Website b n h ng d a tr n v tr
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Website bán hàng dựa trên vị trí PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Website bán hàng dựa trên vị trí. Giảng viên hướng dẫn : Thầy Đinh Bá Tiến Thầy Nguyễn Lê Nguyên Ngữ Nhóm sinh viên : 0712255 – Lê Văn Long 0712314 – Vũ Thị Ngọc Nhi. Nội dung. Giới thiệu tổng quan Các tính năng chính Các vấn đề và giải pháp Demo Kết luận và hướng phát triển.

Download Presentation

Website bán hàng dựa trên vị trí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Website bánhàngdựatrênvịtrí

Giảngviênhướngdẫn:

ThầyĐinhBáTiến

ThầyNguyễnLêNguyênNgữ

Nhómsinhviên:

0712255 – LêVăn Long

0712314 – VũThịNgọcNhi


Nội dung

 • Giớithiệutổngquan

 • Cáctínhnăngchính

 • Cácvấnđềvàgiảipháp

 • Demo

 • Kếtluậnvàhướngpháttriển


Giớithiệutổngquan (1/4)

 • Mụcđíchđềtài

Muabántrựctuyến

Bảnđồsố


Giớithiệutổngquan (2/4)

 • Khảosáthiệntrạng

  • Website thươngmạiđiệntử


Giớithiệutổngquan (3/4)

 • Khảosáthiệntrạng

  • Website giớithiệusảnphẩmkếthợpvớibảnđồ


Giớithiệutổngquan(4/3)

 • Phátbiểubàitoán


Cáctínhnăngchính (1/3)

 • Thểhiệncửahàngtrênbảnđồ


Cáctínhnăngchính(2/3)

 • Thểhiệncửahàngdạngtruyềnthống


Cáctínhnăngchính (3/3)

 • Tìmkiếm


Cácvấnđềvàgiảipháp (1/7)

 • Hiểnthịcáccửahàngtrênbảnđồ

  • Tảilạidanhsáchcửahàngkhithựchiệnkhungnhìnmới

Khungnhìnlúctảidanhsáchcửahàng

Khungnhìnlúctảidanhsáchcửahàng

Khungnhìnmới

Khungnhìnmới

a. Khôngtảilạidanhsáchcửahàng

b. Tảilạidanhsáchcửahàng


Cácvấnđềvàgiảipháp (2/7)

 • Hiểnthịcáccửahàngtrênbảnđồ

  • Quytrìnhhiểnthịcửahàngtrênbảnđồ

Ngườidùngthayđổimứcđộ zoom trongphạm vi khungnhìnđãtải

Ngườidùngtruycậpvàotrang web

Lựachọn icon tươngứngvớimứcđộ zoom

Loadtoànbộdanhsáchcửahàngtrongkhungnhìnhiệntại

Hiểnthịcửahàngtrênbảnđồ

Lọccáccửahàngtheocácdanhmụcngườidùngchọn

Ngườidùngthayđổidanhmụccửahàngmuốnxem

Ngườidùngkéobảnđồthayđổi zoom vượtrangoàikhungnhìnđãtải


Cácvấnđềvàgiảipháp (3/7)

 • Tổchứclưutrữdữliệudanhmụcsảnphẩm: sửdụngphươngphápđánhchỉsốcủa Joe Celkođểthểhiệnmốiquanhệgiữacácdanhmục.

Áothun

Phụtrang

Áosơ mi

Quầnáonam

Thờitrang

2

4

7

9

8

3

10

11

1

12

Áokhoácnam

5

6


Cácvấnđềvàgiảipháp (4/7)

Dữliệuđầuvào

Token

 • Tìmkiếmtoànvăn: sửdụngLucene.

Document

TậpChỉMục

Analyzer

IndexWriter

Query

IndexSearcher

Field 1

Field 2

Hits/TopDocs

Parser

Giaodiệnngườidùng

Chuỗitừkhóatìmkiếm

QuytrìnhtạochỉmụcvàtìmkiếmsửdụngLucene.Net


Cácvấnđềvàgiảipháp (5/7)

 • TìmkiếmvớitiếngViệtkhôngdấu

ChuyểntiếngViệtcódấuthànhkhôngdấu

TiếngViệtkhôngdấu

TiếngViệtcódấu

Đánhchỉmục

Dữliệugốc

Tậpchỉmục


Cácvấnđềvàgiảipháp (6/7)

 • Thuộctínhđộngcủasảnphẩm: lưutrữđượccácthôngsốkhácnhaucủacácsảnphẩm.


Cácvấnđềvàgiảipháp (7/7)

 • Thiếtkếkiếntrúcsửdụng Structure Map: linhđộng, dễmởrộng, tiếnhóa.


Demo

 • Đãtriểnkhaiứngdụnglên host thật, tạiđịachỉ: http://quanhtoi.com.vn/Shopping/Index

 • Xem demo


Kếtluậnvàhướngpháttriển

 • Kếtluận


Kếtluậnvàhướngpháttriển

 • Hướngpháttriển


Cảmơnquýthầycôvàcácbạn!


 • Login