Heb 11:6
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 5

Heb 11:6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag ; want hy wat tot God PowerPoint PPT Presentation


  • 151 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Heb 11:6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag ; want hy wat tot God gaan , moet glo dat Hy is en 'n beloner is van die wat Hom soek. Heb 11:6 It's impossible to please God apart from faith.

Download Presentation

Heb 11:6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag ; want hy wat tot God

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Heb 11 6 en sonder geloof is dit onmoontlik om god te behaag want hy wat tot god

Heb 11:6 En sonder

geloof is ditonmoontlikom God

tebehaag; want hywat tot God

gaan, moetglodatHy is en 'n beloneris van die watHomsoek.


Heb 11 6 en sonder geloof is dit onmoontlik om god te behaag want hy wat tot god

Heb 11:6 It's impossible

to please God apart from faith.

And why? Because anyone who

wants to approach God must

believe both that he exists and

that he cares enough to respond to those who seek him.


Heb 11 6 en sonder geloof is dit onmoontlik om god te behaag want hy wat tot god

Efs 4:11 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,

Efs 4:12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,


Heb 11 6 en sonder geloof is dit onmoontlik om god te behaag want hy wat tot god

Efs 4:13 totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;


Heb 11 6 en sonder geloof is dit onmoontlik om god te behaag want hy wat tot god

Efs 4:14 sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering,


  • Login