Want dit wil God: uw heiliging 1 Thess. 4:3 - PowerPoint PPT Presentation

1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, he...
Download
1 / 20

 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Want dit wil God: uw heiliging 1 Thess. 4:3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Want dit wil god uw heiliging 1 thess 4 3

1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Rom. 12:1 en 2


Want dit wil god uw heiliging 1 thess 4 3

Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt.

Kol. 1:9


Want dit wil god uw heiliging 1 thess 4 3

8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Micha 6:8


Want dit wil god uw heiliging 1 thess 4 3

Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.

2 Thess. 3:5


Want dit wil god uw heiliging 1 thess 4 3

Want dit wil God: uw heiliging

1 Thess. 4:3


Want dit wil god uw heiliging 1 thess 4 3

18 ‘De Geest van de Heer rust op mij,

want hij heeft mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen

heeft hij mij gezonden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan blinden het herstel van hun zicht,

om onderdrukten hun vrijheid te geven,

19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

20 Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ Lucas 4


Want dit wil god uw heiliging 1 thess 4 3

1 De Geest van God, de HEER, rust op mij,

want de HEER heeft mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen

heeft hij mij gezonden,

om aan verslagen harten hoop te bieden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding,

2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen

Jesaja 61


Want dit wil god uw heiliging 1 thess 4 3

 • Armoede

  • Materiele armoede

  • Geestelijke armoede

  • Morele armoede


Want dit wil god uw heiliging 1 thess 4 3

 • Gebroken hart

  • Teleurstelling

  • Verwerping

  • Rancune - haatdragendheid


Want dit wil god uw heiliging 1 thess 4 3

Psalm 69:

20 U kent mijn smaad, mijn schande, mijn schaamte, al mijn belagers staan voor u.

21 Smaad heeft mijn hart gebroken, ik ben radeloos, ik hoopte op mededogen – vergeefs; op troost – die ik niet vond.


Want dit wil god uw heiliging 1 thess 4 3

 • Gevangen zijn

  • Daadwerkelijk in de gevangenis

  • Verslaafd zijn

  • Geheimen meedragen

  • Onwetendheid - gebrek aan onderwijs


Want dit wil god uw heiliging 1 thess 4 3

 • Blind zijn

  • fysieke blindheid

  • relationele blindheid

  • geestelijke blindheid


Want dit wil god uw heiliging 1 thess 4 3

 • Onderdrukten

  • Politieke onderdrukking (bijv. vluchtelingen)

  • Culturele onderdrukking (bijv. vrouwen)

  • Innerlijke onderdrukking (bijv. depressie)


Want dit wil god uw heiliging 1 thess 4 3

 • Een genadejaar van de Heer uitroepen

  • Sabbath

  • Sabbathsjaar

  • Jaar van genade (jubilee - 50ste Sabbathsjaar)

  • Vrijheid i.p.v. slavernij


Want dit wil god uw heiliging 1 thess 4 3

Hier aan uw voeten Heer

Kwetsbaar en klein

Leert U mij nederig

Als U te zijn

Heer van gerechtigheid

U was bereid

Eerst zelf die weg te gaan

Van nederigheid


Want dit wil god uw heiliging 1 thess 4 3

U bent een vriend van zwakken

De armen geeft U brood

U wast de voeten van zondaars

Omarmt hen in uw nood

Ik wil als U zijn Heer Jezus

Bewogen man van smart

Maak mij zachtmoedig als U Heer

En nederig van hart


Feiten over kinderen

Feiten over kinderen

7 miljard mensen – WERELD

3 miljard kinderen – ONDER DE 15 JAAR

300 miljoen kinderen – KINDERARBEID

100 miljoen kinderen – STRAATKINDEREN

10 miljoen kinderen – KINDPROSTITUTIE

ELKE DAG

sterven 24.000 kinderen onder de 5 jaar


Mission statement

Mission Statement

Compassion Nederland wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelings- landen, hen vrij te maken van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede en hen de mogelijkheid geven als verantwoordelijke christenen volwassen te worden.


Uitgangspunten compassion

Uitgangspunten Compassion:

Christus staat centraal…

voor kinderen in armoede…

via de plaatselijke kerk!


Want dit wil god uw heiliging 1 thess 4 3

In een project van Compassion krijgt het kind:

Onderwijs, medische zorg, gezonde maaltijden, een veilige plek om te spelen en het kind hoort over Jezus.


 • Login