Website bán hàng dựa trên vị trí - PowerPoint PPT Presentation

Website b n h ng d a tr n v tr
Download
1 / 20

 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Website bán hàng dựa trên vị trí. Giảng viên hướng dẫn : Thầy Đinh Bá Tiến Thầy Nguyễn Lê Nguyên Ngữ Nhóm sinh viên : 0712255 – Lê Văn Long 0712314 – Vũ Thị Ngọc Nhi. Nội dung. Giới thiệu tổng quan Các tính năng chính Các vấn đề và giải pháp Demo Kết luận và hướng phát triển.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Website bán hàng dựa trên vị trí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Website b n h ng d a tr n v tr

Website bánhàngdựatrênvịtrí

Giảngviênhướngdẫn:

ThầyĐinhBáTiến

ThầyNguyễnLêNguyênNgữ

Nhómsinhviên:

0712255 – LêVăn Long

0712314 – VũThịNgọcNhi


N i dung

Nội dung

 • Giớithiệutổngquan

 • Cáctínhnăngchính

 • Cácvấnđềvàgiảipháp

 • Demo

 • Kếtluậnvàhướngpháttriển


Gi i thi u t ng quan 1 4

Giớithiệutổngquan (1/4)

 • Mụcđíchđềtài

Muabántrựctuyến

Bảnđồsố


Gi i thi u t ng quan 2 4

Giớithiệutổngquan (2/4)

 • Khảosáthiệntrạng

  • Website thươngmạiđiệntử


Gi i thi u t ng quan 3 4

Giớithiệutổngquan (3/4)

 • Khảosáthiệntrạng

  • Website giớithiệusảnphẩmkếthợpvớibảnđồ


Gi i thi u t ng quan 4 3

Giớithiệutổngquan(4/3)

 • Phátbiểubàitoán


C c t nh n ng ch nh 1 3

Cáctínhnăngchính (1/3)

 • Thểhiệncửahàngtrênbảnđồ


C c t nh n ng ch nh 2 3

Cáctínhnăngchính(2/3)

 • Thểhiệncửahàngdạngtruyềnthống


C c t nh n ng ch nh 3 3

Cáctínhnăngchính (3/3)

 • Tìmkiếm


C c v n v gi i ph p 1 7

Cácvấnđềvàgiảipháp (1/7)

 • Hiểnthịcáccửahàngtrênbảnđồ

  • Tảilạidanhsáchcửahàngkhithựchiệnkhungnhìnmới

Khungnhìnlúctảidanhsáchcửahàng

Khungnhìnlúctảidanhsáchcửahàng

Khungnhìnmới

Khungnhìnmới

a. Khôngtảilạidanhsáchcửahàng

b. Tảilạidanhsáchcửahàng


C c v n v gi i ph p 2 7

Cácvấnđềvàgiảipháp (2/7)

 • Hiểnthịcáccửahàngtrênbảnđồ

  • Quytrìnhhiểnthịcửahàngtrênbảnđồ

Ngườidùngthayđổimứcđộ zoom trongphạm vi khungnhìnđãtải

Ngườidùngtruycậpvàotrang web

Lựachọn icon tươngứngvớimứcđộ zoom

Loadtoànbộdanhsáchcửahàngtrongkhungnhìnhiệntại

Hiểnthịcửahàngtrênbảnđồ

Lọccáccửahàngtheocácdanhmụcngườidùngchọn

Ngườidùngthayđổidanhmụccửahàngmuốnxem

Ngườidùngkéobảnđồthayđổi zoom vượtrangoàikhungnhìnđãtải


C c v n v gi i ph p 3 7

Cácvấnđềvàgiảipháp (3/7)

 • Tổchứclưutrữdữliệudanhmụcsảnphẩm: sửdụngphươngphápđánhchỉsốcủa Joe Celkođểthểhiệnmốiquanhệgiữacácdanhmục.

Áothun

Phụtrang

Áosơ mi

Quầnáonam

Thờitrang

2

4

7

9

8

3

10

11

1

12

Áokhoácnam

5

6


C c v n v gi i ph p 4 7

Cácvấnđềvàgiảipháp (4/7)

Dữliệuđầuvào

Token

 • Tìmkiếmtoànvăn: sửdụngLucene.

Document

TậpChỉMục

Analyzer

IndexWriter

Query

IndexSearcher

Field 1

Field 2

Hits/TopDocs

Parser

Giaodiệnngườidùng

Chuỗitừkhóatìmkiếm

QuytrìnhtạochỉmụcvàtìmkiếmsửdụngLucene.Net


C c v n v gi i ph p 5 7

Cácvấnđềvàgiảipháp (5/7)

 • TìmkiếmvớitiếngViệtkhôngdấu

ChuyểntiếngViệtcódấuthànhkhôngdấu

TiếngViệtkhôngdấu

TiếngViệtcódấu

Đánhchỉmục

Dữliệugốc

Tậpchỉmục


C c v n v gi i ph p 6 7

Cácvấnđềvàgiảipháp (6/7)

 • Thuộctínhđộngcủasảnphẩm: lưutrữđượccácthôngsốkhácnhaucủacácsảnphẩm.


C c v n v gi i ph p 7 7

Cácvấnđềvàgiảipháp (7/7)

 • Thiếtkếkiếntrúcsửdụng Structure Map: linhđộng, dễmởrộng, tiếnhóa.


Website b n h ng d a tr n v tr

Demo

 • Đãtriểnkhaiứngdụnglên host thật, tạiđịachỉ: http://quanhtoi.com.vn/Shopping/Index

 • Xem demo


K t lu n v h ng ph t tri n

Kếtluậnvàhướngpháttriển

 • Kếtluận


K t lu n v h ng ph t tri n1

Kếtluậnvàhướngpháttriển

 • Hướngpháttriển


C m n qu th y c v c c b n

Cảmơnquýthầycôvàcácbạn!


 • Login