image0469.JPG

http://audioknihy.net/userfiles/rozcestnik/1280772854listy_jana_husa_male.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=-UCA-ykS4wM

http://ovhimg06.icplatform.com/A/20110307/tetabertacz/2/248182_1299459053_1_644x461.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literatura_v_obdob%C3%AD_husitstv%C3%AD

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230042-jan-hus/


  • Login